Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 24 oktober 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Meddelande från talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 4.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 5.Begäran om upphävande av immunitet
 6.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 8.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 11.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 12.Inkomna dokument: se protokollet
 13.Arbetsplan
 14.Unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner (debatt)
 15.EU-strategi gentemot Iran efter kärnteknikavtalet (debatt)
 16.Bekämpning av korruption och uppföljning av resolutionen från CRIM-utskottet (kortfattad redogörelse)
 17.Mänskliga rättigheter och migration i tredjeländer (kortfattad redogörelse)
 18.Företagens ansvar för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i tredjeländer (kortfattad redogörelse)
 19.EU-strategi för flytande naturgas och lagring av gas (kortfattad redogörelse)
 20.Hur fiskerikontrollerna i Europa kan göras enhetliga (kortfattad redogörelse)
 21.Förbättring av transportinfrastrukturens anslutningar och tillgänglighet i Central- och Östeuropa (kortfattad redogörelse)
 22.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 24.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy