Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 25. októbra 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Zmena programu schôdze
 3.Mechanizmus EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva (rozprava)
 4.Vnútorná bezpečnosť v EÚ – Pokrok dosiahnutý pri vykonávaní prijatých bezpečnostných opatrení a budúce výzvy (rozprava)
 5.Hlasovanie
  5.1.Automatizovaná výmena údajov o DNA s Dánskom (A8-0289/2016 - Claude Moraes) (hlasovanie)
  5.2.Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov s Dánskom (A8-0288/2016 - Claude Moraes) (hlasovanie)
  5.3.Dohoda medzi EÚ a Čínou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických pasov (A8-0281/2016 - Bodil Valero) (hlasovanie)
  5.4.Členské štáty, ktoré majú alebo ktorým hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova) (hlasovanie)
  5.5.Žiadosť o zbavenie imunity Jeana-Marieho Le Pena (A8-0301/2016 - Evelyn Regner) (hlasovanie)
  5.6.Žiadosť o ochranu výsad a imunít Jane Collinsovej (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka) (hlasovanie)
  5.7.Žiadosť o ochranu výsad a imunít Maria Borghezia (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki) (hlasovanie)
  5.8.Štatistika železničnej dopravy, pokiaľ ide o zber údajov o tovare, osobách a nehodách (A8-0300/2016 - Michael Cramer) (hlasovanie)
  5.9.Štatistika prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách (delegované a vykonávacie právomoci) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout) (hlasovanie)
  5.10.Právny rámec Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie (A8-0239/2016 - Kaja Kallas) (hlasovanie)
 6.Oficiálne privítanie
 7.Hlasovanie (pokračovanie)
  7.1.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2016: Bezpečnosť inštitúcií (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (hlasovanie)
  7.2.Stratégia EÚ voči Iránu po jadrovej dohode (A8-0286/2016 - Richard Howitt) (hlasovanie)
  7.3.Boj proti korupcii a nadviazanie na uznesenie výboru CRIM (A8-0284/2016 - Laura Ferrara) (hlasovanie)
  7.4.Ľudské práva a migrácia v tretích krajinách (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat) (hlasovanie)
  7.5.Zodpovednosť spoločností za vážne porušovania ľudských práv v tretích krajinách (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao) (hlasovanie)
  7.6.Stratégia EÚ pre skvapalnený zemný plyn a skladovanie plynu (A8-0278/2016 - András Gyürk) (hlasovanie)
  7.7.Ako zjednotiť kontroly rybolovu v Európe (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas) (hlasovanie)
  7.8.Zlepšenie prepojenia a dostupnosti dopravnej infraštruktúry v strednej a východnej Európe (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba) (hlasovanie)
  7.9.Mechanizmus EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
  8.1.Automatizovaná výmena údajov o DNA s Dánskom (A8-0289/2016 - Claude Moraes)
  8.2.Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov s Dánskom (A8-0288/2016 - Claude Moraes)
  8.3.Dohoda medzi EÚ a Čínou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických pasov (A8-0281/2016 - Bodil Valero)
  8.4.Členské štáty, ktoré majú alebo ktorým hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova)
  8.5.Žiadosť o zbavenie imunity Jeana-Marieho Le Pena (A8-0301/2016 - Evelyn Regner)
  8.6.Žiadosť o ochranu výsad a imunít Jane Collinsovej (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  8.7.Žiadosť o ochranu výsad a imunít Maria Borghezia (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki)
  8.8.Štatistika železničnej dopravy, pokiaľ ide o zber údajov o tovare, osobách a nehodách (A8-0300/2016 - Michael Cramer)
  8.9.Štatistika prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách (delegované a vykonávacie právomoci) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout)
  8.10.Právny rámec Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
  8.11.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2016: Bezpečnosť inštitúcií (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  8.12.Stratégia EÚ voči Iránu po jadrovej dohode (A8-0286/2016 - Richard Howitt)
  8.13.Boj proti korupcii a nadviazanie na uznesenie výboru CRIM (A8-0284/2016 - Laura Ferrara)
  8.14.Ľudské práva a migrácia v tretích krajinách (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat)
  8.15.Zodpovednosť spoločností za vážne porušovania ľudských práv v tretích krajinách (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao)
  8.16.Stratégia EÚ pre skvapalnený zemný plyn a skladovanie plynu (A8-0278/2016 - András Gyürk)
  8.17.Ako zjednotiť kontroly rybolovu v Európe (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas)
  8.18.Zlepšenie prepojenia a dostupnosti dopravnej infraštruktúry v strednej a východnej Európe (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba)
  8.19.Mechanizmus EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld)
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 11.Pracovný program Komisie na rok 2017 (rozprava)
 12.Revízia VFR v polovici trvania (rozprava)
 13.Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2017 – všetky oddiely (rozprava)
 14.Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 105 ods. 6 a článok 106 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 15.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: realizácia priorít na rok 2016 (rozprava)
 16.Balík predpisov o zdaňovaní právnických osôb (rozprava)
 17.Prístupnosť webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (rozprava)
 18.Ochranné opatrenia proti škodcom rastlín (rozprava)
 19.Transmastné kyseliny (rozprava)
 20.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 21.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 22.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (4734 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (15245 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia