Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 24 oktober 2016 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Mededeling van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 4.Samenstelling Parlement: zie notulen
 5.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 6.Samenstelling fracties: zie notulen
 7.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 8.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 10.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 11.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 12.Ingekomen stukken: zie notulen
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Het rechtskader van de Unie inzake douaneovertredingen en -sancties (debat)
 15.EU-strategie ten aanzien van Iran sinds de nucleaire overeenkomst (debat)
 16.De bestrijding van corruptie en opvolging van de resolutie van de Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (CRIM) (korte presentatie)
 17.Mensenrechten en migratie in derde landen (korte presentatie)
 18.Strafrechtelijke aansprakelijkheid van bedrijven voor ernstige schendingen van de mensenrechten in derde landen (korte presentatie)
 19.De EU-strategie voor vloeibaar aardgas en gasopslag (korte presentatie)
 20.Hoe kunnen we de controles op de visvangst homogeen maken in Europa? (korte presentatie)
 21.De aansluiting op en de toegankelijkheid van de vervoersinfrastructuur in Centraal- en Oost-Europa verbeteren (korte presentatie)
 22.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 24.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave
Juridische mededeling - Privacybeleid