Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2931(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1173/2016

Texte depuse :

B8-1173/2016

Dezbateri :

PV 25/10/2016 - 12
CRE 25/10/2016 - 12

Voturi :

PV 26/10/2016 - 6.3
CRE 26/10/2016 - 6.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0412

Stenograma dezbaterilor
Marţi, 25 octombrie 2016 - Strasbourg Ediţie revizuită

12. Revizuirea CFM la jumătatea perioadei (dezbatere)
Înregistrare video a intervenţiilor
Proces-verbal
 

El Presidente. El punto siguiente en el orden del día es el debate a partir de la Declaración de la Comisión sobre la Revisión intermedia del MFP (2016/2931(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Kristalina Georgieva, Vice-President of the Commission. – Mr President, honourable Members of the European Parliament, as you know, the Commission has tabled a proposal for mid-term review revision of the financial framework in mid-September. I would like to express our gratitude to Parliament and especially to the two rapporteurs for the own initiative report, Ms Thomas and Mr Olbrycht, as well as for the work you have done to prepare a draft resolution, which we are pleased to see incorporates many of the proposals the Commission has tabled. Thank you for that.

We all recognise that we are taking on this task at a time of multiple, successive and overlapping crises, and in that environment it is absolutely paramount for the European Union to demonstrate the capacity to act. In our proposal we focused on two dimensions of this capacity to act: the financial dimension (additional financial resources) and the flexibility aspect. I will go through those two in some detail.

In terms of beefing up our capacity to fund priorities with very strong focus on jobs and growth and dealing with migration, we are proposing to make EUR 6.3 billion available. This is funding for very important objectives. For example, more young people in regions affected by particularly high levels of unemployment to find targeted support for integrating or reintegrating into the labour market. For giving more young people the chance to participate in actions supported by Erasmus+. To allow the European Research Council to finance more high-quality projects in frontier research. They are also about achieving a more effective management of migration flows so we can help refugees to integrate in their host countries, secure a better control of our external borders, fight illegal immigration and address the root causes of migration.

But in itself this amount does not reflect the full level of the proposed refocusing of EU spending, because we have also taken a very careful look at how we can realign financial resources, for example, in our support for the Connecting Europe Facility, which has very broad endorsement here in Parliament. We have topped it up with EUR 400 million but we also are proposing to shift EUR 1 billion from financial instruments to grants under the transport strand of this facility. A big share of the proposed top-ups goes to instruments that have a significant multiplier or leverage effect: COSME, EFSI, the new European fund for sustainable development, the increased EIB external lending mandate, the Union’s instrument for macro-financial assistance to our neighbouring countries. And we have done that looking into every possible source, but within the parameters agreed in the 2013 multiannual financial framework (MFF).

Secondly, on flexibility. Given that we continue to face a particularly volatile international environment, opting for an extension of flexibility is the responsible thing to do so we can act swiftly in crisis situations. This MFF runs until the end of 2020. This means more than four years still to go, with our existing flexibility already stretched to its limits. So for this reason we are proposing to double the size of the flexibility instrument and the emergency aid reserve, as well as to establish a European Union crisis reserve financed from decommitments we have fully taken on board, and that is a proposal from Parliament. And just to say that, if we had had this crisis reserve in place at the beginning of this MFF, it would have allowed us to finance the refugee facility for Turkey entirely. In other words, it would have avoided seeking complex, off-budget satellite solutions; we would have had the resources available to us.

Let me stress in closing that our proposals are not only about the tangible things I have described. We are making a very serious effort to simplify the rules by which the Union’s programmes are implemented so as to reduce administrative burden for beneficiaries and public administrations, to make the EU funds more predictable and more flexible and the results of their deployment more visible to our people. We are, of course, at your disposal – Parliament, the Council – to engage so we can make the mid-term review a very prudent and helpful for the Union exercise. Of course, we look forward to the debate. We will be listening very carefully to all of you.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht, w imieniu grupy PPE. – Panie Przewodniczący! Rozporządzenie dotyczące wieloletniej perspektywy finansowej przewiduje po raz pierwszy obowiązek przeprowadzenia powyborczego przeglądu całej perspektywy finansowej. Ten obowiązek jest określony na czas roku 2016 i w związku z tym dzisiaj prowadzimy tę debatę.

Rozporządzenie przewiduje, że jeżeli przegląd wykaże konieczność dokonywania zmian, czyli tam gdzie jest to konieczne, należy przystąpić do zmiany, czyli do rewizji wieloletniej perspektywy finansowej. Parlament Europejski nie czekając na swoje traktatowe zobowiązania już wcześniej postanowił dokonać przeglądu po to, żeby skonstruować swoją propozycję dotyczącą perspektywy finansowej. Podkreślam to, ponieważ to nie jest tylko i wyłącznie kwestia ambicji Parlamentu Europejskiego, że chce żeby przeprowadzić rewizję, ale Parlament Europejski poprzez swoją Komisję Budżetową przeprowadził częściowy przegląd, zresztą przy pomocy Komisji Europejskiej. W wyniku naszych debat, wysłuchań publicznych, ale również informacji z Komisji Europejskiej, Komisja Budżetowa Parlamentu Europejskiego doszła do wniosku, że rewizja jest absolutnie konieczna, i w taki sposób skonstruowaliśmy naszą propozycję, którą przedłożyliśmy jako sprawozdanie z własnej inicjatywy. W naszej propozycji wyraźnie wskazujemy, że jest potrzeba przeprowadzenia rewizji dokonywania konkretnych zmian.

Z dużą satysfakcją przyjęliśmy informację, że Komisja rzeczywiście zgodziła się z naszą opinią i, przedstawiając swoją propozycję, zaproponowała również rewizję. Co prawda w niektórych sprawach oczekiwalibyśmy jeszcze większych czy znaczących propozycji zmian, jednakże uważamy, że jest to bardzo dobry punkt wyjścia do negocjacji. Oczekujemy w związku z tym, że Komisja Europejska również będzie starała się przekonać Radę, że to, co zaproponowała i o czym mówiła pani komisarz, czyli zmiany, które są zawarte zarówno w projekcie budżetu 2017, jak również w tzw. Omnibusie czyli zestawie zmian ustawowych, jak również w samej propozycji zmiany perspektywy finansowej, że ten cały kompleks zmian znajdzie swoje miejsce w ciągu najbliższych miesięcy.

My dostrzegamy, że te zmiany są zaproponowane w różnych miejscach, jesteśmy gotowi pracować w różnych obszarach również wiążąc te sprawy ze sobą. Jesteśmy w związku z tym gotowi do podjęcia natychmiast rozmów z Radą na temat stanowiska Rady, które będzie przedstawione Parlamentowi. Jesteśmy gotowi do tych rozmów, jesteśmy przygotowani, jesteśmy pełni dobrej woli, jeżeli chodzi o konieczność uregulowania niezbędnych zmian po to, żeby budżet funkcjonował prawidłowo.

(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki (art. 162 ust. 8 Regulaminu))

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR), blue-card question. – We are all aware of the pressures that the European Union is under and it is very important that these are met without asking the taxpayers for more money. Would Mr Olbrycht agree with me that the Court of Auditors has said that we would make a saving of EUR 110 million a year if this Parliament had only one seat, and would he agree with me that we should move as quickly as possible to having one seat and stop this foolish commute between Brussels and Strasbourg?

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht (PPE). – Panie Przewodniczący! Szanowny Panie Pośle, nie usłyszałem pytania.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). – Mr President, I am very happy to repeat it. What I said was: that we are aware of the pressures that the European Union is under and that we should accommodate this without asking the taxpayers for more money. Is Mr Olbrycht aware of the report by the Court of Auditors that says that, were this Parliament to sit in only one seat, we would save EUR 110 million a year, and would he further agree with me that we should stop this silly commute between Brussels and Strasbourg every month?

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht (PPE), blue-card answer. – With all respect, of course I did understand you; I just didnʼt find the question in your statement. You presented a statement concerning the situation. If you want my advice and my opinion about Strasbourg and Brussels, I think this is the Treaty agreement made between very serious states and governments many years ago, and I don't know if all the Member States wants to re-open the debate about the different institutions being in different countries. Maybe one day, but I donʼt think this is really the issue. So sorry I didnʼt answer your question, but I thought that you would want to just to make the statement.

 
  
MPphoto
 

  Isabelle Thomas, au nom du groupe S&D. – Monsieur le Président, Madame la Vice- présidente, mes chers collègues, j'aurais aimé pouvoir également saluer le Conseil, car nous débattons aujourd'hui d'une résolution qui répond au paquet législatif présenté par la Commission sur la révision du cadre financier pluriannuel, et parce que ce sera évidemment un partenaire essentiel.

Ce projet de révision de la Commission confirme la lucidité du Parlement quant à la nécessité de procéder à une véritable révision. Je vous en remercie, Madame la Vice- présidente. C'est une première budgétaire dans l'histoire de l'Union européenne et je salue la position de la Commission qui, comme le Parlement, constate après examen que l'on ne peut pas continuer avec le cadre actuel.

C'est une première victoire qui en appelle d'autres. Pourtant, il y a un absent de poids: le Conseil, qui devrait être parmi nous pour présenter sa position et écouter celle des parlementaires.

Le Conseil doit rapidement nous présenter sa position sans attendre le dernier jour de la conciliation, au risque de retarder la procédure budgétaire. Nous souhaitons donc pouvoir, sans tarder, nous asseoir ensemble autour d'une même table pour ouvrir ces négociations.

Que contient la résolution présentée demain au vote des parlementaires? Elle met en lumière une certaine convergence de vues des trois institutions sur les priorités de l'Union européenne: la lutte contre le chômage des jeunes, les mesures concernant les migrations et les réfugiés, la COP 21, les crises agricoles, le sous-investissement et la sécurité intérieure.

Le débat concerne les grandes priorités européennes. Or, ce débat n'est plus à faire. En effet, je crois qu'aujourd'hui, nous nous exprimons d'une même voix. La question maintenant est de savoir si l'on en reste à des déclarations ou si l'on se donne les moyens financiers.

Le projet de révision de la Commission apporte certaines solutions, notamment sur la flexibilité, qui permet une meilleure utilisation de l'ensemble des moyens du cadre financier. Arrachés de haute lutte par le Parlement européen lors des négociations de 2013, ces instruments de flexibilité se sont révélés salvateurs lors des premières années d'exécution du CFP pour faire face aux événements imprévus et aux crises que nous traversons. Comment aurait-on pu prévoir, en 2013, le phénomène migratoire actuel, le Brexit ou encore les nouveaux défis de sécurité intérieure?

Ces outils de flexibilité ont été très fortement sollicités et, sans révision, ils ne suffiront pas, tout simplement, à tenir les engagements que nous avons pris devant nos concitoyens européens.

Notre résolution accueille favorablement les propositions de la Commission concernant les extensions de flexibilité, même si nous pensons qu'il sera nécessaire d'aller plus loin, notamment pour le renforcement de la réserve d'aide d'urgence et de l'instrument de flexibilité.

En ce qui concerne la réserve de crise de l'Union, nous nous félicitons que cette idée, proposée par le Parlement – vous l'avez dit, Madame la Vice-présidente –, soit reprise par la Commission. Il faudra réfléchir encore à son périmètre et à son financement. La flexibilité budgétaire n'est ni un luxe ni un caprice, cela a été démontré. Il s'agit d'un outil performant, dans une programmation budgétaire de longue durée, qui vise à répondre à des situations que nous ne pouvons anticiper. Nous soutenons également les propositions d'utilisation des dégagements d'office à l'intérieur du budget européen. Ces crédits destinés à être dépensés au titre du budget de l'Union doivent logiquement être maintenus dans ce budget et ne pas en sortir. Quant aux paiements, nous l'avons dit en juillet, la politique de l'autruche nous conduirait à de graves déconvenues en fin de période. Nous devons assumer nos responsabilités. Il en va de la crédibilité des institutions européennes, mais, plus grave encore, de la situation des bénéficiaires, que ce soit les collectivités territoriales, les entreprises ou encore les étudiants jouissant de la mobilité Erasmus, qui se retrouveraient à attendre que l'Union européenne soit en mesure de payer les factures qui leur sont dues. Ce déficit caché, si je puis me permettre l'expression, est contraire au traité. La révision doit permettre de régler cette question par un calcul, hors des plafonds, des instruments spéciaux et par une nouvelle flexibilisation de la marge globale des paiements.

Les solutions sont sur la table et la discussion doit maintenant s'ouvrir avec un objectif commun: chaque facture de l'Union doit être payée en temps et en heure. Cependant, permettez-moi quand même de formuler quelques critiques. Nous regrettons notamment que le projet de la Commission ne propose pas de relever les plafonds de dépenses pour la rubrique 1a sur la compétitivité pour la croissance et l'emploi, la rubrique 1b sur la cohésion économique, sociale et territoriale et les rubriques 3 et 4. Il faut sortir de l'impasse des annonces sans financement. Je ne prendrai qu'un exemple: la lutte contre le chômage des jeunes. C'est une priorité partagée. La Commission vient d'évaluer positivement l'initiative pour l'emploi des jeunes, reconnue comme une réussite, pas totale mais ce n'est jamais le cas. Pourtant, alors que les six milliards de crédits de ce programme sont épuisés, la proposition de la Commission ne prévoit qu'un milliard d'euros de renforcement jusqu'à 2020. C'est notoirement insuffisant face au drame que vivent 25 % des jeunes Européens de moins de 25 ans. Il faut a minima ajouter le même montant, soit six milliards d'euros pour la fin de la période budgétaire.

Le débat sur le fond de la révision ne fait que commencer. Au Parlement, nous sommes prêts à ouvrir les négociations. Nous savons que la Commission l'est également. Nous n'attendons plus que le Conseil et, comme nous l'avons dit en juillet, et comme nous le réitérons dans la résolution qui, j'espère, sera votée demain, le Parlement souhaite conduire en parallèle les négociations sur le budget 2017 et la révision du cadre financier pluriannuel. La lettre rectificative n° 1 sur le budget 2017 le démontre: la révision aura nécessairement des conséquences sur le budget 2017. Ces deux dossiers doivent donc être négociés en même temps.

Madame la Présidente, il ne me reste que ma conclusion, si vous le permettez.

À cette fin, le Parlement s'est doté d'une équipe de négociation unique sur ces deux sujets. Nous avons notre mandat, adopté en juillet, que nous complétons aujourd'hui. C'est maintenant au Conseil d'accélérer. Il n'y a pas de temps à perdre pour nos concitoyens et pour l'Europe.

 
  
  

Elnökváltás: GÁLL-PELCZ ILDIKÓ
alelnök

 
  
MPphoto
 

  Bernd Kölmel, im Namen der ECR-Fraktion. – Frau Präsidentin! Eine Revision des MFR ist dringend erforderlich. Dies darf aber nicht dazu führen, dass wir reflexartig nach mehr Geld rufen. Wir müssen uns vergegenwärtigen: Sowohl die Mitgliedstaaten, insbesondere aber auch deren Bürger, sind nicht bereit, mehr Geld für die EU ausgeben zu wollen oder zu können. Wir müssen uns auch grundsätzlich fragen: Ist es denn überhaupt auch der richtige Weg, nach mehr Geld zu rufen? Wo ist denn der Beweis, dass wir mit mehr Geld und immer noch mehr Geld auch tatsächlich bessere Lösungen finden?

Stattdessen sollten wir uns fragen: Sollten wir nicht tatsächlich mal die Subsidiarität stärken und nur die Aufgaben in der EU angehen, die wir besser lösen können als die Mitgliedstaaten? Wenn wir das machen, dann kommen wir zu einem schlanken Budget, dann können wir auch neue Prioritäten setzen, die auf die neuen Herausforderungen reagieren können. Aber nicht einfach nur mehr Geld. Das wird letztlich zu Staatsmärkten führen und führt uns weg von einer freien Marktwirtschaft. Das sollten wir verhindern.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. – Tisztelt Képviselő! Egy nagyon gyors kérdésem lenne: Ön ellene van annak, hogy több pénzről beszéljünk. Az Európai Unió saját forrásainak kérdését Ön a több pénz, vagy máshova sorolja?

 
  
MPphoto
 

  Bernd Kölmel (ECR), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Vielen Dank für diese Nachfrage. Ich denke, die Eigenmittel kann man nicht losgelöst von dem Gesamtbudget betrachten. Letztlich ist die Frage, wie sich die EU finanziert, mit den Mitgliedstaaten zu regeln.

Uns geht es darum, dass wir insgesamt ein schlankes Budget haben sollten, egal wie wir es finanzieren. Die Bürger haben ein Recht darauf, dass wir künftig viel mehr ergebnisorientiert handeln, d. h., wir müssen messbare Ziele definieren, dann aber auch die Zielerreichung überprüfen. Das ist der entscheidende Faktor und nicht die Frage, wie wir irgendetwas finanzieren.

 
  
MPphoto
 

  Gérard Deprez, au nom du groupe ALDE. – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, je veux moi aussi, avant tout, féliciter les rapporteurs, nos deux collègues Jan Olbrycht et Isabelle Thomas, pour la qualité de leur travail. Comme mes collègues, je tiens aussi à saluer, Madame la Commissaire, la décision de la Commission de proposer une véritable révision du cadre financier pluriannuel.

Ce faisant, la Commission permet d'assouplir en partie tout au moins le corset véritablement étriqué de l'actuel cadre financier pluriannuel, qui a été négocié à une époque antérieure aux grands défis, notamment migratoires et sécuritaires, auxquels l'Union doit faire face aujourd'hui.

Certes, sur le fond, les propositions de la Commission restent quelque peu en deçà des attentes du Parlement européen, exprimées dans la résolution adoptée le 6 juillet de cette année et reprises dans la résolution que nous voterons demain.

Je pense en particulier à l'absence de toute référence à l'augmentation des plafonds, revendication qui occupe une place centrale dans la proposition de nos deux collègues et que nous soutenons.

Madame la Commissaire, vous avez évoqué davantage de flexibilité. J'espère que vous aurez raison, sans être sûr toutefois que cela suffira.

Je note en tout cas avec satisfaction que la proposition de la Commission prévoit des crédits plus importants pour l'investissement, une extension du fonds pour les investissements stratégiques, une prolongation de l'initiative pour l'emploi des jeunes et une réserve de crise indispensable.

Enfin, je veux apporter mon accord à la stratégie définie par nos deux collègues et soutenue par la commission des budgets, qui consiste à lier la négociation du cadre financier pluriannuel à la négociation du budget 2017.

M. Schulz vient d'écrire à ce sujet à M. Tusk et à M. Fico. Nous devons obtenir gain de cause. L'absence du Conseil aujourd'hui est déjà malheureusement un mauvais indicateur de cette volonté.

 
  
MPphoto
 

  Younous Omarjee, au nom du groupe GUE/NGL. – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, vous tentez de faire mieux avec rien de plus. Il s'agit d'un exercice désespéré dans le cadre contraint du CFP. Vous y avez été poussée, il est vrai, par l'absence d'ambition au Conseil européen qui, malgré le Brexit, la crise des réfugiés et la désespérance des peuples européens, demeure convaincu qu'il ne faut rien changer.

Vous vous êtes aussi autocensurée en mettant sur la table une proposition a minima qui fait le deuil de vos propres ambitions européennes. Quant au Parlement européen, faute de savoir créer un véritable rapport de force politique avec le Conseil européen, il ne vous est pas non plus d'une très grande aide. Au final, nous nous retrouverons avec une vraie fausse révision quand il aurait fallu, au contraire, tout changer.

C'est donc à mes collègues du Parlement européen que je veux aussi adresser un message pour leur dire que nous devons avoir le courage...

(La Présidente retire la parole à l'orateur)

 
  
MPphoto
 

  Ernest Maragall, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señora Presidenta, señora Comisaria, doy las gracias al señor Olbrycht y a la señora Thomas muy sinceramente.

Tenemos una oportunidad todos —Comisión, Consejo y Parlamento—, una doble oportunidad. La revisión de este marco financiero puede ser, debe ser el punto de inflexión positivo y visible que los ciudadanos europeos entiendan tanto como esperan. Deben ver, deben entender que Europa está reaccionando, que Europa afronta los retos que acaban de surgir y que Europa no se resigna, no se repliega en sus fronteras nacionales, sino que trabaja por el interés común.

Pero eso quiere decir aceptar, explicitar y afrontar desde el marco financiero también –no solo, pero también– los grandes retos, los grandes objetivos claramente planteados: el estímulo del crecimiento sostenible y de la convergencia entre los Estados miembros; la transición energética y los compromisos de la Conferencia de París; la cohesión social interna y la atención a inmigrantes y refugiados; la seguridad y una acción exterior común y potente, con voz propia, que nos haga respetar.

Digámoslo claro, señora Vicepresidenta y Comisaria Georgieva: con flexibilidad no basta. La flexibilidad al máximo no es sinónimo de la revisión que necesitamos. Lo dijimos en el informe, lo dijimos en julio, lo volvemos a decir ahora: necesitamos más para estos objetivos, en coherencia con lo que nos acaba de explicar el señor Timmermans en su programa de trabajo para este año.

De manera que la condición es esta: trabajar abierta y conjuntamente las tres instituciones para conseguir una revisión explícita y valiente del marco financiero. Para trabajar conjuntamente, no aceptaremos entrar en el presupuesto 2017 si no estamos de acuerdo claramente en cómo enfocamos, en cómo orientamos la revisión del marco financiero plurianual 2017-2020.

Ahí estaremos y este Parlamento está cumpliendo su papel. Lo hizo en julio y lo está haciendo ahora. Y vamos a llevar este objetivo hasta el final, hasta la última negociación del último día de este año, si conviene.

 
  
MPphoto
 

  Jonathan Arnott, on behalf of the EFDD Group. – Madam President, any politician has to be an amazing contortionist because they have to be able to simultaneously sit on the fence and keep both ears to the ground. Well the European Union certainly knows how to tap dance.

Back in 2014 David Cameron came back from Brussels waving a piece of paper saying he had got a cut in the EU’s long-term financial plan, the multiannual financial framework, but as usual it came with all sorts of caveats, and all sorts of ways were found to get around it: add to the EU’s income by levying fines on Member States and create a flexibility instrument whose flexibility would put the best gymnast to shame.

Over the period of this framework, in real terms we are now talking about over one trillion euro – one trillion with a T – of taxes going to this monolith and spent so inefficiently. They are bending over backwards to get more of your money, but I cannot mix any more metaphors, because I am afraid my minute is up.

 
  
MPphoto
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος ( NI). – Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση για τα δημοσιονομικά πλαίσια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι δημοκρατική λογοδοσία, όπως υπερηφανεύεστε. Είναι νομιμοποίηση τεράστιας αναδιανομής, κλοπής του λαϊκού μόχθου, με προϋπολογισμούς εξ ορισμού και αποδεδειγμένα αντιλαϊκούς, τέτοιους που και ο Juncker ομολόγησε ότι εκτόξευσαν ανεργία και φτώχεια. Κοροϊδεύετε όταν μιλάτε για χρήμα που δήθεν χαρίζει Ευρωπαϊκή Ένωση. Πηγή ενωσιακών και εθνικών προϋπολογισμών είναι οι φόροι που πληρώνουν οι λαοί. Κερδισμένοι είναι τα μονοπώλια, που απαλλάσσονται από φόρους, τους χαρίζονται δισεκατομμύρια σαν κίνητρα και για τα συμφέροντά τους γίνονται πόλεμοι με εκατομμύρια πρόσφυγες. Οι αντιθέσεις αφορούν ποιο κράτος, ποια μονοπώλια θα ενισχυθούν περισσότερο. Αυξημένος ή μειωμένος προϋπολογισμός, η μία ή η άλλη στόχευση σε κερδοφόρους τομείς, αυστηρό ή ευέλικτο σύμφωνο σταθερότητας, όλα έχουν μία προϋπόθεσηː αναδιαρθρώσεις. Για κάθε ευρώ που πάει στα μονοπώλια, τσάκισμα μισθών, συντάξεων, κοινωνικών δικαιωμάτων. Όποιος, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ισχυρίστηκε ότι Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει, αποδείχθηκε εξίσου αντιλαϊκός. Μόνον ανατρέπεται, μαζί με τα μονοπώλια που τη δημιούργησαν.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes (PPE). – Senhora Presidente, queria saudar a Comissária e dar—lhe os parabéns pela proposta que aqui nos apresenta, saudar também e congratular—me com o trabalho feito pelos relatores.

Esta proposta da Comissão Europeia é um bom ponto de partida para iniciarmos as negociações com o Conselho e esta revisão do Quadro Financeiro Plurianual é urgente. Prova-o a péssima execução dos Fundos Europeus.

As regiões e as autarquias precisam, os jovens estão à espera, a economia necessita e os fundos não chegam aos Estados-Membros. Temos complexidade, temos burocracia que impede a execução normal, a execução prevista. Precisamos de flexibilidade, precisamos de simplicidade.

Só este ano, são 7 300 milhões de euros que não foram executados e que vão ser devolvidos aos Estados-Membros. Da nossa parte estamos prontos, mas onde é que está o Conselho que devia estar sentado nesta discussão importante aqui neste hemiciclo?

É urgente, não podemos esperar mais, chega! Basta! Não podemos adiar. Temos um único objetivo, que é cumprir, e para tal temos de investir, temos de cumprir com as empresas, com os investigadores, com os agricultores, com as empresas e as pequenas e médias empresas, com as autarquias, com os jovens.

É pela economia que nós queremos a revisão, mas também pela credibilidade e pelo respeito aos cidadãos da União Europeia.

 
  
MPphoto
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D). – Señora Presidenta, a la ya prolongada crisis económica con sus derivadas de falta de inversión pública y de alto desempleo, sobre todo juvenil, se han venido añadiendo estos últimos años —lo decía la Comisaria— una serie de crisis: la agrícola, la de refugiados, la de seguridad interna...

Durante la negociación de este marco financiero ya advertimos que íbamos a necesitar una revisión y lamentablemente el tiempo y estas crisis nos han dado la razón. Y en este sentido damos la bienvenida a la propuesta de revisión de la Comisión, que va por el camino adecuado. Creo que contiene propuestas interesantes, pero —también se ha dicho aquí— se queda un poco corta.

Y, mientras tanto, ¿dónde está el Consejo? De hecho no está ni siquiera presente en el debate. ¿No considera la situación de la Unión Europea lo suficientemente grave como para tener ya una propuesta sobre la que negociar? Porque, desde luego, no pretenderán financiar nuevas necesidades, seguir atendiendo a las necesidades anteriores y no modificar ni una sola coma del marco financiero. Yo no sé qué calculadora utilizan ellos pero desde luego con mi calculadora no nos salen las cuentas.

Es urgente que empecemos a negociar ya el marco financiero. Y es urgente que lo empecemos a negociar con el presupuesto de 2017. Y esto no es un capricho, ni siquiera es una amenaza, es una obviedad. No podemos negociar el presupuesto de 2017 sin tener un marco bajo el que negociar. Y por si esto no era evidente para algunos, especialmente para el Consejo, la carta rectificativa de la Comisión lo clarifica aún más.

Hasta ahora, el Consejo nos ha pedido buena voluntad y el Parlamento Europeo siempre la ha tenido. Yo me pregunto: ¿Dónde está la buena voluntad del Consejo? Ni siquiera hoy ha venido a debatir ni a escuchar las propuestas de este Parlamento.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Kuźmiuk (ECR). – Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Zabierając głos w tej debacie, chcę zwrócić uwagę na trzy kwestie. Po pierwsze, chcę wyraźnie podkreślić, że brak ze strony Komisji propozycji podwyższenia pułapów w obecnych WRF będzie zapewne przyczyną kłopotów w finansowaniu unijnych działań, głównie w dziale trzecim i czwartym, w związku z trwającym kryzysem imigracyjnym. Po drugie, należy pozytywnie przyjąć propozycje Komisji w zakresie odbudowy środków na program „Horyzont 2020”, „Łącząc Europę”, Erasmus+, COSME czy inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, sumarycznie na kwotę 2,2 mld euro czy też dodatkowych środków na przedłużenie EFSI, a także zewnętrzne plany inwestycyjne w ramach partnerstwa w dziedzinie migracji na kwotę 1,6 mld euro. Wreszcie, po trzecie, z dezaprobatą należy przyjąć działania polegające na zmniejszeniu poziomu płatności w roku 2016 aż o kwotę 7,3 mld w przedstawionym przez Komisję budżecie korygującym nr 4 na 2016 r., ponieważ moim zdaniem doprowadzi to do nagromadzenia zaległości w nieuregulowanych rachunkach.

 
  
MPphoto
 

  Jean Arthuis (ALDE). – Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, je m'étonne, à mon tour, de l'absence du Conseil. Je tiens à saluer le travail remarquable de nos corapporteurs, Isabelle Thomas et Jan Olbrycht. Ils posent ici, par voie de résolution, les principes fondamentaux de la négociation avec le Conseil.

Mon sentiment est que nous arrivons à la fin d'un cycle et que la révision du cadre financier pluriannuel doit mettre fin à deux hypocrisies.

La première concerne les leviers de flexibilité, les fameux instruments spéciaux. Lors des négociations sur les perspectives financières pour 2014-2020, il avait été convenu que ces instruments spéciaux, faisant face à des circonstances exceptionnelles et à des crises, seraient au-dessus des plafonds. Puis, à l'épreuve, nous nous sommes aperçus que le Conseil ne voulait pas admettre que, s'il y avait inscription au-dessus des plafonds pour les engagements, il devait y avoir corrélativement inscription au-dessus des plafonds pour les paiements. Le Conseil refuse cette version et c'est ainsi que l'on creuse le reste à liquider et que nous allons nous trouver demain face à une difficulté majeure.

La deuxième hypocrisie concerne la pratique visant à cacher notre impécuniosité en multipliant les satellites budgétaires: fonds Juncker pour les investissements stratégiques, facilités pour la Turquie et autres fonds fiduciaires. Cette pratique fait injure au principe d'unité budgétaire et a pour conséquence de créer un angle mort pour le contrôle parlementaire. La galaxie qui en résulte est un mirage.

La révision du cadre financier pluriannuel est l'occasion de remettre de l'ordre dans la maison budgétaire et d'insuffler de la sincérité dans un budget qui a perdu toute lisibilité. Prenons garde: une Union dont le budget n'est pas compréhensible par ses citoyens est une Union en danger. Il y a donc urgence à donner corps à l'intelligente proposition de révision de la Commission.

 
  
MPphoto
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL). – A Uachtaráin, cé go gcuirim fáilte roimh sholúbthacht agus simpliú an CAI (an Creat Airgeadais Ilbhliantúil), fós féin caithfidh mé a rá go bhfuilim imníoch. Ba chóir do chuspóirí agus tosaíochtaí na Parlaiminte díriú isteach ar chomhionannas agus ar chothromaíocht, chun tacú leo siúd is mó atá i mbaol inár sochaí.

Ní féidir linn leanúint ar aghaidh gan dealramh agus sinn ag dul ó ghéarchéim go géarchéim. Táim ag labhairt mar gheall ar Ghéarchéim na dTeifeach agus ar an nGéarchéim Dhéiríochta. Ní imeachtaí gan choinne a bhí sa dá scéal seo. Tá dualgas ar an gComhairle agus ar na rialtais fiú díriú isteach ar réitigh agus tá deis acu anois leis an athbhreithniú seo. Tá dualgas orthu a bheith freagrach agus éisteacht a thabhairt don Pharlaimint atá tar éis a rá arís agus arís eile go bhfuil riachtanas ann acmhainní fónta a chur ar fáil.

Níl aon infheistiú ann i dtaobh fostaíocht do dhaoine óga mar shampla, cé gur tosaíocht atá ann ag an gComhairle. Ar a laghad, tá dlúthpháirteachas á thaispeáint ag an bParlaimint i dtaobh glacadh leis na riachtanais atá ann chun leanúint ar aghaidh de bheith ag tacú leis an bPróiseas Síochána i dTuaisceart Éireann ag féachaint d’impleachtaí an Bhreatimeachta. Tá dualgas orainn anois dul i ngleic leis na mórphointí atá ag cruthú éagothromaíochta agus míchothromaíochta agus tá dualgas orainn stad a chur leo siúd a dteastaíonn uathu buiséad an Aontais Eorpaigh a ísliú.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE). – Doamna comisar, v-ați confruntat în ultima perioadă în paralel cu două situații grele pentru bugetul european: crize, atât cea economică cât și criza refugiaților, și, în același timp, lipsa banilor pentru a face plățile către statele membre.

Propunerea pe care ați făcut-o încearcă să rezolve o parte din aceste probleme. Este o propunere curajoasă și vă felicit pentru acest lucru. Să vedem dacă scaunul de acolo, care nu e ocupat, va fi de acord.

Ați făcut un pas înainte pentru rezolvarea actualei crize și a unor alte posibile crize prin această readucere în buget a banilor dezangajați, lucru pe care noi îl cerem de foarte multă vreme. Și ați reușit, probabil, să faceți o situație mai ușoară. Însă nu în totalitate - vi s-a mai spus aici, acum sunt doar angajamentele, trebuie să rezolvați problema plăților.

Criza lipsei banilor se va repeta pentru că politica de coeziune va ajunge din nou în această situație. Deci trebuie să rezolvați în viitor și această problemă prin impunerea principiului foarte simplu dar foarte clar: Consiliul trebuie să plătească banii, toți banii pe care s-a angajat să-i plătească atunci când s-a stabilit bugetul în urmă cu ani de zile.

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (ECR). – Europa s-a confruntat în ultimii ani și se confruntă, mai ales acum, cu numeroase provocări și crize. Avem criza migrației, criza refugiaților și, de asemenea, provocările atacurilor teroriste, deci lupta împotriva terorismului. Un răspuns adecvat la aceste crize și la aceste provocări necesită, evident, o regândire a bugetului și o revizuire responsabilă a acelor finanțări din bugetul Uniunii. De asemenea, trebuie să dăm un semnal de responsabilitate față de cetățenii europeni și să ne reducem și noi cheltuielile în instituțiile europene.

Și eu salut propunerea Comisiei de a pune la dispoziție banii rămași în fostul exercițiu financiar, de a-i pune la dispoziție acum pentru aceste provocări pentru care nu erau bani în buget. Și, de asemenea, cer Consiliului să își asume responsabilitatea și să asigure un buget realist, credibil și coerent pentru anii care vin în care să prevadă toate aceste crize care puteau fi prevăzute la timpul lor.

 
  
MPphoto
 

  Alain Lamassoure (PPE). – Madame le Président, je voudrais d'abord rendre hommage aux rapporteurs, Jan Olbrycht et Isabelle Thomas, pour la qualité de leur travail.

Nous le savions en 2013 et nous l'avions dit ici même. En décidant de réduire pendant sept ans le budget communautaire, le Conseil européen s'est interdit de financer toute politique nouvelle et a décidé qu'il n'y aurait aucun événement imprévu pendant sept ans. Cela restera dans les annales comme un sommet de la myopie politique.

Nous révisons ce cadre à mi-parcours. Allons-nous confirmer que le monde s'est arrêté jusqu'en 2020 et que l'émigration massive, les massacres terroristes, le Brexit, la révolution numérique, la COP21 et bientôt la 22, la guerre d'Ukraine, les crises agricoles n'ont pas eu lieu? Cette révision sera utile si elle permet au moins progressivement de revenir au bon sens européen et au bon sens tout court.

Premièrement, les politiques européennes doivent être financées par le seul budget européen; le président Arthuis l'a affirmé avec force.

Deuxièmement, le budget européen doit être financé par des ressources propres. Le groupe Monti, dans lequel nous travaillons, Mme la Commissaire, finalisera ses propositions dans les prochains jours.

Troisièmement, quand les États membres font appel à l'Union, chacun, à Bruxelles et chez lui, doit veiller à ce que l'action européenne se traduise non par plus de dépenses, mais par moins de dépenses publiques totales et donc moins d'impôts. La mutualisation permet une plus grande efficacité pour un coût égal ou moindre; c'est ce qu'on appelle la subsidiarité.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski (PPE). – Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Droga Kristalino! I Parlament Europejski wie, i Komisja wie, że ta rewizja budżetu to zarazem jest szansa i kłopot. Szansa dlatego, że rzeczywiście rewizja jest potrzebna chociażby po to, żeby sfinansować nowe potrzeby doskonale rozpoznane wynikające na ogół z nowych obietnic składanych przez Radę bez wskazania źródeł pochodzenia pieniędzy, ale także po to, żeby uniknąć dramatu budżetowego, który pamiętamy z końcówki poprzedniej perspektywy finansowej. Ale jest to kłopot zarazem dlatego, że Komisja przymuszona do złożenia propozycji w połowie roku 2016 niewiele wie o tym jak będzie wyglądała implementacja w następnych latach. Wiemy tylko tyle, że tym razem mamy większe opóźnienie niż kiedykolwiek. Jeden miliard euro wypłaconych tak zwanych płatności okresowych w zeszłym roku, bardzo skromne założenia co do płatności w przyszłym roku, to jest większe opóźnienie w implementacji niż kiedykolwiek i zatem jest w tym jeszcze pewien kłopot.

Dlatego chciałbym wyraźnie powiedzieć i do tego się ograniczyć, że rewizja to jest nie tylko szukanie pieniędzy na nowe rozpoznane potrzeby, bo w tym Komisja okazała się bardzo kreatywna. Chodzi również o to, żeby zapobiec tym dramatom, a mówię to jako uczestnik i świadek tego dramatu budżetowego z lat 2013–14, później 2015. To jest równolegle istotne zadanie, tylko nie wiem akurat jak się z tym Komisja upora, bo to jest nie tylko kwestia inwestycji, ale i wiarygodności Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (PPE). – Godātie kolēģi!

Ārkārtas izdevumu finansēšana nedrīkst notikt uz Eiropas Savienības pamatpolitiku — kohēzijas un lauksaimniecības — rēķina. Ir būtiski saglabāt līdzsvaru starp ilgtermiņa prioritātēm un jaunajiem izaicinājumiem.

Konkurētspēja, izaugsme, nodarbinātība, drošība, ārējo robežu apsardzība, tie ir svarīgi jautājumi. Tāpēc ir nepieciešams gan saglabāt, gan arī rast papildu līdzekļus šīm jomām.

92 % no kopējā Eiropas Stratēģisko investīciju fonda nonākuši “vecajās” Eiropas valstīs — Vācijā, Francijā, Lielbritānijā, Itālijā, Spānijā. Tas vēl vairāk palielina nevienlīdzību. Jānodrošina, lai līdzekļi nonāktu arī līdz Austrumeiropai, tai skaitā Baltijas valstīm.

Ir jāveicina finanšu instrumentu izmantošana, tomēr būtiski ir saglabāt grantus, tas ir īpaši nozīmīgi mazajām valstīm.

Uzsvēršu, ka sagaidām arī, ka Komisija informēs Parlamentu par „Brexit“ iespējamo ietekmi uz Eiropas budžetu.

 
  
 

„Catch the eye” eljárás

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Σπυράκη ( PPE). –Κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, η αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου 2014 – 2020, χωρίς να αλλάζει τα ποσά που αναλογούν στα κράτη μέλη, καλείται να απαντήσει σε προκλήσεις που προέκυψαν μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Με απλά λόγια, με τα ίδια χρήματα πρέπει να αναλάβουμε εξαιρετικές δράσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετεί την πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία του αποθέματος για την αντιμετώπιση κρίσεων ως ειδικού εργαλείου με προφανείς στόχους την ανθρωπιστική κρίση και την κάλυψη των κενών στην ασφάλεια.

Όμως, η ανάγκη για αποτελεσματικότητα στη διάθεση των κονδυλίων είναι επιτακτική και σε αυτή πρέπει να απαντήσουμε. Είναι ενδιαφέρον ότι η Επιτροπή ενσωματώνει την ιδέα μας για τη χρήση των αδιάθετων κονδυλίων για την αντιμετώπιση των κρίσεων –και εδώ θα ήθελα ειδικά να αναφερθώ στη συμβολή του εισηγητή, του κυρίου Olbrycht–, αλλά φαίνεται ότι η χρηματοδότηση δεν αρκεί. Χρειάζεται να ελέγξουμε τον τρόπο, ώστε τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων να μη χάνονται καθ᾽ οδόν και να θεραπεύουν τελικά, κατά το μέτρο του δυνατού, τις επιπτώσεις της προσφυγικής κρίσης.

Ζήτημα αποτελεσματικότητας τίθεται και στη διάθεση των πόρων για την αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας. Πραγματικά, το Interrail είναι ένας σπουδαίος τρόπος, φαίνεται όμως πως δεν είναι αρκετός. Η κατεύθυνση να μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν...

(Η Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Soraya Post (S&D). – Fru talman! Jag skulle vilja uppmana till ett större ansvar för en rättvisare fördelning av de resurser som EU bjuder på. Den senaste kommissionskommunikén om ungdomsgarantin och ungdomssysselsättningsinitiativet visar tydligt att vi behöver anstränga oss mycket mer för att nå människor som brottas med fattigdom, social exkludering, funktionsnedsättningar och diskriminering. Inkluderat romer.

Enligt en FRA-studie står 58 procent av de unga romerna utanför arbetsmarknaden, yrkespraktik och utbildningssystemet. Men den EU-fond som finns för att ge dessa ungdomar en chans till jobb och utbildning når inte denna grupp. Halvvägs genom den fleråriga budgetramen, MFF, är det avgörande att granska alla viktiga finansiella verktyg, t.ex. ESF, ERDF, Erasmus+ och Creative Europe, för att säkerställa att de som är i skriande behov av dessa program inte möter hinder.

Jag vill också att vi respekterar revisionsrättens nya rapport.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να αναθεωρήσει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στην πρόκληση της οικονομικής και προσφυγής κρίσης. Ειδικότερα, στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014 – 2020 το ανώτατο όριο δαπανών για την ενίσχυση της ανάπτυξης των κρατών της Ένωσης ανέρχεται σε 125,61 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο για τα θέματα ασφάλειας και ιθαγένειας ανέρχεται στα 15,69 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, κυρία Georgieva, η έκταση της τρέχουσας οικονομικής και προσφυγικής κρίσης που πλήττει την Ευρώπη απαιτεί μεγαλύτερα ποσά δαπανών και δραστήριες λύσεις, για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί επαρκώς. Απαιτεί άμεση εγκατάλειψη της λιτότητας, για να πάψουν οι στρατιές των ανέργων και η φτώχεια στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, καθώς και άμεση εφαρμογή των μετεγκαταστάσεων, για να αντιμετωπιστεί η προσφυγική κρίση. Τέλος, η αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στον προϋπολογισμό της Ένωσης και θα πρέπει να αυξηθούν τα κονδύλια για την αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής και προσφυγής κρίσης.

 
  
MPphoto
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL). – Madam President, it makes total sense, obviously, to carry out a mid-term review with all that has happened in the last few years, much of it unexpected, some of it predictable, but in a lot of cases people did not listen. But the first thing you have got to do is to do the simple things. I think it says a lot about the European Union that it has become so complicated that apparently it is impossible not to do the simple thing of not travelling down here once every month, wasting time, wasting money, and, most importantly, wasting our ability to think, because while we are travelling all over Europe, we are not getting time to think about the problems of Europe and how to solve them. If we cannot solve something that is pretty much a drip in comparison to the flood that we are facing, then we would want to think about where we are going. We have got to stop travelling down here, because you cannot preach to anyone how they spend their money if you repeatedly do something stupid like this.

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI). – Κυρία Πρόεδρε, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ως μέσο έκφρασης της οικονομικής πολιτικής της Ένωσης είναι ένα μοντέλο αποτυχημένο. Το υφιστάμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο έχει αποτύχει να αντιμετωπίσει προκλήσεις που εμφανίστηκαν στο πρώτο μισό της εφαρμογής του. Παρά την ορατή αποτυχία του, οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών, δυστυχώς, συνεχίζουν να το υποστηρίζουν και να το εφαρμόζουν. Είναι, αν μη τι άλλο, ανόητο να σχεδιάζεις την κατανομή των οικονομικών πόρων σε βάθος επταετίας, χρησιμοποιώντας ανώτατα όρια και επιβάλλοντας την τήρησή τους, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκεις την ανάπτυξη και την καινοτομία. Αυτή η τακτική οδηγεί σε στρεβλώσεις των πολιτικών προτεραιοτήτων και των στρατηγικών στόχων, αλλά και στην υποτονική αντιμετώπιση των εμφανιζόμενων απειλών. Το υπάρχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν έχει την ευελιξία και τη δομή να αντιμετωπίσει μια ένοπλη σύρραξη, παραδείγματος χάρη, μεταξύ μιας χώρας μέλους με μία υπό ένταξη τρίτη χώρα. Προφανέστατα, και μετά το Brexit, δεν διαθέτει μηχανισμό αντιμετώπισης μιας επιπλέον εξόδου κράτους μέλους από την Ένωση, αλλά και της κατάρρευσης της αλληλεγγύης εντός του ΝΑΤΟ, καταστάσεις οι οποίες είναι πιθανές και όχι απλά ενδεχόμενες.

 
  
MPphoto
 

  Андрей Новаков (PPE). – Г-жо Председател, г-жо Вицепрезидент, мисля, че с предложения преглед на многогодишната финансова рамка европейският бюджет окончателно излиза от аварийната лента, в която беше. Не можем да подминем предложеното увеличение – 400 милиона повече за „Хоризонт“, 400 милиона повече за „Свързана Европа“, 200 милиона за COSME, 200 милиона за „Еразъм“, 1 милиард за „Заетост“.

Но както си държим очите отворени за всички тези хубави неща, които са предложени, ние трябва да погледнем и за опасностите, които надвисват над нас. Програмният период започна година и половина по-късно и през 2020 г. или регионите ще осъмнат със загубени пари, или с лоши проекти, които са подали от бързане да не загубят парите.

Аз мисля, че в този преглед трябва да предложим механизъм, с който да им осигурим време и пространство за маневри, така че да не загубят нито стотинка от парите, които сме договорили още през 2013 г. Това е опасност, която съществува, и аз мисля, че трябва да помислим за нея. В противен случай пари, за които сме се разбрали да отидат в най-нуждаещите се, в най-бедните региони на Европа, ще се окаже, че не могат да си ги вземат заради скъсените срокове.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, io mi complimento con i colleghi relatori per quest'ottima relazione e anche sono felice delle aperture della Commissione in particolare sulla flessibilità e la riserva di fondi non spesi, anche se ritengo sia necessario allineare i negoziati del 2017 del bilancio con i negoziati per l'QFP per avere un quadro complessivo. Bene che ci sia un'attenzione forte sui giovani. Tre sottolineature: troppo poco 1 miliardo per l'aiuto all'employment initiative e i 200 milioni per Erasmus, benvenuti, ma certamente non sono un grandissimo contributo. Secondo: perché si pensa di aumentare giustamente il badget di Cosmos ed Erasmus e non di due programmi che sono straordinariamente importanti per l'innovazione, la crescita e il lavoro in particolare dei giovani? Parlo di Europa creativa, pensando a tutte le industrie culturali e audiovisive e anche il settore della cultura, e Europe for citizens. Penso che sia importante in questo momento sottolineare quanto le politiche inclusive e il rafforzamento dell'innovazione e della cittadinanza sono altrettanto importanti di altri programmi.

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Hetman (PPE). – Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Uważam, że przedstawiony przez Komisję Europejską śródokresowy przegląd wieloletnich ram finansowych jest dobrym punktem wyjścia do dalszych prac. Niewątpliwie niełatwy okres kryzysu, któremu musi stawić czoło Unia Europejska, dobitnie uświadomił nam, jak bardzo potrzebna jest elastyczność budżetu pozwalająca na szybką reakcję i przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom. Za ważne uważam zatem, między innymi, podwojenie instrumentu elastyczności oraz rezerwy na pomoc nadzwyczajną. Cieszy mnie również zapowiedź dalszego upraszczania przepisów czy też uruchomienie dodatkowych środków w wysokości ponad sześciu miliardów euro, między innymi na pobudzanie wzrostu gospodarczego i zatrudnienie oraz migrację i bezpieczeństwo. Chciałbym też przypomnieć, iż przegląd WRF nie dopuszcza naruszania kopert narodowych i uzgodnione kwoty dla poszczególnych państw muszą pozostać niezmienione.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la revisione del quadro finanziario pluriennale fornisce un'opportunità unica per rispondere alle difficoltà di bilancio che attualmente mettono a repentaglio la credibilità dell'Europa. I problemi della migrazione, di sicurezza interna, la crisi del settore agricolo, il persistente alto tasso di disoccupazione, soprattutto tra i giovani, richiedono l'adozione di misure adeguate e una notevole quantità di fondi aggiuntivi a carico del bilancio dell'Unione europea che nei primi anni dell'attuale quadro pluriennale finanziario non sono stati previsti a causa delle scarse risorse disponibili. Ora occorre che il Consiglio passi dalle parole ai fatti, garantendo un bilancio realistico, credibile, coerente e sostenibile per i prossimi anni del quadro pluriennale finanziario. La revisione dovrà mirare a garantire l'equilibrio tra il soddisfacimento delle priorità dell'Unione a lungo termine e la risposta alle nuove sfide emergenti, introducendo misure che rendano il bilancio più trasparente e accessibile per i cittadini europei.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Denanot (S&D). – Madame la Présidente, je voudrais, à mon tour, féliciter à la fois les rapporteurs, Jan Olbrycht et Isabelle Thomas, ainsi que Mme la vice-présidente Georgieva pour avoir répondu à ce que je considère comme une exigence démocratique, puisque les élus de ce Parlement n'ont pas participé à la constitution même du cadre financier pluriannuel. Par conséquent, il était normal, me semble-t-il, que nous puissions aujourd'hui nous prononcer sur la modification de ce cadre.

En tout cas, j'espère que le Conseil suivra l'exemple tant du Parlement que de la Commission pour que la révision soit effective. Nous en avons besoin; l'Europe en a besoin; les politiques européennes en ont besoin. Aujourd'hui, il faut non seulement réviser ce cadre financier, mais aussi se placer dans la perspective d'un cadre financier pluriannuel au-delà de 2020 avec des ressources propres, comme l'a fort justement dit M. Lamassoure tout à l'heure.

 
  
 

A „catch the eye” eljárás vége

 
  
MPphoto
 

  Kristalina Georgieva, Vice-President of the Commission. – Madam President, I would like to thank all who have taken part in this debate. It is a moment in the implementation of the multiannual financial framework (MFF) that we cannot possibly miss in terms of introducing adjustments that would allow us in the next four years to respond to priorities. We all agree on those priorities.

I heard in the debate those who say that our proposals go too far and I also heard in the debate those – and actually there were more voices in this category – who said that we are not going far enough. It is true that, when we look at the capacity to operate in a very tight budgetary environment in Member States, we know the restrictions that unanimity places on us when we go forward for the revision. The notion that some may have that we are going too far is understandable, but let me just remind all of us that our budget is just one percent of GNI and yet it has such a massively important purpose, especially in these very turbulent times.

Those who think that we are not going far enough have, of course, very legitimate reasons for saying that. It is true that we are still struggling to overcome the impact of a prolonged economic crisis, especially as it affects our youth. I just want to flag that, in addition to what we have in our proposal to address the most pressing needs of recovery and employment, we also have been able to provide three of the most affected countries – Italy, Greece and Spain – with a boost coming out of the adjustment of EUR 4.6 billion. I certainly hope that these countries will indeed direct as much as possible of this funding to tackle unemployment and all three also need to deal with the impact of migration.

Beyond the proposal there are some other elements that we should take into account. When we look into the viability of what we have put forward, actually we are convinced that it is possible to reach an agreement between the Council, Parliament and the Commission on a way forward. It is not only possible but is of paramount necessity, so that we can continue to function in a way that delivers to people.

I want to respond to two points that were made: one by Mrs Thomas on the importance of putting forward a more detailed proposal on how the new reserve could be created and what the implications may be. We agree with that and we have actually already offered during a presentation in a meeting of the General Affairs Council that we might elaborate a bit further on the link between the decommitments – how they may be made, how we guarantee that there would be no perverse incentive to have more decommitments – and, on the other hand, how high a limit would we set in order for the reserves to be used when it is indeed absolutely necessary? We will of course share this proposal with Parliament as well.

Secondly, a number of points were made with regard to payments. I could not agree more that, while we have got on top of the issue of insufficient payment appropriations in the past and we have cleared the bills that were to be paid, we are now unfortunately facing this year – and we expect the same next year – insufficient payments coming our way. Mr Novakov also made that point. We can only work as hard as possible to accelerate implementation and call on all of us to push all the buttons there are for this to happen.

We do have enough payment credits should we apply all the flexibility of the global margin for payments and should we reach an agreement on where the payment for the special instruments belongs – above the ceilings, as Parliament and the Commission have been arguing for, or under the ceilings? But this is work to be done in a pragmatic way to bring everybody together so we can have a review and revision that results in a more potent budget for the next four years in front of us.

 
  
 

Elnök asszony. A vitát lezárom.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. – Az Európai Parlament két költségvetési témában fogalmazza meg álláspontját. Sajnálatos, hogy mindkét EP javaslat kitart a júliusi plenáris szavazás során elfogadott, a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret felülvizsgálatát előre véleményező parlamenti jelentés mellett. Ebben ugyanis a néppárti képviselők egységes tiltakozása ellenére a magyar baloldali pártok EP-képviselői az ország érdekei ellen szavaztak, a kényszerbetelepítést támogató döntésükkel minden magyar polgárt hátba támadtak. A magyarországi baloldali pártok EP-képviselői az európai parlamenti előterjesztés megszavazásával támogatták a kényszerbetelepítést és az azt elutasító országok durva pénzügyi szankcionálását. A magyar választópolgárok elsöprő többségének ugyanakkor egyértelmű az álláspontja: nemet mondtak a kényszerbetelepítésre. Ezért a Fidesz európai parlamenti képviselői csak egy olyan pénzügyikeret-felülvizsgálatot és uniós költségvetést fognak elfogadni, amelyben ezek a büntetések még ötlet szintjén sem szerepelnek. A felülvizsgálatban az Európai Bizottság 12,8 milliárd eurós emelést javasol. Ez csak részben új forrás, nagyobb részben a kerettervben meglévő, fel nem használt költségvetési mozgástér és a tartalékok lemerítése. El kell kerüljük a korábbi hétéves pénzügyi keret alatt kialakult likviditási válságot, amikor a Bizottság nem tudta kifizetni a tagállamoknak a megvalósított projektek után benyújtott számlákat. Minden javaslatot csak akkor tudunk támogatni, ha megfelelő garanciát kapunk arra, hogy a már futó felzárkóztatási programok és az agrártámogatások kifizetéseire lesz elegendő forrás az éves költségvetésekben.

 
  
MPphoto
 
 

  Андрей Ковачев (PPE), в писмена форма. – Три години след началото на настоящия програмен период Европа се намира в много по-различна ситуация, характеризирана от нови предизвикателства и приоритети. Днес многогодишната финансова рамка се прилага в контекста на миграционната криза, заплахите за вътрешната сигурност и все още неприемливо високите нива на младежка безработица, които изискват значително допълнително финансиране от европейския бюджет. За справянето с тези предизвикателства през последните години бяха мобилизирани специални инструменти, с което бяха изчерпани до краен предел възможностите на настоящата многогодишна финансова рамка. Всичко това показва, че средносрочният преглед на рамката е крайно навременен и необходим. Настоящите бюджетни затруднения допълнително застрашават доверието на гражданите в Европейския съюз, което и без това е силно разклатено. Затова е важно държавите членки да поемат своята отговорност и да подкрепят думите си с дела, като гарантират един предвидим и надежден бюджет на ЕС за оставащите години от текущия програмен период. В този контекст на средносрочния преглед сериозно следва да се разгледа и въпросът за попълване на европейския бюджет с истински автономни собствени ресурси, които да заменят сегашната система на национални вноски.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate