Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (επιλεγμένο)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Το έγγραφο αυτό δεν είναι διαθέσιμο στη γλώσσα σας και σας προτείνεται σε μία άλλη γλώσσα εξ αυτών που εμφαίνονται στο εργαλείο επιλογής γλωσσών.

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Rozpravy
Utorok, 25. októbra 2016 - Štrasburg Revidované vydanie

Ľudské práva a migrácia v tretích krajinách (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat)
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Rastúci počet utečencov na celom svete je zatienený ešte väčším počtom vysídlených osôb v rámci hraníc krajiny. Tieto osoby by nemali byť diskriminované len preto, že sa pokúsili zaistiť si bezpečie bez prekročenia medzinárodných hraníc, a zdôrazňuje preto, že by sa mali dodržiavať práva vysídlených osôb vrátane prístupu k zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu. V poslednom čase sa množia prípady svojvoľného zadržiavania migrantov a utečencov a zlé zaobchádzanie s nimi. Zadržiavanie treba obmedziť na absolútne nevyhnutné prípady a za každých okolností treba zaručiť vhodné ochranné opatrenia vrátane prístupu k primeraným súdnym konaniam. Všeobecne sa nálada a situácia s migrantmi dostáva do nezvládnuteľnej roviny a prenikajú viaceré správy o zlom zaobchádzaní a o napätí a nedodržiavaní základných ľudských práv.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου