Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Otrdiena, 2016. gada 25. oktobris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Darba kārtības grozījumi
 3.ES mehānisms demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām (debates)
 4.Iekšējā drošība Eiropas Savienībā: progress pieņemto drošības pasākumu īstenošanā un turpmāk risināmie jautājumi (debates)
 5.Balsošanas laiks
  5.1.DNS datu automatizēta apmaiņa ar Dāniju (A8-0289/2016 - Claude Moraes) (balsošana)
  5.2.Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Dāniju (A8-0288/2016 - Claude Moraes) (balsošana)
  5.3.ES un Ķīnas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem (A8-0281/2016 - Bodil Valero) (balsošana)
  5.4.Dalībvalstis, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā ar to finanšu stabilitāti (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova) (balsošana)
  5.5.Pieprasījums atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti (A8-0301/2016 - Evelyn Regner) (balsošana)
  5.6.Pieprasījums aizstāvēt Jane Collins privilēģijas un imunitāti (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka) (balsošana)
  5.7.Pieprasījums aizstāvēt Mario Borghezio privilēģijas un imunitāti (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki) (balsošana)
  5.8.Dzelzceļa transporta statistika attiecībā uz datu vākšanu par kravām, pasažieriem un negadījumiem (A8-0300/2016 - Michael Cramer) (balsošana)
  5.9.Statistika attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (deleģētās un īstenošanas pilnvaras) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout) (balsošana)
  5.10.Savienības tiesiskais regulējums attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām (A8-0239/2016 - Kaja Kallas) (balsošana)
 6.Oficiāla sveikšana
 7.Balsošanas laiks (turpinājums)
  7.1.Budžeta grozījuma Nr. 3/2016 projekts — iestāžu drošība (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (balsošana)
  7.2.ES stratēģija attiecībā uz Irānu pēc vienošanās panākšanas kodolenerģijas jomā (A8-0286/2016 - Richard Howitt) (balsošana)
  7.3.Cīņa pret korupciju un turpmākie pasākumi saistībā ar CRIM rezolūciju (A8-0284/2016 - Laura Ferrara) (balsošana)
  7.4.Cilvēktiesības un migrācija trešās valstīs (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat) (balsošana)
  7.5.Uzņēmumu atbildība par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem trešās valstīs (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao) (balsošana)
  7.6.ES stratēģija attiecībā uz sašķidrināto dabasgāzi un gāzes glabāšanu (A8-0278/2016 - András Gyürk) (balsošana)
  7.7.Zivsaimniecības kontroles pasākumu vienādošana Eiropā (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas) (balsošana)
  7.8.Transporta infrastruktūras savienojumu un pieejamības uzlabošana Centrāleiropā un Austrumeiropā (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba) (balsošana)
  7.9.ES mehānisms demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld) (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
  8.1.DNS datu automatizēta apmaiņa ar Dāniju (A8-0289/2016 - Claude Moraes)
  8.2.Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Dāniju (A8-0288/2016 - Claude Moraes)
  8.3.ES un Ķīnas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem (A8-0281/2016 - Bodil Valero)
  8.4.Dalībvalstis, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā ar to finanšu stabilitāti (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova)
  8.5.Pieprasījums atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti (A8-0301/2016 - Evelyn Regner)
  8.6.Pieprasījums aizstāvēt Jane Collins privilēģijas un imunitāti (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  8.7.Pieprasījums aizstāvēt Mario Borghezio privilēģijas un imunitāti (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki)
  8.8.Dzelzceļa transporta statistika attiecībā uz datu vākšanu par kravām, pasažieriem un negadījumiem (A8-0300/2016 - Michael Cramer)
  8.9.Statistika attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (deleģētās un īstenošanas pilnvaras) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout)
  8.10.Savienības tiesiskais regulējums attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
  8.11.Budžeta grozījuma Nr. 3/2016 projekts — iestāžu drošība (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  8.12.ES stratēģija attiecībā uz Irānu pēc vienošanās panākšanas kodolenerģijas jomā (A8-0286/2016 - Richard Howitt)
  8.13.Cīņa pret korupciju un turpmākie pasākumi saistībā ar CRIM rezolūciju (A8-0284/2016 - Laura Ferrara)
  8.14.Cilvēktiesības un migrācija trešās valstīs (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat)
  8.15.Uzņēmumu atbildība par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem trešās valstīs (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao)
  8.16.ES stratēģija attiecībā uz sašķidrināto dabasgāzi un gāzes glabāšanu (A8-0278/2016 - András Gyürk)
  8.17.Zivsaimniecības kontroles pasākumu vienādošana Eiropā (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas)
  8.18.Transporta infrastruktūras savienojumu un pieejamības uzlabošana Centrāleiropā un Austrumeiropā (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba)
  8.19.ES mehānisms demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld)
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 11.Komisijas 2017. gada darba programma (debates)
 12.DFS vidusposma novērtēšana (debates)
 13.Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējais budžets - visas iedaļas (debates)
 14.Deleģētie akti un īstenošanas pasākumi (Reglamenta 105. panta 6. punkts un 106. panta 4. punkta d) apakšpunkts) (sk. protokolu)
 15.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada prioritāšu īstenošana (debates)
 16.Tiesību aktu pakete uzņēmumu nodokļu jomā (debates)
 17.Publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamība (debates)
 18.Aizsardzības pasākumi pret augiem kaitīgajiem organismiem (debates)
 19.Transtaukskābes (debates)
 20.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 22.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (4734 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (15245 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika