Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Rapporti verbatim tad-dibattiti
It-Tlieta, 25 ta' Ottubru 2016 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Modifika fl-aġenda
 3.Mekkaniżmu tal-UE dwar id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali (dibattitu)
 4.Is-Sigurtà Interna fl-UE - il-progress li sar fl-implimentazzjoni ta' miżuri ta' sigurtà adottati u l-isfidi fil-ġejjieni (dibattitu)
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  5.1.Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA fid-Danimarka (A8-0289/2016 - Claude Moraes) (votazzjoni)
  5.2.Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fid-Danimarka (A8-0288/2016 - Claude Moraes) (votazzjoni)
  5.3.Ftehim bejn l-UE u ċ-Ċina dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir għad-detenturi ta’ passaporti diplomatiċi (A8-0281/2016 - Bodil Valero) (votazzjoni)
  5.4.Stati Membri li qed jesperjenzaw jew jinsabu mhedda minn diffikultajiet serji fir-rigward tal-istabbiltà finanzjarja tagħhom (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova) (votazzjoni)
  5.5.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-Marie Le Pen (A8-0301/2016 - Evelyn Regner) (votazzjoni)
  5.6.Talba għall-ħarsien tal-privileġġi u l-immunitajiet ta' Jane Collins (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka) (votazzjoni)
  5.7.Talba għall-ħarsien tal-privileġġi u l-immunitajiet ta' Mario Borghezio (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki) (votazzjoni)
  5.8.L-istatistika tat-trasport bil-ferrovija, fir-rigward tal-ġbir ta' dejta dwar merkanzija, passiġġieri u aċċidenti (A8-0300/2016 - Michael Cramer) (votazzjoni)
  5.9.Statistika ta' trasport ta' merkanzija minn passaġġi fuq l-ilma interni (setgħat iddelegati u implimentattivi) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout) (votazzjoni)
  5.10.Il-qafas ġuridiku tal-Unjoni għal ksur doganali u sanzjonijiet (A8-0239/2016 - Kaja Kallas) (votazzjoni)
 6.Merħba
 7.Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  7.1.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2016: Is-Sigurtà tal-Istituzzjonijiet (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (votazzjoni)
  7.2.Strateġija tal-UE dwar l-Iran wara l-ftehim nukleari (A8-0286/2016 - Richard Howitt) (votazzjoni)
  7.3.Ġlieda kontra l-korruzzjoni u segwitu għar-riżoluzzjoni CRIM (A8-0284/2016 - Laura Ferrara) (votazzjoni)
  7.4.Id-drittijiet tal-bniedem u l-migrazzjoni f'pajjiżi terzi (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat) (votazzjoni)
  7.5.Responsabbiltà tal-kumpaniji għal abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao) (votazzjoni)
  7.6.Strateġija tal-UE għall-gass naturali likwifikat u l-ħażna tal-gass (A8-0278/2016 - András Gyürk) (votazzjoni)
  7.7.Kif narmonizzaw il-kontrolli fuq is-sajd fl-Ewropa (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas) (votazzjoni)
  7.8.Intejbu l-konnessjoni u l-aċċessibilità tal-infrastruttura tat-trasport fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba) (votazzjoni)
  7.9.Mekkaniżmu tal-UE dwar id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld) (votazzjoni)
 8.Spegazzjonijiet tal-vot
  8.1.Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA fid-Danimarka (A8-0289/2016 - Claude Moraes)
  8.2.Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fid-Danimarka (A8-0288/2016 - Claude Moraes)
  8.3.Ftehim bejn l-UE u ċ-Ċina dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir għad-detenturi ta’ passaporti diplomatiċi (A8-0281/2016 - Bodil Valero)
  8.4.Stati Membri li qed jesperjenzaw jew jinsabu mhedda minn diffikultajiet serji fir-rigward tal-istabbiltà finanzjarja tagħhom (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova)
  8.5.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-Marie Le Pen (A8-0301/2016 - Evelyn Regner)
  8.6.Talba għall-ħarsien tal-privileġġi u l-immunitajiet ta' Jane Collins (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  8.7.Talba għall-ħarsien tal-privileġġi u l-immunitajiet ta' Mario Borghezio (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki)
  8.8.L-istatistika tat-trasport bil-ferrovija, fir-rigward tal-ġbir ta' dejta dwar merkanzija, passiġġieri u aċċidenti (A8-0300/2016 - Michael Cramer)
  8.9.Statistika ta' trasport ta' merkanzija minn passaġġi fuq l-ilma interni (setgħat iddelegati u implimentattivi) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout)
  8.10.Il-qafas ġuridiku tal-Unjoni għal ksur doganali u sanzjonijiet (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
  8.11.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2016: Is-Sigurtà tal-Istituzzjonijiet (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  8.12.Strateġija tal-UE dwar l-Iran wara l-ftehim nukleari (A8-0286/2016 - Richard Howitt)
  8.13.Ġlieda kontra l-korruzzjoni u segwitu għar-riżoluzzjoni CRIM (A8-0284/2016 - Laura Ferrara)
  8.14.Id-drittijiet tal-bniedem u l-migrazzjoni f'pajjiżi terzi (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat)
  8.15.Responsabbiltà tal-kumpaniji għal abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao)
  8.16.Strateġija tal-UE għall-gass naturali likwifikat u l-ħażna tal-gass (A8-0278/2016 - András Gyürk)
  8.17.Kif narmonizzaw il-kontrolli fuq is-sajd fl-Ewropa (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas)
  8.18.Intejbu l-konnessjoni u l-aċċessibilità tal-infrastruttura tat-trasport fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba)
  8.19.Mekkaniżmu tal-UE dwar id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld)
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 11.Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2017 (dibattitu)
 12.Rieżami ta' nofs it-terminu tal-QFP (dibattitu)
 13.Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017 - it-taqsimiet kollha (dibattitu)
 14.Atti delegati u miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 105(6) u Artikolu 106(4)(d) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 15.Is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: implimentazzjoni tal-prijoritajiet għall-2016 (dibattitu)
 16.Pakkett dwar it-tassazzjoni korporattiva (dibattitu)
 17.L-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi u l-applikazzjonijiet mobbli tal-entitajiet tas-settur pubbliku (dibattitu)
 18.Miżuri protettivi kontra l-pesti tal-pjanti (dibattitu)
 19.Xaħmijiet trans (dibattitu)
 20.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 21.Aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 22.Għeluq tas-seduta
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (4734 kb)
 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (15245 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza