Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 24. októbra 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Oznámenie predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 4.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 5.Žiadosť o zbavenie imunity
 6.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 7.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 8.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 10.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 11.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 12.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 13.Program práce
 14.Právny rámec Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie (rozprava)
 15.Stratégia EÚ voči Iránu po jadrovej dohode (rozprava)
 16.Boj proti korupcii a nadviazanie na uznesenie výboru CRIM (stručná prezentácia)
 17.Ľudské práva a migrácia v tretích krajinách (stručná prezentácia)
 18.Zodpovednosť spoločností za vážne porušovania ľudských práv v tretích krajinách (stručná prezentácia)
 19.Stratégia EÚ pre skvapalnený zemný plyn a skladovanie plynu (stručná prezentácia)
 20.Ako zjednotiť kontroly rybolovu v Európe (stručná prezentácia)
 21.Zlepšenie prepojenia a dostupnosti dopravnej infraštruktúry v strednej a východnej Európe (stručná prezentácia)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 24.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie
 
Rozpravy
Revidované vydanie
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia