Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Luni, 24 octombrie 2016 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Comunicarea Președinției
 3.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente: a se vedea procesul-verbal
 4.Componenţa Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 5.Cerere de ridicare a imunității
 6.Componenţa grupurilor politice: a se vedea procesul-verbal
 7.Componenţa comisiilor şi a delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal
 8.Acte delegate (articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 10.Continuări ale avizelor şi rezoluţiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 11.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 12.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 13.Ordinea lucrărilor
 14.Cadrul juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la sancțiunile aferente (dezbatere)
 15.Strategia UE față de Iran în urma încheierii acordului nuclear (dezbatere)
 16.Combaterea corupției și acțiunile subsecvente rezoluției CRIM (prezentare succintă)
 17.Drepturile omului și migrația în țările terțe (prezentare succintă)
 18.Răspunderea întreprinderilor pentru încălcări grave ale drepturilor omului în țări terțe (prezentare succintă)
 19.Strategia UE pentru gazul natural lichefiat și pentru stocarea gazelor (prezentare succintă)
 20.Uniformizarea controalelor în domeniul pescuitului în Europa (prezentare succintă)
 21.Îmbunătățirea conectării și accesibilității infrastructurii de transport din Europa Centrală și de Est (prezentare succintă)
 22.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 23.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 24.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită
 
Dezbateri
Ediţie revizuită
Aviz juridic - Politica de confidențialitate