Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0432(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0239/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0239/2016

Συζήτηση :

PV 24/10/2016 - 14
CRE 24/10/2016 - 14

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2016 - 5.10
CRE 25/10/2016 - 5.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 05/07/2017 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0400
P8_TA(2017)0300

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

14. Ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als erster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht von Kaja Kallas im Namen des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den Rechtsrahmen der Europäischen Union in Bezug auf Zollrechtsverletzungen und Sanktionen (COM(2013)0884 – C7-0461/2013 – 2013/0432(COD)) (A8-0239/2016).

 
  
MPphoto
 

  Kaja Kallas, rapporteur. – Mr President, I would like first to thank all the colleagues, and especially the shadow rapporteurs, who have worked on this file for the very constructive manner in which we have dealt with it.

The Customs Union is not talked about enough but remains one of the successes of the European Union. We should not take it for granted, and we should not think there is no room for improvement. An important piece of the Customs Union is, for instance, missing: we have the same rules but we handle matters in a completely different way when companies or individuals break these common rules.

It might not have been such a big problem before, because some Member States have big ports while some other countries have smaller trade flows and less resources to control. But the modernised Customs Code brought about a trade facilitation measure with the Authorised Economic Operator status, which can be lost if a company commits a serious repeated infringement. A company might lose its status in country A, while still working in country B. This will create distortion of the market and unfair competition. In addition, in the digital age, we have to have the objective of creating new opportunities for small and medium—sized enterprises.

My goal in this report was quite different from the approach taken by the Commission as my focus was on improving compliance businesses with sometimes very complex rules, so that the system leads to fewer infringements and not more. Sanctions are the last resort when there is a lack of compliance, but the starting point cannot be that all companies are intending to break the rules. We need to treat the companies as partners. Circumstances matter and need to be acknowledged. So this has to be taken into account while determining the sanction.

I am really against the strict liability regime that is in place in several countries; it simply deters compliance. A strict liability regime also means that no degree of guilt needs to be determined, which raises a serious question of whether it respects the presumption of innocence. There should be a mix of non-criminal and criminal sanctions when it comes to infringements of customs law and there should be a greater effort by the Member States and the Commission to improve compliance, improve businesses’ knowledge of customs legislation.

Last, but not least, it is very important to make sure that the system is fair and proportionate. It is not a fair system if you are a small company trading high—value goods and the sanctions kill your business because of your type of trade. Sanctions need to be about the consequences of the infringement and not strictly about the value of the goods.

I am very happy that Parliament has decided to take this file seriously. It is a very different matter in the Council, where they refuse convergence of a sanction system as a principle. Therefore, I hope that the Council will be a bit more constructive and will decide to work on this important pillar of the Customs Union, that is in compliance with European Union law.

 
  
  

Puhetta johti ANNELI JÄÄTTEENMÄKI
varapuhemies

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice-President of the Commission. – Madam President, first of all I would to thank Mrs Kaja Kallas for her work, and the work of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection (IMCO), on the Commission’s proposal to set up a legal framework for customs infringements and sanctions.

I am happy to note that the Commission and Parliament share common objectives. These objectives are to ensure a proper enforcement of EU customs law and to provide a level playing field for our economic operators. Since the internal market was set up, EU customs legislation has been fully harmonised in a single legal act. However, the consequences of violating the common rules vary across the Customs Union. They depend on the 28 different legal orders and the administrative or judicial traditions of the Member States.

In the absence of a common approach, there is a patchwork of responses to those who break the rules. Currently, Member States have widely different definitions for customs infringements and apply different types and levels of sanctions. Sanctions for certain infringements range from small fines in some Member States to imprisonment in others. The financial threshold for deciding whether an infringement is criminal or not ranges from EUR 266 to EUR 50 000, according to the country where it occurs. National time limits for sanctioning customs offences also vary widely – from one to 30 years – while some Member States have no time limit at all. This results in a lack of legal certainty for businesses, possible competitive distortions in the internal market and unfair advantages for those who breach the law where sanctions are the lowest. This in turn impacts negatively on revenues and the enforcement of policies, such as consumer protection or agriculture, when goods are imported or exported. It also raises questions about the uniformity of the Customs Union, which is a key obligation of the EU as a WTO member.

The legislative proposal follows the adoption of the Union’s custom code, which came into force last May and which streamlines and modernises European customs rules and procedures. It is about building a common understanding among all Member States on how customs laws should be enforced. It is about trust and cooperation among EU Member States’ customs administrations with different administrative cultures and legal orders but the same mission. This is why we need an effective, proportionate and decisive system for customs infringements and sanctions in the European Union. For such a system to be efficient and credible, there needs to be a common framework established at EU level.

Nevertheless, this is politically sensitive for some Member States, as it touches upon their national competences. Therefore I must express my gratitude to the rapporteur, Mrs Kallas, who, together with the shadow rapporteurs, came up with the proposal for amendments, which in many cases actually improve the text proposed by the Commission. I also understand that the first reading has not yet been completed. I am happy to say that the Commission finds many of the proposed amendments acceptable, although there is certainly room for discussion around the exact wording needed to ensure legal clarity and consistency in this complex field.

Nevertheless, there are some issues of concern, and I will briefly mention some of them. For example, in the view of amendments proposed by IMCO to limit the scope of the directive to non-criminal offences, the definition of the scope and the links to criminal law should be further clarified to ensure legal certainty. In addition, this Directive may not be the best instrument to impose reporting obligations on the Commission on aspects of customs enforcement that do not stem from this directive.

However, at this stage I wish to reiterate the Commission’s flexibility and availability to discuss the improvements, as long as they maintain the objectives of, and add value to, the proposal. I would like to thank once again Parliament, and especially Mrs Kallas and IMCO, for the constructive approach to the proposal.

 
  
MPphoto
 

  Franck Proust, rapporteur pour avis de la commission du commerce international. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, en tant que rapporteur pour avis de la commission du commerce international, je me félicite que nous ayons pu participer à l’examen de questions douanières réservées habituellement à la commission IMCO. Cette approche a été à la fois efficace et complémentaire.

Il est important de prendre en compte la place du marché intérieur dans un contexte mondial, car nos partenaires ont déjà pointé les incohérences de notre marché intérieur. Nous pouvons nous en inspirer. En effet, bien que l'union douanière soit considérée comme l'épine dorsale du marché unique, il n'y a toujours pas d'approche intégrée. Vouloir rapprocher des définitions et des sanctions en matière d'infractions douanières, quelle bonne idée ! Surtout en 2016. On devrait dire : «Il était temps»!

Cependant, le sujet est coincé entre la compétence exclusive de l'Union européenne en matière douanière et le principe de subsidiarité des sanctions judiciaires ou administratives des États. Cet équilibre doit donc être préservé. Or, le manque de vision de certains politiques en Europe, qui ne comprennent pas les enjeux auxquels nous devons faire face aujourd'hui, est effarant.

Seule l'Union européenne peut élaborer une approche commune pour mettre en application la législation douanière, n'en déplaise à M. Magnette, qui cherchera peut-être à compliquer la facilitation des échanges que nous mettons en place. Plus sérieusement, nous devons mettre en place une grande stratégie qui donne une orientation, un cap au monde économique de l'Union européenne. Ce type d'initiative est utile pour apporter de la cohérence à la fois au marché intérieur et à notre commerce extérieur.

Nos douanes font un travail formidable. Elles doivent pouvoir compter sur une structure flexible et sur un cadre rigoureux, qui n'est pas uniforme en Europe.

Soutenons ce genre d'initiative dont les objectifs de simplification, d’harmonisation, de justice et de fermeté doivent être mis en avant pour mieux faire comprendre les enjeux de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch ich möchte mich natürlich bei der Berichterstatterin und bei den Schattenberichterstattern für die hervorragende Arbeit bedanken.

Ich glaube, es sind erhebliche Verbesserungen am Text gelungen, die Frau Kallas für das Parlament im federführenden Binnenmarktausschuss in Zusammenarbeit mit Franc Proust vom Ausschuss für internationalen Handel hinbekommen hat. Die Prinzipien, die der Kollege Proust gerade ausgeführt hat - Vereinfachung, Harmonisierung und weniger Bürokratie – sind Prinzipien, denen wir uns voll und ganz verschreiben können.

Was wir allerdings im ursprünglichen Text der Kommission zu kritisieren hatten, war die Gefahr, dass am Ende das Zollrecht nicht zu einer harmonisierten vereinfachten Lösungsbox für Unternehmer wird, die globale Märkte erobern wollen, sondern zu einem bürokratischen Monster, das am Ende das Risiko, strafrechtliche verschuldensunabhängige Sanktionen zu erleiden, erheblich erhöht hat. Hier haben wir im Ausschuss die notwendigen Änderungen erreicht. Dafür danke ich allen, und ich hoffe, dass wir dafür auch eine breite Mehrheit bekommen können.

Ich glaube, dass es zum Zweiten auch unter dem Gesichtspunkt der Bürokratie wichtig war, dass wir uns darauf einigen konnten, dass keine Mindestsanktionsgrenzen bei geringfügigen Verstößen entstehen sollten. Auch das ist aus unserer Sicht absolut in Übereinstimmung mit der WTO-Entscheidung, die Grundlage für die Erarbeitung bei der Europäischen Kommission war und deren prinzipielle Notwendigkeit wir im Parlament auch ausdrücklich anerkennen.

Was die Umsetzung der Richtlinie zu den Zollrechtsverletzungen und Sanktionen betrifft, müssen wir jetzt beachten, dass die derzeit in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlichen Zollsysteme, deren Harmonisierung durch die andauernde Umsetzung des Unionszollkodex ja ohnehin ansteht, eine Hürde darstellen können. Ich möchte die Kommission an der Stelle noch einmal dringend darum bitten, hier eine Gesamtstrategie zu entwickeln, bei der alle Mitgliedstaaten entsprechend ihrer zollrechtlichen Verpflichtungen auch ihre Verantwortung wahrnehmen.

 
  
MPphoto
 

  Virginie Rozière, au nom du groupe S&D. – Madame la Présidente, je voudrais remercier la rapporteure et tous les rapporteurs fictifs avec qui le travail mené sur ce dossier a été très efficace et très fructueux. C'était d'autant plus difficile qu'il s'agissait d'un sujet très technique sur lequel les compromis ont parfois été difficiles à obtenir, mais nous avons vraiment travaillé dans un état d'esprit très constructif. Je pense que nous pouvons nous réjouir du résultat obtenu.

Nous avions accueilli la proposition de la Commission avec bienveillance parce que l'union douanière est la colonne vertébrale du marché intérieur, l'autre face du marché intérieur. C'est l'une des premières politiques harmonisées de l'Union européenne et l'adoption du code des douanes constitue le signal d'une intégration encore plus poussée en la matière. Pourtant, même s'il s'agit d'une politique très intégrée de l'Union européenne, des incohérences subsistent, en particulier pour ce qui est des sanctions. Car nous sommes devant le paradoxe suivant: les règles peuvent être identiques, mais selon le pays dans lequel vous accomplissez vos formalités douanières, vous pouvez, si vous enfreignez les règles, encourir des peines qui vont d'une simple amende dans un État membre à une peine de prison dans un autre État membre. On voit bien que cette situation d'incohérence et de disparités entraîne des possibilités de concurrence douanière entre les États au niveau non pas des règles mais des sanctions qui s'y rattachent. Par conséquent, pour empêcher ce contournement des règles communes du marché intérieur, qui entraîne plusieurs centaines de millions d'euros de manque à gagner en raison des fraudes, il nous semble absolument nécessaire d'harmoniser les sanctions. À cet égard, nous avons donc obtenu, selon moi, un très bon compromis qui permet d'éviter cette concurrence déloyale entre les États membres. Nous avons précisé et renforcé la base juridique. Nous avons clarifié des définitions, en particulier les notions de négligence ou de caractère intentionnel de la faute. Nous avons également clarifié un certain nombre de points sur la nature des sanctions. Nous avons écarté les sanctions pénales qui restent de la compétence exclusive des États membres, qui pourront en introduire s'ils le souhaitent. Enfin, nous avons aligné les sanctions et les seuils sur la directive sur la protection des intérêts financiers dans l'Union européenne. Cette harmonisation est, à mon sens, bienvenue.

Quant au mode de détermination du montant des sanctions, je pense aussi que le compromis que nous avons atteint est satisfaisant, avec un plancher pour les infractions graves et un mode de calcul basé sur le montant des droits pour garantir une proportionnalité de la sanction. Mais je pense que nous aurions pu aller un peu plus loin, sur ce point, en précisant certains critères pour garantir le côté dissuasif de l'instrument.

Nous soutenons aussi la possibilité laissée aux États membres d'introduire d'autres sanctions que des amendes, comme la suspension du statut d'opérateur économique ou la révocation d'une autorisation d'importation.

En outre, la proposition de la Commission a été renforcée par l'introduction d'une différence entre infraction majeure et mineure, en fonction de facteurs objectifs et de facteurs de contexte pour pouvoir préserver les PME, dont les infractions seraient non intentionnelles en raison d'une méconnaissance des règles douanières.

Enfin, nous saluons l'introduction d'une procédure de règlement amiable et le maintien du délai de quatre ans pour la prescription.

L'harmonisation des sanctions douanières est de toute évidence indispensable pour mieux lutter contre la fraude, mieux garantir le respect des règles européennes et aussi mieux alimenter le budget de l'Union européenne pour lequel les droits de douane sont l'une des rares ressources propres.

Dans ce contexte, on peut déplorer que le travail n'ait pas commencé au Conseil. Ce dossier est, à ce titre, malheureusement emblématique des contradictions trop fréquentes entre le discours des États membres, de manière générale, et les positions qui sont prises au Conseil. Dans le cas des sanctions douanières comme dans le cas d'autres politiques, à savoir les politiques fiscales ou sociales, on voit bien que le manque d'harmonisation qui induit une situation de concurrence entre États est délétère, nuit à l'application des règles communes et prive les citoyens de ressources légitimes.

Le Parlement a donc maintenant une position solide, une position cohérente qui, selon moi, constitue une bonne base de travail. Il appartient maintenant au Conseil de prendre ses responsabilités et d'avancer dans le sens d'une harmonisation des sanctions douanières.

Je remercie encore la rapporteure et mes collègues pour l'excellent travail accompli et je souhaite que le Conseil avance rapidement sur ce dossier.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Dalton, on behalf of the ECR Group. – Madam President, I would like to thank the shadows but also particularly Kaja Kallas for her efforts to try and shape a better and more viable proposal. I know she has put a lot of work in and she has made the proposal better, especially in areas where it was inflexible and legally indefensible, like the presumption of innocence. However, despite her efforts, the ECR cannot support it.

The proposal seeks to do two things. One: to set a common approach for defining what a customs infringement is; two: to set common sanctions for those infringements. Now my Group can see the benefit of a common understanding and the need to reduce the complexity of different customs rules, but we disagree that this necessitates a mandatory set of harmonised Union sanctions.

This is a major infringement on subsidiarity, especially as there is little justification for such a move. I have yet to see a viable reason for the proposal. There is no evidence that importers calculate which Member State is the least onerous in terms of sanctions before they import into it. Even Parliament’s Research Services’ appraisal of the Commission impact assessment was unable to find any evidence of this.

However, when we look at the details of the proposal they are even more problematic. The Commission wants to treat a small or medium-sized company, or a home business, with no experience of customs rules, that accidently infringes those rules just as harshly as a multinational corporation with decades of knowledge and hundreds of staff. That is wrong. It risks killing the rapidly growing online cross-border trade and runs directly contrary to the Commission’s aims in creating the digital single market.

At its heart, the original proposal was too prescriptive and inflexible, giving customs regimes no room to use common sense and to examine intent and capabilities when assessing infringement. This should be up to the Member States.

Now on customs sanctions, my Group cannot therefore agree with the rapporteur where she has gone beyond the Commission in some respects, particularly in Articles 11 and 12, with specific figures for specific infringements.

However, to conclude: greater consistency of custom rules for ease of trade, yes; prescriptive one-size-fits-all sanctions that infringe national sovereignty and Member States’ legal systems and risk killing the digital single market, no, and therefore the ECR Group cannot support it.

 
  
MPphoto
 

  Merja Kyllönen, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, kiitoksia kaikille erittäin rakentavasta yhteistyöstä tämän tärkeän asian parissa. Pidän myönteisenä komission yritystä puuttua yhtenäisen tullialueemme heikkouteen eli havaittuihin tullirikoksiin ja niistä seuranneisiin rangaistuksiin. Rikkomuksista rankaiseminen jätettiin tullilainsäädännössä kansallisvaltioiden lainsäätäjien käsiin, ja valitettavasti se on johtanut siihen, että vaihtelevat rangaistuskäytännöt eri EU-valtioissa ovat houkutelleet yrityksiä myös tullishoppailuun, ja sitä kautta markkinat vääristyvät asiansa hyvin ja lainmukaisesti hoitavien yritysten tappioksi.

Kun olemassa on yhteinen tapa tulkita, mikä on tullirikkomus, samoin kuin yhtenäinen rangaistusseuraamuskäytäntö, se lisää mielestäni tuonnin ja viennin läpinäkyvyyttä ja kaikenlaista tehokkuutta myös Euroopan unionissa ja laittaa kaikenkokoiset yritykset hieman paremmin samalle viivalle. Me tarvitsemme oikeudenmukaisen pelikentän myös tähän tulliasiaan, ja kannatan sitä erityisen lämpimästi. Pidän siitä, että esittelijä on nähnyt suuresti vaivaa löytääkseen yhteneviä ratkaisuja.

 
  
MPphoto
 

  Tiziana Beghin, a nome del gruppo EFDD. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, a cosa serve vivere in una comunità se le regole non sono le stesse per tutti? L'Unione europea è anche un'unione doganale: non ci sono frontiere tra i paesi, ma solo frontiere esterne, quindi una merce che entra alla dogana romena arriva senza controlli nel mercato italiano e viceversa. Per questo è importante che le dogane europee applichino procedure, controlli e sanzioni simili. Il Parlamento sta per approvare a larga maggioranza una direttiva per armonizzare proprio il quadro delle sanzioni doganali.

Attualmente chi non rispetta le regole deve pagare una multa e se questa multa varia a seconda del paese, ovviamente, farà entrare le merci dove paga di meno in caso venga "pizzicato". Bisogna quindi armonizzare le sanzioni: il Parlamento in questo è quasi unanime, ma alcuni Stati dell'Est guidati dalla Germania e dall'Olanda fanno blocco perché non hanno intenzione di cambiare le cose, o meglio, perché non cambiare a loro conviene.

La questione delle dogane però non si riduce soltanto alla questione delle sanzioni, anche i controlli e le procedure dovrebbero essere armonizzati, per questo in commissione INTA sarò relatrice di un grande processo di riflessione sul futuro delle dogane europee e credo che lo sblocco di questo dossier sia essenziale per poter continuare. Francamente mi sono stancata, e come me credo anche tanti, tanti cittadini, di un'Europa dove tutti mangiano, ma solo qualcuno pagano il conto. Un'Europa solidale soltanto quando le conviene: economia, immigrazione, tassazione e adesso dogane. È il momento di dire basta a chi usa l'Unione soltanto per i suoi interessi.

 
  
MPphoto
 

  Mylène Troszczynski, au nom du groupe ENF. – Madame la Présidente, cette directive ambitionne de fixer un cadre juridique commun aux États membres de l'Union européenne afin de gommer les disparités entre les différents régimes nationaux qui sont appliqués. En d'autres termes, il s'agit d'harmoniser les applications nationales de la législation douanière pour achever de mettre en œuvre l'union douanière.

Les disparités nationales dans la mise en œuvre de cette union douanière ont effectivement une incidence sur l'égalité des conditions de concurrence, en ce sens qu'elles fournissent un avantage à ceux qui ne respectent pas la législation dans un État membre dont le régime des sanctions douanières est plus indulgent. Le risque pour les contrevenants n'est donc pas le même en fonction de la porte d'accès au marché intérieur unique.

Ces distorsions de concurrence sont factuellement monnaie courante au sein de ce marché intérieur unique, qu'elles soient de nature sociale, environnementale, financière, économique ou politique. Les Français en font chaque jour l'amère expérience. En somme, le schéma est simple. Les États membres continuent de transposer les directives européennes dans les lois nationales selon leurs propres intérêts. Alors que j’y vois un acte patriote, Mme la rapporteure explique quant à elle que certains États membres traînent des pieds. Pour la Commission et les institutions européennes, en revanche, c'est le péché mortel. Il faut au contraire plus d'Europe.

Malgré la crise économique de la zone euro, l'amplification de la crise migratoire, le rejet évident de cette conception de la construction européenne par les peuples d'Europe, comme en témoignent le Brexit ou le rejet du CETA par la Belgique, la Commission Juncker préconise encore et toujours plus d'intégration. Comme dit le proverbe errare humanum est, perseverare diabolicum, l'erreur est humaine, l'entêtement est diabolique.

Ce projet chimérique d'un marché unique harmonisé homogène se fracasse sur les réalités économiques, politiques, géographiques et donc nationales. Je trouve que c'est une excellente nouvelle pour l'avenir.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Metsola (PPE). – Nixtieq nibda billi nagħmel referenza għat-traġedja li ġrat dalgħodu f’Malta fejn ajruplan żgħir iġġarraf hekk kif ħalla pajjiżna. Il-ħames persuni ta’ nazzjonalità Franċiża li kienu abbord kollha mietu. L-ewwel rapporti mill-Gvern Malti jindikaw li dawn il-persuni kienu qed jaħdmu fuq operazzjoni tad-dwana. Il-ħsibijiet u t-talb tiegħi huma mal-vittmi ta’ din it-traġedja u mal-familjari tagħhom. Grazzi ukoll lis-sokkorrituri li kienu fil-post minnufih u għamlu kull ma setgħu biex jimmaniġġjaw is-sitwazzjoni.

Biex ngħaddi fuq id-dibattitu ta’ llum, ir-rapport li għandna quddiemna jinkludi titjib pożittiv mill-proposta oriġinali tal-Kummissjoni Ewropea. Nixtieq nirringrazzja partikularment lir-relatriċi u x-Shadows kollha għall-kooperazzjoni tajba li kellna biex qegħdin fejn wasalna llum.

Ħafna mill-punti li l-Grupp tagħna dejjem saħaq fuqhom ġew inklużi fil-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew. Issa huwa ċar li infrazzjonijiet doganali jistgħu jiġu mħarrka darba biss. Neħħejna kull referenza għall-ksur doganali b’responsabbiltà stretta, xi ħaġa li kienet tmur kontra l-preżunzjoni tal-innoċenza. Il-fatt li sanzjonijiet doganali, fil-maġġorparti tagħhom, ser ikunu marbuta mal-valur tad-dazju li ma jkunx tħallas u mhux mal-valur tal-merkanzija, huwa pass pożittiv għall-SMEs, speċjalment dawk li jinnegozjaw b’merkanzija ta’ valur għoli, kif ukoll it-tneħħija ta’ kull referenza għal-livell minimu ta’ sanzjonijiet fil-każ ta’ infrazzjonijiet hekk imsejħa minuri, hija xi ħaġa li aħna sħaqna fuqha.

Biex nikkonkludi, it-test li għandna quddiemna illum mhux perfett. Wieħed mit-tħassib tiegħi huwa li għad hemm nuqqas ta’ ċarezza fejn l-Istati Membri jistgħu jimponu sanzjonijiet kriminali jekk il-liġijiet nazzjonali hekk jipprovdu. M’għandix dubju li din ser tiġi diskussa mal-Kunsill, meta u jekk tittieħed deċiżjoni biex imexxu dan id-dossier ’il quddiem.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (S&D). – Frau Präsidentin! Wie meine Kollegin Virginie Rozière vorhin sagte, ist dieser Berichtsentwurf, der gemacht wurde, eine gute Grundlage für die weitere Arbeit, und ich würdige genauso die Arbeit von Frau Kallas in diesem Bereich.

Es scheint so etwas Technisches zu sein, aber hat ganz weit reichende politische Aussagen, die auch damit verbunden sind. Und in der Tat, wir haben einen Binnenmarkt. Das Zollrecht ist eine europäische Zuständigkeit, und dennoch haben wir in diesem Bereich immer noch die Kleinstaaterei. Das ist etwas, was eigentlich unerträglich ist. Deswegen ist es richtig und gut, dass die Europäische Kommission uns die Gelegenheit gegeben hat dafür zu sorgen, dass endlich gemeinsame Definitionen geschaffen werden, und dass auch im Bereich der Sanktionen und beim Vorgehen in diesen Bereichen gemeinsame Maßstäbe gesetzt werden. Das ist absolut notwendig, wenn wir dafür sorgen wollen, dass nicht wie bisher ein Flickenteppich an Regelungen, gerade was Sanktionen angeht, besteht und dadurch auch die Unternehmen, die eben nicht das Recht als das oberste Prinzip haben, eben die Gelegenheit erhalten, Forum-Shopping zu machen – sich den Staat herauszusuchen, in dem es am einfachsten ist, auch Missstände durchzusetzen.

Das ist etwas, das ist unerträglich. Deswegen sage ich auch den Kollegen, die gemeint haben, dass wir da jetzt Subsidiarität haben müssten: Das ist falsch, schlicht und einfach falsch. Wir müssen gemeinsame Regeln schaffen, damit dieser Binnenmarkt auch tatsächlich ein Binnenmarkt ist und die Außengrenzen auch gemeinsame Außengrenzen und der Markt, der Handel, den wir mit der Außenwelt haben, auch ein gemeinsamer Markt ist, damit wir in der Europäischen Union auch wirklich das Bestmögliche daraus schaffen können und eben zur Kleinstaaterei Nein sagen.

Ich sage den Mitgliedstaaten ganz klar: Bitte hört damit auf, sondern setzt euch zusammen und sorgt dafür, dass wir auch wirklich gemeinsame Politik – auch in diesem Bereich – gestalten.

 
  
MPphoto
 

  Margot Parker (EFDD). – Madam President, Britain and other nations suffer from the restrictions imposed by the Customs Union. As a member in our current standing Britain is unable to make its own trade deals and has to rely on unelected bureaucrats to negotiate on behalf of the whole of Europe. Just look at how this has worked out. TTIP is over, and CETA is on the rocks, with years and years of negotiating and nothing to show for it. Yet we hear scare stories from some who seem willing to make economic sacrifices to spite the will of the British people. May I remind those people that the impact which this could have on the EU and its businesses is enormous. In fact, experts have said that a failure by the EU to successfully negotiate a free trade deal with Britain could cost European Union exporters up to 13 billion a year.

Amongst the doom and gloom, however, is an exciting future for Britain. Since the vote our government has begun informal trade talks with prospering nations from around the world including Australia, New Zealand, India and many many more. This is Britain’s chance to set a future precedent for other nations who are also considering leaving the European Union – free trade, cooperation without the necessity of a political union.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). – Elnök asszony! Először is szeretnék a jelentéstevőnek gratulálni, mert nagyon jó megközelítéssel állt a témához, és nagyon jó javaslatot is fogalmazott meg, ami a közös jövőbeli együttműködésünknek, mármint a tagállami együttműködésnek nagyon jó kiindulási pontja lehet. Mindenki arról beszél – és abszolút egyetértek, az én kiindulási pontom is az – hogy a belső piac védelme érdekében elengedhetetlen az, hogy minden olyan esetben, amikor a vámügyi szabályaink, a közös szabályaink sérülnek, akkor fel kell lépni. Ezt kívánja a pénzügyi érdekeinknek a közös védelme, és ezt kívánja az együttműködés is.

Ugyanakkor nagyon változatos, azt is mondhatnám, nagyon színes képet alkotnak a tagállami eljárási gyakorlatok, ami nem helyes. Úgy vélem, hogy ez a paletta, ez oly széles, és lehetőséget ad a csalásra, hogy mindenféleképpen szűkíteni kell. Abszolút támogatni tudom azt a harmonizált rendszert, annak a kialakítását, ami alkalmas arra, hogy a bürokráciát csökkentse, alkalmas arra, hogy sokkal jobban el tudjunk igazodni ebben a rendszerben, és alkalmas arra is, hogy meg tudjuk különböztetni azt, hogy ha valaki véletlenül sértette meg a jogszabályt, vagy éppen tudatosan és sorozatosan teszi ezt. Jó lenne tudni azt is, hogy ez egységes büntetési tételt jelent-e majd a tagállamokban. Gratulálok a jelentéstevőnek, és természetesen a jelentést támogatni fogom.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Danti (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Vicepresidente, l'obiettivo primario di questa direttiva è l'armonizzazione a livello di Unione europea delle differenti norme nazionali relative alle infrazioni e alle conseguenti sanzioni doganali. La scarsa efficacia dei controlli doganali in punti di entrata chiave del mercato unico, infatti, favorisce oggi la circolazione di beni non conformi alla legge in tutto il territorio dell'Unione. Alcuni importanti porti marittimi d'Europa costituiscono, ad esempio, un approdo troppo facile per merci contraffatte.

La realizzazione di una vera unione doganale è ostacolata dalla frammentazione e eterogeneità delle norme e standard che impediscono il corretto funzionamento del mercato unico europeo e mettono a rischio cittadini e consumatori. A questo proposito valutiamo positivamente che la determinazione delle sanzioni sia collegata, ove possibile, al principio del dazio evaso a garanzia di una maggiore corrispondenza alla gravità della violazione. Il futuro dell'economia europea dipenderà molto da come il nostro continente riuscirà ad intessere relazioni commerciali con altre aree del globo. Tutto ciò presuppone però un quadro giuridico che sia pienamente complementare con i principi e le migliori pratiche dell'OMC che, da una parte, faciliti gli scambi con i paesi terzi e che, dall'altra, garantisca la repressione di tutte quelle attività illecite che mettono a rischio la nostra sicurezza e la nostra competitività.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Paní předsedající, já nejsem příznivcem zbytečných právních předpisů přijímaných EU. Zastávám princip subsidiarity, ale musím říci, že v tomto případě jsem přesvědčen, že přijetí právní úpravy má svůj smysl.

Ve chvíli, kdy zde máme jednotné celní území, kdy zde platí jednotné celní hmotné právo, kdy zde platí celní kodex, pak je podle mého názoru logické, že zde má být také jedna úprava sankcí, které budou platit na celém území EU. Zkrátka a dobře, za konkrétní delikt má být na celém území EU, pokud možno, stejná sankce. Je to základní princip právního státu. Za podobný delikt má být podobná sankce. Takže to je důvod, proč já tu úpravu podporuji, proč s myšlenkou souhlasím, byť jsem obecně zdrženlivý k nové evropské legislativě.

Podíváme-li se na konkrétní provedení, pak musím říci, že ten návrh, který předložila Komise, bohužel příliš dobrý není a tady stejně jako moji předřečníci chválím aktivitu zvláště zpravodajky výboru IMCO, které se podle mě podařila celá řada právních problémů té právní úpravy odstranit. S tím textem, který vzešel z výboru IMCO, já souhlasím. Alespoň jedna věc: sankce má být uložena za zaviněné jednání, objektivní odpovědnost, která byla v původním návrhu Komise, je podle mého názoru absolutně nepřijatelná a výrazně poškozovala podnikatele. Takže možná by to chtělo, pane komisaři, do budoucna kvalitnější legislativu, kterou zde navrhujete.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Doamnă președinte, domnule comisar, vreau să încep prin a felicita raportoarea și raportorii din umbră și, sigur, și poziția colegilor care au luat cuvântul. Nici eu nu cred că putem vorbi de o uniune vamală atunci când avem o legislație pe deplin armonizată în întreaga Uniune Europeană, însă aplicarea și, mă rog, verificarea respectării normelor vamale și impunerea sancțiunilor ține de fiecare stat în parte. Și știm acum concret că avem diferențe - și diferențe mari, nu foarte mici. Acest lucru, din punctul meu de vedere, îi dezavantajează în primul rând pe cei mici, întreprinderile mici și mijlocii. Se completează aceleași formalități, aceleași documente, operatorul economic trebuie să facă aceiași pași, dar, în momentul în care trece printr-o vamă sau alta, sancțiunea este diferită în situația în care la un control lucrurile nu sunt în regulă. De aceea, eu sprijin principiul luării acțiunilor menite să conducă la un anumit nivel de aliniere în cele douăzeci și opt de state, pentru că de aceea avem o piață unică, să avem proceduri, sigur, naționale, dar să fie armonizat nivelul sancțiunilor pentru încălcările vamale.

Cred că acest lucru oferă o securitate juridică pentru întreprinderi și ar putea crea condiții mai echitabile, care să încurajeze întreprinderile, în special IMM-urile, să investească în toate statele membre și să stimuleze creșterea economică. Personal, am făcut și eu amendamente și sper ca acest raport să fie votat și să facem pași, pentru că nu cred că terminăm cu uniunea vamală doar cu acest raport. Și mai cred, în același timp, că statele membre trebuie, și este și rolul Comisiei, să adopte o transparență mai mare și să vedem o mai bună aplicare a legislației vamale. Până la urmă, trebuie să mergem toți spre măsuri care să îmbunătățească și conformarea companiilor la respectarea a legislației vamale, dar să nu încurajăm trecerea doar a anumitor frontiere doar pentru faptul că sancțiunile sunt mai mici. Susțin raportul și o felicit pe doamna Callas.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Wałęsa (PPE). – Madam President, as we know, the aim of this proposal was to harmonise the approach to the enforcement of customs legislation and particularly to sanctions for infringements. At the moment, customs rules across the EU are the same under the Union’s Customs Code, but when those rules are infringed, enforcement follows 28 different sets of legal rules and administrative traditions. That creates inconsistency within Member States and can generate uncertainty for businesses. I am happy with the text that we are going to vote on this week. First of all, there will be no fixed minimum sanction for minor infringements, and secondly, for both minor and serious infringements, the financial fine should be imposed as a percentage of the duties evaded. The report also allows for the possibility, where the nature and the gravity of infringements so require, for Member States to impose criminal sanctions in accordance with national laws instead of non-criminal sanctions as provided for by the directive . I believe that with this text we are ready for further negotiations with the Council and the Commission.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, è importante che ci sia così larga condivisione, come il Commissario ha sentito, sul tema che stiamo discutendo, perché io credo che l'Unione doganale sia oggettivamente un pilastro del mercato unico.

Discutiamo in altri momenti e per altri provvedimenti dell'importanza di dare a questa parte del mondo regole che siano convergenti, superando le differenze che storicamente si son portate fino ai giorni nostri in ogni singolo paese e soprattutto cerchiamo di rendere visibile un'idea di Unione europea nella quale le diversità vengono superate. Una delle diversità più pesanti e più pericolose è proprio quella, che ancora permane, ma che cerchiamo di superare, delle differenze per quanto riguarda l'individuazione delle infrazioni doganali e poi delle sanzioni che ogni paese decide di applicare come vuole. Il passo in avanti che ci proponiamo è per questa ragione di grandissima importanza.

Vorrei ricordare che le sanzioni hanno due effetti positivi. Il primo è quello etico: chi sbaglia deve pagare e deve pagare in proporzione dell'errore che commette oppure della violazione che scientemente mette in campo. Dall'altra parte la sanzione ha un valore deterrente: chi è orientato a far male, sa che deve pagare, per questa ragione qualche volta cambia la direzione. Un'ultima considerazione: bisogna fare in fretta. La condizione attuale è tale che produce alterazioni nella concorrenza, esattamente come la mancanza di comportamenti uniformi in materia fiscale.

 
  
 

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, sebbene l'unione doganale sia considerata uno dei fondamenti dell'Unione europea, nonché il pilastro del mercato unico, non esiste ancora un approccio integrato in materia di applicazione della normativa doganale, comprese le sanzioni. Attualmente si registrano, infatti, in caso di violazione difformità anche rilevanti nell'applicazione delle sanzioni all'interno del mercato unico.

L'istituzione di un quadro giuridico relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganale è fondamentale per migliorare la convergenza degli approcci degli Stati membri in fatto di applicazione della normativa doganale dell'Unione europea. Tuttavia, molto dipenderà da come gli Stati membri interpreteranno la direttiva. Il monitoraggio in tempo reale sull'osservanza delle norme svolto tramite tecnologie informatiche richiede una stretta collaborazione tra gli operatori per garantire la piena conformità, nonché l'attuazione, da parte degli Stati membri delle disposizioni sui sistemi elettronici contenute nel Codice doganale dell'Unione. Occorre che gli Stati membri rispettino l'impegno di prendere parte a un sistema comune di gestione dei rischi: si tratta di uno dei pilastri dell'approccio comune in assenza del quale non può costruirsi un efficiente sistema sanzionatorio comune.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κυρία Πρόεδρε, ο τρόπος λειτουργίας και ελέγχου των τελωνειακών αρχών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ομαλή λειτουργία ενός κράτους και την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τα κράτη μέλη της Ένωσης οφείλουν να πράξουν το καθήκον τους και να καταπολεμήσουν την απάτη στον τελωνειακό τομέα, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην επίτευξη του στόχου της εσωτερικής αγοράς για διάθεση ασφαλών προϊόντων με γνήσια πιστοποιητικά προέλευσης και την καταπολέμηση των φαινομένων του ντάμπινγκ και της αναζήτησης ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας.

Δεν είναι λίγες οι φορές στις οποίες είδαμε προϊόντα να βαφτίζονται εγχώρια και να κυκλοφορούν αθρόα στις εθνικές αγορές. Στην Ελλάδα έχουν σημειωθεί πάρα πολλές περιπτώσεις παράνομων ελληνοποιήσεων προϊόντων, τα οποία περνούν πλέον τα σύνορα, βαφτίζονται ελληνικά, με αποτέλεσμα οι ήδη εξαθλιωμένοι από το μνημόνιο Έλληνες αγρότες να βλέπουν τα δικά τους προϊόντα να σαπίζουν. Είναι γνωστές οι αθρόες κάθε χρόνο ελληνοποιήσεις αμνοεριφίων από τα Σκόπια, όπως επίσης είναι γνωστό ότι λάδι από την Τυνησία βαφτίζεται ελληνικό. Απαιτείται λοιπόν η λήψη μέτρων για να σταματήσουν αυτές οι παρανομίες.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). – Gospođo predsjednice, želim naravno odmah na početku podržati izvještaj svoje kolegice, gospođe Kallas. Uvjeren da je ona, uočivši ovaj apsurd u svom izvještaju, da imamo zajednički carinski zakonik, ali da istovremeno svaka država sama sankcionira prekršitelje, odnosno ima svoje sankcije, 28 različitih zakonodavstava po tom pitanju. Definitivno sam siguran da je upravo jedinstveno carinsko tržište i taj dio veliki uspjeh Europske unije i po tome je prepoznata. Zato maksimalno to podržavam.

Ono što želim dodatno naglasiti, što naravno u ovom izvještaju nije vidljivo, je potreba da pokušamo prevladati probleme s kojima ćemo se suočavati s proširenjem Europske unije na jugoistoku Europe. Dakle, ja pozivam da se može uključiti i to u izvještaj i da se razgovara o tome kako pregovarati sa zemljama koje će ući u Europsku uniju za pet, sedam, deset godina i da se u tim pregovorima pokuša također učiniti sve da nemamo dodatne muke po pitanju različitosti zakonodavstava.

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI). – Κυρία Πρόεδρε, μετά την εφαρμογή της Συνθήκης του Σένγκεν και βάσει της ιδρυτικής πράξης της Ένωσης ως Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, το διασυνοριακό εμπόριο ακόμα αντιμετωπίζει τις στρεβλώσεις ενός πολύπλοκου μηχανισμού τελωνειακής νομοθεσίας. Είκοσι οχτώ διαφορετικά κράτη μέλη εφαρμόζουν αυστηρότητα κατά το δοκούν και επιβάλλουν διαφορετικές κυρώσεις. Αυτό όμως έχει άμεσο αντίκτυπο στο διασυνοριακό εμπόριο, με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων από τα κράτη μέλη. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό στις χώρες όπου εισάγονται προϊόντα προερχόμενα από χώρες εκτός Ένωσης και μετέπειτα μεταφέρονται στην υπόλοιπη Ευρώπη διασχίζοντας σύνορα κρατών μελών. Η Ένωση απέτυχε στις εξετάσεις επί των μειζόνων ζητημάτωνː την οικονομία, το διασυνοριακό εμπόριο, τη λαθρομετανάστευση, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Τα κράτη μέλη, με εθνικιστικές κυβερνήσεις που θα διασφαλίζουν τα εθνικά τους σύνορα απαλλαγμένες από ιδεοληψίες και αγκυλώσεις, θα μπορέσουν να συνεργαστούν με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας των τελωνειακών ελέγχων στα εμπορεύματα και να πατάξουν τη διαφυγή των εσόδων.

 
  
 

(Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot päättyvät)

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice-President of the Commission. – Madam President, thank you very much for this debate. The Commission remains open to further work on this directive and to clarify the points where necessary. I think today’s debate clearly showed that the European Commission and Parliament share the same objectives to have a level playing field and to ensure uniform application of EU Customs Code.

 
  
MPphoto
 

  Kaja Kallas, rapporteur. – Madam President, I would like to thank all the colleagues who spoke on this matter. I agree with Mr Proust and Mr Schwab that we need a clear vision from the Commission: a strategy that includes the single market, the Customs Union and trade policy. In a world where everything is moving to be digital, it is very important that we make the rules very simple. We should also make sure that the authorities act as partners to the micro-businesses and not as obstacles.

On the inter-link between the administrative and criminal sanctions, the Commission wants to have more clarity. However, I point out that in the Commission’s proposal the Member States could do whatever they wanted, so that was not clear either. In my report we do clarify that we need a harmonised approach towards the non-criminal sanctions, and we only leave room for the criminal sanctions if they need to be dissuasive.

We certainly need to support the Commission in the discussions with the Council to ensure that the criminal sanctions are not used for anything else than serious infringements. Regarding the ECR’s comments: they raised the issue that the bureaucracy is a problem. Of course we agree, but don’t you think that having 28 sets of different rules is a bigger problem for the micro-businesses than to have one set of rules? We definitely want to diminish the bureaucracy here.

Finally, I really ask the Council to do some work on this file, as we have addressed very many issues that were Member States’ concerns in this report: for example, the strict liability issue. So the ball is in the Council’s court.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. – Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna tiistaina 25.10.2016.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου