Retour au portail Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (sélectionné)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Ce document n'est pas disponible dans votre langue. Il vous est proposé dans une autre langue parmi celles disponibles dans la barre des langues.

 Index 
 Texte intégral 
Rozpravy
Utorok, 25. októbra 2016 - Štrasburg Revidované vydanie

Mechanizmus EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld)
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Európska únia sa vďaka princípu solidarity snaží pomáhať svojim členským štátom pri napĺňaní cieľov v oblasti ekonomickej, sociálnej či kultúrnej. Zároveň by mala byť spoločenstvom, ktoré napriek pretrvávajúcim rozdielom spája rešpekt voči rovnakým hodnotám. Ich dodržiavanie však niektoré krajiny a najmä ich vládni predstavitelia, v snahe súperiť s narastajúcim populizmom a extrémizmom, akoby prestali považovať za dôležité. Medzi základné hodnoty, na ktorých EÚ stojí, patrí úcta k ľudskej dôstojnosti, demokracia, rovnosť, právny štát, rešpektovanie ľudských práv a sloboda. Sloboda však vonkoncom neznamená možnosť bezohľadného šírenia strachu a podporovania nenávistných ideológií, pre ktoré v minulosti v Európe zomierali milióny ľudí. Tak si to dnes, bohužiaľ, niektorí ľudia mylne predstavujú. Sloboda je však predovšetkým o zodpovednosti a vzájomnej tolerancii. Európska únia má svoje konkrétne nástroje na presadzovanie dohodnutých právnych predpisov a zmlúv. V praktických záležitostiach, akými sú pravidlá hospodárskej súťaže, obchodná či menová politika, s ich dodržiavaním nie sú veľké problémy. Situácia sa však zhoršuje v prípade demokratických pravidiel, právneho štátu či dodržiavania základných práv. Ich spochybňovanie však populizmus a extrémizmus v Európe neoslabuje.

 
Avis juridique - Politique de confidentialité