Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 25. října 2016 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Změna pořadu jednání
 3.Mechanismus EU pro demokracii, právní stát a základní práva (rozprava)
 4.Vnitřní bezpečnost v EU – pokrok dosažený při provádění přijatých bezpečnostních opatření a budoucí výzvy (rozprava)
 5.Hlasování
  5.1.Automatizovaná výměna údajů o DNA s Dánskem (A8-0289/2016 - Claude Moraes) (hlasování)
  5.2.Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů s Dánskem (A8-0288/2016 - Claude Moraes) (hlasování)
  5.3.Dohoda mezi EU a Čínou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických pasů (A8-0281/2016 - Bodil Valero) (hlasování)
  5.4.Členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova) (hlasování)
  5.5.Žádost, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity (A8-0301/2016 - Evelyn Regner) (hlasování)
  5.6.Žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Jane Collinsová (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka) (hlasování)
  5.7.Žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Mario Borghezio (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki) (hlasování)
  5.8.Statistika železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách (A8-0300/2016 - Michael Cramer) (hlasování)
  5.9.Statistika přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (přenesené a prováděcí pravomoci) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout) (hlasování)
  5.10.Právní rámec Unie pro porušování celních předpisů a sankce (A8-0239/2016 - Kaja Kallas) (hlasování)
 6.Přivítání
 7.Hlasování (pokračování)
  7.1.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2016: bezpečnost orgánů EU (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (hlasování)
  7.2.Strategie EU vůči Íránu po jaderné dohodě (A8-0286/2016 - Richard Howitt) (hlasování)
  7.3.Boj proti korupci a následné kroky v návaznosti na usnesení CRIM (A8-0284/2016 - Laura Ferrara) (hlasování)
  7.4.Lidská práva a migrace ve třetích zemích (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat) (hlasování)
  7.5.Odpovědnost podniků za závažné porušování lidských práv ve třetích zemích (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao) (hlasování)
  7.6.Strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu (A8-0278/2016 - András Gyürk) (hlasování)
  7.7.Sjednocení kontroly rybolovu v Evropě (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas) (hlasování)
  7.8.Zlepšování propojení a přístupnosti dopravní infrastruktury ve střední a východní Evropě (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba) (hlasování)
  7.9.Mechanismus EU pro demokracii, právní stát a základní práva (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld) (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
  8.1.Automatizovaná výměna údajů o DNA s Dánskem (A8-0289/2016 - Claude Moraes)
  8.2.Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů s Dánskem (A8-0288/2016 - Claude Moraes)
  8.3.Dohoda mezi EU a Čínou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických pasů (A8-0281/2016 - Bodil Valero)
  8.4.Členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova)
  8.5.Žádost, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity (A8-0301/2016 - Evelyn Regner)
  8.6.Žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Jane Collinsová (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  8.7.Žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Mario Borghezio (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki)
  8.8.Statistika železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách (A8-0300/2016 - Michael Cramer)
  8.9.Statistika přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (přenesené a prováděcí pravomoci) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout)
  8.10.Právní rámec Unie pro porušování celních předpisů a sankce (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
  8.11.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2016: bezpečnost orgánů EU (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  8.12.Strategie EU vůči Íránu po jaderné dohodě (A8-0286/2016 - Richard Howitt)
  8.13.Boj proti korupci a následné kroky v návaznosti na usnesení CRIM (A8-0284/2016 - Laura Ferrara)
  8.14.Lidská práva a migrace ve třetích zemích (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat)
  8.15.Odpovědnost podniků za závažné porušování lidských práv ve třetích zemích (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao)
  8.16.Strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu (A8-0278/2016 - András Gyürk)
  8.17.Sjednocení kontroly rybolovu v Evropě (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas)
  8.18.Zlepšování propojení a přístupnosti dopravní infrastruktury ve střední a východní Evropě (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba)
  8.19.Mechanismus EU pro demokracii, právní stát a základní práva (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld)
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 10.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 11.Pracovní program Komise na rok 2017 (rozprava)
 12.Přezkum víceletého finančního rámce v polovině období (rozprava)
 13.Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly (rozprava)
 14.Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 105 odst. 6 a čl. 106 odst. 4 písm. d) jednacího řádu): viz zápis
 15.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 (rozprava)
 16.Balíček opatření týkajících se zdanění právnických osob (rozprava)
 17.Přístupnost webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (rozprava)
 18.Ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin (rozprava)
 19.Tuky s obsahem transmastných kyselin (rozprava)
 20.Předložení dokumentů: viz zápis
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 22.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (4734 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (15245 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí