Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Torek, 25. oktober 2016 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Sprememba dnevnega reda
 3.Mehanizem EU za demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice (razprava)
 4.Notranja varnost v EU – dosežen napredek pri izvajanju sprejetih zaščitnih ukrepov in prihodnji izzivi (razprava)
 5.Čas glasovanja
  5.1.Avtomatizirana izmenjava podatkov o DNK na Danskem (A8-0289/2016 - Claude Moraes) (glasovanje)
  5.2.Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov na Danskem (A8-0288/2016 - Claude Moraes) (glasovanje)
  5.3.Sporazum med EU in Kitajsko o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih potnih listov (A8-0281/2016 - Bodil Valero) (glasovanje)
  5.4.Države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova) (glasovanje)
  5.5.Zahteva za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu (A8-0301/2016 - Evelyn Regner) (glasovanje)
  5.6.Zahteva za zaščito privilegijev in imunitete Jane Collins (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka) (glasovanje)
  5.7.Zahteva za zaščito privilegijev in imunitete poslanca Maria Borgezia (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki) (glasovanje)
  5.8.Statistika železniškega prevoza glede zbiranja podatkov o blagu, potnikih in nesrečah (A8-0300/2016 - Michael Cramer) (glasovanje)
  5.9.Statistika prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (delegirana in izvedbena pooblastila) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout) (glasovanje)
  5.10.Pravni okvir Unije za carinske kršitve in sankcije (A8-0239/2016 - Kaja Kallas) (glasovanje)
 6.Dobrodošlica
 7.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  7.1.Predlog spremembe proračuna št. 3/2016: varnost institucij (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (glasovanje)
  7.2.Strategija EU do Irana po jedrskem sporazumu (A8-0286/2016 - Richard Howitt) (glasovanje)
  7.3.Boj proti korupciji in nadaljnji koraki na podlagi resolucije odbora CRIM (A8-0284/2016 - Laura Ferrara) (glasovanje)
  7.4.Človekove pravice in migracije v tretjih državah (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat) (glasovanje)
  7.5.Odgovornost gospodarskih družb za hude kršitve človekovih pravic v tretjih državah (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao) (glasovanje)
  7.6.Strategija EU za utekočinjeni zemeljski plin in skladiščenje plina (A8-0278/2016 - András Gyürk) (glasovanje)
  7.7.Kako poenotiti nadzor ribištva v Evropi? (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas) (glasovanje)
  7.8.Boljša povezanost in dostopnost prometne infrastrukture v srednji in vzhodni Evropi (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba) (glasovanje)
  7.9.Mehanizem EU za demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld) (glasovanje)
 8.Obrazložitev glasovanja
  8.1.Avtomatizirana izmenjava podatkov o DNK na Danskem (A8-0289/2016 - Claude Moraes)
  8.2.Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov na Danskem (A8-0288/2016 - Claude Moraes)
  8.3.Sporazum med EU in Kitajsko o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih potnih listov (A8-0281/2016 - Bodil Valero)
  8.4.Države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova)
  8.5.Zahteva za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu (A8-0301/2016 - Evelyn Regner)
  8.6.Zahteva za zaščito privilegijev in imunitete Jane Collins (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  8.7.Zahteva za zaščito privilegijev in imunitete poslanca Maria Borgezia (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki)
  8.8.Statistika železniškega prevoza glede zbiranja podatkov o blagu, potnikih in nesrečah (A8-0300/2016 - Michael Cramer)
  8.9.Statistika prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (delegirana in izvedbena pooblastila) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout)
  8.10.Pravni okvir Unije za carinske kršitve in sankcije (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
  8.11.Predlog spremembe proračuna št. 3/2016: varnost institucij (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  8.12.Strategija EU do Irana po jedrskem sporazumu (A8-0286/2016 - Richard Howitt)
  8.13.Boj proti korupciji in nadaljnji koraki na podlagi resolucije odbora CRIM (A8-0284/2016 - Laura Ferrara)
  8.14.Človekove pravice in migracije v tretjih državah (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat)
  8.15.Odgovornost gospodarskih družb za hude kršitve človekovih pravic v tretjih državah (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao)
  8.16.Strategija EU za utekočinjeni zemeljski plin in skladiščenje plina (A8-0278/2016 - András Gyürk)
  8.17.Kako poenotiti nadzor ribištva v Evropi? (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas)
  8.18.Boljša povezanost in dostopnost prometne infrastrukture v srednji in vzhodni Evropi (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba)
  8.19.Mehanizem EU za demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld)
 9.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 11.Delovni program Komisije za leto 2017 (razprava)
 12.Vmesna revizija večletnega finančnega okvira (razprava)
 13.Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017 – vsi oddelki (razprava)
 14.Delegirani akti in izvedbeni ukrepi (člen 105(6) in člen 106(4)(d) Poslovnika): gl. zapisnik
 15.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2016 (razprava)
 16.Sveženj o obdavčitvi dohodkov pravnih oseb (razprava)
 17.Dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (razprava)
 18.Ukrepi varstva pred škodljivimi organizmi rastlin (razprava)
 19.Transmaščobne kisline (razprava)
 20.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 21.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 22.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (4734 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (15245 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov