Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 24. oktober 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Meddelelse fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 4.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 5.Anmodning om ophævelse af immunitet
 6.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 7.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 8.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 10.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 11.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 12.Modtagne dokumenter: se protokollen
 13.Arbejdsplan
 14.Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner (forhandling)
 15.EU's strategi over for Iran efter atomaftalen (forhandling)
 16.Bekæmpelse af korruption og opfølgning af CRIM-beslutningen (kortfattet forelæggelse)
 17.Menneskerettigheder og migration i tredjelande (kortfattet forelæggelse)
 18.Virksomheders ansvar for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i tredjelande (kortfattet forelæggelse)
 19.EU-strategi for flydende naturgas og gaslagring (kortfattet forelæggelse)
 20.Hvordan gøres fiskerikontrollen i EU homogen? (kortfattet forelæggelse)
 21.Forbedring af forbindelserne og transportinfrastrukturens tilgængelighed i Central- og Østeuropa (kortfattet forelæggelse)
 22.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 23.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 24.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave
 
Forhandlinger
Revideret udgave
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik