Retour au portail Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (sélectionné)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Ce document n'est pas disponible dans votre langue. Il vous est proposé dans une autre langue parmi celles disponibles dans la barre des langues.

 Index 
 Texte intégral 
Rozpravy
Utorok, 25. októbra 2016 - Štrasburg Revidované vydanie

Právny rámec Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Jednotný trh má pre Európsku úniu nesmierny potenciál do budúcnosti. Problém je však v tom, že pravidlá majú byť pre všetkých účastníkov rovnaké, avšak sankcie pri porušení pravidiel sa výrazne líšia. Bez integrovaného postupu na presadzovanie vrátane sankcií nie je možné, aby colné správy členských štátov postupovali jednotne, najmä vzhľadom na výrazné rozdiely medzi sankčnými systémami členských štátov. Je to stále viac relevantné vzhľadom na nárast elektronického obchodu, najmä mikropodnikov a jednotlivcov, ktoré si vyžadujú väčšiu právnu istotu, pokiaľ ide o súlad systémov a väčšiu transparentnosť pri riešení porušení rôznymi colnými orgánmi. S cieľom zaistiť, aby sankcie boli účinné, primerané a odrádzajúce, musíme ponechať otvorené dvere pre colné orgány, aby posudzovali relevantné okolnosti, a na tomto základe rozhodovali o najvhodnejšej sankcii, pretože takýto postup sa ukázal ako účinný prostriedok na zníženie výskytu nesúladu.

 
Avis juridique - Politique de confidentialité