Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0340(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0269/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0269/2016

Συζήτηση :

PV 25/10/2016 - 17
CRE 25/10/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2016 - 6.5
CRE 26/10/2016 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0414

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

17. Προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
 

President. Because we are running a little over time I will not take blue-card interventions in this debate, and let’s see how we progress.

 
  
MPphoto
 

  Dita Charanzová, rapporteur. – Madam President, today marks a day when we can say that we are one step closer to dignity and respect for all of our citizens, including those with disabilities. This is because of the hard work of this House and thanks to the true leadership of the Dutch Presidency, which understood that this piece of legislation is vital.

Europe is now not only on the cusp of a digital revolution, but we are in the middle of it. It is the policy of the Union that every sector, both private and public, should be digital, and that by going digital we will renew growth in Europe and make life easier for our citizens. If our digital services are not accessible to all of our citizens, we are not helping them but are instead holding many back and introducing new barriers. There are more than 80 million Europeans with a disability. As we age, every one of us will have either a temporary or permanent disability at some point. This is as true for those digital natives among us as it is for those born before the internet. Making digital information accessible is as much in our own individual interest as that of society as a whole.

I am proud that, as of tomorrow, web accessibility will be the law of the land in Europe. Every government website and – maybe more importantly – every government application will have to be accessible. This law applies not only to the public, but also to internal government websites, meaning that it will help the millions of government employees with disabilities and help open new job opportunities for others. This law means that all online and digital forums and all payment systems will have to be accessible. It will end the outlandish situation whereby we require people to pay their taxes online, only to create a website that not all people can use. Today, we are saying that e—government must be open and service all citizens. For this reason, I am proud.

Is this the final step? No, Mr Commissioner, it is not. There are still some limitations to making this law proportional, but, if something is not accessible, governments will now be accountable to give a clear reason why it is not, and that reason cannot be that it would simply cost too much. Every citizen will have a right to challenge such a decision. It is also not the last step because the digital world is more than government websites alone. We still need a strong European Accessibility Act that covers both the digital and physical worlds. Parliament has a good voice for this in my colleague, Mr Løkkegaard. We need to adopt the Accessibility Act as soon as possible. When it has been adopted, the two combined will mean that we can say that we have served our citizens well and done everything we can to help all of them. I am proud to have my name attached to this legislation, and I look forward to its adoption tomorrow.

 
  
MPphoto
 

  Vytenis Povilas Andriukaitis, Member of the Commission. – Madam President, let me thank those who made it possible from Parliament and the Council to get this directive finally close to adoption.

The Web Accessibility Directive is a major step towards an inclusive digital single market and digital society. As the European Union population ages and the number of people with disability is expected to increase to 120 million by 2020, the internet is an essential way to access and provide information and services. It is therefore more important than ever to make sure that everyone can benefit from it. The directive will make the internet more accessible, especially for people with disabilities. It will help people left behind in the digital society to have the same opportunities online to participate to a fuller extent in the digital society, and it will lead to a more independent life.

It will make websites and mobile apps easier to navigate, interact and use. People with disabilities, such as those with visual or hearing impairments, will be able to better access, perceive and understand digital information and services, for example through subtitles or audio descriptions.

the directive will not only benefit citizens, it will bring economic benefits to our societies as a whole. In particular the directive will benefit to market this with positive spill-over or effect, not only for public sector bodies but also for other players producing products and services relating to the accessibility of websites and mobile applications.

The directive shows the commitment of the European Union and its Member States to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities in promoting access to new information and communications technologies and systems of public sector bodies. Since the adoption of the Commission’s proposal four years ago, technological development has in the meantime required some adaptation. We welcome the work of Parliament and the Council to give a wider scope to the directive. Extending it to nearly all public sector bodies’ websites and also covering mobile applications will make the directive more pervasive and future-proof.

The Commission will work to support the effective implementation of the directive. They count on the cooperation with Member States, a cooperation that has already been proven to be efficient in the past.

President, honourable Members, that you very much indeed for such excellent cooperation and for your attention.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Verheyen, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Ein barrierefreier Zugang zu Websites öffentlicher Stellen ist für unsere Bürgerinnen und Bürger von großer Bedeutung, da immer mehr Serviceleistungen im öffentlichen Bereich online angeboten werden. Ich freue mich daher sehr, dass wir morgen endlich über dieses Thema abstimmen können. Die Einigung nach fast vier Jahren Beratungen und Verhandlungen ist mehr als überfällig.

In öffentlichen Einrichtungen und Kommunen wird zwar auch heute schon einiges getan, um im Zuge der Digitalisierung den barrierefreien Zugang zu Informationen und elektronischen Behördendiensten zu verbessern. Aber hier muss deutlich mehr getan werden, um Menschen mit Behinderungen gleichwertigen Zugang zu öffentlichen Diensten und Websites zu ermöglichen.

Mit dem nun vorliegenden Text haben wir einen ausgewogenen Kompromiss gefunden, der viel fordert, aber auch genügend Flexibilität bietet. So fallen beispielsweise alle Websites öffentlicher Stellen in den Anwendungsbereich der Richtlinie. Sehr wichtig war darüber hinaus auch die vollständige Einbeziehung von Apps öffentlicher Stellen, denn gerade Menschen mit Behinderungen nutzen ihre Smartphones verstärkt und brauchen somit barrierefreie Apps.

Im Gegenzug wurde eine klare und eindeutige Liste an Ausnahmen verhandelt und eine Unverhältnismäßigkeitsklausel eingeführt. Es war wichtig, darauf zu achten, dass nicht zu hohe Anforderungen gestellt werden, denn eine Reduzierung von Online-Inhalten und —Diensten aufgrund unverhältnismäßig hoher Anforderungen hätte einen negativen Einfluss auf alle europäischen Bürgerinnen und Bürger gehabt und nicht zu einer Verbesserung der Situation und zu fairer Teilhabe geführt.

Mit dem Verhandlungsergebnis konnte allen Seiten Rechnung getragen werden. Im Bereich des öffentlichen Rundfunks werden wir uns im Parlament dafür stark machen, dass entsprechende Forderungen zur Barrierefreiheit in der AVMD-Richtlinie verankert und zügig umgesetzt werden und wir hier einen deutlichen Schritt nach vorne kommen – im Sinne der Menschen mit Behinderungen.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer, im Namen der S&D-Fraktion. – Frau Präsidentin! Ein Leben ohne Internet ist für uns heute nicht mehr vorstellbar. Freilich steht es nicht allen in gleicher Weise zur Verfügung; man nennt das digital gap. Es reicht auch nicht aus, einen Internetzugang zu haben, wenn man aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage ist, die Angebote auch entsprechend zu nutzen. Behinderte Menschen sind davon besonders betroffen. Für sie ist das Internet zudem oft ganz besonders essenziell. Es ist unverständlich, dass unsere Richtlinie so lange im Rat blockiert war.

Ich bin der damaligen niederländischen Präsidentschaft sehr dankbar, dass sie die Initiative ergriffen hat, und möchte mich auch ganz besonders bei der Berichterstatterin, Frau Charanzová, für ihr Verhandlungsgeschick und ihre Hartnäckigkeit bedanken.

Mit der neuen Richtlinie werden öffentliche Stellen wie Behörden, Gerichte, Polizei, Krankenhäuser, Universitäten oder Büchereien dazu verpflichtet, ihre Web-Angebote so zu konzipieren, dass sie für alle zugänglich und nutzbar sind. Damit wären die vier Kriterien des barrierefreien Internets erfüllt: Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Robustheit.

Ebenso wichtig wie der Zugang zu Websites ist es auch, Apps diskriminierungsfrei anwenden zu können. Das war einer der Erfolge des Parlaments in den Trilog-Verhandlungen.

Die Richtlinie, einmal umgesetzt, bedeutet für mehr als 80 Millionen körperlich oder altersbedingt beeinträchtigter Menschen eine große Erleichterung des Alltagslebens und eine Verbesserung ihrer Teilhabemöglichkeiten.

Besonders hervorzuheben ist auch die Einrichtung eines Feedback-Mechanismus, über den die Nutzer den öffentlichen Stellen Mängel der Websites oder mobiler Anwendungen hinsichtlich der Barrierefreiheit mitteilen können. Die Mitgliedstaaten müssen eine zuständige Behörde benennen, die die Einhaltung der Vorschriften überwachen und durchsetzen kann. Damit ist auch garantiert, dass das Ganze mehr ist als eine nette Absichtserklärung.

Unsere Richtlinie ist auch ein wichtiger Orientierungspunkt für die weitere Entwicklung des digitalen Binnenmarkts. Dies trifft besonders auch für die Richtlinie für audiovisuelle Mediendienste zu.

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford, on behalf of the ECR Group. – Madam President, in a digital age we need to make sure that online content and services are accessible to all, and ensure equality of access to the digital world, just as we have endeavoured to do in the physical world.

I would like to thank all my colleagues, especially the rapporteur, for their work on this file. I am pleased that we managed to get a more coherent text and a forward—looking approach, including a pathway to introduce the mobile apps into the scope. It is important that legislation does not unnecessarily become a burden on public sector bodies, which is why we also brought in the ability in certain cases for the on-demand system. It was very important that, where there are complaints, these are actually answered. I would like to thank the Commissioner for that.

In our Group, Helga Stevens MEP has been doing some incredibly impressive work to make sure that Parliament thinks very hard about accessibility in everything we do. I would like to thank the many organisations that helped with their advice on this work, and particularly, from the UK, the RNIB, the organisation for blind people. Thank you so much for your assistance.

 
  
MPphoto
 

  Morten Løkkegaard, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, I would first of all like to thank our rapporteur for the excellent work. As a rapporteur myself for the Accessibility Directive, I now have something good to build on, and, of course, I will try to do that. I will make the rest of my comments in Danish, since I also have a Danish audience.

Tak til ordføreren for veludført arbejde. Som sagt vil jeg prøve at bygge videre på det i det videre arbejde med tilgængelighedsdirektivet. Det handler om, som det også er blevet sagt tidligere fra andre, at have et velfungerende digitalt indre marked. Vi tilbringer jo alle størstedelen af vores tid på internettet, og derfor har det selvfølgelig også højeste prioritet for Den Liberale Gruppe, at alle mennesker får noget ud af det digitale indre marked. For eksempel at alle har lige adgang til offentlige myndigheders hjemmesider og apps, som det er blevet beskrevet. Forslaget er på den måde en vigtig brik for at nå et endnu større mål, nemlig at vi alle får tilgængelighed også som handicappede til ikke bare nettet, men også til de fysiske aktiviteter rundt omkring i Europa. Nu fortsætter arbejdet med tilgængelighed for handicappede. Det er vigtigt, at vi finder den delikate balance mellem et velfungerende indre marked og tilgængelighed for de mange millioner medborgere, som i dag kæmper med mangel på tilgængelighed. Jeg vil gøre mit for at afstedkomme denne delikate balance. Jeg glæder mig meget til arbejdet i den kommende tid.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κυρία Πρόεδρε, αυτή η πρόταση οδηγίας μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα γιατί αφορά ογδόντα εκατομμύρια ανθρώπους. Ζητάμε να εφαρμοστεί γρήγορα, γιατί εμείς, οι άνθρωποι με αναπηρίες, πρέπει να έχουμε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές σελίδες των δημόσιων φορέων για να ζητήσουμε ένα πιστοποιητικό, να προγραμματίσουμε μια επίσκεψη σε νοσοκομείο, να υποβάλουμε μια φορολογική δήλωση χωρίς ταλαιπωρία. Για πολλούς, όλα αυτά είναι αυτονόητα, αλλά σε εμάς, τα άτομα με αναπηρίες, τα πιο απλά πράγματα μοιάζουν με πολυτέλεια. Προτείνω στα μέλη της Επιτροπής να έρθουν λίγο στη θέση μας για να καταλάβουν πόσο έχουν καθυστερήσει την οδηγία που περιμένουμε από το 2012. Αν ένοιωθαν τις ανάγκες μας, θα ζούσαμε σε μια καλύτερη Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). – Elnök Asszony! Tisztelt Biztos úr! A digitális társadalom korában elengedhetetlen az, hogy az interneten elérhető információk és az online szolgáltatások, különösen a közszektorban mindenki számára elérhetők és biztosítottak legyenek. Azt is mondhatnám, hogy akadálymentesen biztosítottak legyenek. Sajnos 80 millió olyan európai uniós polgár van körülbelül, aki nem élhet ezzel az előnnyel, nem élhet a digitális társadalom előnyével, sőt azt mondhatom, hogy halmozottan hátrányos lesz attól, hogy nem tudja ezeket az előnyöket elérni. Pedig célunk kellene hogy legyen, hogy mindenki számára elérhető legyen. 2016-ban arról beszélni, hogy vannak olyanok, akik nem tudják élvezni ezeket az előnyöket – azt gondolom – nagyon sürgősen megoldandó feladat. Éppen ezért gratulálok a jelentéstevőnek, én is sajnálom, hogy ily hosszú időnek kellett eltelni ahhoz, hogy ez a jelentés teljesülésbe menjen, és megoldandó feladatok helyett már megoldott feladatok közé soroljuk ezt a teljesítményünket is.

Vannak azonban még további feladatok. Tudom, hogy jó lépést tettünk és jó irányba tesszük meg most ezt a lépést, azonban sokszor azt is kell látni, hogy kevés a hardver, szoftver is szükséges hozzá, szakemberek, akik képesek arra, hogy segíteni tudjanak ezeknek az embertársainknak. Vannak még feladatok, amelyeket meg kell tennünk. Azt gondolom, ez a következő lépés lesz.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). – Přístup k informacím a službám považujeme v dnešní digitalizující se společnosti za samozřejmost. Mezinárodní standardy internetové přístupnosti ale splňuje pouze třetina internetových stránek veřejného sektoru v EU.

V praxi je tedy pro řadu osob se zdravotním postižením, ale také např. pro seniory nemožné využít mnoha veřejných služeb online.

Přijetí tohoto návrhu významně zjednoduší přístupnost a využívání služeb pro znevýhodněné osoby a zlepší kvalitu jejich života. Chtěla bych vyzdvihnout roli EP v legislativním procesu. Podařilo se nám dosáhnout plného zpřístupnění internetových stránek, které spravuje veřejný sektor, včetně mobilních aplikací.

Jako stínová zpravodajka Evropského aktu přístupnosti věřím, že potvrzením tohoto textu náš závazek umožnit využívání běžných služeb a zboží evropským občanům bez rozdílu a na rovnoprávném základě nekončí. Právě přístup k některým klíčovým výrobkům a službám, který akt přináší, je dalším neméně důležitým předpokladem pro plnohodnotné zapojení všech občanů do společnosti. Nezapomínejme, že digitální vnitřní trh musíme vytvářet pro všechny občany EU.

 
  
MPphoto
 

  Anneleen Van Bossuyt (ECR). – Eerst en vooral zou ik Dita willen bedanken voor al het goede werk met betrekking tot dit dossier. Ik vind dat we met deze wetgeving erin zijn geslaagd aan te tonen dat Europa wel degelijk een meerwaarde kan bieden.

De twee belangrijkste successen zijn volgens mij de volgende. In de eerste plaats is het een toekomstgericht voorstel. We zijn wij erin geslaagd ervoor te zorgen dat niet alleen de websites maar ook de applicaties, de apps, toegankelijker zullen zijn. Op de tweede plaats denk ik dat wij een goed evenwicht hebben gevonden tussen enerzijds de toegankelijkheid en anderzijds het vermijden van disproportionele lasten voor overheidsinstanties. Toegankelijkheid heeft immers wel degelijk een kostprijs. Het is bijvoorbeeld niet redelijk aan een museum te vragen om al zijn archieven online toegankelijk te maken. Daarom hebben we gewerkt met een systeem op aanvraag. Mensen die bepaalde informatie online zouden willen, kunnen daarom vragen.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Já naváži na své předřečníky, na kolegyni Sehnalovou z výboru atd., kdy stejně jako oni vnímám velká pozitiva tohoto návrhu. Zkrátka a dobře, pokud zde je hlavní agendou výboru IMCO pro toto volební období otázka možnosti zřízení digitálního trhu, pak je nutné si klást otázku, jak ten trh zřídit, aby byl přístupný pro občany. Řešit otázku přístupnosti, a to zvláště pro lidi, kteří trpí určitými vadami nebo mají určité zdravotní problémy.

O tomto je tento návrh, o tomto je tato směrnice a já ji velmi vítám a podporuji, protože pokud směrnice bude přijata, pak umožní zdravotně postiženým lidem lepší přístupnost k internetu a mobilním aplikacím, které vytvářejí veřejné instituce. Je to podle mého názoru mimořádně důležité, protože je třeba odstraňovat handicap zdravotně postižených a starších občanů, protože podle statistiky v tuto chvíli zdravotními problémy v EU trpí kolem 80 milionů lidí, ale očekává se, že do roku 2020 může určitým zdravotním handicapem trpět až 120 milionů lidí, tzn. má to svůj smysl.

Jedinou věc, kterou si dovolím vytknout tomuto návrhu, je podle mého názoru přílišná byrokratizace, co se týká povinných zpráv, které členské státy musí posílat do Bruselu Komisi a ta bude vyhodnocovat, zda země dodržují tuto směrnici či nedodržují.

 
  
MPphoto
 

  Adam Szejnfeld (PPE). Pani Przewodnicząca! Równy dostęp obywateli do władzy publicznej, do instytucji publicznych to fundament demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Jest to niebywale ważne tak w świecie realnym, jak i w świecie wirtualnym, ale szczególnie istotne w dzisiejszych czasach, w czasach społeczeństwa informatycznego i szczególnie istotne, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne. Dla części bowiem z nich kontakt z władzą publiczną, z instytucjami publicznymi poprzez internet to jedyna w ogóle szansa na to, żeby mieć więź ze swoim państwem, swoją władzą czy z instytucją publiczną. Dlatego idea, która jest realizowana w projekcie, jest niebywale ważna i godna poparcia. Trzeba też pamiętać o tym, że ten świat wirtualny w dzisiejszych czasach – a w przyszłości pewnie jeszcze bardziej – będzie jedną z głównych płaszczyzn samorealizacji obywatela, dlatego finał tych prac jest istotny.

Warto jednak także pamiętać, że nie wolno zrównywać obowiązków państwa, instytucji publicznej z sektorem prywatnym i sprawy, o których dzisiaj rozmawiamy, muszą być zrealizowane i to skutecznie, jeżeli chodzi o instytucje i sektor publiczny, ale nie powinny być narzucone sektorowi prywatnemu.

 
  
MPphoto
 

  Romana Tomc (PPE). – V Evropi živi štiridesetkrat več ljudi s posebnimi potrebami, kot ima prebivalcev moja država. S staranjem prebivalstva pa lahko pričakujemo, da se bo njihovo število v prihodnjih letih še povečevalo.

V današnji dobi, ko je internet postal naše glavno orodje za dostop do informacij, za komunikacijo in storitve na internetu, menim, da se glede dostopnosti za vse uporabnike, tudi za osebe s posebnimi potrebami, o tem sploh ne bi smeli več pogovarjati, to ne bi smelo biti več vprašanje.

Pri razvoju, ki smo ga doživeli in ki smo mu še vedno priča, je nedopustno, da tako velika skupina ljudi še nima enakega dostopa do digitalnih proizvodov in storitev. To jim seveda onemogoča enakopravno življenje, enakopravno sodelovanje pri izobraževanju v digitalni družbi in seveda tudi na trgu dela.

Zato zelo lepo, zelo toplo pozdravljam dejstvo, da bodo z določbami iz te direktive spletišča in mobilne aplikacije javnih organov morale izpolnjevati skupne evropske standarde dostopnosti. To je eden izmed bistvenih korakov za zagotavljanje enakosti in preprečevanje diskriminacije.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κυρία Πρόεδρε, οι πάροχοι πληροφοριών και υπηρεσιών, όπως οι οργανισμοί του Δημοσίου, στηρίζονται όλο και περισσότερο στο Διαδίκτυο. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο να τηρούνται ορισμένες αρχές κατά τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση των ιστοτόπων, καθώς και των εφαρμογών για φορητές συσκευές, προκειμένου να καθίστανται περισσότερο προσβάσιμες στους χρήστες. Επιπλέον, θα πρέπει κάθε κράτος μέλος να βασίζεται στις συμφωνημένες απαιτήσεις προσβασιμότητας, ώστε να επωφεληθούν οι οργανισμοί του δημοσίου τομέα από τη φθηνότερη παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την προσβασιμότητα στο Διαδίκτυο. Τέλος, με αυτόν τον τρόπο, αναμένεται να επωφεληθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες ανήκουν στους προμηθευτές προσβάσιμων ιστοτόπων και εφαρμογών και, επομένως, να συμβάλουν με αυτό τον τρόπο στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). – Gospođo predsjednice, imam dugogodišnje iskustvo suradnje s građanima s invaliditetom i s posebnim potrebama ili s njihovim udrugama i moram reći, prisjećam se vremena kada su došli prvi telefoni i poslije kada su došli pametni telefoni, koliko je to radosti i sreće bilo za mnoge od njih. Isto tako, iskustvo vezano za servis javnog sektora, vezano za e-plaćanje ili e-komunikaciju je nešto što se pokazalo iznimno vrijednim.

Spojiti ovo u jednom ovakvom izvještaju je nešto što snažno podržavam i što želim poručiti kao osoba koja je već dvadesetak godina zaista pokušala učiniti baš nekako život lakšim i bez barijera, jer ovim sadašnjim načinom na koji namjeravamo kroz ovu direktivu stvoriti novu kvalitetu življenja, stvoriti inkluzivno društvo za osamdesetak milijuna ljudi koji imaju posebne potrebe u Europi, to je nešto što iziskuje potpunu i snažnu podršku svih nas.

Na kraju želim samo dodati ovo: sljedeći korak mora biti slobodan wi-fi za sve. To je Juncker najavio, moramo mu dati kompletnu podršku da se to i ostvari.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Vytenis Povilas Andriukaitis, Member of the Commission. – Madam President, of course I agree with those very sensitive words said to us by Madam Kuneva. It is of course regrettable that our legislative process takes time but, as I already mentioned earlier, the web accessibility directive is a cornerstone of an inclusive digital single market.

Of course it demonstrates once more that co-legislators can work together to create a better Europe, enhancing social inclusion and eliminating barriers hampering competition, competitiveness and economic growth.

I would like to thank the rapporteur, Ms Dita Charanzová, and the shadow rapporteurs, for their dedicated and hard work to get the directive to this stage.

We look forward to the vote of adoption by Parliament and assure you that we are fully committed to helping and facilitating the implementation of the directive.

 
  
MPphoto
 

  Dita Charanzová, rapporteur. – Madam President, Commissioner Andriukaitis, I think this debate has confirmed what I said at the beginning. We all believe that each individual must be treated with dignity and respect by our governments and our society. This will be endorsed tomorrow when both this legislation and a pilot project that supports it are adopted. EUR 600 000 will be available to make the web accessible, thanks to the Members of this House. I hope that the Commission will use this money wisely.

Let me end by thanking all the shadows and colleagues who expressed their views today. I would also like to thank everyone in this House who made this possible, especially the policy adviser of the ALDE Group, Thierry Masson, and my assistant Andrew Hillman, as well as the whole IMCO Secretariat and our Chair, Vicky Ford. I look forward to our Parliament continuing to be a voice for all the people of Europe, including persons with disabilities.

 
  
 

President. The debate is closed.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. – Labai džiaugiuosi, kad pagaliau visos valstybės narės sutarė dėl šios itin svarbios direktyvos. Ministerijų, ligoninių, teismų ir kitų viešųjų įstaigų interneto svetainės ir mobiliosios programėlės taps prieinamesnės neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus žmonėms. Naršyti internete jiems padės tokios pagalbinės priemonės kaip ekrano skaitytuvai, alternatyvus tekstas ar garsinė informacija.

Mes Europos Parlamente pasiekėme, kad naujosios taisyklės apimtų ir mobiliąsias programėles. Svetainėse turės būti skelbiama informacija apie jų atitikimą naujosioms ES taisyklėms, taip pat nurodoma, kuris turinys jų neatitinka ir kodėl. Naršytojai turės galimybę pranešti svetainių autoriams apie prieinamumo reikalavimų nesilaikymą. Dalis svetainių turinio, pavyzdžiui, programinės įrangos rinkmenų formatai, iš anksto įrašyti vaizdo ar garso klipai ar suarchyvuotas turinys, galės jų neatitikti, tačiau vartotojui paprašius ši informacija turės būti jam pateikta tinkamu būdu ir formatu. Ši nuostata dokumente atsirado irgi Parlamento dėka.

Kadangi taisyklės jau suderintos su ES Taryba, nebeliko kliūčių joms įsigalioti. ES valstybės turės per beveik dvejus metus perkelti šias taisykles į savo teisę. Iki tol sukurti tinklapiai turės būti pritaikyti prie naujųjų reikalavimų per dar dvejus metus, naujai sukurti tinklalapiai – per vienerius metus, o visos mobiliosios aplikacijos – per beveik trejus metus.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. – Con la aprobación de esta directiva, conocida como Directiva Web, a partir de ahora, todos los sitios web y aplicaciones móviles, incluidos los documentos electrónicos y multimedia, de las autoridades públicas en Europa tienen que ser accesibles para una amplia gama de usuarios, incluyendo 80 millones de personas con discapacidad. Este es un hito crucial para lograr una sociedad digital integradora, en la que las personas con discapacidad y otros usuarios tienen acceso a los servicios en línea en igualdad de condiciones con otras personas, lo cual es un derecho consagrado en la CDPD de la ONU. La Unión debe asegurarse de su implementación a nivel nacional y que no se abuse de las excepciones previstas en el texto. Mediante la supervisión y presentación de informes a la Comisión y un grupo de expertos formado por las partes interesadas a nivel europeo, la Unión puede abordar más fácilmente los problemas en la aplicación y trabajar de manera más eficaz. Además, se debe continuar abogando por otra legislación pertinente o complementaria de la Unión, incluida la Ley europea de accesibilidad y la revisión de la Directiva de servicios de medios audiovisuales para garantizar que se abordará de forma adecuada lo que no está cubierto por la Directiva Web.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. – Örömmel állapítom meg, hogy a mai napon egy 4 éves munka zárulhat le és az Európai Parlament által 2011. október 25-én elfogadott jelentésemmel összhangban innovatív és tudásalapú gazdaságok már nem alakulhatnak ki a fogyatékossággal élők számára hozzáférhető, kötelező jogszabályokkal bevezetett tartalmak és formák nélkül. Mint emlékezetes, az Európai Bizottság eredetileg egy sokkal korlátozottabb javaslatot tett le az asztalra, amit mi, itt a Parlamentben jelentősen kibővítettünk. Az eredetileg javasolt közszektorbeli szolgáltatások mellett immáron a közszolgáltatások széles körére is kiterjed a hatály. Nemcsak a weblapokra, hanem a mobilapplikációkra is vonatkoznak majd az akadálymentességet biztosító előírások, ugyanis szabványok használatát is előírja a jogszabály. Végezetül a fogyatékossággal élő emberek érdekképviseleti szervei is szerepet kapnak a végrehajtás során, amire bő két év, mintegy 21 hónap áll rendelkezésre. A munka nem ért véget: úton van az audiovizuális csomag és az European Accessibility Act.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Paunova (PPE), in writing. – The digital single market aims at bringing people together. For many of us, going online is the quickest and most convenient way of getting informed. However this is not a reality for around one fifth of the EU population. A great deal of the public sector bodies’ websites are not fit for use by people with disabilities, such as hearing and vision impairment.

The swift implementation of the Accessibility of public sector bodies’ websites Directive will empower European consumers with disabilities to access information and public services available online. I invite the European Commission to keep a close eye on the process of implementation. At the same time, however this process should not pose disproportionate burden on EU Member States. The European Parliament managed to keep the text realistic and reasonable, which I believe will help the smooth work-on-the-ground of this Directive.

I would like to thank all colleagues involved in the negotiations, who managed to widen the scope to all public sector bodies and also to include the mobile sites and applications. This is a step towards enabling people with disabilities to access the public sector bodies’ websites anywhere at any time and also a key step to future-proof this Directive.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου