Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (επιλεγμένο)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Το έγγραφο αυτό δεν είναι διαθέσιμο στη γλώσσα σας και σας προτείνεται σε μία άλλη γλώσσα εξ αυτών που εμφαίνονται στο εργαλείο επιλογής γλωσσών.

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Rozpravy
Utorok, 25. októbra 2016 - Štrasburg Revidované vydanie

Boj proti korupcii a nadviazanie na uznesenie výboru CRIM (A8-0284/2016 - Laura Ferrara)
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Predmetná správa nadväzuje na správu Európskeho parlamentu z minulého legislatívneho obdobia o organizovanom zločine, korupcii a praní špinavých peňazí. Hlavným odkazom tejto správy je, že Európska únia musí zvýšiť svoje úsilie v boji proti korupcii, organizovanému zločinu a praniu špinavých peňazí. V budúcnosti sa musíme spoločnými silami zamerať na vytvorenie legislatívneho nástroja, ktorý sa úspešne vysporiada s kriminálnymi organizáciami, a zamyslieť sa takisto nad tým, či bude bankám, ktorým sa dokáže pranie špinavých peňazí, odobratá licencia, prípadne či by mal v budúcnosti Európsky prokurátor vyšetrovať organizovaný zločin.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου