Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2254(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0283/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0283/2016

Συζήτηση :

PV 25/10/2016 - 3
CRE 25/10/2016 - 3

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2016 - 7.9
CRE 25/10/2016 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0409

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

8.19. Μηχανισμός της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld)
  

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Pane předsedající, já jsem nepodpořil nakonec po dlouhém uvažování tuto zprávu. Na jedné straně považuji téma lidských práv a demokracie za klíčové téma Evropské unie, ale ten návrh, jak byl navržen, je podle mého názoru špatný a dobré úmysly zde, jak se říká, dláždí cestu do pekel. Zkrátka a dobře zavést nový mechanismus kontrolování států a nové cesty, jak byrokraticky vynucovat na jednotlivých členských státech lidská práva a demokracii, podle mého názoru v praxi nebude fungovat a povede to k jediné věci, že se soudržnost Evropské unie do budoucna bude oslabovat. A říkám to s vědomím toho, jak je agenda lidských práv a demokracie strašně důležitá a je třeba o tom permanentně mluvit zde na půdě Parlamentu a činit vše pro zlepšování demokracie a lidských práv v Evropě. Ale nemá to být touto cestou, nemá to jít cestou byrokratizace, kdy anonymní úředníci budou hodnotit jednotlivé suverénní státy a pak jim případně ukládat sankci. To je proti suverenitě jednotlivých členských států Evropské unie.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). – Monsieur le Président, le rapport in 't Veld prétend mettre les gouvernements sous tutelle au nom de la protection des droits fondamentaux. En fait, il procède d'une logique orwellienne car il propose exactement le contraire, en réalité, de ce qu'il affiche au nom des principes. La vérité, c'est que les lois liberticides se sont multipliées en Europe. Il y a des centaines de prisonniers d'opinion aujourd'hui en Allemagne. Dans mon pays, la France, en vertu des lois liberticides, par exemple la loi Pleven, quiconque parle d'immigration pour en dire autre chose que du bien peut être poursuivi pour racisme ou xénophobie; quiconque prétend examiner librement l'histoire contemporaine peut être poursuivi pour révisionnisme ou négationnisme; quiconque ne donne pas dans l'adulation du lesbianisme, de l'homosexualité ou du transsexualisme peut être poursuivi pour homophobie.

Ce rapport est par conséquent un monument d'hypocrisie. Avant de chercher la paille dans l'œil des Hongrois, on ferait mieux de chercher la poutre qui est ici, dans l'œil de la plupart des membres de ce Parlement.

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (ECR). – De multă vreme vorbim despre un mecanism care să verifice statul de drept și respectarea drepturilor omului, respectarea legii în statele membre. Este necesar un astfel de mecanism și eu sunt total pentru a-l implementa. E vorba de un mecanism de monitorizare, de urmărire dar și de corecție, evident, pentru că acesta este scopul, să corectăm ce nu merge bine, și de sancționare, dacă este cazul. Și vorbim de statele unde democrația este încă fragilă - cum sunt statele post-comuniste - în principal despre acestea. Mă bucur că Parlamentul nu e singur în această luptă, că vor fi și organizații neguvernamentale, că vor fi și experți independenți în respectarea legii și în respectarea drepturilor omului. De asemenea, dacă mecanismul de sancționare a acestor state care nu respectă standardele democrației și domnia legii propus de Comisie va conduce și la economisirea de bani, așa cum arată raportul, atunci vom atinge două obiective.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Korwin-Mikke (NI). – Panie Przewodniczący! Głosowałem przeciwko temu sprawozdaniu z uwagi na Kartę Praw Podstawowych. W odróżnieniu od większości tu obecnych, ja pochodzę z kraju komunistycznego, mam 74 lata, większość czasu żyłem w kraju komunistycznym, gdzie zmuszano mnie do czytania Karola Marksa. I ponieważ czytałem Karola Marksa, to chcę Państwa zapewnić, że Karol Marks powiedziałby, że Karta Praw Podstawowych idzie za daleko w budowie komunizmu. A ponieważ nie lubię komunizmu, głosowałem przeciwko.

 
  
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker (EFDD), in writing. – UKIP MEPs have voted against this non-legislative report. UKIP firmly rejects the establishment of an EU mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights. UKIP believe that this mechanism is a severe infringement of national sovereignty. UKIP also vehemently opposes calls in this report for the EU to accede to the ECHR.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ La falta de garantías del cumplimiento de los derechos fundamentales, tal y como aparecen recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, firmada por todos los Estados miembros es una realidad en el conjunto de los Estados miembros. En el Estado español, el Gobierno la incumple reiteradamente en cuestiones como la libertad de expresión y protesta, ante la pasividad de las instituciones europeas. Por ende, apoyo cualquier mecanismo que apueste por el cumplimento de estos derechos y permita que se fiscalice la acción de los Estados miembros, por lo que he votado a favor.

Sin embargo, entiendo que el mecanismo propuesto es claramente insuficiente, y aunque apoyo la elaboración de informes parlamentarios al respecto y que se potencie el papel de la Defensora del Pueblo, no puedo creer que esto realmente vaya a solucionar la honda problemática actual. La Unión no puede pretender hoy lavarse la cara y posar como un espacio donde se garantizan los derechos fundamentales, por lo que este mecanismo tendrá un papel exclusivamente cosmético, a no ser que vaya acompañado por una voluntad política de democratización que hoy no existe entre las autoridades comunitarias.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson, Lynn Boylan and Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. – This report proposes creating a pact on democracy, the rule of law and fundamental rights across the EU prior to any future treaty change. While some of the language looks positive, with references to fundamental rights, its implementation would actually have serious consequences for national sovereignty as it empowers the Commission to further interfere in national affairs. For example, the report refers to protecting the ‘common values of the Union’, and suggests the Commission assumes responsibility to ‘correct breaches of Union values.’

The report also suggests that the European Court of Justice should monitor legislation from Member States, in addition to its remit of examining adherence to EU law in relation to the Treaties. The mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights is described as ‘a tool for compliance with the enforcement of the Charter and Treaties’, and affords the Commission ‘appropriate binding and corrective mechanisms’ that go beyond Article 7 TEU.

Attempts to have EU institutions included in such scrutiny also failed, securing only a voluntary opt-in. As the negative implications for sovereign governments are too great, we voted against this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. ‒ J’ai voté pour ce rapport. L’Union européenne est bien plus qu’un simple marché: c’est une communauté de valeurs, consacrées par les traités! Parmi elles, le respect de l’état de droit constitue la clé de voûte de la démocratie et de la protection des droits fondamentaux; il doit s’inscrire dans chacune des mesures entreprises par l’UE et ses États membres.

L’Union doit enfin se doter d’une gouvernance démocratique aussi solide que sa gouvernance économique. Ainsi, je me félicite de cette résolution qui propose d’instaurer un mécanisme d’évaluation annuel du respect de l’état de droit, de la démocratie et des droits fondamentaux, par les États membres et les trois institutions principales de l’UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ της έκθεσης που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, διότι θεωρώ πως είναι επιτακτική ανάγκη να υιοθετηθεί ένα πλαίσιο που να επιτρέπει στην ΕΕ να αντιμετωπίσει όχι μόνο τις παραβιάσεις σε συγκεκριμένες νομοθεσίες της, αλλά και σοβαρότερες απειλές για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Mit diesem Bericht gibt das EU-Parlament Empfehlungen an die Kommission mit dem Ziel weiter, einen rechtlich verbindlichen Mechanismus mit jährlicher Berichterstattung zur Einhaltung der Werte und Grundrechte der EU durch die Mitgliedstaaten einzusetzen. Dieser Mechanismus soll objektive Richtwerte enthalten und ein klares und schrittweises Verfahren zur Behebung von Verstößen gegen die Grundrechte oder die Rechtsstaatlichkeit festlegen. Der Vorschlag des Parlaments zielt zudem darauf ab, bereits bestehende ähnliche Vorgaben in einem einzigen EU-Instrument zusammenzufassen.

Ich unterstütze die Gründung eines Mechanismus auf europäischer Ebene, denn der Mechanismus kann darüber hinaus ein wirksames Instrument zur Überwachung der Länder sein, die der EU neu beitreten möchten.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport soutient la création d’un mécanisme de l’UE pour «la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux». Il s’agit d’un mécanisme de l’UE pour prendre le contrôle politique des États membres qui ne respectent pas son interprétation de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux.

Chaque État membre sera soumis à un contrôle annuel. Un panel d’experts (1 magistrat par État membre, plus 10 «experts» désignés par le Parlement européen) fera un rapport qui sera ensuite adopté par la Commission.

Le rapport préconise l’adhésion de l’UE à la Convention européenne des droits de l’homme, ce qui renforcera l’influence de la Cour européenne des droits de l’homme et du Conseil de l’Europe (dont la Turquie et l’Albanie sont membres).

Le texte préconise aussi une révision du traité qui permettrait à un tiers des députés au Parlement européen de saisir la Cour de justice après l’adoption définitive d’un texte et avant sa mise en œuvre. Il s’agit d’une attaque en règle contre la souveraineté des États membres. Même le gouvernement français a déclaré que la proposition n’était pas conforme aux traités!

Je me suis bien évidemment opposée à ce texte dangereux.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I voted against this non-legislative report. Member States have already handed over control of their laws, fisheries, defence and finances to unelected and unaccountable European bureaucrats. Is it really wise to hand over control of Member States mechanisms for democracy? I believe this is a dangerous proposal and an infringement of national sovereignty.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J’ai soutenu le rapport d’initiative législatif de Sophie in ‘t Veld invitant la Commission à soumettre une proposition pour un mécanisme objectif et non politisé, afin de protéger la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux (DEF).

Je crois en effet que les Européens ont été parmi les premiers à lutter pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux. Cet héritage nous oblige à renforcer leurs protections dans l’ensemble de l’Union, qui est une communauté de principes et de valeurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Petras Auštrevičius (ALDE), in writing. ‒ Currently there are insufficient instruments to ensure that the core European values laid out in Article 2 of the Treaty on European Union are upheld. When countries join the EU it is ensured that they adhere to the EU values, but as illustrated by the recent developments in Poland and Hungary, once they are members there is no mechanism to guarantee that these values continue to be maintained. Therefore, there is a need to establish a mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights. This mechanism will oversee the implementation of EU values and will help prevent and correct any breaches made by Member States. This mechanism must be applied to all Member States equally, it should be a permanent mechanism, objective and evidence-based, and finally, there needs to be close involvement of Member State governments. This DRF pact will lead to a more united European Union as it will strengthen the common core values shared among the Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Cornelis van Baalen (ALDE), schriftelijk. ‒ De VVD-delegatie ondersteunt het principe en het doel van het mechanisme maar heeft zich uiteindelijk toch onthouden omdat er een aantal bepalingen zijn opgenomen die indruisen tegen de werking van het Nederlandse rechtssysteem. Het nieuwe agentschap kan wat ons betreft niet (mede)bepalen wat een Europese en wat een nationale bevoegdheid is (interpretatie van artikel 2 VWEU).

We zijn tegen het verlenen van directe en rechtstreekse toegang tot het Europees Hof aan alle natuurlijke en rechtspersonen. We willen de normale rechtsgang via de nationale rechter in stand houden.

Tot slot steunen we het idee niet om met slechts een derde van de stemmen van het EP een wetgevingstraject stil te kunnen leggen omwille van een prejudiciële toetsing bij het Hof.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už pranešimą dėl ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimo. Nors Europa turi gilias tradicijas demokratijos, teisinės valstybės ir piliečių laisvių srityje, tačiau į Komisijos, kuri yra Sutarčių sergėtoja, pastangas priminti kuriai nors valstybei narei jos įsipareigojimus reaguojama nenoriai arba visiškai atsisakoma pripažinti bendrai sutartas taisykles ir ES įgaliojimus, užtikrinant, kad šių taisyklių būtų laikomasi. ES turi įvairių priemonių, kuriomis gali užtikrinti demokratijos, teisinės valstybės principų ir pagrindinių teisių laikymąsi, tačiau priemonių taikymo sritis yra ribota ir pačios priemonės neveiksmingos. Todėl pritariu, kad būtina sukurti sistemą, kuri ES suteiktų galimybių spręsti ne tik konkrečių ES teisės aktų pažeidimų klausimus, bet ir pavojaus demokratijai, teisinei valstybei ir pagrindinėms teisėms (rizikos) atvejus.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Balczó (NI), írásban. ‒ A jelentésben javasoltak az EU tagállamok feletti politikai dominanciájának új formáját valósítanák meg. „Független szakértők” testülete bélyegezhetné meg őket, ha például lakosságuk népszavazás vagy alkotmánymódosítás útján védené meg magát az uniós intézmények érzékeny területeken hozott döntéseivel szemben. Az indítvány elfogadása azt jelezi, hogy az EP többsége semmit sem tanult a Brexitből, tovább akarja folytatni szuverén országok belügyeibe való beavatkozást. A jelentésre természetesen nemmel szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFDD), in writing. ‒ UKIP MEPs have voted against this non-legislative report. UKIP firmly rejects the establishment of an EU mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights. UKIP believe that this mechanism is a severe infringement of national sovereignty. UKIP also vehemently opposes calls in this report for the EU to accede to the ECHR.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport soutient la création d’un mécanisme de l’UE pour «la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux». En réalité, il s’agit d’un mécanisme de l’UE pour prendre le contrôle politique des États membres qui ne respectent pas son interprétation de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux.

Je m’oppose à ce rapport qui préconise aussi l’adhésion de l’UE à la Convention européenne des droits de l’homme, ce qui renforcera l’influence de la Cour européenne des droits de l’homme mais aussi du Conseil de l’Europe (qui comporte la Turquie, l’Albanie, etc).

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai bien entendu approuvé ce rapport d'initiative qui propose la création d'un mécanisme annuel de surveillance du respect des libertés fondamentales et de l'état de droit par les États membres et les institutions de l'Union.

À cette fin, le rapport invite la Commission à présenter, avant septembre 2017, un projet de pacte interinstitutionnel pour l'état de droit et les libertés fondamentales qui comprendrait:

- un rapport annuel sur la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux incluant des recommandations pays par pays,

- un débat interparlementaire annuel sur base de ce rapport,

- des modalités de traitement des risques potentiels ou violations telles que prévues à l'article 7.

Les valeurs fondamentales contenues dans l'article 2 du traité sont au cœur du projet européen. Chaque État membre se doit de les respecter.

Les situations actuelles en Pologne ou en Hongrie démontrent qu'une surveillance permanente du respect de ces valeurs est nécessaire et l'application de ce rapport permettrait que ce soit le cas et donc que des réactions rapides puissent être posées.

Il s'agit d'un enjeu vital pour l'avenir de l'Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favor de esta resolución para la creación de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. Los valores y principios fundacionales deben ser aplicados también dentro de nuestra Unión. En la actualidad, no contamos con los instrumentos necesarios para lograrlo de la misma manera que exigimos su cumplimiento en el exterior.

Teniendo en cuenta el debilitamiento de la democracia y el Estado de Derecho en países como Polonia o Hungría, es necesario adoptar mecanismos como éste que refuercen el cumplimiento de los derechos fundamentales y eviten cualquier tipo de deriva autoritaria dentro de la Unión.

El mecanismo incluido en esta Resolución contiene diversos instrumentos y disposiciones para lograr los objetivos comentados. En especial, destaco la solicitud de suprimir del artículo 51 de la Carta de los Derechos Fundamentales (CDFUE) y que la Carta pase a ser una Declaración de Derechos de la Unión. De esta forma, se reforzaría la aplicación de la CDFUE en todas las acciones y cuerpo normativo de la Unión. Desde mi actividad parlamentaria siempre he abogado por adoptar una aplicación del artículo 51 que permita a la Unión garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ La democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali costituiscono valori fondanti dell'Unione europea, iscritti nei trattati e promossi nell'azione quotidiana delle istituzioni UE. I recenti sviluppi in alcuni Stati membri e lo stesso avanzamento del processo di integrazione hanno però dimostrato la presenza di lacune in questo campo, inefficienze che rendono necessario rivedere e integrare gli attuali meccanismi al fine di garantire che i principi dei trattati siano osservati, protetti e promossi in tutta l'Unione.

La relazione della collega Sophia in 't Veld, che ho sostenuto con il mio voto, chiede la conclusione di un Patto dell'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, sotto forma di accordo interistituzionale, per facilitare la cooperazione delle istituzioni e degli Stati membri nell'ambito dell'articolo 7 TUE. Il Patto dovrebbe prevedere sanzioni che possano fungere da deterrente efficace per prevenire le violazioni nonché un monitoraggio periodico sulla compatibilità degli accordi internazionali ratificati dagli Stati e dall'Unione recanti disposizioni di diritto primario e derivato. Queste misure dovrebbero essere adottate in previsione di una sempre più necessaria riforma dei trattati che vada ad approfondire l'integrazione politica e al contempo a rafforzare le tutele dei cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ He decidido votar a favor de este informe, porque considero positivamente la mayor parte de las propuestas contenidas en el informe y en el anexo. Considero que a pesar de que el informe final ha sido debilitado en su contenido en relación al original, las recomendaciones que emite avanzan en la vía de una mayor cohesión europea en materia de mantenimiento y supervisión de los derechos fundamentales de la Unión.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Bergeron (EFDD), par écrit. ‒ Comme dans 1984, le roman prémonitoire de George Orwell, l’Union va enfin avoir son ministère de vérité. De quoi s’agit-il ici? Nous allons créer un mécanisme pour la démocratie afin de poursuivre des États souverains qui auraient l’outrecuidance de croire que, dans les domaines régaliens de la politique, ils auraient le droit de défendre les intérêts de leurs peuples. Pour cela, il faudra abolir, comme ce rapport le préconise, l’article 51 de la charte des droits fondamentaux sur la subsidiarité et la souveraineté nationale. Le rapport veut que l’UE demande à adhérer à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) alors que cette Cour est une institution du Conseil de l’Europe (47 pays et pas l’ensemble des 27 États de l’UE). Ainsi, la CEDH deviendrait l’instance juridique suprême de l’Union, avec tutelle sur la Cour de justice de l’Union européenne. De plus, ce mécanisme pour la démocratie va inclure de soi-disant experts dont certains seraient des juges non européens (de la Turquie? de la Russie? du Maroc?) qui, sur base d’anonymat, pourront évaluer et condamner des États démocratiques et souverains. Avec la pensée unique comme juge suprême.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ Hace falta un mecanismo realista, vinculante y objetivo para corregir problemas de calidad democrática que se producen en Estados miembros de la UE que no admitiríamos en un Estado candidato a ingresar en nuestra Unión. Si queremos ser referencia en esta materia en el mundo, tenemos que ser ejemplares y ahora, lamentablemente, en algunos Estados hay muchas oportunidades de mejora en aspectos tales como la independencia judicial, el pluralismo mediático o el respeto de los derechos de las minorías. El ingreso en la UE es voluntario, pero incluye un catálogo de obligaciones en materia de derechos y libertades que es una de nuestras señas de identidad. ¡Conservémoslo!

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Je me suis farouchement opposée à ce rapport qui, contrairement à ce qu’indique son nom, représente un véritable danger pour la démocratie dans les État membres. L’Union européenne, qui ne supporte pas la contradiction, cherche à museler toute voix dissidente par la sacro-sainte parole de soi-disant «experts» qui seront en mesure de «juger» voire de sanctionner chaque nation européenne ayant le malheur de ne pas aller dans le sens des institutions bruxelloises, comme elles tentent déjà de l’instaurer avec les «sanctions» à l’égard de la Hongrie et de la Pologne.

Pire, des États non membres de l’UE mais parties intégrantes d’autres institutions comme le Conseil de l’Europe seront en mesure de se faire grand magistrat à l’égard des États membres: on sera ainsi ravi de subir les «bons conseils» en matière de démocratie et de respect des droits de l’homme de la part de l’Albanie ou encore de la Turquie... (sic!)

Quand on pense que même le gouvernement français, pourtant à la botte de ce super État fédéral qui n’en est pas un, juge la proposition contraire aux traités européens, on comprend que l’heure est grave.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Non sono per nulla d'accordo con l'ennesimo tentativo da parte delle istituzioni europee di scardinare i principi della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, che ogni Stato membro dovrebbe poter gestire da sé. Un'Unione seria e rispettosa della sovranità dei propri paesi membri non tenta di esercitare un controllo totale su di essi; al contrario s'impegna a garantire il principio di sussidiarietà, indispensabile per permettere agli Stati di svolgere le loro funzioni a servizio dei cittadini. Per questi motivi non ho inteso sostenere il testo con il mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Malin Björk (GUE/NGL), skriftlig. ‒ Jag har röstat för betänkandet.

Huvudtanken i betänkandet är att EU-kommissionen bör inrätta en bindande mekanism som på årlig basis avlägger rapporter om hur demokratiska principer, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna efterlevs i EU-länderna. Målet är en övervakning av utvecklingen i EU-länderna så att inte demokratin undergrävs. Den nya EU-mekanismen skulle också medföra möjligheten till återkommande debatt inom EU-institutionerna och de nationella parlamenten om demokratin, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter.

Jag vill understryka att det enbart är dessa demokratins kärn- och strukturfrågor som övervakningen ska gälla. Avsikten är att inget medlemsland i EU ska kunna inskränka demokratin och/eller undergräva rättsstatens funktion.

Däremot ska varje medlemsland självklart ha full frihet att utveckla den ekonomiska och sociala politik som landets regering, efter demokratiska och fria val, har fått mandat att föra.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ El Tratado establece la responsabilidad de la UE para promover y proteger las bases constitucionales compartidas por los Estados miembros en el ámbito de los derechos fundamentales. Sin embargo, en la práctica, se han identificado problemas de eficacia, competencia e idoneidad a la hora de aplicarlas.

El Parlamento plantea la posibilidad de articular los instrumentos existentes para hacerlos efectivos y desarrollar un mecanismo jurídico que permita supervisar el cumplimiento de los principios que rigen la democracia en la UE mediante un sistema de monitorización, notificación y sanciones, los actuales Marco sobre el Estado de Derecho de la Comisión y Diálogo sobre el Estado de Derecho del Consejo, además del reforzar el denominado «cuadro de indicadores» y la inclusión de un Pacto para la democracia.

Las sanciones y los procedimientos de infracción que se derivasen de posibles incumplimientos podrían coadyuvar a la activación del artículo 7 del Tratado, que prevé un mecanismo sancionador que permite al Consejo suspender ciertos derechos que se derivan de la aplicación de los Tratados, incluido el derecho de voto en el Consejo cuando quede acreditada una «violación grave».

Por estos motivos, he votado a favor de esta propuesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, kuriame aptariamas ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimas. Europa turi gilias tradicijas demokratijos, teisinės valstybės ir piliečių laisvių srityje. Be to, demokratija, teisinė valstybė ir pagrindinės teisės yra ir Europos Sąjungos Sutarčių pirmuosiuose straipsniuose įtvirtinti pagrindiniai principai ir tikslai, taip pat vieni iš narystės ES kriterijų.

Kalbant apie esminius klausimus, Europos Sąjunga taiko daugybę priemonių, kuriomis užtikrinama, kad būtų laikomasi jos teisės aktų ir Sutarčių. Europos Komisija gali nurodyti valstybėms narėms pakoreguoti savo biudžetus, visuomeninės sveikatos sistemas ar sprendimus dėl mokesčių, kad jie atitiktų ES teisę. Tokiais atvejais valstybės narės nesiginčija, kad pagal ES sutartis jos privalo laikytis ES teisės. Tačiau kai kalbama apie Sutartyse nustatytus įsipareigojimus demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių srityse, padėtis yra kitokia. Į Europos Komisijos, kuri yra Sutarčių sergėtoja, pastangas priminti kuriai nors valstybei narei jos įsipareigojimus reaguojama nenoriai arba visiškai atsisakoma pripažinti bendrai sutartas taisykles ir ES įgaliojimus užtikrinti, kad šių taisyklių būtų laikomasi. Iki šiol Komisijos veiksmai šiuo klausimu buvo nedrąsūs ir jų ne visada buvo imamasi. Todėl būtina sukurti sistemą, kuri ES suteiktų galimybių spręsti ne tik konkrečių ES teisės aktų pažeidimų klausimus, bet ir pavojaus demokratijai, teisinei valstybei ir pagrindinėms teisėms (rizikos) atvejus.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ Ameddig nincs egy objektív és az összes tagállam által közös konszenzussal elfogadott meghatározása a jogállamiság fogalmának, addig bármilyen jogállamisági mechanizmus az – épp aktuális – pártpolitikai játszmák részét fogja képezni és kettős mércék táptalaja marad. Ezért a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként a jelentés ellen szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Ker so demokracija, načelo pravne države in temeljne pravice velikega pomena za prebivalstvo Evropske unije, je treba nadaljevati prizadevanja za zaščito temeljnih vrednot in načel, ki omogočajo razmah demokracije in zagotavljajo varstvo temeljnih pravic.

Zato sprejeta resolucija med drugim poziva Komisijo, naj vzpostavi konstruktivni dialog s civilno družbo, pozdravlja reformo Sodišča za postopno povečanje števila sodnikov na sodišču in poziva, naj se pripravi denarna subvencija v zvezi z demokracijo na lokalni ravni.

Iz teh razlogov tudi moja podpora omenjenemu Poročilu o mehanizu EU za demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo izvješće. Europskim vrijednostima je dana najveća važnost u ugovorima te smatram kako je krajnje vrijeme da dobiju, također, najveću važnost i u praksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport soutient la création d’un mécanisme de l’Union pour «la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux». En réalité, il s’agit d’un mécanisme de l’Union pour prendre le contrôle politique des États membres qui ne respectent pas son interprétation de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux.

Chaque État membre sera soumis à un contrôle annuel. Un panel d’experts (un magistrat par état membre auquel s'ajoutent dix «experts» désignés par le Parlement européen) fera un rapport qui sera ensuite adopté par la Commission.

Il s'agit d'une attaque en règle contre la souveraineté des États membres et la démocratie de façon générale. Ce texte est par ailleurs contraire aux traités européens, ce que le gouvernement français a également relevé.

Je me suis évidemment opposé à ce texte inique.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), in writing. ‒ I endorsed this resolution that has the aim of listing our recommendations to the Commission upon the establishment of an EU mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights. Indeed, a proposal is expected from the Commission by September 2017 for the conclusion of a Union Pact on democracy, the rule of law and fundamental rights. This is an interinstitutional agreement aimed at facilitating cooperation with regard to these matters. I voted in favour because I shared the recommendations listed in the resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ L'Unione europea ha sancito la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (DRF) nei suoi trattati e nei criteri per l'adesione all'UE. La Commissione ha il potere di far rispettare agli Stati membri il diritto dell'Unione secondo i trattati UE. Per questo compito sono previsti diversi strumenti, anche se questi presentano spesso lacune, sono inadeguati o inefficaci. È quindi necessaria l'istituzione di un meccanismo UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, che sia imparziale e affidabile e che venga applicato in modo equo da tutti gli Stati membri.

Un Patto europeo per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali può essere adottato sotto forma di accordo interistituzionale. Quest'accordo dovrebbe mirare a stabilire le modalità per una collaborazione ottimale tra le istituzioni UE e gli Stati membri, integrando ed allineando i meccanismi esistenti e fornendo un meccanismo di revisione integrato che prevenga le violazioni e il mancato rispetto del DRF.

Il rispetto dello Stato di diritto è il presupposto per la tutela dei diritti fondamentali ed è di particolare importanza nell'ambito dell'Unione poiché è anche un prerequisito per difendere tutti i diritti e gli obblighi derivanti dai trattati e dal diritto internazionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport soutient la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux. Ce mécanisme permettrait en réalité à l’Union européenne de sanctionner ou de prendre le contrôle politique des États membres dont les gouvernements ne respecteraient pas son interprétation de la démocratie.

Ainsi, chaque État membre sera soumis à un contrôle annuel réalisé par des experts, désignés arbitrairement par le Parlement européen.

Par ailleurs, ce rapport préconise l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme, renforçant ainsi l’influence et le poids de la Cour européenne des droits de l’homme et du Conseil de l’Europe. Il s’agit une fois de plus d’une attaque en règle contre la souveraineté des États membres qui seront désormais contraints de respecter la sacro-sainte vision européenne de la démocratie.

Enfin, nous soulignons que cette proposition n’est pas en totale conformité avec les traités européens. C’est la raison pour laquelle j’ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce rapport. Son intention est louable, mais ses propositions ne sont ni réalistes, ni raisonnables. Je suis évidemment en faveur d’un mécanisme global de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, mais il doit être pragmatique et respecter le principe de subsidiarité. Ce rapport ouvre une porte dangereuse en donnant beaucoup de poids à des organisations de la société civile au détriment de la démocratie représentative.

Le rapport propose également de supprimer l’article 51 de la charte des droits fondamentaux, ce qui revient à conférer à l’Union une large partie de la compétence en matière de droits fondamentaux et nie le principe de subsidiarité.

Je considère que le mécanisme prévu à l’article 7 du TUE est un instrument suffisant pour constater qu’il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs de démocratie et de l’état de droit, et mettre éventuellement en place une large gamme de sanctions. Je rappelle que le Parlement a le pouvoir de déclencher cet article en proposant au Conseil de constater qu’il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs de démocratie et de l’état de droit.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Dopo attenta riflessione e discussione in Aula, ho dato il mio voto positivo alla relazione recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali.

Credo che il principio dello Stato di diritto e quello del rispetto dei diritti fondamentali siano valori da tutelare in misura maggiore di quanto non si faccia oggi, di fronte alle possibili violazioni degli stessi principi che avvengono proprio nelle nostre democrazie occidentali.

Va sottolineato che i corollari della certezza del diritto, della tutela "sostanziale" degli stessi e della effettività della tutela sono espressione congiunta e connaturata dei diritti fondamentali stessi.

Aspirare ad una effettività della tutela è quindi compito non solo del potere giudiziario, ma innanzitutto del legislatore, nazionale e UE, che deve porre basi normative corrette e coerenti per "ricollocare al centro" della costruzione giuridica dell'Unione i diritti fondamentali.

Ho quindi dato il mio voto favorevole alla proposta di un patto dell'Unione per innalzare il livello di consapevolezza su questi temi e promuovere il buon governo, la trasparenza e la responsabilità in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ This non-legislative report was initiated following the EP resolution on the situation in Hungary on 10 June 2015 that had called for a Commission proposal on the establishment of an EU mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights, as a tool for compliance with and enforcement of the Charter and Treaties as signed by all Member States.

The origin of this proposal is to tackle the limitations (or inoperability) of the current rule of law mechanism, mainly Article 7 TEU. This report recommends, until a possible Treaty change, that the Commission by September 2017 submit a proposal for the conclusion of an EU Pact for Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights (DRF). It will take the form of an interinstitutional agreement. The report also suggests that the ECJ should monitor legislation from Member States when the ECJ’s remit is to examine adherence to EU law in relation to the Treaties.

While I strongly support the promotion of fundamental rights in the EU, I am opposed to such a significant transfer of powers away from Member States towards the Commission, which is why I voted against the report.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ UKIP MEPs have voted against this non-legislative report. UKIP firmly rejects the establishment of an EU mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights. UKIP believe that this mechanism is a severe infringement of national sovereignty. UKIP also vehemently opposes calls in this report for the EU to accede to the ECHR.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report as the mechanism which is being proposed within this report to monitor Member States’ compliance with democracy, rule of law and fundamental rights falls within the framework of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). Under the Treaty, the European Union has a duty to protect its constitutional basis and core values, shared among all its Member States. The failure of the EU to uphold its own rules, and the perception there are no common European values, are also undermining mutual trust and a reliable, stable legal framework, essential for a well-functioning EU in all policy areas.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Con la presente relazione si raccomanda l'istituzione di un meccanismo europeo per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali. A tal fine si chiede alla Commissione di presentare, entro settembre 2017, una proposta per un accordo interistituzionale che istituisca un patto europeo per i diritti fondamentali al fine di facilitare la cooperazione tra le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri nonché di integrare e allineare i diversi meccanismi esistenti. Il mio voto è stato favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Dita Charanzová (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this report as I believe there is a case for considering a mechanism through which democracy, rule of law and human rights are monitored. These are a very core value of the EU and should be duly respected, these are the values the EU is known for on international level. The Pact should prevent or correct potential breaches of these values and would allow much-needed discussion over it. I also believe there is room for imposing sanctions in case the democratic principles are not respected.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen (S&D), skriftlig. ‒ Demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder er fundamentet for optagelse i EU. Desværre ser vi for ofte, at medlemsstater slækker på kravene, når de er blevet optaget. Principper som ytrings-, presse- og forsamlingsfrihed skal medlemsstaterne ikke kunne vælge til og fra ud fra politisk overbevisning. Det er grundstenen i det europæiske samarbejde. Derfor har de danske socialdemokrater også støttet betænkningen. En sådan EU-mekanisme eller andre instrumenter, der styrker disse rettigheder, skal naturligvis tilføre en merværdi i forhold til det arbejde, FN, Europarådet og EU allerede udfører, og ligge inden for EU's kompetence. Det er dog vigtigt, vi finder nye redskaber uden en traktatændring, da en traktatændring ikke er realistisk lige foreløbig, og vi er heller ikke helt enige i de foreslåede ændringer. Den lovgivende magt ligger hos regeringer, parlamenter og Europa-Kommissionen. Den ligger ikke hos EU-domstolen, og derfor støtter vi ikke, at en tredjedel af MEP’erne skal kunne sende vedtagne lovforslag til prøvelse hos EU-domstolen. Derudover vil vi gerne understrege, at vi allerede i dag har et system, hvor borgere i EU kan indbringe sager om urimelige foranstaltninger til domstolene, inklusiv EU-domstolen. I dag foregår det bare gennem det nationalt domstolssystem, og sådan mener vi også, det bør være i fremtiden.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Υποστηρίζουμε την έκθεση και υπογραμμίζουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενσωματώσει τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στις βασικές της αρχές και στους στόχους που ορίζονται στα πρώτα άρθρα των Συνθηκών, καθώς και στα κριτήρια προσχώρησης στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η έκθεση σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα έχει μια κατ’ αρχήν θετική αφετηρία. Χρειάζεται όμως περαιτέρω εξειδίκευση ως προς τις εγγυήσεις αμεροληψίας του προτεινόμενου μηχανισμού και το είδος των τυχόν κυρώσεων εις βάρος κρατών μελών, όταν αυτά παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Πρέπει ακόμη να αντιμετωπισθεί το ζήτημα των παραβιάσεων που απορρέουν από τις απαιτήσεις των οργάνων της Ένωσης έναντι των κρατών μελών. Καθώς λοιπόν θεωρώ πως υπάρχουν σημαντικά κενά στην πρόταση, αποφάσισα να απέχω κατά την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelo Ciocca (ENF), per iscritto. ‒ Voto contrario per il dossier in oggetto. Il testo non rispetta il principio di sussidiarietà a discapito degli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Mi sono espresso con favore di fronte ad un provvedimento il cui iter è stato alquanto travagliato. Avere un meccanismo comune in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali riflette necessità concrete di molti paesi membri, in particolar modo la tutela di tali ideali è radice della fiducia dei cittadini verso le istituzioni. Pertanto, un meccanismo di controllo è auspicabile a livello tanto nazionale quanto europeo, tuttavia esso rischia di recare con sé grovigli contorti per quanto concerne la commissione di esperti indipendenti che verranno chiamati a esprimere valutazioni. In ogni caso, attraverso la presente relazione si palesa fiducia nella Commissione in merito al conseguimento di analisi snelle e ben chiare per attuare in toto la salvaguardia dello Stato di diritto e l'efficacia dei sistemi giudiziari indipendenti. Mi preme, per l'appunto, ribadire fermamente come in tal modo si potrà oltretutto, rendere i cittadini interamente consci dei propri diritti in quanto europei e, dunque, ripristinare la fiducia riposta nelle istituzioni. Conseguentemente, applicare le riforme strutturali per superare questo momento di crisi diventerà più agevole in un clima di dialogo sereno.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ I support the report with recommendations to the Commission on the establishment of an EU mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights and noted no objections.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ A oportunidade desta proposta não podia ser maior. É claro para todos que há uma contradição entre o nível das exigências que colocamos aos países candidatos e o facto de certos Estados—Membros colocarem em causa elementos nucleares do Estado de Direito.

Mas que modelo adotar? Por um lado, há vantagens num acordo institucional: não exigiria alterações aos tratados, poderá trazer maior coerência e eficácia à atuação de Parlamento, Conselho e Comissão (que, hoje, têm cada um o seu mecanismo). Por outro lado, há questões relativas ao seu funcionamento que necessitarão de ser afinadas, a começar pela composição do painel de peritos. Mas também aponta soluções que podem traduzir-se numa melhoria imediata: recomeçar o processo de adesão da União à Convenção dos Direitos do Homem do Conselho da Europa ou dar mais meios ao Tribunal de Justiça da União Europeia, aumentando, assim, a sua capacidade de resposta.

Esta é, sem dúvida, uma boa iniciativa, que defende as boas causas e que agora dá os primeiros passos do que será, dada a sua sensibilidade e complexidade, um processo longo.

Voto, por isso, favoravelmente este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für den Bericht gestimmt, denn ich unterstütze diese Initiative. Die EU basiert auf einer gemeinsamen Werteordnung. Und diese Werte müssen wir verteidigen – nach außen und auch nach innen. Schwere Verstöße gegen die rechtsstaatliche Ordnung dürfen nicht ohne Antwort bleiben. Das vorgeschlagene interinstitutionelle Abkommen ist hier das richtige Instrument.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore in quanto l'accordo proposto stabilisce modalità utili per facilitare la cooperazione tra le istituzioni dell'UE e i suoi Stati membri integrando e armonizzando alcuni meccanismi già esistenti. Il nuovo quadro unico che sarà attuato dovrà essere oggettivo, basato su elementi concreti, rivolto a tutti gli Stati membri in modo giusto ed equo e dovrà includere sia la dimensione preventiva sia quella correttiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE), in writing. ‒ I supported the report to make monitoring of fundamental rights and the rule of law across the EU more efficient, by building on existing tools and strengthening them, without a formal revision of the Treaties. It is important to be able to react quickly when there is a serious risk of breach of fundamental rights or the rule of law in Member States. The interinstitutional agreement proposed allows a debate to be opened at a much earlier stage in order to find a solution, before having to arrive at the nuclear bomb of Article 7 of the Treaties. I also support that the Commission remains solely responsible for drafting the annual report on fundamental rights and the rule of law and for triggering any further step in the procedure against Member States. The European Parliament will also be able to play a role in the monitoring mechanism within its mandate and without becoming a Tribunal, differently from what we have seen in previous proposals.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ Un meccanismo che possa dedicarsi interamente alla salvaguardia dei valori democratici, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali potrebbe rivelarsi determinante nel dirimere o, meglio ancora, prevenire possibili violazioni in tale ambito. Quindi mi sembra doveroso almeno tentare, assicurandosi che il meccanismo, una volta avviato, rispetti a pieno le idee che hanno portato alla sua creazione, senza trasformarsi in un'entità sovrastatale inutile, ma in qualcosa che riesca veramente a fornire un valido appoggio cui tutti gli Stati membri possano fare riferimento. Assicurandosi inoltre, che agisca parallelamente e congiuntamente agli organismi statali propri di ciascuno Stato membro in un clima di armonica e reciproca collaborazione, senza che uno pesti i piedi dell'altro. E ovviamente, assicurando la sua integrità e imparzialità, senza prestarsi a strumentalizzazioni politiche di alcun tipo. Se tutto ciò verrà rispettato fino in fondo: io approvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. – La falta de garantías del cumplimiento de los derechos fundamentales, tal y como aparecen recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, firmada por todos los Estados miembros es una realidad en el conjunto de los Estados miembros. En el Estado español, el Gobierno la incumple reiteradamente en cuestiones como la libertad de expresión y protesta, ante la pasividad de las instituciones europeas. Por ende, apoyo cualquier mecanismo que apueste por el cumplimento de estos derechos y permita que se fiscalice la acción de los Estados miembros, por lo que he votado a favor.

Sin embargo, entiendo que el mecanismo propuesto es claramente insuficiente, y aunque apoyo la elaboración de informes parlamentarios al respecto y que se potencie el papel de la Defensora del Pueblo, no puedo creer que esto realmente vaya a solucionar la honda problemática actual. La Unión no puede pretender hoy lavarse la cara y posar como un espacio donde se garantizan los derechos fundamentales, por lo que este mecanismo tendrá un papel exclusivamente cosmético, a no ser que vaya acompañado por una voluntad política de democratización que hoy no existe entre las autoridades comunitarias.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ L'Unione europea si fonda su valori comuni, quali la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali, che rappresentano una condizione preliminare per un'Unione ben funzionante basata sulla fiducia reciproca. Tuttavia, oggi, i nostri valori fondamentali non sono sufficientemente protetti da strumenti efficaci che ne garantiscano la tutela in tutta l'Unione europea. A fronte della mancanza di un'azione coerente, sembra quanto mai necessaria l’istituzione di un meccanismo dell'UE nuovo e più efficace. Pertanto ho accolto con favore la presente proposta di iniziativa legislativa per l'istituzione di un meccanismo UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, vincolante, che monitori e riferisca annualmente sulle violazioni dei principi democratici, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali negli Stati membri, che includa dei parametri di riscontro oggettivi e stabilisca un approccio graduale per porre rimedio alle violazioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Andi Cristea (S&D), în scris. ‒ Europa are o lungă tradiție în privința democrației, a statului de drept și a drepturilor cetățenilor, începând cu democrația ateniană, urmată de dreptul roman. Deși UE dispune actualmente de câteva instrumente pentru a asigura respectarea principiilor democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale, există în continuare lacune. Este imperios necesară adoptarea unui cadru care să permită UE să abordeze nu numai anumite încălcări ale legilor sale, ci și riscurile grave aduse democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale. Am votat pentru adoptarea unui Pact al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale, pact care va duce la respectarea valorilor fundamentale ale UE și în plan practic, nu doar teoretic. O serie de măsuri nelegislative suplimentare, pentru a asigura o viziune globală asupra respectării valorilor pe care se întemeiază UE, sunt necesare în completarea acestui pact.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. – Az Európai Parlament demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmusra vonatkozó javaslata alapvetően egy pozitív elképzelésnek mondható, hiszen mindannyiunk érdekében áll a demokrácia és jogállamiság, valamint az alapvető jogok védelme, ugyanakkor úgy gondolom, az ilyen lényeges és átfogó témakörrel foglalkozó dokumentumokban mindig ott van a veszélye annak, hogy nem a megfelelően töltenék be szerepüket.

Egy nemzeti kisebbség képviselőjeként egyben örülök annak, hogy az Európai Parlament ilyen nagy fába vágta a fejszéjét, és egy átfogó mechanizmusra tesz javaslatot a többi intézmény és a tagállamok felé, másrészt viszont elégedetlenségemet fejezem ki azzal kapcsolatban, ahogyan az őshonos kisebbségeket ért jogsértések felett máig behunyja a szemét az EU. Nem látok garanciát arra, hogy mindez megváltozhatna bármilyen mechanizmus hatására is, ha azt csupán politikai érdekek és nem szakmailag alátámasztott érvek, valamint a Szerződésekben foglalt jogok védelme iránti elkötelezettség vezérlik.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Zagłosowałem przeciw utworzeniu unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych, ponieważ w mojej ocenie jest to niezgodne z zasadą przyznania kompetencji i zasadą subsydiarności. Celem istnienia takiego mechanizmu byłaby kontrola stosowania demokracji, praworządności, praw podstawowych w państwach członkowskich i instytucjach. Zostało potwierdzone przez ekspertów, że takie działania wykraczają poza uprawnienia Parlamentu, które zostały mu nadane przez traktaty. Nigdy nie będę popierał działań, które są niezgodne z podstawą istnienia UE, w związku z tym zagłosowałem przeciw.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report as I believe that every citizen in the European Union deserves a solid democracy safeguarded by rule of law and fundamental rights. However, I have reservations on particular aspects of the report which devalue and even impinge upon the principle of subsidiarity already enshrined within the European Union’s Treaty and Charter of Fundamental Rights. This is why I also voted against the deletion of article 51 of the Charter of Fundamental Rights as the Charter and national systems of fundamental rights. Furthermore, in cases where national systems hold certain fundamental rights to a higher regard than the EU Charter, such a policy implication would decrease the level of protection for citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Dalton (ECR), in writing. ‒ Despite fully supporting the rule of law and protecting fundamental rights in the UK and across the EU, I am unable to support this report due to serious concerns that the proposed system would be overly bureaucratic, would make what should be an objective assessment into a political point—scoring exercise and because a political institution, such as the European Parliament, is not best placed to address issues related to fundamental rights in Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J’ai voté contre ce texte, sans valeur législative contraignante, sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux.

Si l’actualité récente nous a démontré qu’il est essentiel que l’Union européenne renforce ses instruments existants pour protéger l’état de droit en Europe, je n’ai pas pu soutenir les dispositions de ce texte qui vont à l’encontre du principe de souveraineté des États membres et du principe de subsidiarité en Europe. Les propositions sur une éventuelle modification des traités pour modifier les modalités de saisine de la Cour de Justice de l’UE sont ainsi particulièrement inquiétantes.

Je regrette que les négociations entre les groupes politiques n’aient pas permis d’aboutir à un texte réaliste et équilibré afin de protéger réellement l’état de droit et les droits fondamentaux en Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Angélique Delahaye (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport propose de renforcer les mécanismes existants pour éviter les dérapages en matière de droits fondamentaux. Pour cela, il veut mettre en place des outils qui permettent d’évaluer tous les ans le respect de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux dans les États membres et les institutions européennes.

Ce projet est pour moi important, puisqu’il s’agit de défendre le respect des valeurs fondamentales de l’Union, mais j’ai voté contre ce rapport car les méthodes qu’il propose ne sont pas à même de répondre au projet.

En effet, dans la proposition qui est faite, il n’y a pas de séparation des pouvoirs, puisque le Parlement européen est à la fois le législateur et dans le même temps en charge de surveiller et de contrôler les États.

De plus, les grands absents de ce processus sont les institutions nationales, ce qui n’est pas acceptable. Ces dernières ont pour moi davantage de compétences pour exercer ce contrôle et bénéficient d’une plus grande légitimité aux yeux des citoyens.

Les évolutions proposées dans ce rapport sont donc pertinentes, mais elles manquent de réalisme.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. ‒ Ameddig nincs egy objektív és a 27 tagállam által közös konszenzussal elfogadott meghatározása a jogállamiság fogalmának, addig bármilyen jogállamisági mechanizmus az – épp aktuális – pártpolitikai játszmák részét fogja képezni és kettős mércék táptalaja marad. Ezért a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként a jelentés ellen szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Paul Denanot (S&D), par écrit. ‒ Alors que la Commission tance sans états d'âme ceux qui au sein de l’Union ne respectent pas, qui, le dogme de la concurrence libre et non faussée, qui, les critères de convergence, elle reste singulièrement muette ou désarmée face aux atteintes faites aux droits fondamentaux. Ce rapport est une première pierre à la mise en place d'un mécanisme visant à préserver la démocratie.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – L’Union européenne veille au respect des principes inhérents à la démocratie, à l’état de droit et aux droits fondamentaux, en son sein ou sur la scène internationale. Ces valeurs communes sont consacrées dans le traité et dans la charte des droits fondamentaux de l’UE.

Il existe depuis 2009 une procédure permettant à la Commission européenne d’interpeller un État membre qui violerait ces principes, mais ce mécanisme est difficile à mettre en œuvre. Au regard des récentes atteintes aux pouvoirs de la Cour constitutionnelle en Pologne ou à la liberté de la presse en Hongrie et en Croatie, l’Union devrait adopter un instrument plus ambitieux et plus flexible.

La procédure existante doit être plus contraignante, avoir des critères clairement définis et son déclenchement doit reposer sur des preuves concrètes de manquements aux droits fondamentaux. C’est tout le sens du pacte européen en matière de droits fondamentaux que le Parlement européen appelle de ses vœux.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. – Ameddig nincs egy objektív és a 27 tagállam által közös konszenzussal elfogadott meghatározása a jogállamiság fogalmának, addig bármilyen jogállamisági mechanizmus az – épp aktuális – pártpolitikai játszmák részét fogja képezni és kettős mércék táptalaja marad. Ezért a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként a jelentés ellen szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport soutient la création d’un mécanisme de l’UE pour «la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux». En réalité, il s’agit d’un mécanisme de l’UE pour prendre le contrôle politique des États membres qui ne respectent pas sa propre définition de ces trois principes.

Chaque État membre sera soumis à un contrôle annuel. Un panel d’experts produira un rapport qui sera ensuite adopté par la Commission. Le texte préconise également l’adhésion de l’UE à la Convention européenne des droits de l’homme, ce qui renforcera l’influence de la Cour européenne des droits de l’homme et du Conseil de l’Europe, dont la Turquie et l’Albanie font partie.

Le paragraphe 20 préconise notamment une révision du traité qui permettrait à un tiers des députés au Parlement européen de saisir la Cour de justice, après l’adoption définitive d’un texte et avant sa mise en œuvre.

Il s’agit d’une attaque en règle contre la souveraineté des États membres. Même le gouvernement français, socialiste, a déclaré que la proposition n’est pas conforme aux traités. Aussi ai-je voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Не подкрепих доклада с препоръки към Комисията за създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, защото смятам, че предложените в него идеи за промени на договорите де факто са в разрез с принципа на субсидиарност. Освен това имам опасения, че така предложените механизми могат да бъдат използвани за политически натиск върху суверенните държави членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Ο μηχανισμός της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι άκυρος και παράνομος, διότι, αφενός, προβλέπεται στο άρθρο 7 της Συνθήκης, αφετέρου, παραβιάζει την αρχή των διοργανικών συμφωνιών.

Αποτελεί μια ακόμη προσπάθεια από τους επαγγελματίες χειραγωγούς να ποδηγετήσουν τις εθνικές πολιτικές των κρατών μελών. Είναι απαράδεκτο και αντιδημοκρατικό να εκχωρείται σε μια νέα αρχή η αρμοδιότητα να ελέγχει τα κράτη μέλη, αποτελεί δε κατασπατάληση πόρων, καθόσον ήδη υφίστανται διεθνείς οργανισμοί που ελέγχουν τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. – A demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozásáról szóló jelentés hangsúlyozza, hogy az Unió az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok – a kisebbségekhez tartozó személyek jogait is beleértve – tiszteletben tartásának értékein alapul. Ez az Unión belül egyik előfeltétele a kölcsönös elismerésnek és bizalomnak, emeli ki a dokumentum. Annak ellenére, hogy ez az uniós mechanizmus jogilag nincsen kellőképpen megalapozva, tekintettel azonban arra, hogy a Magyarország határain kívül élő magyar közösségek kisebbségi és nyelvi jogainak a védelmére is megfelelő keretet biztosíthat, a jelentést szavazatommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ A Comissão deve apresentar, até setembro de 2017, uma proposta para a criação de um “Pacto da União para a Democracia, o Estado de Direito e os Direitos Fundamentais” que inclua uma dimensão preventiva e corretiva, um ciclo semelhante ao Semestre Europeu de coordenação das políticas orçamentais e relatórios específicos por país.

O novo mecanismo europeu, que integraria e complementaria os mecanismos existentes, deve basear-se em elementos concretos, avaliar em termos equitativos e não deve ser sujeito a influência externa, nomeadamente do ponto de vista político. Deve ser aplicável tanto aos Estados-Membros como às instituições europeias e ser baseado numa abordagem gradual, incluindo uma vertente preventiva e outra corretiva.

A avaliação do estado da democracia, do Estado de direito e dos direitos fundamentais nos Estados-Membros e a elaboração de projetos de recomendações específicas por país devem ser efetuadas por um painel de peritos independentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ Vote contre: en réalité, il s’agit d’un mécanisme de l’UE pour prendre le contrôle politique des États membres qui ne respectent pas son interprétation de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este relatório propõe a criação de um mecanismo da UE para a democracia, o Estado de direito e os direitos fundamentais, sob a forma de um acordo interinstitucional que prevê medidas entre as instituições da UE e os Estados-Membros, no âmbito do artigo 7.º do Tratado da UE, cuja revisão é proposta “a fim de tornar as sanções contra qualquer Estado-Membro relevantes e aplicáveis”.

A proposta de revisão do artigo 7.º pretende ir além da atual medida prevista de suspensão do direito de voto no Conselho, para que possam também ser aplicadas “sanções financeiras ou a suspensão do financiamento da União”.

Daria para rir se não fosse muito sério. A UE a erigir-se em referência e, ao mesmo tempo, em árbitro no que respeita à democracia, ao Estado de direito e aos direitos humanos. Deplorável. Estamos perante um monumento ao cinismo e à hipocrisia. Obviamente, votámos contra.

Registamos, sem surpresa de maior, que PS e PSD votaram a favor deste relatório, enquanto CDS e BE se abstiveram. No voto relativo à proposta de revisão do artigo 7.º do TUE, que inclui a possibilidade de impor sanções financeiras, PS, PSD, CDS e BE votaram favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Fitto (ECR), per iscritto. ‒ Ho votato contro la presente relazione in quanto ritengo che nei trattati vigenti non esista alcuna solida base giuridica per un meccanismo relativo alla democrazia, allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali. L'articolo 7 TUE è sufficiente in tal senso, in quanto conferisce al Consiglio dell'UE la facoltà di valutare i rischi in materia. Il meccanismo proposto eccede il mandato previsto dai trattati e costituisce un abuso dell'istituto degli accordi interistituzionali. Tali accordi sono istituiti per promuovere la cooperazione tra le istituzioni dell'UE nell'ambito delle attuali competenze, e non per creare nuovi poteri (articolo 295 TFUE).

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Európska únia sa vďaka princípu solidarity snaží pomáhať svojim členským štátom pri napĺňaní cieľov v oblasti ekonomickej, sociálnej či kultúrnej. Zároveň by mala byť spoločenstvom, ktoré napriek pretrvávajúcim rozdielom spája rešpekt voči rovnakým hodnotám. Ich dodržiavanie však niektoré krajiny a najmä ich vládni predstavitelia, v snahe súperiť s narastajúcim populizmom a extrémizmom, akoby prestali považovať za dôležité. Medzi základné hodnoty, na ktorých EÚ stojí, patrí úcta k ľudskej dôstojnosti, demokracia, rovnosť, právny štát, rešpektovanie ľudských práv a sloboda. Sloboda však vonkoncom neznamená možnosť bezohľadného šírenia strachu a podporovania nenávistných ideológií, pre ktoré v minulosti v Európe zomierali milióny ľudí. Tak si to dnes, bohužiaľ, niektorí ľudia mylne predstavujú. Sloboda je však predovšetkým o zodpovednosti a vzájomnej tolerancii. Európska únia má svoje konkrétne nástroje na presadzovanie dohodnutých právnych predpisov a zmlúv. V praktických záležitostiach, akými sú pravidlá hospodárskej súťaže, obchodná či menová politika, s ich dodržiavaním nie sú veľké problémy. Situácia sa však zhoršuje v prípade demokratických pravidiel, právneho štátu či dodržiavania základných práv. Ich spochybňovanie však populizmus a extrémizmus v Európe neoslabuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto contrario alla relazione in quanto si impone un ulteriore controllo e perdita di sovranità a danno degli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Ο μηχανισμός της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι άκυρος και παράνομος, διότι, αφενός, προβλέπεται στο άρθρο 7 της Συνθήκης, αφετέρου, παραβιάζει την αρχή των διοργανικών συμφωνιών. Καταψηφίζω λοιπόν την παρούσα έκθεση, καθώς αποτελεί μια ακόμη προσπάθεια από τους επαγγελματίες χειραγωγούς να ποδηγετήσουν τις εθνικές πολιτικές των κρατών μελών. Είναι απαράδεκτο και αντιδημοκρατικό να εκχωρείται αρμοδιότητα σε μια νέα αρχή να ελέγχει τα κράτη μέλη, αποτελεί δε κατασπατάληση πόρων, καθόσον ήδη υφίστανται διεθνείς οργανισμοί που ελέγχουν τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ Even if the EU has several existing instruments at its disposal to ensure the principles on democracy, the rule of law and fundamental rights are upheld, substantial gaps remain and in practice, such instruments are often limited in scope, inadequate and ineffective, or they are unlikely to be used. In some cases, their uneven application is perceived by many as politically motivated, arbitrary and unfairly targeting certain countries. There is no integrated mechanism for the systematic, impartial and complete monitoring of all EU Member States and institutions.

Therefore it is imperative to adopt a framework that enables the EU to address not only infringements to specific EU laws, but also (risk of) serious threats to democracy, the rule of law and fundamental rights. European values are given the highest importance in the Treaties, it is high time they also got the highest importance in practice.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. ‒ Ameddig nincs objektív és a 27 tagállam által közös konszenzussal elfogadott meghatározása a jogállamiság fogalmának, addig bármilyen jogállamisági mechanizmus az épp aktuális pártpolitikai játszmák részét fogja képezni, és kettős mércék táptalaja marad. Ezért a FIDESZ néppárti delegációjának tagjaként a jelentés ellen szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ A demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozásáról szóló jelentés hangsúlyozza, hogy az Unió az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok – a kisebbségekhez tartozó személyek jogait is beleértve – tiszteletben tartásának értékein alapul. Ez az Unión belül egyik előfeltétele a kölcsönös elismerésnek és bizalomnak, emeli ki a dokumentum.

Annak ellenére, hogy ez az uniós mechanizmus jogilag nincsen kellőképpen megalapozva, tekintettel azonban arra, hogy a Magyarország határain kívül élő magyar közösségek kisebbségi és nyelvi jogainak a védelmére is megfelelő keretet biztosíthat, a jelentést szavazatommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor del informe teniendo presente que la Unión ha consagrado la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales en sus principios y objetivos fundamentales, en los primeros artículos de los Tratados y en los criterios de adhesión a la Unión. Si bien la Unión tiene a su disposición varios instrumentos para garantizar la defensa de los principios en materia de democracia, Estado de derecho y derechos fundamentales, siguen existiendo lagunas importantes y, en la práctica, esos instrumentos a menudo tienen un alcance limitado. Por ello, es imperativo adoptar un marco que permita a la Unión hacer frente no solo a los casos de incumplimiento de normativas específicas de la Unión, sino también, a las amenazas graves o riesgos de amenazas graves para la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales. El acuerdo interinstitucional propuesto tiene por objeto establecer modalidades que faciliten la cooperación de las instituciones de la Unión y sus Estados miembros, en el marco del artículo 7 del TUE, integrando, adaptando y complementando los mecanismos existentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. ‒ È molto importante il testo votato oggi sul nuovo meccanismo di tutela dei diritti umani. La nuova Commissione europea si era impegnata all'inizio del mandato a presentare uno strumento che permettesse all'Europa di agire per rispondere ai numerosi episodi di involuzione nel rispetto dei diritti umani in alcuni paesi membri. Come avviene per i parametri economici o ambientali, l'Europa deve giustamente poter istituire un sistema di controllo del rispetto degli obblighi che derivano per gli Stati membri dal rispetto del trattato di Lisbona e della Carta annessa sui diritti fondamentali. L'azione europea è stata finora anzi molto timida in questo. Ora la Commissione, con il pieno sostegno della commissione per le libertà pubbliche del Parlamento, introduce un indicatore di osservazione e valutazione con criteri definiti, sottoposti al giudizio di esperti ed entità indipendenti nominati dal Parlamento europeo. Il Parlamento sarà vigile nel verificare che la democrazia e lo Stato di diritti siano consoni in tutta Europa ai valori su cui l'UE si fonda.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali perché ritengo che sia necessario creare uno strumento politicamente neutro, imparziale ma efficace ed effettivo per garantire il rispetto dello stato di diritto, delle libertà fondamentali e dei valori di democrazia, pace, libertà e solidarietà umana su cui si fonda l'UE. Le recenti discussioni tra la Commissione e alcuni governi hanno infatti dimostrato che l'UE, nonostante le previsioni e le procedure dei Trattati, non ha strumenti effettivi, al di là della pressione diplomatica, per sanzionare comportamenti contrari ai propri valori. Questo mette in crisi i valori stessi e apre la strada al ritorno di ideologie e fenomeni che pensavamo ormai scomparsi. La proposta del Parlamento, che dovrà essere ora discussa con gli Stati membri, rappresenta una buona base di partenza: sono favorevole sia all'introduzione di un meccanismo di controllo e allerta preventiva sia alle sanzioni in caso di violazioni riscontrate da parte della Commissione. Indicatori pratici in grado di misurare il rispetto dei valori europei analizzati da esperti indipendenti permetteranno infatti di evitare qualsiasi accusa di politicizzazione sulle singole questioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe heute absolut bewusst gegen den „Bericht mit Empfehlungen an die Kommission zur Einrichtung eines EU-Mechanismus für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechte“ gestimmt, denn dieses Instrument meint genau das Gegenteil: Es hebelt die Subsidiarität aus, missachtet Mitgliedstaaten und Regionen, entmachtet nationale und regionale Parlamente – und ist nur gut für die, deren Demokratieverständnis bereits bei der Meinung der Anderen endet. Europa hat gute, funktionierende und parlamentarisch kontrollierte Instrumente, um wirklich gefährlichen Tendenzen auf der nationalen Ebene zu begegnen. Zudem wüsste ich nicht, was in diesem Fall das Instrument eines INL-Berichtes rechtfertigt. Hier wird offensichtlich Machtmissbrauch auf Kosten der Freiheit, der Subsidiarität und der Bürger betrieben. Mit Verlaub aber eine Schande, was die Kollegin in 't Veld uns da vorgelegt hat.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte stellen drei zentrale Gründungssäulen dar, auf denen die Europäische Union beruht. Diese europäischen Werte sind unabänderliche, unverhandelbare und unumstößliche Bestandteile unserer Wertegemeinschaft.

Daher ist es unbedingt notwendig, einen europäischen Rahmen festzulegen, diese Werte zu schützen und jedwede Verstöße gegen diese Grundrechte zu ahnden.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ Along with my Labour colleagues, I support efforts to promote and secure the rule of law across the EU. It is therefore very important that existing mechanisms are used effectively to promote better dialogue with Member States and the EU. This will contribute to a more streamlined approach to upholding fundamental rights and the rule of law. Furthermore, we support the role of the European Parliament in maintaining and continuing the debate on the rule of law and fundamental rights across the EU. As we believe that the focus should be on the improvement of existing mechanisms, I abstained from this vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Michela Giuffrida (S&D), per iscritto. ‒ Ho voluto esprimere voto favorevole a questa relazione in quanto ci offre l'occasione di ribadire ancora una volta che cosa significhi realmente l'identità europea: vuol dire rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, indicati tra gli obiettivi e i principi su cui si fonda la nostra Unione. Da questi non possiamo prescindere. Ne chiediamo il rispetto ai nostri partner commerciali, agli Stati che compongono il vicinato europeo; non possiamo allora essere noi a rinunciarvi. Ci appelliamo a tutti gli Stati membri affinché seguano le indicazioni che vengono dalla Commissione europea in questo senso. Ad oggi, non esiste nemmeno un accordo tra noi per il monitoraggio sistematico, imparziale e completo di tutti gli Stati membri dell'UE e delle sue istituzioni. Dobbiamo quindi provvedere a questo e all'elaborazione di un quadro più ampio che consenta di contrastare, sul nostro territorio, nelle nostre democrazie, le gravi minacce allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali che possono esistere.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Goddyn (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport propose la conclusion d’un pacte de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, qui serait acté par un rapport annuel et des débats interparlementaires afin d’évaluer le respect de ces valeurs par les États membres.

Compte tenu de la vision très idéologue de ces valeurs par l’Union européenne et la plupart des groupes politiques qui y siègent, cette proposition apparaît comme une énième volonté d’ingérence dans la gouvernance des États membres.

Soucieuse de la souveraineté de la France, et parce que l’Union européenne est sans doute la plus grande menace actuelle pour la démocratie et les droits fondamentaux, j’ai voté contre ce rapport que même le gouvernement français estime contraire aux traités.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ He decidido votar a favor de este informe, porque considero positivamente la mayor parte de las propuestas contenidas en el informe y en el anexo. Considero que a pesar de que el informe final ha sido debilitado en su contenido en relación al original, las recomendaciones que emite avanzan en la vía de una mayor cohesión europea en materia de mantenimiento y supervisión de los derechos fundamentales de la Unión.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ Labour MEPs support efforts to promote and secure rule of law across the EU. It is important that the existing mechanisms in place are used effectively to promote better dialogue with Member States and the EU as this will contribute to a more streamlined approach to upholding fundamental rights and rule of law. In addition, Labour MEPs support the role of the European Parliament in maintaining the debate on rule of law and fundamental rights across the EU. Labour MEPs abstained from the vote, as we believe that efforts should focus on improving existing mechanisms.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce rapport. Le principe de subsidiarité auquel je tiens pour que l’Europe soit efficace y est remis en cause. Certes, il est indispensable de garantir la démocratie et les libertés fondamentales en Europe, mais la méthode prescrite n’est pas la bonne!

En l’occurrence, la mise en place d’un mécanisme d’évaluation de tous les États membres et de sanctions dans le domaine des droits fondamentaux outrepasse les compétences européennes. Chaque État membre exerce un contrôle démocratique sur son territoire et l’Union européenne n’a aucun mandat en la matière pour imposer ses choix.

Enfin, le rapport recommande la modification éventuelle des traités, en particulier les modalités de saisine de la Cour de justice de l’UE: cette demande est excessive au regard du fonctionnement actuel de la Cour, qui est satisfaisant.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Pour entrer dans l’UE, les pays candidats doivent respecter l’état de droit, la démocratie et les droits fondamentaux. Pourtant, au sein de l’UE, le respect de ces principes est difficile à surveiller et faire appliquer. Les outils créés par l’Union, tels que l’article 7 du TUE ou le mécanisme de l’état de droit, peuvent intervenir trop tardivement, être difficilement applicables, voire être incompris. Les cas hongrois et polonais nous l’ont montré.

Le Parlement européen propose donc que l’UE se dote d’un mécanisme d’évaluation régulière du respect de l’état de droit, des droits fondamentaux et de la démocratie dans les États membres et les trois institutions principales de l’UE. Incluant des interlocuteurs et experts pertinents et basé sur des critères objectifs, ce pacte est conçu comme un préalable à l’article 7 et suggère une activation plus facile de sanctions - notamment financières.

J’ai soutenu ce rapport car il est indispensable de ne pas transiger avec les règles de l’état de droit, d’autant plus quand le respect des règles économiques fait l’objet de contrôles européens rodés et récurrents. Je salue également le fait que ce rapport propose une campagne de sensibilisation destinée aux citoyens et résidents européens concernant leurs droits fondamentaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of the report. The new EU mechanism should ensure that all EU Member States respect the values enshrined in the EU Treaties and set clear, evidence-based and non-political criteria for assessing their records on democracy, rule of law and fundamental rights (DRF) in a systematic way and on an equal footing. Therefore the aim is to incorporate existing DRF tools in a single instrument and ensure that they are used to the full.

 
  
MPphoto
 
 

  Jytte Guteland, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson och Marita Ulvskog (S&D), skriftlig. – Vi svenska socialdemokrater stödde betänkandet om rekommendationer till kommissionen om inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter.

Det är oerhört viktigt att vi inom EU får bättre verktyg för att kunna agera när en medlemsstat systematiskt bryter mot värdena i EU:s fördrag och kränker grundläggande rättigheter.

Vi ser samtidigt problem med delar i betänkandet som föreslår möjliga fördragsförändringar. Två av dessa förslag skulle fundamentalt förändra den konstitutionella ordningen i Europa. Relationen mellan nationella konstitutioner och EU:s fördrag skulle ändras och EU:s behörighet skulle utvidgas.

Det var tyvärr inte möjligt att endast rösta mot dessa förslag och vi lade därför ner våra röster i omröstningarna om punkt 20, strecksatserna 6–7 samt punkt 20, strecksatserna 1–3.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. ‒ Ameddig nincs egy objektív és a 27 tagállam által közös konszenzussal elfogadott meghatározása a jogállamiság fogalmának, addig bármilyen jogállamisági mechanizmus az – épp aktuális – pártpolitikai játszmák részét fogja képezni és kettős mércék táptalaja marad. Ezért a magyar néppárti delegáció tagjaként a jelentés ellen szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η έκθεση προβλέπει τη θέσπιση ενός μηχανισμού της ΕΕ για την εποπτεία των κρατών μελών σε σχέση με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Παρόλο που ο μηχανισμός στοχεύει πρωτίστως στην πρόληψη των παραβιάσεων και της μη συμμόρφωσης προς τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, προβλέπεται ρητά ότι θα παρέχονται τα μέσα για να επιβάλλονται διορθωτικά μέτρα και κυρώσεις εις βάρος των κρατών μελών. Βασική αδυναμία της έκθεσης είναι το γεγονός ότι η άσκηση εποπτείας επί της δράσης των οργάνων της ΕΕ δεν είναι ούτε επαρκώς αυστηρή ούτε σαφώς καθορισμένη, σε σχέση μάλιστα με την αντίστοιχη δομή-διαδικασία που προτείνεται για τα κράτη μέλη. Πέραν των τριών θεσμών, τα άλλα όργανα και σώματα της ΕΕ εκφεύγουν της εποπτείας και του ελέγχου. Δεν προβλέπεται η δυνατότητα του Δικαστηρίου της ΕΕ να παρεμβαίνει στις αποφάσεις που λαμβάνονται στη βάση του άρθρου 7 ΣΕΕ, ενώ επίσης δεν υπάρχουν σαφείς αναφορές σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα ως αναπόσπαστο τμήμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το όλο ζήτημα της δημιουργίας ενός τέτοιου μηχανισμού προσεγγίζεται μέσα από τη γενικότερη τοποθέτηση επί του ζητήματος παραχώρησης περαιτέρω εξουσιών στην ΕΕ και συρρίκνωσης της κυριαρχίας των κρατών μελών. Για αυτούς τους λόγους, καταψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this motion. The values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities, are cornerstones of the functioning of the European Union and therefore should be protected at an institutional level. In particular, I believe that the European Parliament and the national parliaments should play a key role in measuring the progress of, and monitoring the compliance with, the shared values of the Union. The pact on DRF would allow for country-specific recommendations, an annual inter-parliamentary debate and arrangements for remedying possible risks and breaches in fundamental rights, all of which would strengthen the core principles that bind the Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I have voted in favour since I have no objections.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), schriftlich. ‒ Dieser Bericht soll Wege aufzeigen, wie die EU ihre Werte gegenüber den Mitgliedstaaten durchsetzen kann. Die Europäische Union soll gemäß diesem Vorschlag die Oberaufsicht über den Umgang mit Grundwerten bekommen. Die genannten Werte sind Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, Rechte von Minoritäten. Gleichheit und Anti-Diskriminierung werden besonders hervorgehoben und sollen nach einer zukünftigen Revision der Europäischen Verträge per Mehrheitsbeschluss durchsetzbar sein.

Man möchte die Rechte der EU ganz explizit erweitern, um Mitgliedstaaten durch Strafen oder deren Androhung „präventiv und korrektiv“ zum Einlenken bewegen zu können. Neben den verankerten Prinzipien der Proportionalität und Subsidiarität setzt man in diesem Text gleichberechtigt auf das Prinzip der „Notwendigkeit“. „Notwendigkeit“ ist ein Gummi-Begriff, mit dem man alles begründen kann.

Ich habe diesen Bericht abgelehnt. Die Gefahr ist sehr hoch, dass die EU so EU-konformes Verhalten erzwingen kann. Bereits heute entscheidet der EuGH einseitig pro-EU und pro-Euro. Durch die Ausweitung von Grundrechten in immer weitere Bereiche, wie beispielsweise die Arbeitsmärkte, reißt die EU weitere Politikfelder an sich und das Prinzip der Subsidiarität wird immer mehr beschädigt.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. ‒ Si, sur le principe, je partage les préoccupations exprimées face aux dérives constatées dans certains États membres comme la Pologne et suis convaincu qu’une réflexion sur les moyens de garantir la démocratie et les libertés fondamentales en Europe est nécessaire, je suis en revanche plus réservé sur la méthode prescrite.

La proposition votée aujourd’hui est juridiquement «peu crédible». Le Parlement européen insiste, par exemple, sur le principe de la séparation des pouvoirs, mais dans le même temps, il s’arroge le droit de surveiller et de sanctionner les États membres tout en continuant à exercer son rôle de législateur.

Outre le «pacte pour la Démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux», le rapport recommande la modification éventuelle des traités, en particulier les modalités de saisine de la Cour de justice de l’UE, qui affaiblirait le rôle des autorités judiciaires nationales, entraverait le processus décisionnel européen et menacerait le principe de subsidiarité.

À mon sens, c’est une faute de croire que les citoyens réclament une surveillance permanente de la part d’institutions dans lesquelles ils se reconnaissent peu. Ce qu’on nous demande, c’est de garantir le bon fonctionnement des institutions nationales, en particulier des parlements nationaux, pas de s’y substituer.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Huitema (ALDE), schriftelijk. ‒ De VVD-delegatie ondersteunt het principe en het doel van het mechanisme maar heeft zich bij de eindstemming toch onthouden omdat er een aantal bepalingen zijn opgenomen die indruisen tegen het Nederlandse rechtssysteem. Het nieuwe agentschap kan wat ons betreft niet (mede)bepalen wat een Europese en wat een nationale bevoegdheid is (interpretatie van artikel 2 VWEU). We zijn tegen het verlenen van directe en rechtstreekse toegang tot het Europees Hof aan alle natuurlijke en rechtspersonen. We willen de normale rechtsgang via de nationale rechter in stand houden. Tot slot steunen we het idee niet om met slechts een derde van de stemmen van het EP een wetgevingstraject stil te kunnen leggen omwille van een prejudiciële toetsing bij het Hof.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Jarosław Iwaszkiewicz (EFDD), na piśmie. ‒ Instytucje Unii Europejskiej nie mają żadnych praw traktatowych do oceniania suwerennych państw członkowskich. Takich praw nie ma Parlament i bez zmian traktatowych nie można ich wprowadzić. Państwo źle odczytują dotychczasowe zapisy, co wyraźnie było widać podczas debat dotyczących mojego kraju – Polski.

Po Brexicie zauważyć można większą panikę wśród unijnych federalistów, boją się oni utraty swojej siły politycznej oraz totalnych porażek wyborczych, dlatego pilnie szukają narzędzi obronnych. Chcą powstrzymać falę, która ogarnia dziś Europę i zapowiada koniec panowania poprawności politycznej i skorumpowanej kasty finansowo-rządowej. Stąd powstają takie kwiatki jak głosowane sprawozdanie posłanki in 't Veld. Proponuje się w nim m.in. sankcje jako skuteczny środek odstraszający, a instytucje unijne wyrastają na strażnika, policjanta, prokuratora i sędziego, który ma walczyć o przestrzeganie praw unijnych. Scenariusz i język jak z książki Orwella „1984”.

Wybory z 2014 roku wyraźnie pokazały, że obywatele państw członkowskich UE mają już dość integracji europejskiej i nie chcą projektu pogłębionej UE. Projektu, którego realizacji ma służyć głosowane sprawozdanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za Izvješće s preporukama Komisiji o uspostavi mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava (2015/2254(INL)) s obzirom na to da je neophodno usvojiti okvir kojim se Uniji omogućuje da se bavi kršenjem zakonodavstva EU-a te ozbiljnim prijetnjama demokraciji, vladavini prava i temeljnim pravima koje je EU uvrstila u svoja ključna načela i ciljeve u prvim člancima Ugovora te u kriterijima za članstvo u EU-u.

Ovime se poziva na osnivanje mehanizma EU-a za godišnju provjeru stanja temeljnih prava u državama članicama te se ukida aktualni krizni „ad hoc” pristup kod uočenih kršenja demokracije, vladavine prava i temeljnih prava. Nadalje želi se premostiti jaz između nadzora u zemljama kandidatkinjama i nedostatka učinkovitih alata za članice EU-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Il y a un certain danger à voir le rapport s’engager dans la voie d’une plus grande emprise politique de l’UE sur les États membres récalcitrants au regard de son interprétation des droits fondamentaux et de la démocratie. Je ferai seulement remarquer que le gouvernement français a lui-même rejeté cette proposition comme n’étant pas conforme aux traités européens et étant hostile à la souveraineté des États.

En conséquence, j’ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Dennis de Jong (GUE/NGL), schriftelijk. ‒ Gelet op de noodzaak van respect voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, zowel binnen als buiten de EU, heb ik vóór het verslag gestemd. EU-initiatieven op dit gebied mogen echter de rechtsmacht van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en de overige werkzaamheden van de Raad van Europa op dit gebied niet ondermijnen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté contre le rapport de ma collègue Sophie In’t Veld imposant à la Commission européenne la création d’un mécanisme européen pour la démocratie et l’état de droit, ayant pour objectif de mettre les États sous surveillance permanente, assorti de rapports annuels pouvant conduire la Commission à prononcer des sanctions à l’encontre d’États membres.

Je m’oppose à ce type de mécanisme moralisateur et contraire au droit de l’UE. En effet, en insistant sur la mise en place de ce dispositif, le Parlement s’autorise à surveiller et à sanctionner les États tout en étant législateur. C’est une interprétation du principe de séparation des pouvoirs peu crédible. Si la protection des droits fondamentaux est une cause importante, le principe de subsidiarité est un principe fondamental qui m’empêche de soutenir ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), in writing. ‒ EH Bildu voted in favour of the report with recommendations to the Commission on the establishment of an EU mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights.

The main purpose of this report is to prevent and correct breaches of Union values and founding principles, namely democracy, the rule of law and fundamental rights. To this end, an annual report with country-specific recommendations is to be drawn up by the Commission, in consultation with a panel of independent experts.

EH Bildu welcomes the wide and varied composition of the panel, most of the aspects of the report and the enabling of citizens to bring actions before the CJEU for alleged violations of the Charter either by EU institutions or by a Member State. Nevertheless, the report could go further and include the monitoring of EU institutions and the assessment of economic and social rights.

GUE/NGL tabled 6 amendments to contribute to improve the report but all of them were rejected in plenary. Every mechanism aiming to scrutinise and assess the situation of democracy in Member States is a step forward for EH Bildu since the Spanish State has often shown itself to be below EU standards.

 
  
MPphoto
 
 

  Εύα Καϊλή (S&D), γραπτώς. ‒ Οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, να υπενθυμίσει σε κράτος μέλος τις δεσμεύσεις του αντιμετωπίζονται με απροθυμία ή σαφή άρνηση για αναγνώριση των από κοινού συμφωνηθέντων κανόνων και της δικαιοδοσίας της ΕΕ να επιβάλει τους εν λόγω κανόνες. Έως σήμερα, η παρέμβαση της Επιτροπής έχει αποδειχθεί ανεπαρκής και αυθαίρετη. Εξάλλου, τα ίδια τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ορισμένες φορές δεν συμμορφώνονται με βασικές αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, αποτελεί επιτακτική ανάγκη να θεσπιστεί ένα πλαίσιο που να επιτρέπει στην ΕΕ να αντιμετωπίζει όχι μόνο τις παραβιάσεις συγκεκριμένων νόμων της ΕΕ αλλά επίσης (τον κίνδυνο) σοβαρών απειλών κατά της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η προτεινόμενη διοργανική συμφωνία έχει ως σκοπό να θεσπίσει ρυθμίσεις που διευκολύνουν τη συνεργασία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών της στο πλαίσιο του άρθρου 7 ΣΕΕ ενοποιώντας, ευθυγραμμίζοντας και συμπληρώνοντας τους υφιστάμενους μηχανισμούς. Επιπλέον, θα προβλέψει έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό εξέτασης, που θα εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη καθώς και στα τρία κύρια θεσμικά όργανα της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Ich lehne den vorliegenden Bericht ab. Nicht nur fordert er eine Überarbeitung der bestehenden Verträge, sondern spricht sich auch für finanzielle Sanktionen gegen Mitgliedstaaten beziehungsweise die Aussetzung der Finanzhilfen durch die Union aus, wenn Staaten die Kriterien der verschiedenen Pakte nicht einhalten. Gleichzeitig fordert er aber die Einrichtung eines Demokratiefonds für Organisationen, die Stipendien an lokale Akteure vergeben, die Projekte zu Grundrechten in der EU fördern – eine Aufgabe, die nicht in das Rahmenmandat der Kommission fällt.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ Labour MEPs support efforts to promote and secure rule of law across the EU. It is important that the existing mechanisms in place are used effectively to promote better dialogue with Member States and the EU as this will contribute to a more streamlined approach to upholding fundamental rights and rule of law. In addition, Labour MEPs support the role of the European Parliament in maintaining the debate on rule of law and fundamental rights across the EU. Labour MEPs abstained from the vote, as we believe that efforts should focus on improving existing mechanisms.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeppe Kofod (S&D), skriftlig. ‒ Demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder er fundamentet for optagelse i EU. Desværre ser vi for ofte, at medlemsstater slækker på kravene, når de er blevet optaget. Principper som ytrings-, presse- og forsamlingsfrihed skal medlemsstaterne ikke kunne vælge til og fra ud fra politisk overbevisning. Det er grundstenen i det europæiske samarbejde. Derfor har de danske socialdemokrater også støttet betænkningen. En sådan EU-mekanisme eller andre instrumenter, der styrker disse rettigheder, skal naturligvis tilføre en merværdi i forhold til det arbejde, FN, Europarådet og EU allerede udfører, og ligge inden for EU's kompetence. Det er dog vigtigt, vi finder nye redskaber uden en traktatændring, da en traktatændring ikke er realistisk lige foreløbig, og vi er heller ikke helt enige i de foreslåede ændringer. Den lovgivende magt ligger hos regeringer, parlamenter og Europa-Kommissionen. Den ligger ikke hos EU-domstolen, og derfor støtter vi ikke, at en tredjedel af MEP’erne skal kunne sende vedtagne lovforslag til prøvelse hos EU-domstolen. Derudover vil vi gerne understrege, at vi allerede i dag har et system, hvor borgere i EU kan indbringe sager om urimelige foranstaltninger til domstolene, inklusiv EU-domstolen. I dag foregår det bare gennem det nationalt domstolssystem, og sådan mener vi også, det bør være i fremtiden.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Kölmel (ECR), schriftlich. ‒ Dieser Bericht soll Wege aufzeigen, wie die EU ihre Werte gegenüber den Mitgliedstaaten durchsetzen kann. Die Europäische Union soll gemäß diesem Vorschlag die Oberaufsicht über den Umgang mit Grundwerten bekommen. Die genannten Werte sind Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, Rechte von Minoritäten. Gleichheit und Anti-Diskriminierung werden besonders hervorgehoben und sollen nach einer zukünftigen Revision der Europäischen Verträge per Mehrheitsbeschluss durchsetzbar sein.

Man möchte die Rechte der EU ganz explizit erweitern, um Mitgliedstaaten durch Strafen oder deren Androhung „präventiv und korrektiv“ zum Einlenken bewegen zu können. Neben den verankerten Prinzipien der Proportionalität und Subsidiarität setzt man in diesem Text gleichberechtigt auf das Prinzip der „Notwendigkeit“. „Notwendigkeit“ ist allerdings ein Gummi-Begriff, mit dem man alles begründen kann.

Ich habe diesen Bericht abgelehnt. Die Gefahr ist sehr hoch, dass die EU so zentralistisches Verhalten erzwingen kann. Bereits heute entscheidet der EuGH einseitig pro-Euro und für einen EU-Zentralismus. Durch die Ausweitung von Grundrechten in immer weitere Bereiche, wie beispielsweise die Arbeitsmärkte, reißt die EU weitere Politikfelder an sich und das Prinzip der Subsidiarität wird immer mehr beschädigt.

 
  
MPphoto
 
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL), písemně. ‒ Během hlasování o zprávě obsahující doporučení Komisi o vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva jsem se rozhodla zdržet. Nejsem zcela přesvědčena, že Evropská unie potřebuje další expertní skupiny placené z peněz daňových poplatníků a navíc se domnívám, že tento mechanismus má být jakýmsi bičem na státy, s jejichž politikou orgány EU nesouhlasí. Jsem si plně vědoma, že například v Polsku dochází k demontáži právního státu, ale domnívá se, že je projevem politické slabosti, když z veřejných peněz budeme platit skupinu, která nám stejně poví, co už víme, avšak sami se tak zbavíme politické zodpovědnosti. Výběr těchto expertů se navíc může stát vysoce zpolitizovanou záležitostí, což by celé věci spíše uškodilo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. ‒ Ameddig nincs objektív és a 27 tagállam által közös konszenzussal elfogadott meghatározása a jogállamiság fogalmának, addig bármilyen jogállamisági mechanizmus az épp aktuális pártpolitikai játszmák részét fogja képezni, és kettős mércék táptalaja marad. Ezért a FIDESZ néppárti delegációjának tagjaként a jelentés ellen szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. – Az ultraliberális körök demokráciaértelmezése igen sajátos, szerintük csak azok a népszavazások elfogadhatók, melyek az ő álláspontjukkal megegyező eredményt hoznak, de mert az ilyenek ritkák, legjobb, ha nincsenek is népszavazások. A sajtóban elért túlsúlyukkal gyakorta elnyomják a kritikus hangokat és véleményterrort tartanak fenn, durván manipulálva a közvéleményt, amint erről a híres német zsurnaliszta, Udo Ulfkotte tényfeltáró műveiből is bizonyságot nyerhettünk. Megengedhetetlen az ilyen tendenciák érvényesülése. Az Uniónak tiszteletben kell tartania a tagállamok nemzeti identitását, amely elválaszthatatlan része azok alapvető politikai és alkotmányos berendezkedésének.

 
  
MPphoto
 
 

  Андрей Ковачев (PPE), в писмена форма. ‒ Гласувах в подкрепа на доклада, съдържащ препоръки към Комисията относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, тъй като Европейският съюз е заложил демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в своите основни принципи и цели.

Общността разполага с широк набор от инструменти за прилагането на своите закони и договори, когато става дума за съществени въпроси, но не е такъв случаят, когато става въпрос за прилагане на задълженията по Договорите по отношение на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права. Опитите на Комисията да напомни на държава членка за поетите от нея ангажименти често се посрещат с неохота или направо с отказ за признаване на общоприетите правила и на правомощието на ЕС да налага тяхното спазване и досега намесата ѝ е била плаха и произволна.

Въпреки че ЕС разполага с редица съществуващи инструменти за гарантиране на основните принципи и права, все още съществуват значителни празнини и на практика тези инструменти често се оказват ограничени по обхват, недостатъчни и неефективни или тяхното използване е малко вероятно.

Вместо да бъдат създавани нови процедури се предлага едно междуинституционално споразумение, което се основава на съществуващите инструменти, като неговият обхват ще бъде разширен чрез механизъм за докладване, нотифициране и налагане на санкции.

 
  
MPphoto
 
 

  Илхан Кючюк (ALDE), в писмена форма. ‒ Днес повече от всякога ЕС се нуждае от всеобхватен механизъм, който да гарантира демокрацията, зачитането на човешките права, върховенството на закона и основните права и свободи на гражданите на Съюза.

Тази необходимост е продиктувана от текущото ниво на интеграция в ЕС и неотдавнашните събития в някои държави членки. В последните години се наблюдава негативна тенденция редица държави да нарушават правото на ЕС, с което де факто нарушават основните права и свободи на европейските граждани, които невинаги са напълно осведомени, а това представлява още по-сериозен проблем.

За съжаление и моята родина България не прави изключение. Заради недемократично законово ограничение в българския изборен кодекс аз самият бях глобен поради факта, че съм използвал няколко думи на майчин език по време на предизборна кампания в България. А правото на всеки гражданин на Съюза да изразява послания и становища на избран от него език следва да бъде гарантирано.

В този контекст напълно подкрепям създаването на въпросния механизъм на ЕС, защото той ще бъде гарант, че европейските граждани ще бъдат третирани равно, но и ще следи за прилагането на европейското право от държавите членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – In assenza di un meccanismo per il monitoraggio sistematico e imparziale nei confronti degli Stati membri e delle istituzioni, si chiede che venga adottato un quadro giuridico stabile ed efficace, che permetta la difesa delle norme e dei valori europei, fondamentali per un adeguato funzionamento dell'Unione in tutti gli ambiti politici. Il Parlamento propone, con il voto odierno, l'adozione di un accordo interistituzionale che faciliti la cooperazione tra le istituzioni dell'UE e gli Stati membri e che vada ad integrarsi con gli strumenti già esistenti. Tale accordo dovrà essere oggettivo, preventivo e correttivo, e dovrà prevedere un meccanismo di revisione da applicare in egual modo a tutti gli Stati membri ed alle istituzioni. È necessario che i diritti dei nostri cittadini e i valori dell'Unione vengano applicati con un approccio globale senza discriminazione alcuna, e per tali ragioni voto a favore della proposta del parlamento sul meccanismo UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. ‒ À la lumière des récentes polémiques, survenues notamment au sujet de la Hongrie et de la Pologne, concernant le respect de l’état de droit, nous avons débattu d’un rapport d’initiative proposant un mécanisme annuel qui aurait pour objet de vérifier le respect, par les États membres, de la démocratie et des droits fondamentaux.

Les mesures proposées par la rapporteure néerlandaise libérale visent à imposer une surveillance permanente et généralisée des États membres, par un comité d’experts nommés, et ce sur la base de critères manquant pour le moins de clarté, comme par exemple celui de «l’impartialité de l’État», qui n’est pas vraiment défini.

Cette conception d’une Europe donneuse de leçons et moralisatrice ne nous convient pas, même si, bien sûr, nous sommes partisans de l’état de droit et du respect des valeurs de la charte européenne des droits fondamentaux! Ce mécanisme-usine à gaz, dont l’idée a pourtant rallié une majorité de parlementaires, puisque le rapport de notre collègue néerlandaise a été adopté, nous semble être de nature à violer le principe de subsidiarité et être, en l’état, peu adéquat. C’est la raison pour laquelle j'ai voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), par écrit. ‒ La Hongrie puis désormais la Pologne ont été le théâtre d’évolutions inquiétantes. Les gouvernements ultra-conservateurs à peine élus y ont systématiquement entamé une déconstruction des contre-pouvoirs institutionnels, et une mise au pas des médias.

Or, l’Union européenne est complètement impuissante devant ces évolutions: le seul outil dont elle dispose est la suspension des droits de vote au Conseil, c’est-à-dire de retirer à un gouvernement son pouvoir de peser sur les décisions européennes. Mais elle rechigne à l’utiliser car elle l’estime trop fort.

Connaissant cette hésitation, les apprentis autocrates n’hésitent pas à multiplier les provocations et à tester les réactions européennes.

Il est donc important de changer cette impunité. La proposition du Parlement européen de créer un mécanisme de surveillance de l’état de droit va dans ce sens. Ce mécanisme ferait un rapport annuel sur la situation de la démocratie, des droits fondamentaux et de l’état de droit, qui permettrait aux populations de disposer d’une évaluation indépendante des évolutions de leur démocratie. J’ai donc soutenu cette proposition.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre le rapport sur la création d'un mécanisme de l'Union pour la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux. En réalité, il s’agit d’un mécanisme de l’UE pour prendre le contrôle politique des États membres qui ne respectent pas son interprétation de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux.

Chaque État membre sera soumis à un contrôle annuel. Un panel d’experts fera un rapport qui sera ensuite adopté par la Commission.

Le rapport préconise aussi l’adhésion de l’UE à la Convention européenne des droits de l’homme, ce qui renforcera l’influence de la Cour européenne des droits de l’homme et du Conseil de l’Europe, qui comporte la Turquie, l’Albanie, etc.

Le paragraphe 20 préconise notamment une révision du traité qui permettrait à un tiers des députés au Parlement européen de saisir la Cour de justice après l’adoption définitive d’un texte et avant sa mise en œuvre. Il s’agit d’une attaque en règle contre la souveraineté des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Il s’agit ici d’un mécanisme de l’UE pour prendre le contrôle politique des États membres, notamment ceux qui ne respecteraient pas son interprétation de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux.

Chaque État membre sera soumis à un contrôle annuel par un panel d’experts qui fera un rapport à la Commission.

Même le gouvernement français a déclaré que la proposition n’est pas conforme aux traités. Il s’agit donc d’une attaque en règle contre la souveraineté des États membres, je ne pouvais que voter CONTRE.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe que pretende desarrollar a nivel europeo un mecanismo jurídico que permita supervisar el cumplimiento de los principios que rigen la democracia en la Unión, que incluya sanciones y cuya aplicación esté al nivel de los valores que la Unión dice defender. Para lograrlo el informe plantea la posibilidad de articular los instrumentos existentes para hacerlos efectivos en la práctica, Para ello se complementaría con un sistema de monitorización, notificación y sanciones.

La puesta en marcha de este marco de actuación integrado ha suscitado controversia, puesto que quienes lo rechazan, dicen hacerlo sobre la base de la desconfianza que les merece el procedimiento en términos de objetividad, ecuanimidad e igualdad de trato.

Los socialistas estamos satisfechos con la inclusión del llamado «scoreboard» que pretende desarrollar una dimensión preventiva y de alerta temprana, así como, unos indicadores objetivos y contrastados, que permitan evaluar el desempeño de los Estados miembros de forma objetiva, convirtiéndose de eso modo, en un complemento efectivo de los instrumentos ya existentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ La falta de garantías del cumplimiento de los derechos fundamentales, tal y como aparecen recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, firmada por todos los Estados miembros es una realidad en el conjunto de los Estados miembros. En el Estado español, el Gobierno la incumple reiteradamente en cuestiones como la libertad de expresión y protesta, ante la pasividad de las instituciones europeas. Por ende, apoyo cualquier mecanismo que apueste por el cumplimento de estos derechos y permita que se fiscalice la acción de los Estados miembros, por lo que he votado a favor.

Sin embargo, entiendo que el mecanismo propuesto es claramente insuficiente, y aunque apoyo la elaboración de informes parlamentarios al respecto y que se potencie el papel de la Defensora del Pueblo, no puedo creer que esto realmente vaya a solucionar la honda problemática actual. La Unión no puede pretender hoy lavarse la cara y posar como un espacio donde se garantizan los derechos fundamentales, por lo que este mecanismo tendrá un papel exclusivamente cosmético, a no ser que vaya acompañado por una voluntad política de democratización que hoy no existe entre las autoridades comunitarias.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ En el presente informe se recuerda la importancia que tradicionalmente ha desempeñado y desempeña la Unión en los ámbitos de democracia, el Estado de derecho y los derechos de los ciudadanos. Así, los ha consagrado como los principios en los que se asienta, y los objetivos fundamentales que persigue. No obstante, y a pesar de la existencia de varios instrumentos para garantizar la defensa de la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales, siguen habiendo lagunas considerables, a lo que se añade el alcance limitado o ineficiente de los citados instrumentos. Cabe mencionar que no existe un mecanismo integrado para el seguimiento sistemático, imparcial y total de todos los Estados miembros y sus instituciones. La propia Unión ha tenido dificultades para defender sus propias reglas, lo que lastra la confianza mutua y entorpece la existencia de un marco jurídico fiable y estable. Todo esto denota que es importante adoptar criterios de referencia claros y objetivos que permitan hacer frente al incumplimiento de las normativas de la Unión, así como, a las amenazas para la democracia. Doy mi voto favorable al informe ya que el acuerdo interinstitucional propuesto en él es una buena medida para conseguir el mencionado objetivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Lucke (ECR), schriftlich. ‒ Dieser Bericht soll Wege aufzeigen, wie die EU ihre Werte gegenüber den Mitgliedstaaten durchsetzen kann. Die Europäische Union soll gemäß diesem Vorschlag die Oberaufsicht über den Umgang mit Grundwerten bekommen. Die genannten Werte sind Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, Rechte von Minoritäten. Gleichheit und Anti-Diskriminierung werden besonders hervorgehoben und sollen nach einer zukünftigen Revision der Europäischen Verträge per Mehrheitsbeschluss durchsetzbar sein.

Man möchte die Rechte der EU ganz explizit erweitern, um Mitgliedstaaten durch Strafen oder deren Androhung „präventiv und korrektiv“ zum Einlenken bewegen zu können. Neben den verankerten Prinzipien der Proportionalität und Subsidiarität setzt man in diesem Text gleichberechtigt auf das Prinzip der „Notwendigkeit“. „Notwendigkeit“ ist ein Gummi-Begriff, mit dem man alles begründen kann.

Ich habe diesen Bericht abgelehnt. Die Gefahr ist sehr hoch, dass die EU so EU-konformes Verhalten erzwingen kann. Bereits heute entscheidet der EuGH einseitig pro-EU und pro-Euro. Durch die Ausweitung von Grundrechten in immer weitere Bereiche, wie beispielsweise die Arbeitsmärkte, reißt die EU weitere Politikfelder an sich und das Prinzip der Subsidiarität wird immer mehr beschädigt.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. ‒ I supported this report on the establishment of a mechanism to monitor Member States’ compliance with democratic values and the rule of law.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s výzvou ke „zřízení nadace pro demokracii, která bude udělovat granty a podporovat místní subjekty, jež v rámci Unie prosazují demokracii, právní stát a základní práva“. Považuji to za další dotování lidskoprávních organizací, které často prosazují své politické představy. Základním rámcem pro lidská a občanská práva jsou ústavy jednotlivých členských států. Demokracii a lidská práva nepodpoříme tím, že budeme určité subjekty dotovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), in writing. ‒ In my view the most important part of the report is the recommendation to adopt a Union Pact for democracy, the rule of law and fundamental rights that consists of: an annual report on democracy, the rule of law and fundamental rights with country-specific recommendations incorporating the reporting by the European Union Agency for Fundamental Rights, the Council of Europe, and other relevant authorities in the field; an annual inter-parliamentary debate on the basis of the European DRF Report; arrangements for remedying possible risks and breaches, as provided for by the Treaties, including the activation of the preventative or corrective arms of Article 7 TEU; DRF Policy Cycle within the Union institutions. But there is still a lack of enforcing mechanism. Without it effectiveness will be low.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Členské štáty sa spolu s Úniou hlásia k zásadám právneho štátu, demokracie a ochrany a dodržiavania základných práv. Tieto hodnoty sú zakotvené vo viacerých medzinárodných dohovoroch a zmluvách, ktoré majú rôznu právnu záväznosť. Niektoré zaväzujú všetky členské štáty a niektoré, ako napr. Charta základných práv EÚ, platia pre určité členské krajiny (Spojené kráľovstvo a Poľsko) len v takej miere, pokiaľ neprekračujú ich vnútroštátny štandard ochrany ľudských práv.

Udalosti v niektorých členských krajinách vyvolali oprávnene otázku vytvorenia minimálnej jednotnej právnej ochrany týchto hodnôt vrátane postupov pri ich prípadnom porušení. Som presvedčený, že takáto úprava nesmie zasahovať do suverenity členských krajín, musí byť v súlade s platným právom a musí byť výsledkom konsenzu všetkých členských štátov. Do riešenia tohto zásadného problému musia byť aktívne zapojené všetky kompetentné inštitúcie, Komisia, Rada a ďalšie európske aj vnútroštátne orgány.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis-Joseph Manscour (S&D), par écrit. ‒ L’Union peine à garantir que ses principes fondateurs sont respectés en son sein. Elle dispose d’instruments inefficaces pour prévenir les violations des droits fondamentaux dans ses États membres. En témoigne l’exemple de la situation en Pologne, où la séparation des pouvoirs est fragilisée par la position du tribunal constitutionnel, qui se trouve dans l’incapacité de contrôler la conformité des lois dans ce pays. Si le respect des règles économiques et fiscales de l’Union est scruté de manière systématique et avec une minutie quasi-chirurgicale, le respect de l’état de droit devrait mériter à minima la même attention.

Ainsi, ce rapport d’initiative propose d’instaurer un mécanisme d’évaluation annuel - par un panel d’experts indépendants - du respect de l’état de droit, de la démocratie et des droits fondamentaux, par les États membres et les trois institutions principales de l’UE. Je vote en faveur de ce texte, car le mécanisme qu’il propose de créer représenterait un indéniable pas en avant pour la protection des droits fondamentaux et de la démocratie à l’échelle de l’Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα για τους λόγους που ανέφερα αναλυτικά στην ομιλία μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 25 Οκτωβρίου 2016, καθώς και διότι η εν λόγω έκθεση δεν είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce texte.

Ce texte propose la création d'un mécanisme de l’Union pour «la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux». Le Parlement européen cherche ainsi à donner à la Commission des nouveaux outils pour prendre le contrôle politique des États membres en positionnant la Commission au-dessus des gouvernements nationaux. En effet, suite à la mise en place de ce mécanisme, chaque État Membre sera soumis à un contrôle annuel afin de vérifier s’il remplit les conditions de la démocratie, mais la démocratie selon l’interprétation des fonctionnaires européens...

Un rapport sur chaque État sera ensuite adopté par la Commission. Ce rapport est une attaque directe contre la souveraineté des États membres ou plutôt sur cette illusion de souveraineté qui nous reste après des décennies de soumission des gouvernements français aux technocrates de Bruxelles.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ Mi apoyo a un pacto de la Unión para la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales que permita hacer frente no solo a los casos de incumplimiento de normativas específicas de la Unión, sino también a las amenazas graves que puedan surgir.

Para ello, debemos trabajar en el establecimiento de modalidades que faciliten la cooperación de las instituciones de la Unión y sus Estados miembros y garanticen el mantenimiento de la larga tradición que tiene Europa en estos ámbitos.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Μαυρίδης (S&D), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίζω το ψήφισμα αυτό, γιατί είναι επιτακτική ανάγκη να θεσπιστεί ένα πλαίσιο που θα δίνει την ευκαιρία στην ΕΕ να αντιμετωπίζει παραβιάσεις και απειλές κατά της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μη νομοθετικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την τήρηση των αρχών επί των οποίων βασίζεται η ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ La Commission fait scrupuleusement respecter les règles économiques austéritaires, mais rien n’est prévu pour le respect de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux, pourtant inscrits comme valeurs fondamentales dans les traités. Il existe bien l’article 7, mais sa procédure est longue et complexe.

Ce rapport propose donc un accord interinstitutionnel pour faire respecter ces principes. Si, depuis les débats sur la réforme constitutionnelle hongroise et les récentes réformes en Pologne, j’observe avec attention les suites, de crainte que ne soient confiés une fois de plus des pouvoirs discrétionnaires à la Commission européenne, je me félicite ici que cette évaluation fasse appel à des organes légitimes et indépendants (Conseil de l’Europe, ONU...), en plus de la consultation des parlements nationaux.

Concrètement, ce rapport ouvre la possibilité d’action en justice sur la légalité d’une coupe d’austérité prise par un État qui porterait atteinte à des droits sur l’accès à la santé par exemple. Je regrette que l’accord ne vise pas avec autant d’assiduité les organes européens, et notamment l’Eurogroupe, mais je vote néanmoins pour cette avancée pour les droits des citoyens si elle venait à voir le jour. La Commission a jusqu’à septembre 2017 pour l’enterrer ou l’altérer.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Il s’agit d’un mécanisme de l’UE pour prendre le contrôle politique des États membres, notamment ceux qui ne respecteraient pas son interprétation de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux.

Chaque État membre sera soumis à un contrôle annuel par un panel d’experts qui fera un rapport à la Commission. Même le gouvernement français a déclaré que la proposition n’est pas conforme aux traités. Il s’agit donc d’une attaque en règle contre la souveraineté des États membres, je m’y suis donc évidemment opposée.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ A União Europeia funda-se nos valores do respeito pela dignidade humana, da liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado de direito e do respeito pelos direitos humanos, incluindo os direitos das pessoas pertencentes a minorias, consagrados nos seus princípios e objetivos nucleares nos primeiros artigos do TUE, bem como nos critérios de adesão à União Europeia.

Vejo com bons olhos a criação de um mecanismo abrangente da União para a democracia, o Estado de direito e os direitos fundamentais que inclua todas as partes interessadas pertinentes. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I supported Parliament’s call for a watchdog that will monitor the rule of law, democracy and fundamental rights within the Union. It is essential that the EU’s core values are protected and respected.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Je me réjouis de l’adoption par le Parlement européen de ce rapport relatif à un mécanisme pour l’état de droit, la démocratie et les droits fondamentaux. Par ce vote, le Parlement lance un appel formel à la Commission pour qu’elle présente en septembre 2017 au plus tard une proposition visant à la création d’un tel mécanisme.

Cette initiative prend tout son sens au vu des dérives dans certains États membres et de la faiblesse manifeste des divers mécanismes déjà existants. Je n’ai de cesse de le répéter: l’Union a le devoir de surveiller le respect par ses États membres des droits fondamentaux et des valeurs de démocratie et d’état de droit inscrites dans nos traités.

Un tel mécanisme a le mérite d’institutionnaliser une surveillance continue et objective du respect de nos valeurs et permettrait donc de mettre systématiquement le doigt sur les éventuelles failles ou dérives dès qu’elles apparaissent. La Commission, en tant que gardienne des traités, doit à présent répondre aux attentes qui ont été formulées et lancer enfin le chantier tant attendu de l’Union de nos droits.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. – Európska únia je postavená na zásadách demokracie, právneho štátu a základných práv, je spoločenstvom hodnôt, avšak naďalej aj spoločenstvom suverénnych štátov, ktoré stojí na zásadách subsidiarity a proporcionality. Domnievam sa, že ustanoveniami navrhovaného mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva dochádza k porušeniu prvého princípu. Návrh prenecháva právomoc novej skupine „nezávislých odborníkov“ na vyšetrovanie členských štátov, ktorá okrem iného zahŕňa aj medzinárodné organizácie ako OSN, OBSE a OECD; tie už disponujú mandátom na monitorovanie situácie v oblasti ľudských práv a demokracie. Uvedením mechanizmu do praxe by sa jednalo o duplicitu a zbytočné mrhanie financiami. Okrem toho pakt môže byť nástrojom na politickú nadvládu EÚ nad členskými štátmi. Podľa neho by totiž malo byť možné, aby boli štáty postihované na základe názoru „nezávislých odborníkov“, ak sa ich obyvateľstvo chce chrániť pred rozhodnutiami inštitúcií EÚ v osobitne citlivých oblastiach, prostredníctvom referend alebo zmien ústavy. EÚ musí rešpektovať národnú identitu členských štátov, ktorá spočíva v ich základných politických a ústavných systémoch, vrátane regionálnych a miestnych samospráv. Preto hlasujem proti navrhovanej správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne-Marie Mineur (GUE/NGL), schriftelijk. ‒ Gelet op de noodzaak van respect voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, zowel binnen als buiten de EU, heb ik vóór het verslag gestemd. EU-initiatieven op dit gebied mogen echter de rechtsmacht van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en de overige werkzaamheden van de Raad van Europa op dit gebied niet ondermijnen.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság állásfoglalás-tervezete leszögezi: az Európai Unió értékek közössége; a Szerződések első cikkeibe felvette vezérlő alapelvei közé a demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető jogokat, amik az uniós tagság feltételei is. Miközben azonban az Uniónak eszközök széles köre áll rendelkezésére jogszabályai és a Szerződések végrehajtására, a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok tekintetében a Szerződésben foglalt kötelezettségek érvényesítése esetében már nem ez a helyzet. Az Európai Bizottság ellenállásba vagy kifejezett elutasításba ütközik, amikor a közösen megállapított szabályok érvényesítéséről, illetve az Unió arra vonatkozó jogának elismeréséről van szó, hogy ezeket érvényre juttassa.

A jelentés ezért alapvető fontosságúnak tekinti egy olyan keret elfogadását, ami lehetővé teszi az EU számára, hogy ne csak konkrét uniós jogszabályok megsértésével foglalkozzék, hanem a demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető jogokat érő súlyos fenyegetésekkel (azok kockázatával) is. Indítványozza tehát egy a demokráciára, a jogállamiságra és az alapvető jogokra irányuló európai uniós paktum elfogadását, intézményközi megállapodás formájában, az előterjesztés melléklete pedig konkrét javaslatot is tesz annak szövegére.

Az előterjesztést annál is nagyobb örömmel szavaztam meg, hogy magam már régóta szükségét érzem egy ilyen megállapodás tető alá hozásának.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport soutient la création d’un mécanisme de l’Union pour «la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux». En réalité, il s’agit d’un mécanisme créé pour prendre le contrôle politique des États membres qui ne respectent pas l’interprétation de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux voulue par Bruxelles.

Chaque État membre sera soumis à un contrôle annuel. Un panel d’experts (un magistrat par État membre auquel s'ajoutent dix «experts» désignés par le Parlement européen) fera un rapport qui sera ensuite adopté par la Commission.

Le rapport préconise aussi l’adhésion de l’Union à la Convention européenne des droits de l’homme, ce qui renforcera l’influence de la Cour européenne des droits de l’homme et du Conseil de l’Europe (qui comporte la Turquie, l’Albanie, etc.). Le paragraphe 20 préconise notamment une révision du traité qui permettrait à un tiers des députés au Parlement européen de saisir la Cour de justice après l’adoption définitive d’un texte et avant sa mise en œuvre. Il s’agit d’une attaque en règle contre la souveraineté des états membres. Même le gouvernement français a déclaré que la proposition n’était pas conforme aux traités. Ce rapport ne peut que susciter une forte réprobation.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport soutient la création d’un mécanisme de l’Union pour «la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux». En réalité, il s’agit d’un mécanisme de l’Union pour prendre le contrôle politique des États membres. Le rapport préconise aussi l’adhésion de l’Union à la Convention européenne des droits de l’homme, ce qui renforcera l’influence de la Cour européenne des droits de l’homme et du Conseil de l’Europe (qui comporte la Turquie, l’Albanie, etc.). Il s’agit donc d’une attaque en règle contre la souveraineté des États membres et j'ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ Labour MEPs support efforts to promote and secure rule of law across the EU. It is important that the existing mechanisms in place are used effectively to promote better dialogue with Member States and the EU as this will contribute to a more streamlined approach to upholding fundamental rights and rule of law. In addition, Labour MEPs support the role of the European Parliament in maintaining the debate on rule of law and fundamental rights across the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce rapport relatif à la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux. En effet, il y a dans ce rapport la présence de plusieurs dispositions qui visent à modifier les traités, et notamment la suppression de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux qui délimite les compétences de l’Union en matière de justice. Cela porterait une grave atteinte au principe de subsidiarité et affaiblirait la justice des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ Siamo favorevoli alla relazione recante raccomandazioni alla Commissione per istituire un meccanismo europeo in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali. Sebbene a questi valori sia data un'importanza fondamentale nei trattati, oggi esistono delle difficoltà nella loro concreta applicazione, come testimoniato da alcuni casi recenti, nei quali alcuni Stati membri, richiamati dalla Commissione a rispettare tali valori, si sono dimostrati riluttanti a riconoscerli. Questa iniziativa parlamentare è molto importante, in quanto è volta a dotare le istituzioni comunitarie di strumenti preventivi, sanzionatori e correttivi a possibili infrazioni che possono minare valori europei fondamentali quali democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali. In particolare, considerando che queste questioni non sono facilmente misurabili, riteniamo che sia particolarmente rilevante il fatto che il gruppo dei Socialisti e Democratici sia riuscito a inserire nel testo l'idea di avere un gruppo di esperti indipendenti così da garantire la massima imparzialità nel contesto del cosiddetto Democracy Scoreboard, altro strumento suggerito nella relazione volto a valutare e monitorare la conformità degli Stati membri. Grazie a un pieno utilizzo degli strumenti già presenti, accanto alle aggiunte proposte dal testo, si generebbe un sostanziale miglioramento del rispetto di valori così importanti per il nostro futuro.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. – Az Európai Unióban rendkívül fontos, hogy figyeljünk a jogállamiság, a demokrácia és az alapvető jogok megvalósulására ezért üdvözlöm a jelentést és nagyon örülök, hogy Uniós szinten is foglalkozunk a kérdéssel. Azt azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az egyes tagállamoknak nem avatkozhatunk bele a saját, belső jogrendjébe, így például külső erőként nem kérdőjelezhetjük meg a nemzeti bíróságok működését, vagy a törvényhozói szerveik által kibocsátott és elfogadott törvényeket, mivel azzal súlyosan megszegnénk a szubszidiaritás kérdését. Ezt én sem támogatom.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I am in favour of this report that calls for the adoption of a framework that will enable the EU to address infringements to specific EU laws, serious threats to democracy, the rule of law and fundamental rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Момчил Неков (S&D), в писмена форма. ‒ Подкрепих резолюцията за създаване на междуинституционално споразумение за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, тъй като то ще гарантира спазването на тези принципи чрез представителна група от независими експерти, въз основа на количествен и качествен преглед на наличните данни и информация, предоставени от всички държави членки.

Наред с това, Пактът на ЕС за демокрацията предвижда и изготвянето на ежегоден годишен доклад за демокрацията, съдържащ специфични за всяка държава препоръки. Приемането на доклада слага началото на междупарламентарните разисквания, които имат за цел предприемането на действия във връзка с резултатите от европейския доклад за демокрацията. Въз основа на доклада Комисията може да реши да образува производство за „системно нарушение“ съгласно член 2 от ДЕС и член 258 от ДФЕС, като обедини няколко производства за установяване на нарушение.

Заставам зад резолюцията, защото считам че, Пактът на ЕС ще премахне скептицизма, отправен към моята държава като надежден партньор в бизнеса, и критичния поглед към настоящи несъответствия с правото на ЕС, съществуващи и в други държави членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), în scris. ‒ Am votat în favoarea acestui raport, deoarece am considerat că este foarte important ca, în contextul numeroaselor dezbateri, uneori politicianiste, cu privire la respectarea sau nerespectarea anumitor proceduri democratice în statele membre, este normal să fie creat un mecanism uniform al UE pentru democrație, statul de drept și drepturi fundamentale. Deși consider că, aducând teme naționale la Bruxelles, forțăm instituțiile europene să intervină în proceduri interne ale statelor membre care nu sunt de competența UE, pentru a asigura o analiză imparțială a diverselor situații și pentru a asigura respectarea principiilor UE, susțin dezvoltarea acestui mecanism aplicabil tuturor statelor membre.

 
  
MPphoto
 
 

  Cora van Nieuwenhuizen (ALDE), schriftelijk. ‒ De VVD-delegatie ondersteunt het principe en het doel van het mechanisme maar heeft zich bij de eindstemming toch onthouden omdat er een aantal bepalingen zijn opgenomen die indruisen tegen het Nederlandse rechtssysteem. Het nieuwe agentschap kan wat ons betreft niet (mede)bepalen wat een Europese en wat een nationale bevoegdheid is (interpretatie van artikel 2 VWEU).

We zijn tegen het in alle gevallen verlenen van directe en rechtstreekse toegang tot het Europees Hof aan alle natuurlijke en rechtspersonen. We willen de normale rechtsgang via de nationale rechter in stand houden.

Tot slot steunen we het idee niet om met slechts een derde van de stemmen van het EP een wetgevingstraject stil te kunnen leggen omwille van een prejudiciële toetsing bij het Hof.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe mich gegen diesen Bericht ausgesprochen, da der Vertrag meiner Meinung nach dringend überarbeitet werden muss. Beispielsweise sind finanzielle Sanktionen gegen Mitgliedstaaten, die die Kriterien des EU-Paketes nicht einhalten, oder Aussetzung der Finanzhilfen durch die Union nicht enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Arvestades ELis ja selle ümber toimuvaid arenguid ühiskondades, on oluline teadvustada ühiseid väärtusi, millele EL rajatud on. Raport soovitab luua mehhanismi, mis aitaks tagada demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste järgimist ka praktikas.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτρης Παπαδάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Υπερψήφισα την έκθεση η οποία προτείνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δεσμευτικού μηχανισμού που θα προβλέπει την ετήσια υποβολή έκθεσης για την κατάσταση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο μηχανισμός θα διασφαλίζει ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ σέβονται τις αξίες που κατοχυρώνουν οι ευρωπαϊκές Συνθήκες και θα θέτει σαφή, τεκμηριωμένα και μη πολιτικά κριτήρια για την αξιολόγηση του ιστορικού των χωρών στους τομείς της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο μηχανισμός επιδιώκει να ενσωματώσει τα υπάρχοντα εργαλεία σε ένα ενιαίο μέσο και να διασφαλίσει την αποτελεσματική χρήση τους. Θέλει επίσης να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ της παρακολούθησης του σεβασμού αυτών των αξιών από τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, από τη μία πλευρά, και της έλλειψης, από την άλλη, αποτελεσματικών μέσων παρακολούθησης του σεβασμού των ίδιων αξιών από εκείνες που είναι ήδη κράτη μέλη της ΕΕ. Δεν θέλουμε να μείνουμε στη θεωρία. Τα πρόσφατα γεγονότα στην Ουγγαρία και την Πολωνία απέδειξαν ότι η ΕΕ πρέπει να έχει στη διάθεσή της αποτελεσματικά εργαλεία, για να αντιμετωπίσει τις απειλές προς τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, απειλές οι οποίες υπονομεύουν τη δημοκρατία στις χώρες μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport d'initiative. Aujourd'hui, aucun dispositif ne permet la surveillance systématique et complète des États membres et des institutions européennes en cas de violation des textes européens, de la démocratie, de l'état de droit ou des droits fondamentaux.

Je soutiens naturellement la proposition d'instaurer un mécanisme d'évaluation annuel du respect de l'état de droit, de la démocratie et des droits fondamentaux, par les États membres et les trois institutions principales de l'UE. Ce système évaluerait ainsi en permanence la situation de l'état de droit dans toute l'Union européenne.

Cette proposition représente un pas en avant pour la protection des droits fondamentaux et de la démocratie à l'échelle de l'UE!

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ UKIP MEPs have voted against this non-legislative report. UKIP firmly rejects the establishment of an EU mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights. UKIP believe that this mechanism is a severe infringement of national sovereignty. UKIP also vehemently opposes calls in this report for the EU to accede to the ECHR.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho ritenuto opportuno pronunciarmi a favore della proposta in esame, in quanto concordo pienamente con la collega nel ritenere che lo Stato di diritto costituisce la colonna portante della democrazia liberale europea e rappresenta uno dei principi fondanti dell'Unione. Inoltre, tutti gli Stati membri e gli organismi dell’Unione hanno il dovere di rispettare, proteggere e promuovere tali principi e valori. Convinto, inoltre, che spetti all'Unione il compito di promuovere la salvaguardia della democrazie e dei diritti fondamentali, voto positivamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Paunova (PPE), in writing. – Democracy and rule of law and fundamental rights are core values for the EU. Given the challenges ahead of the Union we have observed that some Member States have weakened their promotion of these values. For this reason I voted in favour of this report, in line with the EPP’s stance that the mechanism to be created must fit into the current Treaties’ framework and must be legally sound.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Usporedba verzije Mehanizma Europske unije za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava koju danas imamo pred sobom i početnog dokumenta govori nam o razini nezadovoljstva koju je ovaj prijedlog izazvao kako diljem Europe, tako i među zastupnicima u Europskom parlamentu. Postignuti su brojni kompromisi, među kojima i oni koji se odnose na prijedloge koje sam i ja uputila u sklopu podnesenih amandmana, ali ne mogu se oteti dojmu da cilj ovog izvješća i dalje ostaje nepromijenjen.

Neprihvatljiv je ovakav pokušaj miješanja u unutarnje stvari država članica. Ugovor o Europskoj uniji jasno navodi da Unija poštuje jednakost država članica pred Ugovorima, kao i njihove nacionalne identitete, koji su neodvojivo povezani s njihovim temeljnim političkim i ustavnim strukturama, uključujući regionalnu i lokalnu samoupravu. Ne mogu podržati ovakav prijedlog Mehanizma Europske unije za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava budući da smatram kako nije u skladu s navedenim načelom i samim time Ugovorom o Europskoj uniji.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport soutient la création d’un mécanisme de l’UE pour «la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux». En réalité, il s’agit d’un mécanisme de l’UE pour prendre le contrôle politique des États membres qui ne respectent pas son interprétation de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux.

Chaque État membre sera soumis à un contrôle annuel. Un panel d’experts (1 magistrat par EM, plus dix «experts» désignés par le Parlement européen) fera un rapport qui sera ensuite adopté par la Commission. Le rapport préconise aussi l’adhésion de l’UE à la Convention européenne des droits de l’homme, ce qui renforcera l’influence de la Cour européenne des droits de l’homme et du Conseil de l’Europe (qui comporte la Turquie, l’Albanie, etc.).

Le paragraphe 20 préconise notamment une révision du traité qui permettrait à un tiers des députés au Parlement européen de saisir la Cour de justice après l’adoption définitive d’un texte et avant sa mise en œuvre. Il s’agit d’une attaque en règle contre la souveraineté des États membres, et même le gouvernement français a déclaré que la proposition n’est pas conforme aux traités.

Il est évident que je vote résolument contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Pina Picierno (S&D), per iscritto. ‒ L'Unione europea dispone di molteplici strumenti per garantire il rispetto delle sue leggi e dei suoi trattati riguardo alle questioni economiche e di mercato. Non è così quando invece si tratta di far rispettare gli obblighi riguardanti la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali. La Commissione può richiedere agli Stati membri, ad esempio, l'aggiustamento dei bilanci quando questi non sono in linea con la normativa europea, e nessuno contesta il fatto che gli Stati siano tenuti a dare seguito alle indicazioni della Commissione. Quando invece si tratta del rispetto dei principi fondamentali su cui si fonda l'Unione, troppo spesso gli Stati membri sono riluttanti a seguire gli inviti della Commissione, nel suo ruolo di garante dei trattati, oppure si rifiutano apertamente. Tutto ciò determina un'erosione della fiducia reciproca e della fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. È perciò giunto il momento di elaborare una procedura sistematica, imparziale e completa che monitori e garantisca il rispetto dei valori fondanti dell'Unione, sia da parte degli Stati membri sia delle stesse istituzioni europee. Democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali sono in cima alle priorità stabilite nei trattati, ed ora che queste priorità vengano difese anche nella pratica.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Demokracija, vladavina prava i temeljna prava su ključna načela koja su navedena i u samim člancima ugovora kao i u kriterijima za članstvo u EU-u. Europska komisija ima pravo na intervenciju radi osiguravanja usklađenosti nacionalnih zakonodavstava s pravom EU-a, a države članice ne osporavaju činjenicu da ih ugovori EU-a obvezuju na osiguravanje usklađenosti.

Međutim, kada je riječ o provedbi obveza iz Ugovora u pogledu demokracije, vladavine prava i temeljnih prava intervencije Europske komisije su oprezne, proizvoljne te nailaze na opiranje ili potpuno odbijanje od strane država članica. Dodatni problem je što i same institucije EU-a ponekad nisu poštovale ključna načela demokracije, vladavine prava i temeljnih prava.

Upravo zbog toga je bilo potrebno stvoriti integrirani mehanizam za sustavno, nepristrano i potpuno praćenje svih država članica i institucija. Vrijeme je da se stvore adekvatni uvjeti za zaštitu temeljnih europskih vrijednosti u praksi. Smatram da je usvajanje Pakta EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava u obliku međuinstitucijskog sporazuma važan korak.

Novi jedinstveni okvir treba biti objektivan, treba se temeljiti na dokazima te se jednako i pravedno primjenjivati na sve države članice i uključivati preventivnu i korektivnu dimenziju. Njime će se omogućiti integrirani mehanizam revizije koji će se primjenjivati na sve države članice, kao i na tri glavne institucije EU-a.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ Estamos perante um inaceitável assalto à soberania dos Estados, de que nos distanciamos firmemente. Visa aprofundar os mecanismos de federalização da União Europeia e prevê a criação de um ciclo político para a democracia e estado de direito (naquela que é a sua aceção), à semelhança do semestre europeu; tornar o TUE e a CDFUE a base jurídica para medidas legislativas e rever o artigo 7.º do TUE, introduzindo sanções relevantes e aplicáveis contra qualquer Estado-Membro; suprimir o princípio da subsidiariedade da CDFUE; rever o requisito de unanimidade no Conselho em decisões que envolvam direitos fundamentais. Estes pontos legitimam as sanções e as inaceitáveis chantagens e pressões que pendem sobre Portugal.

As instituições da UE não são exemplo no que toca à democracia e direitos fundamentais. A harmonização destes constitui, para países como Portugal, uma inaceitável pressão negativa, nivelando por baixo os padrões de direitos sociais e de trabalho. O enredo de tratados e legislação europeus é, na verdade, um obstáculo à legítima decisão soberana de cada povo decidir dos seus destinos, um obstáculo à concretização da Constituição portuguesa e das conquistas da revolução que o povo português, mais cedo que tarde, saberá retomar e impor, libertando-se dos constrangimentos dos tratados. Votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ Il rispetto dello Stato di diritto, all'interno dell'Unione, è una condizione essenziale per la protezione dei diritti fondamentali e per il rispetto di tutti i diritti e di tutti gli obblighi derivanti dai trattati e dal diritto internazionale. L'approccio proposto dal relatore sembra però dare adito a legittime preoccupazioni concernenti l'applicazione di un meccanismo comune dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, che potrebbe essere utilizzato impropriamente e a detrimento di alcuni Stati membri. Se così fosse gran parte dell'opinione pubblica europea sarebbe contraria all'instaurazione di un siffatto meccanismo. Inoltre, i sistemi di controllo dello Stato di diritto sono già parte integrante delle costituzioni di tutti gli Stati membri. Pertanto, ho deciso di astenermi.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR), na piśmie. ‒ Art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej jest nieodpowiedni, ponieważ mechanizm prewencyjny i mechanizm sankcji, o których jest tam mowa, nie były dotąd nigdy uruchamiane, Parlament wspólnie z zespołem ekspertów składającym się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, prawników i innych osób opowiedziałby się za ściganiem państw członkowskich winnych naruszenia wspólnych europejskich wartości. Do wniosku dołączony jest szczegółowy załącznik, w którym wyjaśniono, jaki mechanizm, zdaniem PE, powinien zostać zaproponowany we wniosku Komisji, łącznie ze zmianami w Traktatach – polegającymi przede wszystkim na skreśleniu zasady pomocniczości.

Sprawozdawczyni twierdzi, że zostaną osiągnięte oszczędności rzędu miliardów euro, jednocześnie jednak wniosek wyraźnie narusza zasadę pomocniczości i zasadę przyznania kompetencji. Szef Wydziału Prawnego Parlamentu Europejskiego stwierdził, że PE nie powinien proponować takiego mechanizmu, gdyż wykracza to poza uprawnienia wynikające z Traktatówtraktatów. Mimo to sprawozdawczyni kontynuuje procedurę, czekając na potwierdzenie lub zanegowanie tego faktu przez prawników Komisji. Niniejszym Z tego względu nie mogłem poprzeć sprawozdania.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce rapport. Il faut avoir le courage de le dire: je ne critique pas les principes qui guident la rédaction de ce rapport, car il s’agit de valeurs fondamentales que nous partageons tous. Il ne s’agit véritablement pas ici d’être contre la démocratie, l’état de droit et encore moins contre les droits fondamentaux. Le choix de voter pour ou contre ce rapport doit être guidé par la cohérence et le respect des règles européennes décidées par les États membres.

Très clairement, le rapporteur (libéral) de ce texte a choisi de promouvoir des règles qui menaceraient l’équilibre institutionnel de l’Union européenne et imposeraient une surveillance généralisée et permanente des États membres. Cela va à l’encontre du principe de subsidiarité.

À l’heure où les détracteurs de l’Union européenne s’accroissent, il serait dommage de promouvoir une Union perçue comme donneuse de leçon aux États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ Podemos afirmar, de forma altiva, que a Europa tem uma longa tradição no domínio da democracia, do Estado de direito e dos direitos dos cidadãos. Fundamentando as suas raízes na democracia ateniense, na Magna Carta de 1215, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, na Convenção Europeia dos Direitos do Homem e na Carta dos Direitos Fundamentais, a União Europeia consagrou a democracia, o Estado de direito e os direitos fundamentais (DED) nos seus princípios e objetivos principais inscritos nos primeiros artigos dos Tratados, bem como nos critérios de adesão à UE. Também nas suas políticas externas a UE salienta a importância dos direitos humanos e da governação democrática, promovendo-os assim em parcerias como por exemplo a ACP-UE.

No entanto, enquanto a UE dispõe de vários instrumentos para fazer cumprir as suas leis e tratados no que toca a questões materiais como orçamentos, programas de saúde pública ou decisões fiscais, o mesmo já não acontece no cumprimento das obrigações previstas no Tratado em matéria de democracia, Estado de direito e direitos fundamentais.

Torna-se importante adotar uma estrutura que permita à UE combater tanto as infrações à legislação específica da UE, como as ameaças graves à democracia, ao Estado de direito e aos direitos fundamentais. Voto favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP MEPs have voted against this non-legislative report. UKIP firmly rejects the establishment of an EU mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights. UKIP believe that this mechanism is a severe infringement of national sovereignty. UKIP also vehemently opposes calls in this report for the EU to accede to the ECHR.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D), par écrit. ‒ Je me félicite de l’adoption du rapport d’initiative sur le mécanisme de l’Union pour l’état de droit. Ce vote du Parlement européen représente une victoire pour l’Europe des valeurs et de la démocratie.

Être membre d’une équipe, cela signifie respecter ses règles. Autrement, c’est l’intégrité et la légitimité du collectif qui se retrouvent compromises. Aussi, adhérer à l’Union européenne implique «la présence d’institutions stables garantissant la démocratie, l’état de droit et les droits de l’homme». Ce sont des critères qui doivent être respectés au quotidien par les États membres. La réalité est malheureusement toute autre.

Pour cette raison, il est indispensable que l’Union se dote enfin d’un mécanisme évaluant en permanence le respect de l’état de droit par les États membres et les institutions européennes, de façon impartiale et indépendante, sans influence du pouvoir politique.

Il ne s’agit pas de réagir uniquement quand le mal est fait, mais aussi et surtout de prévenir des risques de menaces graves pour la démocratie et les droits fondamentaux.

L’Union ne peut rester uniquement un grand marché de biens et de services. C’est un espace politique qui porte en son cœur un idéal et des principes inhérents à son existence.

 
  
MPphoto
 
 

  Sofia Ribeiro (PPE), por escrito. ‒ Votei favoravelmente, por considerar imperativa a consagração da democracia, do Estado de direito e dos direitos fundamentais nos princípios e objetivos principais inscritos nos primeiros artigos dos Tratados, bem como nos critérios de adesão à UE. As tentativas de inclusão nos Tratados de uma referência às raízes judaico-cristãs da Europa saíram malogradas, mas demonstram que a União Europeia é vista como uma comunidade de valores. Nas suas políticas externas, a UE salienta a importância dos direitos humanos e da governação democrática e espera-se que os imigrantes que residem na Europa respeitem e adotem os nossos valores comuns.

Embora a UE disponha de vários instrumentos para garantir o respeito pelos princípios da democracia, do Estado de direito e dos direitos fundamentais, continuam a existir lacunas substanciais e, na prática, estes instrumentos evidenciam um alcance limitado, são inadequados e ineficientes, ou a sua aplicação é improvável. Deste modo, torna-se fundamental adotar uma estrutura que permita à UE combater tanto as infrações à legislação específica da UE, como as ameaças graves (e riscos de ameaças) à democracia, ao Estado de direito e aos direitos fundamentais.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ A UE dispõe de uma ampla gama de instrumentos para fazer cumprir as suas leis e Tratados no que toca a questões materiais. Nesses casos, os Estados-Membros não questionam o facto de serem obrigados a respeitar o Direito da UE. O mesmo já não acontece quando se trata do cumprimento das obrigações previstas em matéria de democracia, Estado de direito e direitos fundamentais.

Embora a UE disponha de vários instrumentos para garantir o respeito por estes princípios, continuam a existir lacunas substanciais e, na prática, estes instrumentos evidenciam um alcance limitado. Não existe nenhum mecanismo integrado para uma monitorização sistemática, imparcial e completa de todos os Estados-Membros e das suas instituições.

Torna-se imperativo adotar uma estrutura que permita à UE combater tanto as infrações à legislação específica da UE, como as ameaças graves à democracia, ao Estado de direito e aos direitos fundamentais.

As falhas da UE na defesa das suas próprias normas e a perceção de que não existem valores europeus comuns estão também a minar a confiança mútua e o estabelecimento de um quadro jurídico estável e fiável, essencial para o bom funcionamento da UE em todos os domínios de intervenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ El Tratado establece la responsabilidad de la Unión para promover y proteger las bases constitucionales compartidas por los Estados miembros en el ámbito de los derechos fundamentales. Sin embargo, en la práctica, se han identificado problemas de eficacia, competencia e idoneidad a la hora de aplicarlas. El Parlamento plantea la posibilidad de articular los instrumentos existentes para hacerlos efectivos y desarrollar un mecanismo jurídico que permita supervisar el cumplimiento de los principios que rigen la democracia en la Unión mediante un sistema de monitorización, notificación y sanciones, los actuales «Rule of Law Framework of the European Commission» y el «Rule of Law Dialogue» del Consejo, además del reforzar el denominado «scoreboard» y la inclusión de un «Pacto sobre la Democracia».

Las sanciones y los procedimiento de infracción que se derivasen de posibles incumplimientos podrían coadyuvar a la activación del art. 7 del Tratado, que prevé un mecanismo sancionador que permite al Consejo suspender ciertos derechos que se derivan de la aplicación de los Tratados, incluido el derecho de voto en el Consejo cuando quede acreditada una «violación grave».

Por estos motivos, he votado a favor de esta propuesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur du rapport In ‘t Veld qui appelle la Commission européenne à mettre en place un mécanisme contraignant pour évaluer annuellement les manquements à la démocratie, à l’état de droit et aux libertés fondamentales dans l’Union européenne, car il est impératif d’adopter un cadre qui permette à l’Union de lutter non seulement contre les infractions à des dispositions législatives européennes précises, mais aussi contre les menaces graves pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux.

Les valeurs auxquelles les États membres souscrivent en adhérant à l’UE doivent être en tout point respectées. Trop d’écart de conduite sont à déplorer ces derniers temps. Les attaques à l’égard de la démocratie, à l’encontre d’ONG, de l’indépendance de la presse et de la justice sont tout simplement inacceptables. Les minimiser nuirait à la vision humaniste et aux valeurs européennes que j’entends défendre au sein du Parlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Virginie Rozière (S&D), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux.

Plus qu’un marché unique, l’Union européenne est une communauté de valeurs qui a su installer durablement le respect de l’état de droit, clé de voûte de la démocratie. Pourtant, s’il existe des règles pour s’assurer que ce dernier est bien respecté, aucun mécanisme de suivi systématique et impartial n’existe. C’est l’objectif de ce rapport qui propose l’instauration d’un dispositif de surveillance annuel de l’état de droit, de la démocratie et des droits fondamentaux.

À la lumière de l’actualité récente en Pologne ou en Hongrie, un tel mécanisme permettrait de compléter le cadre existant et de mettre en œuvre plus efficacement l’article 7 du traité. Pour ce faire, le rapport prévoit des mécanismes correctifs et l’inclusion de la société civile, tout en respectant les principes de subsidiarité et de proportionnalité.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ A UE é, consabidamente, uma união regida pelos princípios da democracia, Estado de Direito e Direitos Fundamentais, tendo-os expressamente consagrados nos seus Tratados e constituindo critérios de adesão.

São vários os instrumentos de que dispõe para fazer cumprir as leis e tratados numa ampla gama de questões materiais que dizem respeito aos diversos domínios de competência da União, designadamente, em matéria fiscal, orçamental, saúde pública e emprego.

Porém, constata-se que o mesmo não se verifica no domínio da democracia, Estado de Direito e Direitos Fundamentais, onde os Estados-Membros e as instituições europeias, por vezes, têm dificuldade em respeitar os tratados e princípios fundadores, verificando-se lacunas substanciais quanto à sua adequação, eficiência, isenção, justeza e aplicabilidade.

Tal como refere a relatora, importa criar um mecanismo integrado de monitorização sistemática, integrada, imparcial e completa de todos os Estados-Membros e das suas instituições, capaz de combater as infrações à legislação europeia e as ameaças a estes princípios e valores de importância capital.

Atento o exposto, fui favorável à aprovação deste relatório, com vista à adoção de um Pacto da UE para a Democracia, o Estado de Direito e os Direitos Fundamentais, sob a forma de um acordo interinstitucional, nos moldes que foram propostos.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ He decidido votar a favor de este informe, porque considero positivamente la mayor parte de las propuestas contenidas en el informe y en el anexo. Considero que a pesar de que el informe final ha sido debilitado en su contenido en relación al original, las recomendaciones que emite avanzan en la vía de una mayor cohesión europea en materia de mantenimiento y supervisión de los derechos fundamentales de la Unión.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose (S&D), skriftlig. ‒ Demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder er fundamentet for optagelse i EU. Desværre ser vi for ofte, at medlemsstater slækker på kravene, når de er blevet optaget. Principper som ytrings-, presse- og forsamlingsfrihed skal medlemsstaterne ikke kunne vælge til og fra ud fra politisk overbevisning. Det er grundstenen i det europæiske samarbejde. Derfor har de danske socialdemokrater også støttet betænkningen. En sådan EU-mekanisme eller andre instrumenter, der styrker disse rettigheder, skal naturligvis tilføre en merværdi i forhold til det arbejde, FN, Europarådet og EU allerede udfører, og ligge inden for EU's kompetence. Det er dog vigtigt, vi finder nye redskaber uden en traktatændring, da en traktatændring ikke er realistisk lige foreløbig, og vi er heller ikke helt enige i de foreslåede ændringer. Den lovgivende magt ligger hos regeringer, parlamenter og Europa-Kommissionen. Den ligger ikke hos EU-domstolen, og derfor støtter vi ikke, at en tredjedel af MEP’erne skal kunne sende vedtagne lovforslag til prøvelse hos EU-domstolen. Derudover vil vi gerne understrege, at vi allerede i dag har et system, hvor borgere i EU kan indbringe sager om urimelige foranstaltninger til domstolene, inklusiv EU-domstolen. I dag foregår det bare gennem det nationalt domstolssystem, og sådan mener vi også, det bør være i fremtiden.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ La falta de garantías del cumplimiento de los derechos fundamentales, tal y como aparecen recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, firmada por todos los Estados miembros es una realidad en el conjunto de los Estados miembros. En el Estado español, el Gobierno la incumple reiteradamente en cuestiones como la libertad de expresión y protesta, ante la pasividad de las instituciones europeas. Por ende, apoyo cualquier mecanismo que apueste por el cumplimento de estos derechos y permita que se fiscalice la acción de los Estados miembros, por lo que he votado a favor.

Sin embargo, entiendo que el mecanismo propuesto es claramente insuficiente, y aunque apoyo la elaboración de informes parlamentarios al respecto y que se potencie el papel de la Defensora del Pueblo, no puedo creer que esto realmente vaya a solucionar la honda problemática actual. La Unión no puede pretender hoy lavarse la cara y posar como un espacio donde se garantizan los derechos fundamentales, por lo que este mecanismo tendrá un papel exclusivamente cosmético, a no ser que vaya acompañado por una voluntad política de democratización que hoy no existe entre las autoridades comunitarias. Por ello me he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ As a Labour MEP, I support efforts to promote and secure the rule of law across the EU. It is important that the existing mechanisms in place are used effectively to promote better dialogue with Member States and the EU as this will contribute to a more streamlined approach to upholding fundamental rights and the rule of law. In addition, I support the role of the European Parliament in maintaining the debate on the rule of law and fundamental rights across the EU. Myself and other Labour MEPs abstained from the vote, as we believe that efforts should focus on improving existing mechanisms.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), in writing. ‒ The Commission agreed with me that this mechanism was not needed, was an ideological imposition on all Member States, and most fundamentally lacked any legal basis in the Treaties. Having been adopted this has dealt a blow to true rule of law, because the mechanism itself ignores the Treaties and sovereign Member State competences. At a time of fragile union, this is another reason euroscepticism is at an all-time high.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Podporila som návrh uznesenia Európskeho parlamentu s odporúčaniami pre Komisiu o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva. Európska únia zakotvila demokraciu, zásadu právneho štátu a základné práva medzi svoje základné zásady a ciele, ktoré sú vo všetkých zmluvách a patria aj medzi kritéria členstva v EÚ. Súčasne má EÚ dostatok nástrojov na presadzovanie svojich právnych predpisov a zmlúv. Komisia môže členským štátom zariadiť úpravu rozpočtu, systémov verejného zdravotníctva či daňových rozhodnutí, aby sa dosiahol súlad s právnymi predpismi EÚ. Aj napriek tomu existujú stále veľké medzery a v praxi majú tieto nástroje často obmedzený rozsah pôsobnosti, bývajú nedostatočné a neúčinné. Preto je nevyhnutné schváliť rámec, ktorý EÚ umožní riešiť nielen porušenia konkrétnych právnych predpisov EÚ, ale aj prípady vážneho ohrozenia demokracie, právneho štátu a základných práv. Cieľom navrhovanej medziinštitucionálnej dohody je stanoviť opatrenia, ktoré uľahčia spoluprácu inštitúcií EÚ a jej členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Michaela Šojdrová (PPE), písemně. ‒ Sama jsem zažila dobu nesvobody, a proto vím, že demokratické hodnoty, princip právního státu a lidská práva je třeba neustále chránit a starat se o to, aby nebyla porušována.

Přestože EU má na dodržování těchto hodnot právně zakotvené mechanismy, byla Evropskému parlamentu předložena zpráva poslankyně In´t Veldové o vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva. Tuto zprávu a její návrhy jsem nepodpořila z řady důvodů a uvedu alespoň některé.

V případech, kdy máme indicie o tom, že dodržování demokratických hodnot může být v určitém členském státě ohroženo, je třeba s takovým státem navázat konstruktivní diplomatický dialog a použít stávající nástroje dle zakládajících smluv. Tento proces také probíhá, viz aktuální situace v Polsku.

Víru a oddanost těmto zásadám musíme průběžně v občanech Unie pěstovat především formou vzdělávání a příkladným jednáním samotných evropských institucí. Vzdělávání, diplomatický dialog, eventuálně diplomatický tlak a ponechání času pro rozvinutí stávajících smluvních nástrojů ochrany těchto hodnot může být ve výsledku účinnější než vytváření nových a dalších mechanismů. Můžeme uvažovat o racionalizaci postupu, který jistě není bezchybný, ale ne způsobem, který navrhuje tato zpráva.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Evropska unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin, ki so vključene med njena osrednja načela.

Institucije in organi Unije ter države članice bi morale spoštovati obveznosti in biti za zgled pri njihovem izpolnjevanju ter si prizadevati za skupno kulturo pomena pravne države. Evropski parlament do ustrezne spremembe Pogodb priporoča ustanovitev celovitega mehanizma Unije za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice, ki bi vključeval vse ustrezne deležnike.

Parlament zato v poročilu prosi Komisijo, naj do septembra 2017 na podlagi 295. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije predloži predlog za sklenitev pakta EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice v obliki medinstitucionalnega sporazuma o določitvi ureditve, ki bi omogočala lažje sodelovanje institucij Unije in njenih držav članic na tem področju.

Glede na nedavno dogajanje na Madžarskem in Poljskem, kjer prihaja do vztrajnega nazadovanja nekaterih temeljnih svoboščin in nespoštovanja načela pravne države, sem poročilo podprl.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. ‒ De EU moet alle inbreuken op de democratie, de rechtstaat en fundamentele rechten behandelen, ook deze die in de lidstaten gebeuren zonder strikte link met het secundaire recht van de EU. Recente gebeurtenissen in Hongarije, Polen en sommige andere lidstaten tonen echter dat er gaten zitten in de Europese wetgeving. Er is momenteel geen enkel instrument dat voldoet aan de legitieme eis van het Parlement om de bestaande procedures permanent te kunnen toepassen op alle lidstaten.

Daarom wordt in dit verslag een systeem van permanente monitoring van de situatie in de lidstaten voorgesteld, met een prominente rol voor onafhankelijke deskundigen. Dit deskundigenpanel zal worden opgericht onder controle van de Commissie en zal elk jaar een verslag voorstellen met de analyse van de situatie in alle lidstaten. Dit verslag moet dan worden goedgekeurd door de Commissie, waarna het debat wordt geopend in de Raad en het Parlement. De Commissie besluit dan of het nodig is de inbreukprocedure te starten.

Het in dit verslag voorgestelde systeem is een geschikt uitgangspunt voor goede onderhandelingen met de Commissie en de Raad van ministers. Het is een eerste stap in de juiste richting en daarom heeft het verslag mijn steun.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Starbatty (ECR), schriftlich. ‒ Dieser Bericht soll Wege aufzeigen, wie die EU ihre Werte gegenüber den Mitgliedstaaten durchsetzen kann. Die Europäische Union soll gemäß diesem Vorschlag die Oberaufsicht über den Umgang mit Grundwerten bekommen. Die genannten Werte sind Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, Rechte von Minoritäten. Gleichheit und Anti-Diskriminierung werden besonders hervorgehoben und sollen nach einer zukünftigen Revision der Europäischen Verträge per Mehrheitsbeschluss durchsetzbar sein.

Man möchte die Rechte der EU ganz explizit erweitern, um Mitgliedstaaten durch Strafen oder deren Androhung „präventiv und korrektiv“ zum Einlenken bewegen zu können. Neben den verankerten Prinzipien der Proportionalität und Subsidiarität setzt man in diesem Text gleichberechtigt auf das Prinzip der „Notwendigkeit“. „Notwendigkeit“ ist ein Gummi-Begriff, mit dem man alles begründen kann.

Ich habe diesen Bericht abgelehnt. Die Gefahr ist sehr hoch, dass die EU so EU-konformes Verhalten erzwingen kann. Bereits heute entscheidet der EuGH einseitig pro-EU und pro-Euro. Durch die Ausweitung von Grundrechten in immer weitere Bereiche, wie beispielsweise die Arbeitsmärkte, reißt die EU weitere Politikfelder an sich und das Prinzip der Subsidiarität wird immer mehr beschädigt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Európska únia vo svojich vonkajších politikách kladie dôraz na demokratickú správu vecí verejných, základné ľudské práva a právny štát. V súvislosti s migračnou politikou v Európe sa predpokladá, že budú rešpektované a prijímané spoločenské hodnoty, ktoré sú tu presadzované. Je potrebné prijať taký rámec, ktorý umožní Európskej únii riešiť nielen porušenia právnych predpisov Európskej únie, ale i prípady ohrozenia demokracie, základných ľudských práv a právneho štátu.

 
  
MPphoto
 
 

  Helga Stevens (ECR), schriftelijk. ‒ In dit ALDE-initiatiefverslag wordt beoogd een EU-mechanisme voor de bescherming van mensenrechten te creëren in de vorm van een interinstitutioneel akkoord. Hoewel de N-VA akkoord kan gaan met het principe van een dergelijke doorgedreven monitoring, onthield zij zich van stemming. Dit mechanisme vindt immers geen grondslag in de Verdragen en kan geen grondslag vinden in technische interinstitutionele samenwerkingsakkoorden. Wij wijzen onder meer op artikel 7 VEU, met name wat betreft de exclusieve bevoegdheid van de Raad ter zake, waarmee in de resolutie geen rekening wordt gehouden. De manier waarop in onderhavige resolutie aan dit mechanisme wordt vormgegeven, leidt kortom tot een ernstige aantasting van de soevereine beslissingsbevoegdheid van de lidstaten en vormt een ongeoorloofde machtsuitbreiding voor het Parlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (EFDD), schriftlich. ‒ Angesichts deutlich steigender Tendenzen der direkten Demokratie will das EU-Parlament nun den Widerstand mancher Mitgliedstaaten gegen europäische Vorschriften in Wertefragen brechen. Dazu wurde am Dienstag ein „integrierter Mechanismus für die systematische, objektive und vollständige Überwachung aller Mitgliedstaaten der EU und ihrer Organe“ verabschiedet. Jetzt richten „unabhängige Experten“ und „Nichtregierungsorganisationen“ über „Grundrechteverletzungen“, noch bevor der Europäische Gerichtshof zum Zuge kommt. Damit ersetzt das EU-Parlament das ordentliche Vertragsverletzungsverfahren durch einen politisierten Parallelmechanismus. Noch weiter kann sich die politische Elite der EU von den Völkern Europas nicht entfernen. Alle Mitgliedstaaten müssen den gleichen Werten folgen, die politisch von der linken Mehrheit des EU-Parlaments mit Unterstützung der Christdemokraten von CDU und CSU vorgegeben werden. Das EU-Motto „In Vielfalt geeint“ gilt nicht mehr. Außerdem forderte das EU-Parlament mit den Stimmen der Christdemokraten, das Subsidiaritätsprinzip abzuschaffen: Mitgliedstaaten sollen nicht mehr eigenständig die sie betreffenden Angelegenheiten in Wertefragen regeln. Die große Einheits-Koalition aus Grünen, Sozialdemokraten und den Christdemokraten hat dieser undemokratischen Überwachungskultur zugestimmt. Ich nicht.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Europska unija se temelji na vrijednostima demokracije, vladavine prava i temeljnih prava te bi institucije i tijela EU-a trebale poslužiti kao primjer. U Europskoj uniji ne postoji objedinjeni mehanizam sustavnog i nepristranog praćenja država članica i institucija, iako EU raspolaže brojim instrumentima za jamčenje poštovanja načela demokracije, vladavine prava i temeljnih prava.

Stoga, Europska unija treba međuinstitucijski sporazum koji integrira postojeće instrumente u cilju donošenja mjera za poboljšanje suradnje između institucija Europske unije i njezinih država članica u okviru članka 7. UEU-a. Podržavam izvješće s preporukama Komisiji o uspostavi mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za poročilo s priporočili Komisiji o uvedbi mehanizma EU za demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice.

Podpiram poziv Komisiji, naj do septembra prihodnjega leta predloži predlog za sklenitev pakta EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice, ki mora veljati enako za vse institucije in države članice, pri tem pa moramo upoštevati načelo sorazmernosti, subsidiarnosti in nujnosti.

Naloga Komisije je, da spremlja in ocenjuje pravilno izvrševanje prava Unije ter spoštovanje načel in ciljev Pogodb. Poleg preprečevanja in odpravljanja kršitev vrednot Unije potrebujemo tudi sankcije.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης (GUE/NGL), γραπτώς. ‒Η έκθεση προβλέπει τη θέσπιση ενός μηχανισμού της ΕΕ για την εποπτεία των κρατών μελών σε σχέση με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Παρόλο που ο μηχανισμός στοχεύει πρωτίστως στην πρόληψη των παραβιάσεων, προβλέπεται ρητά ότι θα παρέχονται τα μέσα για να επιβάλλονται διορθωτικά μέτρα και κυρώσεις σε βάρος των κρατών-μελών.

Μια βασική αδυναμία της έκθεσης είναι ότι η άσκηση εποπτείας επί της δράσης των οργάνων της ΕΕ δεν είναι ούτε επαρκώς αυστηρή ούτε σαφώς καθορισμένη, σε σχέση μάλιστα με την αντίστοιχη δομή-διαδικασία που προτείνεται για τα κράτη μέλη. Επίσης δεν προβλέπεται η δυνατότητα του Δικαστηρίου της ΕΕ να παρεμβαίνει στις αποφάσεις που λαμβάνονται στη βάση του άρθρου 7 ΣΕΕ. Ούτε υπάρχουν σαφείς αναφορές σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα ως αναπόσπαστο τμήμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αναγνωρισμένα από διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις και τα οποία κατά κανόνα εκφεύγουν από την προσέγγιση των οργάνων της ΕΕ για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Τέλος, το όλο ζήτημα της δημιουργίας μηχανισμού της ΕΕ για την εποπτεία των κρατών αποτελεί μέρος της γενικότερης προσπάθειας για παραχώρηση περαιτέρω εξουσιών στην ΕΕ και συρρίκνωση της κυριαρχίας των κρατών μελών. Επιπρόσθετα δε, τίθεται και η παράμετρος των πολιτικών σκοπιμοτήτων και της επιλεκτικότητας. Για αυτό, καταψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Ο μηχανισμός της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι άκυρος και παράνομος, διότι, αφενός, προβλέπεται στο άρθρο 7 της Συνθήκης, αφετέρου, παραβιάζει την αρχή των διοργανικών συμφωνιών. Αποτελεί μια ακόμη προσπάθεια από τους επαγγελματίες χειραγωγούς να ποδηγετήσουν τις εθνικές πολιτικές των κρατών μελών. Είναι απαράδεκτο και αντιδημοκρατικό να εκχωρείται αρμοδιότητα σε μια νέα αρχή να ελέγχει τα κράτη μέλη, αποτελεί δε κατασπατάληση πόρων, καθόσον ήδη υφίστανται διεθνείς οργανισμοί που ελέγχουν τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. ‒ Annak érdekében, hogy alelnöki tisztségemből fakadó kötelezettségem miatt ne kerüljek önellentmondásba, azokban az esetekben, amikor a név szerinti, gombnyomásos szavazások során a frakció másképpen szavaz, mint a magyar képviselők, akkor közvetlenül nem veszek részt a szavazásban. Vagyis nem nyomom meg a szavazógombot, de feltett kézzel jelzem a néppárti frakciónak a korábban közösen eldöntött szavazási álláspontot. Jelen esetben is így jártam el.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását, mert azt fontosnak és időszerűnek tartom, tekintettel arra, hogy az Európai Parlament és a Bizottság megalakulása óta adós a közös európai demokratikus normákat megsértő tagállami kormányokkal szembeni hatékony fellépés jogalapjának megteremtésével. Ennek hiánya sajnos éppen az én országom vezetésével szembeni uniós tehetetlenségben jelent meg a legmarkánsabban, hiszen az Orbán-kormány sorozatos jogsértéseit, az európai normákat és saját polgárai alapvető jogait semmibe vevő politikáját az EU – megfelelő uniós jogalap és mechanizmus, illetve alkalmasint politikai szándék híján – mindmáig képtelen megakadályozni és szankcionálni.

A jelentés kapcsán remélem és szorgalmazom, hogy a tervezett új mechanizmust létrehozó jogszabály és intézményközi megállapodás adjon hathatós uniós választ az Orbán-rezsim jogi trükközéseire is: kezelje azt a helyzetet, ahol az adott tagállam kormányzata a jelentős parlamenti többségét a jogsértések elleplezését, vagy utólagos legalizálását célzó jogszabály-, sőt alkotmánymódosításokra használja. A most elfogadott jelentés ösztönzést adhat az ezzel kapcsolatos további európai jogalkotói munka folytatásához.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Szejnfeld (PPE), na piśmie. ‒ Praworządność stanowi rdzeń europejskiej demokracji liberalnej i jest jedną z fundamentalnych zasad Unii Europejskiej wynikającą ze wspólnej wszystkim państwom członkowskim tradycji konstytucjonalizmu. Każdy kraj, który wyrazi chęć przystąpienia do Wspólnoty, musi spełniać najwyższe standardy w tej dziedzinie. Niestety, Unia Europejska nie dysponuje dzisiaj wystarczającymi narzędziami, aby zagwarantować przestrzeganie tych samych standardów przez państwa, które są już członkami Wspólnoty. To sytuacja trudna do zaakceptowania i całkowicie niezrozumiała dla Europejczyków.

Przedstawiona w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego propozycja zawarcia przez unijne instytucje europejskiego paktu na rzecz demokracji, rządów prawa i praw podstawowych to niezwykle ważny wkład w toczącą się obecnie debatę dotyczącą potrzeby wypracowania nowych instrumentów z uwagi na fakt, że obecnie istniejące mechanizmy mają ograniczony zakres zastosowania, są nieodpowiednie i nieskuteczne.

Przyjęcie ram umożliwiających UE zajmowanie się nie tylko naruszeniami konkretnych przepisów UE, ale także ryzykiem poważnych zagrożeń dla praworządności, demokracji i praw podstawowych byłoby odpowiedzią na istniejące obecnie luki w ochronie wartości i zasad, na których oparta jest Wspólnota.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ L’Europe entretient une longue tradition dans le domaine de la démocratie, de l’état de droit et des droits des citoyens. Nées avec la démocratie athénienne, ces notions se retrouvent dans le droit romain, la Magna Carta de 1215, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la convention européenne des droits de l’homme et, enfin, la charte des droits fondamentaux.

De plus, l’Union européenne les consacre parmi ses principes et objectifs essentiels, exposés dans les premiers articles des traités, et dans les critères d’adhésion à l’Union. Si les tentatives d’inclure dans les traités une référence aux racines judéo-chrétiennes de l’Europe ont été infructueuses, elles affirment néanmoins que l’Union est perçue comme une communauté partageant les mêmes valeurs. Dans ses actions extérieures, l’Union met en avant les droits de l’homme et la gouvernance démocratique, et il est demandé aux migrants qui arrivent en Europe de respecter et d’adopter nos valeurs communes.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ While the EU has a several existing instruments to ensure the principles on democracy, the rule of law and fundamental rights are upheld, substantial gaps remain and in practice certain instruments are often limited in scope, inadequate and ineffective, or they are unlikely to be used. In some cases, their uneven application is perceived by many as politically motivated, arbitrary and unfairly targeting certain countries. Further, there is no integrated mechanism for the systematic, impartial and complete monitoring of all EU Member States and Institutions. The report outlines the establishment of a comprehensive Union mechanism for democracy, the rule of law and fundamental rights in the form of an interinstitutional agreement aligning and complementing existing mechanisms. I voted in favour of the report because I believe that it is of primary importance to reaffirm the common values on which the European project is based upon and to adopt a mechanism that will guarantee democracy, rule of law and fundamental rights are upheld in practice, not only on paper.

 
  
MPphoto
 
 

  Eleni Theocharous (ECR), in writing. ‒ The Commission should set up a binding EU mechanism to monitor and report annually on cases of breaches of human rights, democracy, rule of law and fundamental rights in EU Member States; a mechanism that should include objective benchmarks and lay down a gradual approach to remedying breaches. Our core values are currently not protected by instruments that are strong enough to make sure that these values are upheld throughout the entire European Union. This new EU mechanism should ensure that all EU Member States respect the values enshrined in the EU Treaties and set clear, evidence-based and non-political criteria for assessing their records on democracy, rule of law and fundamental rights in a systematic way and on an equal footing

 
  
MPphoto
 
 

  Patrizia Toia (S&D), per iscritto. ‒ L'Unione Europea deve avere come obiettivo l'essere all'avanguardia per quanto riguarda lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali. La creazione di un meccanismo globale dell'Unione per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali sarà funzionale solo se le istituzioni collaboreranno fra loro e con la società civile per sviluppare e attuare una campagna di sensibilizzazione che consenta ai cittadini dell'Unione di appropriarsi pienamente dei propri diritti e che li informi dei loro diritti in materia di ricorso in sede giudiziaria e azione legale.

 
  
MPphoto
 
 

  László Tőkés (PPE), írásban. ‒ A demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozásáról szóló jelentés hangsúlyozza, hogy az Unió az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok – a kisebbségekhez tartozó személyek jogait is beleértve – tiszteletben tartásának értékein alapul. Ez az Unión belül egyik előfeltétele a kölcsönös elismerésnek és bizalomnak, emeli ki a dokumentum. Annak ellenére, hogy ez az uniós mechanizmus jogilag nincsen kellőképpen megalapozva, tekintettel azonban arra, hogy a Magyarország határain kívül élő magyar közösségek kisebbségi és nyelvi jogainak a védelmére is megfelelő keretet biztosíthat, a jelentést szavazatommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Snažno sam protiv izvješća koje svim silama nastoji promijeniti samu srž Ugovora o Europskoj uniji, zatirući princip supsidijarnosti.

Izvjestiteljica nastoji grubo zadirati u kompetencije individualnih država članica Unije te se pri tome ne libi čak niti prozivati kao neprimjerene članke u Ugovoru o Europskoj uniji, ponajprije članak 7., iz razloga što mehanizam sankcioniranja i kažnjavanja nikada nije aktiviran u praksi.

U izvješću je također svojski trud uložen u detaljno predlaganje i obrazlaganje mehanizama koji su primjereni za kažnjavanje „neposlušne djece“, odnosno država članica koje se drznu prekršiti temeljne europske vrijednosti. Ili barem ono što određene grupacije u Europskom parlamentu drže za temeljne vrijednosti.

Izvješće mi neodoljivo miriše na mogućnost kažnjavanja Poljske i Mađarske, suverenih država članica koje na vlasti imaju legitimne i legalno izabrane predstavnike svojih nacija, što smatram apsolutno nedopustivim.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Predlog resolucije s priporočili Komisiji o uvedbi mehanizma EU za demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice sem podprla.

Evropska unija je vključila demokracijo, pravno državo in temeljne pravice med svoja osrednja načela in cilje v prvih členih Pogodb ter v merila za članstvo v EU. Unija ima širok nabor instrumentov za izvrševanje svoje zakonodaje in Pogodb glede pomembnih vprašanj.

Čeprav ima EU na voljo več instrumentov za zagotavljanje spoštovanja načel demokracije, pravne države in temeljnih pravic, so še vedno prisotne precejšnje vrzeli, v praksi pa imajo ti instrumenti pogosto omejen obseg, so neustrezni in neučinkoviti ali pa je le malo verjetno, da se bodo uporabljali.

V nekaterih primerih je njihova neenaka uporaba po mnenju mnogih politično motivirana, samovoljna in nepravično usmerjena v nekatere države. Celovit mehanizem za sistematično, nepristransko in popolno spremljanje vseh držav članic in njihovih institucij ne obstaja.

Cilj predlaganega medinstitucionalnega sporazuma je določiti ureditve, ki bi omogočale lažje sodelovanje institucij EU in držav članic v okviru člena 7 PEU, ter povezale, uskladile in dopolnile obstoječe mehanizme. Poleg tega bo sporazum zagotovil celosten mehanizem za pregled, ki bo veljal za vse države članice in za tri glavne institucije EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He decidido votar a favor de este informe, porque considero positivamente la mayor parte de las propuestas contenidas en el informe y en el anexo. Considero que a pesar de que el informe final ha sido debilitado en su contenido en relación al original, las recomendaciones que emite avanzan en la vía de una mayor cohesión europea en materia de mantenimiento y supervisión de los derechos fundamentales de la Unión.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrike Trebesius (ECR), schriftlich. ‒ Dieser Bericht soll Wege aufzeigen, wie die EU ihre Werte gegenüber den Mitgliedstaaten durchsetzen kann. Die Europäische Union soll gemäß diesem Vorschlag die Oberaufsicht über den Umgang mit Grundwerten bekommen. Die genannten Werte sind Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, Rechte von Minoritäten. Die Bereiche Gleichheit und Anti-Diskriminierung werden besonders hervorgehoben und sollen nach einer zukünftigen Revision der Europäischen Verträge per Mehrheitsbeschluss durchsetzbar sein.

Man möchte die Rechte der EU ganz explizit erweitern, um Mitgliedstaaten durch Strafen oder deren Androhung „präventiv und korrektiv“ zum Einlenken bewegen zu können. Neben den in den EU-Verträgen verankerten Prinzipien der Proportionalität und Subsidiarität setzt man in diesem Text gleichberechtigt auf das Prinzip der „Notwendigkeit“. „Notwendigkeit“ ist ein Gummi-Begriff, mit dem man alles begründen kann.

Ich habe diesen Bericht abgelehnt. Die Gefahr ist sehr hoch, dass die EU so EU-konformes Verhalten erzwingen kann. Bereits heute entscheidet der EuGH einseitig pro-EU und pro-Euro. Durch die Ausweitung von Grundrechten in immer weitere Bereiche, wie beispielsweise die Arbeitsmärkte, reißt die EU weitere Politikfelder an sich und das Prinzip der Subsidiarität wird immer mehr beschädigt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ The EU needs to stand up and defend fundamental rights inside the EU as well as outside. Everyone complains about Hungary and Poland, but the real issue is if this House and the EU are ready to fight for fundamental rights in Western Europe.

Spain is a case in point. During the past years, newspapers like Egunkaria have been closed; the former President of Catalonia is facing a political trial and disqualification from public office for organising a symbolic referendum on independence; and yesterday a pro-independence town hall member from Vic was asked to spend eight years in jail due to a pro-Indy speech in his own town hall. The Constitutional Tribunal of Spain is led by an ex-member of the PP, and judiciary independence is non-existent.

I hope that a mechanism will be established and the EU reacts to defend democracy everywhere in the Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport soutient la création d’un mécanisme de l’UE pour «la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux».

En réalité, il s’agit d’un mécanisme de l’UE pour prendre le contrôle politique des États membres qui ne respectent pas son interprétation de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux.

Pour cela le rapporteur propose que la Commission nomme un groupe de juges et d’experts extra-européens.

Ce texte est une attaque directe contre les États membres et je m’y suis opposée fermement.

 
  
MPphoto
 
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR), na piśmie. ‒ Zagłosowałem przeciw tej rezolucji. Jestem zwolennikiem rządów prawa i wolnościowej tradycji prawnej. W istocie, Unia Europejska potrzebuje prawdziwego dialogu, także w sprawie demokracji. Powinien on jednak opierać się na wymianie doświadczeń między Unią a państwami członkowskimi oraz budowaniu wzajemnego zaufania. Takiemu celowi dobrze służyłaby dobrowolna wspólna konferencja instytucji unijnych i rządów państw członkowskich.

Sprawozdanie przedstawia nam natomiast odmienny mechanizm, arbitralny i nadzorczy, który nie tylko wyrasta z braku zaufania do państw członkowskich, ale nie ma również podstawy traktatowej. Po drugie, stwarza ryzyko stronniczej interpretacji pojęcia rządów prawa poprzez powierzenie oceny komitetowi ekspertów bez mandatu demokratycznego. Po trzecie, w prawie pierwotnym istnieje już wiążący mechanizm, który umożliwia ocenę przestrzegania przez państwa członkowskie podstawowych wartości, na których oparta jest Unia. Na podstawie art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej kompetencjami w tym zakresie dysponuje Rada.

Mechanizm, który ma służyć kontroli praworządności, a sam nie ma podstawy traktatowej ani należytej legitymizacji i stwarza równoległą procedurę obok istniejącego art. 7 TUE, nie zasługuje na aprobatę.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ Miközben az Európai Uniónak számos eszköz áll rendelkezésére a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal kapcsolatos elvek betartásának biztosítására, lényeges hiányosságok állnak fenn és a gyakorlatban ezek az eszközök alkalmazási körüket tekintve korlátozottak, nem megfelelőek és nem hatékonyak, illetve nem valószínű, hogy használják azokat. Az Orbán-kormány illiberális uralkodása szégyen Magyarországra és szégyen Európára. A felvilágosult európai közösségnek szüksége van olyan mechanizmusokra, amelyek kellő eszközt adnak a kezünkbe az alapértékeket semmibe vevő tagországi kormányokkal szemben. Ezt egykoron még a Fidesz is hangosan szorgalmazta. Akkor ellenzékben voltak, de most inkább Európa ellenzékét választják.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He decidido votar a favor de este informe, porque considero positivamente la mayor parte de las propuestas contenidas en el informe y en el anexo. Considero que a pesar de que el informe final ha sido debilitado en su contenido en relación al original, las recomendaciones que emite avanzan en la vía de una mayor cohesión europea en materia de mantenimiento y supervisión de los derechos fundamentales de la Unión.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe que retrata las amenazas de los Derechos fundamentales en la Unión.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the report with recommendations to the Commission on the establishment of an EU mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights. Europe has a long tradition in the area of democracy, the rule of law and citizens’ rights. The European Union has a wide range of instruments for the enforcement of its laws and Treaties when it comes to material issues. While the EU has several existing instruments at its disposal to ensure the principles of democracy, the rule of law and fundamental rights are upheld, substantial gaps remain, and in practice such instruments are often limited in scope, inadequate and ineffective, or they are unlikely to be used. In some cases, their uneven application is perceived by many as politically motivated, arbitrary and unfairly targeting certain countries. There is no integrated mechanism for the systematic, impartial and complete monitoring of all EU Member States and institutions. Therefore, I believe, it is imperative to adopt a framework that enables the EU to address not only infringements to specific EU laws, but also (risk of) serious threats to democracy, the rule of law and fundamental rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ La falta de garantías del cumplimiento de los derechos fundamentales, tal y como aparecen recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, firmada por todos los Estados miembros es una realidad en el conjunto de los Estados miembros. En el Estado español, el Gobierno la incumple reiteradamente en cuestiones como la libertad de expresión y protesta, ante la pasividad de las instituciones europeas. Por ende, apoyo cualquier mecanismo que apueste por el cumplimento de estos derechos y permita que se fiscalice la acción de los Estados miembros, por lo que he votado a favor.

Sin embargo, entiendo que el mecanismo propuesto es claramente insuficiente, y aunque apoyo la elaboración de informes parlamentarios al respecto y que se potencie el papel de la Defensora del Pueblo, no puedo creer que esto realmente vaya a solucionar la honda problemática actual. La Unión no puede pretender hoy lavarse la cara y posar como un espacio donde se garantizan los derechos fundamentales, por lo que este mecanismo tendrá un papel exclusivamente cosmético, a no ser que vaya acompañado por una voluntad política de democratización que hoy no existe entre las autoridades comunitarias.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. ‒ Ce rapport adopté à une large majorité par le Parlement européen propose l’instauration d’un mécanisme global pour s’assurer du respect de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux au niveau de l’Union européenne, sous la forme d’un accord interinstitutionnel.

Ce mécanisme vise à surveiller le respect des objectifs démocratiques de l’Union par les États membres. Il prévoit des éléments de prévention et de sanction contre les violations des droits fondamentaux, un rapport public annuel européen incluant des recommandations spécifiques par pays, et un débat interparlementaire annuel sur la base dudit rapport.

Ce rapport – si ces préconisations étaient mises en œuvre – pourrait marquer une avancée pour tenter de permettre le respect des droits de l’Homme et de l’état de droit par les États membres de l'UE, surtout au vu de l'évolution inquiétante dans des pays comme la Hongrie et la Pologne, que le FN s'est permis de prendre comme exemple.

Je ne me fais guère d'illusion sur les évolutions tant le Conseil est plus que jamais fermé à tout contrôle interne des politiques des États membres en ce domaine, mais j'ai néanmoins choisi de soutenir la position du Parlement européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Trata-se de mais um inaceitável assalto à soberania dos Estados. Não reconhecemos à União Europeia legitimidade para dar lições de democracia a quem quer que seja. O conceito de democracia da UE é o das sanções, que aliás o relatório defende e aprofunda, é o das chantagens e das pressões.

No caso de Portugal, com a nossa legislação, isto constituiria uma inaceitável pressão negativa, nivelando por baixo os padrões de direitos sociais e de trabalho. Tal constitui verdadeiramente o objetivo da UE, criando uma norma de direitos mínimos que exclua outros direitos fundamentais como sejam o direito à saúde, à educação ou ao trabalho digno.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Der Bericht sieht ein System finanzieller Sanktionen gegen Mitgliedstaaten vor, die gegen die Kriterien des EU-Pakts verstoßen. Diese Art und Weise ist kein angemessenes oder zielführendes Mittel im Umgang mit den Nationalstaaten und sicher nicht mit dem demokratischen Verständnis unserer Gesellschaft vereinbar. Vielmehr zielt sie darauf ab, jedwede Kritik gegenüber EU-Institutionen bereits im Keim zu ersticken. Ich habe daher den Bericht abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniele Viotti (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali. La relazione sottolinea come l'UE abbia a disposizione una molteplicità di strumenti per l'applicazione delle sue leggi e dei trattati quando si tratta di questioni materiali (come l'adeguamento dei bilanci degli Stati membri o l'applicazione dei programmi specifici di salute pubblica), ma non abbia alcuna influenza circa la garanzia del rispetto dei valori democratici e dello Stato di diritto che dovrebbero essere comuni a tutti i paesi membri. Nonostante l'UE abbia diversi strumenti per procedere in questa direzione e per cercare di monitorare il rispetto dei principi comuni, questi risultano lacunosi, di portata limitata e inadeguati. La relazione ritiene indispensabile per l'UE dotarsi di un quadro normativo che le consenta di affrontare e condannare, anche attraverso l'applicazione di sanzioni, le violazioni dei diritti fondamentali e dei principi europei (ex articoli 2, 3 e 7 TUE) e chiede quindi alla Commissione di presentare entro settembre 2017 una proposta per la creazione di un meccanismo di controllo di questo tipo.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Ward (S&D), in writing. ‒ The situation of fundamental rights and democracy is under threat across Europe, with far-right populist movements gaining ground, including in the UK, and so the EU must mobilise to counter potential violations.

I welcome Parliament’s call for the establishment of a European mechanism for fundamental rights and democracy, in order to ensure that these are upheld across the Union. Just as the European Semester aims to uphold common standards of economic policy, this mechanism must involve European institutions, national governments, and parliaments working to ensure that civil rights in the EU are upheld.

 
  
MPphoto
 
 

  Lieve Wierinck (ALDE), in writing. – I voted in favour of this resolution since I agree that the Commission has to present by June 2017 a new draft agreement for the accession of the Union to the ECHR. I support the recommendation for Treaty changes. The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities, enshrined in its core principles and objectives. These are all values that, as a liberal, I defend and support. I also agree with the fact that Union citizens and residents are not always sufficiently aware of all their rights as Europeans, and this resolution aims to make those also more transparent and clear.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ Správu pani poslankyne in ´t Veld som nepodporila. Správa sa zaoberala zriadením špeciálneho mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva. Pani spravodajkyňa zároveň predložila konkrétne odporúčania Európskej komisii o tom, aké články zmlúv bude potrebné na účel zriadenia mechanizmu zmeniť. Mechanizmus má podľa nej zabezpečiť potrestanie členských štátov, ktoré porušujú spoločné európske hodnoty. V tomto prípade si však myslím, že Európsky parlament nemá v žiadnom prípade právomoc na to, aby takéto výzvy vôbec adresoval. Väčšina tejto správy je zároveň v rozpore s princípom subsidiarity a keďže zo zásady nesúhlasím s návrhmi, ktoré takýmto spôsobom zasahujú do právomocí členských štátov, hlasovala som aj proti tejto správe ako celku.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. ‒ Votei favoravelmente o relatório Veld por concordar com as considerações relativas à implementação dos valores europeus consagrados nos Tratados. Destaco em particular o apelo à criação de um mecanismo de avaliação democrática. Este mecanismo pretende monitorizar o respeito dos Estados—Membros pela democracia, pelo primado do Direito e pelos direitos fundamentais, da mesma forma que são avaliados os países candidatos a aderir à UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Glasoval sem za Poročilo s priporočili Komisiji o uvedbi mehanizma EU za demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice.

Že dalj časa se zavzemam za vzpostavitev učinkovitega mehanizma spremljanja delovanja demokracije, pravne države in temeljnih pravic v državah članicah. Menim, da je politično neodvisen mehanizem eden od ključnih ukrepov za vladavino prava v Evropski uniji, da se več ne bi zlorabljali, zlasti v tranzicijskih, postsocialističnih državah.

Pri tem pa je potrebno paziti, da se ga ne izrablja v politične namene, kot se je to že dogajalo v preteklosti v primeru Madžarske in še kje. Če nam bo spodletelo pri zagotavljanju nepristranskosti uporabe tega mehanizma, bodo državljani Evropske unije zavrnili takšno posredovanje Evropske unije, evroskepticizem pa se bo še naprej večal.

Zagotovitev pravne države in učinkovitih neodvisnih pravosodnih sistemov igra ključno vlogo pri ustvarjanju pozitivnega političnega okolja, s katerim se lahko povrne zaupanje v institucije ter tako tudi naložbam prijazno okolje in zagotavljanje večje regulativne predvidljivosti in trajnostne rasti.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Con questo si concludono le dichiarazioni di voto.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου