Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Ponedeljek, 24. oktober 2016 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sporočilo predsedujočega
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 4.Sestava Parlamenta: glej zapisnik
 5.Zahteva za odvzem imunitete
 6.Članstvo v političnih skupinah: glej zapisnik
 7.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 8.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 9.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika): gl. zapisnik
 10.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta: glej zapisnik
 11.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev): gl. zapisnik
 12.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 13.Razpored dela
 14.Pravni okvir Unije za carinske kršitve in sankcije (razprava)
 15.Strategija EU do Irana po jedrskem sporazumu (razprava)
 16.Boj proti korupciji in nadaljnji koraki na podlagi resolucije odbora CRIM (kratka predstavitev)
 17.Človekove pravice in migracije v tretjih državah (kratka predstavitev)
 18.Odgovornost gospodarskih družb za hude kršitve človekovih pravic v tretjih državah (kratka predstavitev)
 19.Strategija EU za utekočinjeni zemeljski plin in skladiščenje plina (kratka predstavitev)
 20.Kako poenotiti nadzor ribištva v Evropi? (kratka predstavitev)
 21.Boljša povezanost in dostopnost prometne infrastrukture v srednji in vzhodni Evropi (kratka predstavitev)
 22.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 23.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 24.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja
 
Razprave
Pregledana izdaja
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov