Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 25. októbra 2016 - Štrasburg Revidované vydanie

Právny rámec Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Hoci sa colná únia považuje za jeden zo základov Európskej únie a základný kameň jednotného trhu, stále neexistuje jednotný prístup k presadzovaniu colných predpisov vrátane sankcií. Je potešiteľné, že pravidlá presadzovania colných predpisov vrátane sankcií sú v rámci EÚ rovnaké, no za vážny nedostatok považujem to, že neexistuje jednotný prístup na presadzovanie týchto pravidiel. Mrzí ma, že tieto rozdiely narušujú podmienky pre mnohé hospodárske subjekty v EÚ a sú citeľné aj v oblasti rovnakých podmienok, ktoré sú základom vnútorného trhu. Myslím si, že je nevyhnutné pristúpiť k náprave a riešeniu problémov vyplývajúcich z rozdielnosti systémov upravujúcich colné priestupky a ďalšie sankcie v rámci európskeho trhu. Aj keď sme záverečné hlasovanie posunuli na neskôr, verím, že na základe nových ustanovení sa nám podarí posilniť nielen colné predpisy a sankcie, ale aj odstrániť narušenie vnútorného trhu tým, že vo všetkých členských štátoch EÚ sa bude uplatňovať jednotný súbor pravidiel. Očakávam, že colné správy členských štátov v prípadoch porušenia colných predpisov budú postupovať jednotne, čím sa dosiahne rovnaká úroveň výsledkov kontrol a podpora legitímnej obchodnej činnosti.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia