Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 25 października 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Zmiana porządku obrad
 3.Utworzenie unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych (debata)
 4.Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE - poczynione postępy w zakresie wdrażania przyjętych środków bezpieczeństwa i przyszłe wyzwania (debata)
 5.Głosowanie
  5.1.Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych DNA w Danii (A8-0289/2016 - Claude Moraes) (głosowanie)
  5.2.Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Danii (A8-0288/2016 - Claude Moraes) (głosowanie)
  5.3.Umowa między UE a Chińską Republiką Ludową w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych (A8-0281/2016 - Bodil Valero) (głosowanie)
  5.4.Państwa członkowskie doświadczające poważnych trudności w zakresie stabilności finansowej lub nimi zagrożone (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova) (głosowanie)
  5.5.Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena (A8-0301/2016 - Evelyn Regner) (głosowanie)
  5.6.Wniosek o skorzystanie z przywilejów i immunitetu przez Jane Collins (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka) (głosowanie)
  5.7.Wniosek o skorzystanie z przywilejów i immunitetu poselskiego przez Maria Borghezia (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki) (głosowanie)
  5.8.Statystyka transportu kolejowego w odniesieniu do gromadzenia danych dotyczących towarów, pasażerów i wypadków (A8-0300/2016 - Michael Cramer) (głosowanie)
  5.9.Statystyki dotyczące transportu towarów wodami śródlądowymi (uprawnienia przekazane i wykonawcze) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout) (głosowanie)
  5.10.Unijne ramy prawne dotyczące naruszeń przepisów prawa celnego oraz sankcji (A8-0239/2016 - Kaja Kallas) (głosowanie)
 6.Powitanie
 7.Głosowanie (kontynuacja)
  7.1.Projekt budżetu korygującego nr 3/2016: Bezpieczeństwo instytucji (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (głosowanie)
  7.2.Strategia UE wobec Iranu po zawarciu porozumienia w sprawie energii jądrowej (A8-0286/2016 - Richard Howitt) (głosowanie)
  7.3.Walka z korupcją i działania następcze w związku z rezolucją komisji CRIM (A8-0284/2016 - Laura Ferrara) (głosowanie)
  7.4.Prawa człowieka i migracja w państwach trzecich (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat) (głosowanie)
  7.5.Odpowiedzialność przedsiębiorstw za poważne naruszenia praw człowieka w państwach trzecich (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao) (głosowanie)
  7.6.Strategia UE na rzecz skroplonego gazu ziemnego i składowania gazu (A8-0278/2016 - András Gyürk) (głosowanie)
  7.7.W jaki sposób ujednolicić kontrole rybołówstwa w Europie (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas) (głosowanie)
  7.8.Usprawnienie połączeń i poprawa dostępności infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba) (głosowanie)
  7.9.Utworzenie unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld) (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  8.1.Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych DNA w Danii (A8-0289/2016 - Claude Moraes)
  8.2.Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Danii (A8-0288/2016 - Claude Moraes)
  8.3.Umowa między UE a Chińską Republiką Ludową w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych (A8-0281/2016 - Bodil Valero)
  8.4.Państwa członkowskie doświadczające poważnych trudności w zakresie stabilności finansowej lub nimi zagrożone (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova)
  8.5.Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena (A8-0301/2016 - Evelyn Regner)
  8.6.Wniosek o skorzystanie z przywilejów i immunitetu przez Jane Collins (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  8.7.Wniosek o skorzystanie z przywilejów i immunitetu poselskiego przez Maria Borghezia (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki)
  8.8.Statystyka transportu kolejowego w odniesieniu do gromadzenia danych dotyczących towarów, pasażerów i wypadków (A8-0300/2016 - Michael Cramer)
  8.9.Statystyki dotyczące transportu towarów wodami śródlądowymi (uprawnienia przekazane i wykonawcze) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout)
  8.10.Unijne ramy prawne dotyczące naruszeń przepisów prawa celnego oraz sankcji (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
  8.11.Projekt budżetu korygującego nr 3/2016: Bezpieczeństwo instytucji (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  8.12.Strategia UE wobec Iranu po zawarciu porozumienia w sprawie energii jądrowej (A8-0286/2016 - Richard Howitt)
  8.13.Walka z korupcją i działania następcze w związku z rezolucją komisji CRIM (A8-0284/2016 - Laura Ferrara)
  8.14.Prawa człowieka i migracja w państwach trzecich (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat)
  8.15.Odpowiedzialność przedsiębiorstw za poważne naruszenia praw człowieka w państwach trzecich (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao)
  8.16.Strategia UE na rzecz skroplonego gazu ziemnego i składowania gazu (A8-0278/2016 - András Gyürk)
  8.17.W jaki sposób ujednolicić kontrole rybołówstwa w Europie (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas)
  8.18.Usprawnienie połączeń i poprawa dostępności infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba)
  8.19.Utworzenie unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld)
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 10.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 11.Program prac Komisji na rok 2017 (debata)
 12.Śródokresowy przegląd WRF (debata)
 13.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – wszystkie sekcje (debata)
 14.Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 105 ust. 6 oraz art. 106 ust. 4 lit. d) Regulaminu): patrz protokól
 15.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2016 (debata)
 16.Pakiet w sprawie opodatkowania osób prawnych (debata)
 17.Dostępność stron internetowych i aplikacji mobilnych instytucji sektora publicznego (debata)
 18.Środki ochronne przeciwko agrofagom roślin (debata)
 19.Tłuszcze trans (debata)
 20.Składanie dokumentów: patrz protokół
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 22.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (4734 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (15245 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności