Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Antradienis, 2016 m. spalio 25 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Darbotvarkės keitimas
 3.ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimas (diskusijos)
 4.ES vidaus saugumas. Pažanga, padaryta įgyvendinant patvirtintas saugumo priemones, ir ateities uždaviniai (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  5.1.Automatinis keitimasis DNR duomenimis Danijoje (A8-0289/2016 - Claude Moraes) (balsavimas)
  5.2.Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Danijoje (A8-0288/2016 - Claude Moraes) (balsavimas)
  5.3.Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimas dėl trumpalaikių vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams (A8-0281/2016 - Bodil Valero) (balsavimas)
  5.4.Valstybės narės, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova) (balsavimas)
  5.5.Prašymas atšaukti Jean-Marie Le Pen imunitetą (A8-0301/2016 - Evelyn Regner) (balsavimas)
  5.6.Prašymas ginti Jane Collins privilegijas ir imunitetus (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka) (balsavimas)
  5.7.Prašymas ginti Mario Borghezio privilegijas ir imunitetus (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki) (balsavimas)
  5.8.Geležinkelių transporto statistika, susijusi su krovinių, keleivių ir eismo įvykių duomenų rinkimu (A8-0300/2016 - Michael Cramer) (balsavimas)
  5.9.Krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistika (deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout) (balsavimas)
  5.10.Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinė sistema (A8-0239/2016 - Kaja Kallas) (balsavimas)
 6.Oficialus pasveikinimas
 7.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  7.1.Taisomojo biudžeto Nr. 3/2016 projektas. Institucijų saugumas (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (balsavimas)
  7.2.ES strategija Irano atžvilgiu po susitarimo branduolinių klausimų srityje (A8-0286/2016 - Richard Howitt) (balsavimas)
  7.3.Kova su korupcija ir tolesni su CRIM rezoliucija susiję veiksmai (A8-0284/2016 - Laura Ferrara) (balsavimas)
  7.4.Žmogaus teisės ir migracija trečiosiose šalyse (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat) (balsavimas)
  7.5.Bendrovių atsakomybė už rimtus žmogaus teisių pažeidimus trečiosiose šalyse (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao) (balsavimas)
  7.6.ES suskystintų gamtinių dujų naudojimo ir dujų laikymo strategija (A8-0278/2016 - András Gyürk) (balsavimas)
  7.7.Kaip suvienodinti žuvininkystės kontrolę Europoje? (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas) (balsavimas)
  7.8.Transporto infrastruktūros Vidurio ir Rytų Europoje jungties ir prieigos pagerinimas (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba) (balsavimas)
  7.9.ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimas (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld) (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
  8.1.Automatinis keitimasis DNR duomenimis Danijoje (A8-0289/2016 - Claude Moraes)
  8.2.Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Danijoje (A8-0288/2016 - Claude Moraes)
  8.3.Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimas dėl trumpalaikių vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams (A8-0281/2016 - Bodil Valero)
  8.4.Valstybės narės, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova)
  8.5.Prašymas atšaukti Jean-Marie Le Pen imunitetą (A8-0301/2016 - Evelyn Regner)
  8.6.Prašymas ginti Jane Collins privilegijas ir imunitetus (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  8.7.Prašymas ginti Mario Borghezio privilegijas ir imunitetus (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki)
  8.8.Geležinkelių transporto statistika, susijusi su krovinių, keleivių ir eismo įvykių duomenų rinkimu (A8-0300/2016 - Michael Cramer)
  8.9.Krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistika (deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout)
  8.10.Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinė sistema (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
  8.11.Taisomojo biudžeto Nr. 3/2016 projektas. Institucijų saugumas (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  8.12.ES strategija Irano atžvilgiu po susitarimo branduolinių klausimų srityje (A8-0286/2016 - Richard Howitt)
  8.13.Kova su korupcija ir tolesni su CRIM rezoliucija susiję veiksmai (A8-0284/2016 - Laura Ferrara)
  8.14.Žmogaus teisės ir migracija trečiosiose šalyse (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat)
  8.15.Bendrovių atsakomybė už rimtus žmogaus teisių pažeidimus trečiosiose šalyse (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao)
  8.16.ES suskystintų gamtinių dujų naudojimo ir dujų laikymo strategija (A8-0278/2016 - András Gyürk)
  8.17.Kaip suvienodinti žuvininkystės kontrolę Europoje? (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas)
  8.18.Transporto infrastruktūros Vidurio ir Rytų Europoje jungties ir prieigos pagerinimas (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba)
  8.19.ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimas (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld)
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 11.2017 m. Komisijos darbo programa (diskusijos)
 12.DFP laikotarpio vidurio peržiūra (diskusijos)
 13.Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (diskusijos)
 14.Deleguotieji aktai ir įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis ir 106 straipsnio 4 dalies d punktas) (žr. protokola)
 15.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas (diskusijos)
 16.Įmonių apmokestinimo dokumentų rinkinys (diskusijos)
 17.Viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumas (diskusijos)
 18.Apsaugos nuo augalų kenkėjų priemonės (diskusijos)
 19.Transriebalai (diskusijos)
 20.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 21.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 22.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (4734 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (15245 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika