Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 25. oktober 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Ændring af dagsordenen
 3.Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (forhandling)
 4.Intern sikkerhed i EU - de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelsen af vedtagne sikkerhedsforanstaltninger, og de udfordringer, der ligger forude (forhandling)
 5.Afstemningstid
  5.1.Elektronisk udveksling med Danmark af DNA-oplysninger (A8-0289/2016 - Claude Moraes) (afstemning)
  5.2.Elektronisk udveksling med Danmark af fingeraftryksdata (A8-0288/2016 - Claude Moraes) (afstemning)
  5.3.Aftale mellem EU og Folkerepublikken Kina om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas (A8-0281/2016 - Bodil Valero) (afstemning)
  5.4.Medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova) (afstemning)
  5.5.Anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet (A8-0301/2016 - Evelyn Regner) (afstemning)
  5.6.Anmodning om beskyttelse af Jane Collins privilegier og immuniteter (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka) (afstemning)
  5.7.Anmodning om beskyttelse af Mario Borghezios privilegier og immuniteter (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki) (afstemning)
  5.8.Statistik over jernbanetransport for så vidt angår indsamling af data om gods, passagerer og ulykker (A8-0300/2016 - Michael Cramer) (afstemning)
  5.9.Statistik over godstransport ad indre vandveje (delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout) (afstemning)
  5.10.Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner (A8-0239/2016 - Kaja Kallas) (afstemning)
 6.Velkomstord
 7.Afstemningstid (fortsat)
  7.1.Forslag til ændringsbudget nr. 3/2016: Institutionernes sikkerhed (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (afstemning)
  7.2.EU's strategi over for Iran efter atomaftalen (A8-0286/2016 - Richard Howitt) (afstemning)
  7.3.Bekæmpelse af korruption og opfølgning af CRIM-beslutningen (A8-0284/2016 - Laura Ferrara) (afstemning)
  7.4.Menneskerettigheder og migration i tredjelande (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat) (afstemning)
  7.5.Virksomheders ansvar for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i tredjelande (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao) (afstemning)
  7.6.EU-strategi for flydende naturgas og gaslagring (A8-0278/2016 - András Gyürk) (afstemning)
  7.7.Hvordan gøres fiskerikontrollen i EU homogen? (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas) (afstemning)
  7.8.Forbedring af forbindelserne og transportinfrastrukturens tilgængelighed i Central- og Østeuropa (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba) (afstemning)
  7.9.Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld) (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
  8.1.Elektronisk udveksling med Danmark af DNA-oplysninger (A8-0289/2016 - Claude Moraes)
  8.2.Elektronisk udveksling med Danmark af fingeraftryksdata (A8-0288/2016 - Claude Moraes)
  8.3.Aftale mellem EU og Folkerepublikken Kina om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas (A8-0281/2016 - Bodil Valero)
  8.4.Medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova)
  8.5.Anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet (A8-0301/2016 - Evelyn Regner)
  8.6.Anmodning om beskyttelse af Jane Collins privilegier og immuniteter (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  8.7.Anmodning om beskyttelse af Mario Borghezios privilegier og immuniteter (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki)
  8.8.Statistik over jernbanetransport for så vidt angår indsamling af data om gods, passagerer og ulykker (A8-0300/2016 - Michael Cramer)
  8.9.Statistik over godstransport ad indre vandveje (delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout)
  8.10.Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
  8.11.Forslag til ændringsbudget nr. 3/2016: Institutionernes sikkerhed (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  8.12.EU's strategi over for Iran efter atomaftalen (A8-0286/2016 - Richard Howitt)
  8.13.Bekæmpelse af korruption og opfølgning af CRIM-beslutningen (A8-0284/2016 - Laura Ferrara)
  8.14.Menneskerettigheder og migration i tredjelande (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat)
  8.15.Virksomheders ansvar for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i tredjelande (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao)
  8.16.EU-strategi for flydende naturgas og gaslagring (A8-0278/2016 - András Gyürk)
  8.17.Hvordan gøres fiskerikontrollen i EU homogen? (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas)
  8.18.Forbedring af forbindelserne og transportinfrastrukturens tilgængelighed i Central- og Østeuropa (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba)
  8.19.Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld)
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 11.Kommissionens arbejdsprogram 2017 (forhandling)
 12.Midtvejsrevision af FFR (forhandling)
 13.Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner (forhandling)
 14.Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 105, stk. 6, og artikel 106, stk. 4, litra d): se protokollen
 15.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2016 (forhandling)
 16.Selskabsbeskatningspakke (forhandling)
 17.Tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (forhandling)
 18.Beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere (forhandling)
 19.Transfedtsyrer (forhandling)
 20.Modtagne dokumenter: se protokollen
 21.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 22.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (4734 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (15245 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik