Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Teisipäev, 25. oktoober 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Päevakorra muutmine
 3.ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanism (arutelu)
 4.ELi sisejulgeolek - vastuvõetud julgeolekumeetmete rakendamisel tehtud edusammud ja tulevased väljakutsed (arutelu)
 5.Hääletused
  5.1.DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamine Taanis (A8-0289/2016 - Claude Moraes) (hääletus)
  5.2.Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Taanis (A8-0288/2016 - Claude Moraes) (hääletus)
  5.3.ELi ja Hiina vaheline leping diplomaatilise passi kasutajate puhul lühiajalise viisa nõudest loobumise kohta (A8-0281/2016 - Bodil Valero) (hääletus)
  5.4.Liikmesriigid, kes on finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või raskustesse sattumise ohus (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova) (hääletus)
  5.5.Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0301/2016 - Evelyn Regner) (hääletus)
  5.6.Jane Collinsi eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka) (hääletus)
  5.7.Mario Borghezio eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki) (hääletus)
  5.8.Raudteeveo statistika seoses kaupade, reisijate ja õnnetuste andmete kogumisega (A8-0300/2016 - Michael Cramer) (hääletus)
  5.9.Kaupade siseveetranspordi statistika (delegeeritud ja rakendusvolituste andmine) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout) (hääletus)
  5.10.Tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitlev liidu õigusraamistik (A8-0239/2016 - Kaja Kallas) (hääletus)
 6.Tervitus
 7.Hääletused (jätkamine)
  7.1.Paranduseelarve projekt nr 3/2016: institutsioonide turvalisus (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (hääletus)
  7.2.ELi strateegia Iraani suhtes pärast tuumakokkuleppe saavutamist (A8-0286/2016 - Richard Howitt) (hääletus)
  7.3.Korruptsioonivastane võitlus ja CRIM-erikomisjoni resolutsiooni järelmeetmed (A8-0284/2016 - Laura Ferrara) (hääletus)
  7.4.Inimõigused ja ränne kolmandates riikides (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat) (hääletus)
  7.5.Juriidilise isiku vastutus inimõiguste raskete rikkumiste puhul kolmandates riikides (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao) (hääletus)
  7.6.Veeldatud maagaasi ja selle hoiustamise ELi strateegia (A8-0278/2016 - András Gyürk) (hääletus)
  7.7.Kalanduskontrolli ühtlustamine Euroopas (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas) (hääletus)
  7.8.Kesk- ja Ida-Euroopa transporditaristu ühenduste ja juurdepääsetavuse parandamine (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba) (hääletus)
  7.9.ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanism (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
  8.1.DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamine Taanis (A8-0289/2016 - Claude Moraes)
  8.2.Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Taanis (A8-0288/2016 - Claude Moraes)
  8.3.ELi ja Hiina vaheline leping diplomaatilise passi kasutajate puhul lühiajalise viisa nõudest loobumise kohta (A8-0281/2016 - Bodil Valero)
  8.4.Liikmesriigid, kes on finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või raskustesse sattumise ohus (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova)
  8.5.Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0301/2016 - Evelyn Regner)
  8.6.Jane Collinsi eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  8.7.Mario Borghezio eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki)
  8.8.Raudteeveo statistika seoses kaupade, reisijate ja õnnetuste andmete kogumisega (A8-0300/2016 - Michael Cramer)
  8.9.Kaupade siseveetranspordi statistika (delegeeritud ja rakendusvolituste andmine) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout)
  8.10.Tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitlev liidu õigusraamistik (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
  8.11.Paranduseelarve projekt nr 3/2016: institutsioonide turvalisus (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  8.12.ELi strateegia Iraani suhtes pärast tuumakokkuleppe saavutamist (A8-0286/2016 - Richard Howitt)
  8.13.Korruptsioonivastane võitlus ja CRIM-erikomisjoni resolutsiooni järelmeetmed (A8-0284/2016 - Laura Ferrara)
  8.14.Inimõigused ja ränne kolmandates riikides (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat)
  8.15.Juriidilise isiku vastutus inimõiguste raskete rikkumiste puhul kolmandates riikides (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao)
  8.16.Veeldatud maagaasi ja selle hoiustamise ELi strateegia (A8-0278/2016 - András Gyürk)
  8.17.Kalanduskontrolli ühtlustamine Euroopas (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas)
  8.18.Kesk- ja Ida-Euroopa transporditaristu ühenduste ja juurdepääsetavuse parandamine (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba)
  8.19.ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanism (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld)
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.Komisjoni 2017. aasta tööprogramm (arutelu)
 12.Mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine (arutelu)
 13.Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve – kõik jaod (arutelu)
 14.Delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 105 lõige 6 ja artikli 106 lõike 4 punkt d) (vt protokoll)
 15.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta prioriteetide rakendamine (arutelu)
 16.Äriühingute maksustamise pakett (arutelu)
 17.Avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavus (arutelu)
 18.Taimekahjustajate vastased kaitsemeetmed (arutelu)
 19.Transrasvad (arutelu)
 20.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 21.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 22.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (4734 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (15245 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika