Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 25 octombrie 2016 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Modificarea ordinii de zi
 3.Crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale (dezbatere)
 4.Securitatea internă în UE - progresele realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor de securitate adoptate și provocările viitoare (dezbatere)
 5.Votare
  5.1.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Danemarca (A8-0289/2016 - Claude Moraes) (vot)
  5.2.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Danemarca (A8-0288/2016 - Claude Moraes) (vot)
  5.3.Acordul UE-China cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte diplomatice (A8-0281/2016 - Bodil Valero) (vot)
  5.4.Anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova) (vot)
  5.5.Cerere de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen (A8-0301/2016 - Evelyn Regner) (vot)
  5.6.Cerere de apărare a privilegiilor și imunităților deputatei Jane Collins (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka) (vot)
  5.7.Cerere de apărare a privilegiilor și imunităților lui Mario Borghezio (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki) (vot)
  5.8.Statisticile din transportul feroviar, în ceea ce privește colectarea datelor privind mărfurile, călătorii și accidentele (A8-0300/2016 - Michael Cramer) (vot)
  5.9.Statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare (competențe delegate și de executare) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout) (vot)
  5.10.Cadrul juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la sancțiunile aferente (A8-0239/2016 - Kaja Kallas) (vot)
 6.Urări de bun venit
 7.Votare (continuare)
  7.1.Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2016: securitatea instituțiilor (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (vot)
  7.2.Strategia UE față de Iran în urma încheierii acordului nuclear (A8-0286/2016 - Richard Howitt) (vot)
  7.3.Combaterea corupției și acțiunile subsecvente rezoluției CRIM (A8-0284/2016 - Laura Ferrara) (vot)
  7.4.Drepturile omului și migrația în țările terțe (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat) (vot)
  7.5.Răspunderea întreprinderilor pentru încălcări grave ale drepturilor omului în țări terțe (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao) (vot)
  7.6.Strategia UE pentru gazul natural lichefiat și pentru stocarea gazelor (A8-0278/2016 - András Gyürk) (vot)
  7.7.Uniformizarea controalelor în domeniul pescuitului în Europa (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas) (vot)
  7.8.Îmbunătățirea conectării și accesibilității infrastructurii de transport din Europa Centrală și de Est (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba) (vot)
  7.9.Crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld) (vot)
 8.Explicații privind votul
  8.1.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Danemarca (A8-0289/2016 - Claude Moraes)
  8.2.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Danemarca (A8-0288/2016 - Claude Moraes)
  8.3.Acordul UE-China cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte diplomatice (A8-0281/2016 - Bodil Valero)
  8.4.Anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova)
  8.5.Cerere de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen (A8-0301/2016 - Evelyn Regner)
  8.6.Cerere de apărare a privilegiilor și imunităților deputatei Jane Collins (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  8.7.Cerere de apărare a privilegiilor și imunităților lui Mario Borghezio (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki)
  8.8.Statisticile din transportul feroviar, în ceea ce privește colectarea datelor privind mărfurile, călătorii și accidentele (A8-0300/2016 - Michael Cramer)
  8.9.Statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare (competențe delegate și de executare) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout)
  8.10.Cadrul juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la sancțiunile aferente (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
  8.11.Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2016: securitatea instituțiilor (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  8.12.Strategia UE față de Iran în urma încheierii acordului nuclear (A8-0286/2016 - Richard Howitt)
  8.13.Combaterea corupției și acțiunile subsecvente rezoluției CRIM (A8-0284/2016 - Laura Ferrara)
  8.14.Drepturile omului și migrația în țările terțe (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat)
  8.15.Răspunderea întreprinderilor pentru încălcări grave ale drepturilor omului în țări terțe (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao)
  8.16.Strategia UE pentru gazul natural lichefiat și pentru stocarea gazelor (A8-0278/2016 - András Gyürk)
  8.17.Uniformizarea controalelor în domeniul pescuitului în Europa (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas)
  8.18.Îmbunătățirea conectării și accesibilității infrastructurii de transport din Europa Centrală și de Est (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba)
  8.19.Crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld)
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 11.Programul de lucru al Comisiei pe 2017 (dezbatere)
 12.Revizuirea CFM la jumătatea perioadei (dezbatere)
 13.Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 - toate secțiunile (dezbatere)
 14.Acte delegate și măsuri de punere în aplicare [articolul 105 alineatul (6) și articolul 106 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 15.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: transpunerea în practică a priorităților pe 2016 (dezbatere)
 16.Pachetul privind impozitarea întreprinderilor (dezbatere)
 17.Accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public (dezbatere)
 18.Măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor (dezbatere)
 19.Acizii grași trans (dezbatere)
 20.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 21.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 22.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (4734 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (15245 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate