Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (επιλεγμένο)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Το έγγραφο αυτό δεν είναι διαθέσιμο στη γλώσσα σας και σας προτείνεται σε μία άλλη γλώσσα εξ αυτών που εμφαίνονται στο εργαλείο επιλογής γλωσσών.

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Rozpravy
Utorok, 25. októbra 2016 - Štrasburg Revidované vydanie

Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov s Dánskom (A8-0288/2016 - Claude Moraes)
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Rovnako ako pri automatizovanej výmene údajov o DNA Dánsko pristúpilo k predmetnému mechanizmu na zväčšenie a zlepšenie výmeny informácií medzi jednotlivými členskými štátmi a pomohlo tak zvýšiť bezpečnosť obyvateľov Európskej únie. Nepôjde o výmenu žiadnych dôverných súkromných informácií o jednotlivých občanoch, pretože výbor LIBE pamätal na to, aby bolo ochránené ich právo na súkromie.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου