Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (επιλεγμένο)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Το έγγραφο αυτό δεν είναι διαθέσιμο στη γλώσσα σας και σας προτείνεται σε μία άλλη γλώσσα εξ αυτών που εμφαίνονται στο εργαλείο επιλογής γλωσσών.

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Rozpravy
Utorok, 25. októbra 2016 - Štrasburg Revidované vydanie

Štatistika železničnej dopravy, pokiaľ ide o zber údajov o tovare, osobách a nehodách (A8-0300/2016 - Michael Cramer)
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Občania Európskej únie musia mať v budúcnosti jednoduchý prístup k údajom týkajúcim sa vykonávania politík Európskej únie. Dohoda o zjednodušení nariadenia o štatistike železničnej dopravy bola možná až po podpise dvoch memoránd o porozumení, a to medzi Eurostatom a Komisiou a medzi Eurostatom a ERA. Tieto memorandá nie sú len dôležitými nástrojmi umožňujúcimi optimalizáciu využívania existujúcich informácií a zníženie administratívnej záťaže, ale zároveň spĺňajú požiadavky spoluzákonodarcov týkajúce sa lepšieho využívania štatistiky železničnej dopravy. Všetky kategórie používateľov môžu ich prostredníctvom získať ľahko prístupné údaje a spoľahlivé informácie o pokroku európskych politík v oblasti železničnej dopravy.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου