Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 25. lokakuuta 2016 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Esityslistan muuttaminen
 3.Demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskeva EU:n järjestelmä (keskustelu)
 4.EU:n sisäinen turvallisuus – hyväksyttyjen turvallisuustoimenpiteiden täytäntöönpanossa saavutettu edistys ja tulevat haasteet (keskustelu)
 5.Äänestykset
  5.1.DNA-tietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Tanskan kanssa (A8-0289/2016 - Claude Moraes) (äänestys)
  5.2.Sormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Tanskan kanssa (A8-0288/2016 - Claude Moraes) (äänestys)
  5.3.EU:n ja Kiinan välinen sopimus diplomaattipassin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta (A8-0281/2016 - Bodil Valero) (äänestys)
  5.4.Rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevat tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivät jäsenvaltiot (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova) (äänestys)
  5.5.Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0301/2016 - Evelyn Regner) (äänestys)
  5.6.Jane Collinsin erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskeva pyyntö (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka) (äänestys)
  5.7.Mario Borghezion erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskeva pyyntö (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki) (äänestys)
  5.8.Rautatieliikenteen tilastot tavaroita, matkustajia ja onnettomuuksia koskevien tietojen keruun osalta (A8-0300/2016 - Michael Cramer) (äänestys)
  5.9.Sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout) (äänestys)
  5.10.Tullirikkomuksia ja -seuraamuksia koskeva unionin oikeudellinen kehys (A8-0239/2016 - Kaja Kallas) (äänestys)
 6.Tervetulotoivotukset
 7.Äänestykset (jatkoa)
  7.1.Lisätalousarvioesitys nro 3/2016: Toimielinten turvallisuus (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (äänestys)
  7.2.EU:n Iranin-strategia ydinsopimuksen jälkeen (A8-0286/2016 - Richard Howitt) (äänestys)
  7.3.Korruption torjunta ja jatkotoimenpiteet CRIM-erityisvaliokunnan päätöslauselman johdosta (A8-0284/2016 - Laura Ferrara) (äänestys)
  7.4.Ihmisoikeudet ja muuttoliike kolmansissa maissa (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat) (äänestys)
  7.5.Yritysten vastuu kolmansissa maissa tehdyistä vakavista ihmisoikeusrikkomuksista (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao) (äänestys)
  7.6.Nesteytettyä maakaasua ja kaasun varastointia koskeva EU:n strategia (A8-0278/2016 - András Gyürk) (äänestys)
  7.7.Kalastuksen valvonnan yhdenmukaistaminen Euroopassa (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas) (äänestys)
  7.8.Keski- ja Itä-Euroopan liikenneinfrastruktuurin yhteyksien ja saavutettavuuden parantaminen (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba) (äänestys)
  7.9.Demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskeva EU:n järjestelmä (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld) (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
  8.1.DNA-tietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Tanskan kanssa (A8-0289/2016 - Claude Moraes)
  8.2.Sormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Tanskan kanssa (A8-0288/2016 - Claude Moraes)
  8.3.EU:n ja Kiinan välinen sopimus diplomaattipassin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta (A8-0281/2016 - Bodil Valero)
  8.4.Rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevat tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivät jäsenvaltiot (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova)
  8.5.Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0301/2016 - Evelyn Regner)
  8.6.Jane Collinsin erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskeva pyyntö (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  8.7.Mario Borghezion erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskeva pyyntö (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki)
  8.8.Rautatieliikenteen tilastot tavaroita, matkustajia ja onnettomuuksia koskevien tietojen keruun osalta (A8-0300/2016 - Michael Cramer)
  8.9.Sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout)
  8.10.Tullirikkomuksia ja -seuraamuksia koskeva unionin oikeudellinen kehys (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
  8.11.Lisätalousarvioesitys nro 3/2016: Toimielinten turvallisuus (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  8.12.EU:n Iranin-strategia ydinsopimuksen jälkeen (A8-0286/2016 - Richard Howitt)
  8.13.Korruption torjunta ja jatkotoimenpiteet CRIM-erityisvaliokunnan päätöslauselman johdosta (A8-0284/2016 - Laura Ferrara)
  8.14.Ihmisoikeudet ja muuttoliike kolmansissa maissa (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat)
  8.15.Yritysten vastuu kolmansissa maissa tehdyistä vakavista ihmisoikeusrikkomuksista (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao)
  8.16.Nesteytettyä maakaasua ja kaasun varastointia koskeva EU:n strategia (A8-0278/2016 - András Gyürk)
  8.17.Kalastuksen valvonnan yhdenmukaistaminen Euroopassa (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas)
  8.18.Keski- ja Itä-Euroopan liikenneinfrastruktuurin yhteyksien ja saavutettavuuden parantaminen (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba)
  8.19.Demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskeva EU:n järjestelmä (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld)
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 11.Komission työohjelma 2017 (keskustelu)
 12.Monivuotisen rahoituskehyksen tarkistaminen (keskustelu)
 13.Euroopan unionin yleinen talousarvio 2017 - kaikki pääluokat (keskustelu)
 14.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta ja 106 artiklan 4 kohdan d alakohta): ks. pöytäkirja
 15.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuoden 2016 painopisteiden täytäntöönpano (keskustelu)
 16.Yhtiöveropaketti (keskustelu)
 17.Julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuus (keskustelu)
 18.Kasvintuhoojien vastaiset suojatoimenpiteet (keskustelu)
 19.Transrasvat (keskustelu)
 20.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 21.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 22.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (4734 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (15245 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö