Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 25. októbra 2016 - Štrasburg Revidované vydanie

Právny rámec Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ Správu týkajúcu sa návrhu smernice o právnom rámci Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie som nepodporila. Táto smernica má umožniť uloženie netrestných sankcií za porušenia colného práva, a to zbližovaním práva členských štátov. Smernica bola pôvodne navrhnutá ako reakcia na to, že rôzne režimy členských štátov by mohli spôsobovať obchádzanie práva, keďže dovozcovia by si mohli cielene ako krajinu svojej oficiálne činnosti vybrať ten štát, ktorý ukladá najnižšie sankcie. Podľa môjho názoru je však už toto potenciálne obchádzanie pravidiel dostatočne ošetrené v súčasnom colnom kódexe, a preto si myslím, že prijímanie ďalšej legislatívy je zbytočné a v rozpore so snahami o zjednodušovanie práva Európskej únie. Práve preto si myslím, že nová smernica by nepriniesla žiadne inovatívne riešenie, a teda ani žiadnu pridanú hodnotu. Naviac mám za to, že niekoľko jej prvkov je v rozpore s právom Európskej únie.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia