Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 25 oktober 2016 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Wijziging agenda
 3.EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en de grondrechten (debat)
 4.Binnenlandse veiligheid in de EU - vooruitgang bij de tenuitvoerlegging van de goedgekeurde veiligheidsmaatregelen en komende uitdagingen (debat)
 5.Stemmingen
  5.1.Geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Denemarken (A8-0289/2016 - Claude Moraes) (stemming)
  5.2.Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Denemarken (A8-0288/2016 - Claude Moraes) (stemming)
  5.3.Overeenkomst tussen de EU en China inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek paspoort (A8-0281/2016 - Bodil Valero) (stemming)
  5.4.Lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden op het gebied van financiële stabiliteit (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova) (stemming)
  5.5.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen (A8-0301/2016 - Evelyn Regner) (stemming)
  5.6.Verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Jane Collins (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka) (stemming)
  5.7.Verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Mario Borghezio (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki) (stemming)
  5.8.Statistieken van het spoorvervoer, wat betreft het verzamelen van gegevens over goederen, reizigers en ongevallen (A8-0300/2016 - Michael Cramer) (stemming)
  5.9.De statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout) (stemming)
  5.10.Het rechtskader van de Unie inzake douaneovertredingen en -sancties (A8-0239/2016 - Kaja Kallas) (stemming)
 6.Welkomstwoord
 7.Stemmingen (voortzetting)
  7.1.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2016: veiligheid van de instellingen (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (stemming)
  7.2.EU-strategie ten aanzien van Iran sinds de nucleaire overeenkomst (A8-0286/2016 - Richard Howitt) (stemming)
  7.3.De bestrijding van corruptie en opvolging van de resolutie van de Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (CRIM) (A8-0284/2016 - Laura Ferrara) (stemming)
  7.4.Mensenrechten en migratie in derde landen (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat) (stemming)
  7.5.Strafrechtelijke aansprakelijkheid van bedrijven voor ernstige schendingen van de mensenrechten in derde landen (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao) (stemming)
  7.6.De EU-strategie voor vloeibaar aardgas en gasopslag (A8-0278/2016 - András Gyürk) (stemming)
  7.7.Hoe kunnen we de controles op de visvangst homogeen maken in Europa? (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas) (stemming)
  7.8.De aansluiting op en de toegankelijkheid van de vervoersinfrastructuur in Centraal- en Oost-Europa verbeteren (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba) (stemming)
  7.9.EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en de grondrechten (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld) (stemming)
 8.Stemverklaringen
  8.1.Geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Denemarken (A8-0289/2016 - Claude Moraes)
  8.2.Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Denemarken (A8-0288/2016 - Claude Moraes)
  8.3.Overeenkomst tussen de EU en China inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek paspoort (A8-0281/2016 - Bodil Valero)
  8.4.Lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden op het gebied van financiële stabiliteit (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova)
  8.5.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen (A8-0301/2016 - Evelyn Regner)
  8.6.Verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Jane Collins (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  8.7.Verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Mario Borghezio (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki)
  8.8.Statistieken van het spoorvervoer, wat betreft het verzamelen van gegevens over goederen, reizigers en ongevallen (A8-0300/2016 - Michael Cramer)
  8.9.De statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout)
  8.10.Het rechtskader van de Unie inzake douaneovertredingen en -sancties (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
  8.11.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2016: veiligheid van de instellingen (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  8.12.EU-strategie ten aanzien van Iran sinds de nucleaire overeenkomst (A8-0286/2016 - Richard Howitt)
  8.13.De bestrijding van corruptie en opvolging van de resolutie van de Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (CRIM) (A8-0284/2016 - Laura Ferrara)
  8.14.Mensenrechten en migratie in derde landen (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat)
  8.15.Strafrechtelijke aansprakelijkheid van bedrijven voor ernstige schendingen van de mensenrechten in derde landen (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao)
  8.16.De EU-strategie voor vloeibaar aardgas en gasopslag (A8-0278/2016 - András Gyürk)
  8.17.Hoe kunnen we de controles op de visvangst homogeen maken in Europa? (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas)
  8.18.De aansluiting op en de toegankelijkheid van de vervoersinfrastructuur in Centraal- en Oost-Europa verbeteren (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba)
  8.19.EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en de grondrechten (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld)
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 11.Werkprogramma van de Commissie voor 2017 (debat)
 12.Tussentijdse evaluatie van het MFK (debat)
 13.Algemene begroting van de Europese Unie voor 2017 - alle afdelingen (debat)
 14.Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 105, lid 6, en artikel 106, lid 4, onder d), van het Reglement): zie notulen
 15.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: tenuitvoerlegging van de prioriteiten voor 2016 (debat)
 16.Pakket vennootschapsbelasting (debat)
 17.De toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (debat)
 18.Beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten (debat)
 19.Transvetten (debat)
 20.Ingekomen stukken: zie notulen
 21.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 22.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (4734 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (15245 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid