Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 24 października 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Komunikat Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 4.Skład Parlamentu: patrz protokół
 5.Wniosek o uchylenie immunitetu
 6.Skład grup politycznych: patrz protokół
 7.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 8.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 9.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 10.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 11.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 12.Składanie dokumentów: patrz protokół
 13.Porządek obrad
 14.Unijne ramy prawne dotyczące naruszeń przepisów prawa celnego oraz sankcji (debata)
 15.Strategia UE wobec Iranu po zawarciu porozumienia w sprawie energii jądrowej (debata)
 16.Walka z korupcją i działania następcze w związku z rezolucją komisji CRIM (krótka prezentacja)
 17.Prawa człowieka i migracja w państwach trzecich (krótka prezentacja)
 18.Odpowiedzialność przedsiębiorstw za poważne naruszenia praw człowieka w państwach trzecich (krótka prezentacja)
 19.Strategia UE na rzecz skroplonego gazu ziemnego i składowania gazu (krótka prezentacja)
 20.W jaki sposób ujednolicić kontrole rybołówstwa w Europie (krótka prezentacja)
 21.Usprawnienie połączeń i poprawa dostępności infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej (krótka prezentacja)
 22.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 24.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona
 
Debaty
Wersja poprawiona
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności