Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Doslovno izvješće
Utorak, 25. listopada 2016. - StrasbourgRevidirano izdanje
 1.Sastav odbora
 2.Izmjena dnevnog reda
 3.Mehanizam EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava (rasprava)
 4.Unutarnja sigurnost u EU-u - postignuti napredak u provedbi usvojenih sigurnosnih mjera i predstojeći izazovi (rasprava)
 5.Glasovanje
  5.1.Automatizirana razmjena podataka o DNK u Danskoj (A8-0289/2016 - Claude Moraes) (glasovanje)
  5.2.Automatizirana razmjena daktiloskopskih podataka u Danskoj (A8-0288/2016 - Claude Moraes) (glasovanje)
  5.3.Sporazum između Europske unije i Narodne Republike Kine o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak za nositelje diplomatskih putovnica (A8-0281/2016 - Bodil Valero) (glasovanje)
  5.4.Države članice koje su u poteškoćama ili kojima prijete ozbiljne poteškoće u odnosu na njihovu financijsku stabilnost (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova) (glasovanje)
  5.5.Zahtjev za ukidanje imuniteta Jean-Marieju Le Penu (A8-0301/2016 - Evelyn Regner) (glasovanje)
  5.6.Zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta Jane Collins (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka) (glasovanje)
  5.7.Zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta Marija Borghezija (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki) (glasovanje)
  5.8.Statistika željezničkog prijevoza u vezi s prikupljanjem podataka o robi, putnicima i nesrećama (A8-0300/2016 - Michael Cramer) (glasovanje)
  5.9.Statistika prijevoza robe na unutarnjim vodnim putovima (delegirane i provedbene ovlasti) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout) (glasovanje)
  5.10.Pravni okvir Unije za carinske prekršaje i sankcije (A8-0239/2016 - Kaja Kallas) (glasovanje)
 6.Dobrodošlica
 7.Glasovanje (nastavak)
  7.1.Nacrt izmjene proračuna br. 3/2016: Sigurnost institucija (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (glasovanje)
  7.2.Strategija EU-a prema Iranu nakon nuklearnog sporazuma (A8-0286/2016 - Richard Howitt) (glasovanje)
  7.3.Borba protiv korupcije i daljnje postupanje nakon rezolucije Odbora CRIM (A8-0284/2016 - Laura Ferrara) (glasovanje)
  7.4.Ljudska prava i migracije u trećim zemljama (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat) (glasovanje)
  7.5.Korporativna odgovornost za ozbiljne povrede ljudskih prava u trećim zemljama (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao) (glasovanje)
  7.6.Strategija EU-a za ukapljeni prirodni plin i skladištenje plina (A8-0278/2016 - András Gyürk) (glasovanje)
  7.7.Kako uskladiti nadzor ribarstva u Europi? (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas) (glasovanje)
  7.8.Poboljšanje povezanosti i dostupnosti prometne infrastrukture u srednjoj i istočnoj Europi (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba) (glasovanje)
  7.9.Mehanizam EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld) (glasovanje)
 8.Obrazloženja glasovanja
  8.1.Automatizirana razmjena podataka o DNK u Danskoj (A8-0289/2016 - Claude Moraes)
  8.2.Automatizirana razmjena daktiloskopskih podataka u Danskoj (A8-0288/2016 - Claude Moraes)
  8.3.Sporazum između Europske unije i Narodne Republike Kine o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak za nositelje diplomatskih putovnica (A8-0281/2016 - Bodil Valero)
  8.4.Države članice koje su u poteškoćama ili kojima prijete ozbiljne poteškoće u odnosu na njihovu financijsku stabilnost (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova)
  8.5.Zahtjev za ukidanje imuniteta Jean-Marieju Le Penu (A8-0301/2016 - Evelyn Regner)
  8.6.Zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta Jane Collins (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  8.7.Zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta Marija Borghezija (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki)
  8.8.Statistika željezničkog prijevoza u vezi s prikupljanjem podataka o robi, putnicima i nesrećama (A8-0300/2016 - Michael Cramer)
  8.9.Statistika prijevoza robe na unutarnjim vodnim putovima (delegirane i provedbene ovlasti) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout)
  8.10.Pravni okvir Unije za carinske prekršaje i sankcije (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
  8.11.Nacrt izmjene proračuna br. 3/2016: Sigurnost institucija (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  8.12.Strategija EU-a prema Iranu nakon nuklearnog sporazuma (A8-0286/2016 - Richard Howitt)
  8.13.Borba protiv korupcije i daljnje postupanje nakon rezolucije Odbora CRIM (A8-0284/2016 - Laura Ferrara)
  8.14.Ljudska prava i migracije u trećim zemljama (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat)
  8.15.Korporativna odgovornost za ozbiljne povrede ljudskih prava u trećim zemljama (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao)
  8.16.Strategija EU-a za ukapljeni prirodni plin i skladištenje plina (A8-0278/2016 - András Gyürk)
  8.17.Kako uskladiti nadzor ribarstva u Europi? (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas)
  8.18.Poboljšanje povezanosti i dostupnosti prometne infrastrukture u srednjoj i istočnoj Europi (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba)
  8.19.Mehanizam EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld)
 9.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 10.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice: vidi zapisnik
 11.Program rada Komisije za 2017. (rasprava)
 12.Revizija VFO-a u sredini programskog razdoblja (rasprava)
 13.Opći proračun Europske unije za 2017. – svi dijelovi (rasprava)
 14.Delegirani akti i provedbene mjere (članak 105. stavak 6. i članak 106. stavak 4. točka (d) Poslovnika): vidi zapisnik
 15.Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2016. (rasprava)
 16.Paket za oporezivanje dobiti poduzeća (rasprava)
 17.Lakši pristup internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama tijela javnog sektora (rasprava)
 18.Zaštitne mjere protiv organizama štetnih za bilje (rasprava)
 19.Transmasne kiseline (rasprava)
 20.Podnošenje dokumenata: vidjeti zapisnik
 21.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice: vidi zapisnik
 22.Zatvaranje dnevne sjednice
Doslovno izvješće
Revidirano izdanje (4734 kb)
 
Doslovno izvješće
Revidirano izdanje (15245 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti