Märksõnaregister 
Istungi stenogramm
PDF 15245k
Teisipäev, 25. oktoober 2016 - Strasbourg Uuendatud versioon
1. Osaistungjärgu avamine
 2. Päevakorra muutmine
 3. ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanism (arutelu)
 4. ELi sisejulgeolek - vastuvõetud julgeolekumeetmete rakendamisel tehtud edusammud ja tulevased väljakutsed (arutelu)
 5. Hääletused
  5.1. DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamine Taanis (A8-0289/2016 - Claude Moraes) (hääletus)
  5.2. Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Taanis (A8-0288/2016 - Claude Moraes) (hääletus)
  5.3. ELi ja Hiina vaheline leping diplomaatilise passi kasutajate puhul lühiajalise viisa nõudest loobumise kohta (A8-0281/2016 - Bodil Valero) (hääletus)
  5.4. Liikmesriigid, kes on finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või raskustesse sattumise ohus (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova) (hääletus)
  5.5. Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0301/2016 - Evelyn Regner) (hääletus)
  5.6. Jane Collinsi eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka) (hääletus)
  5.7. Mario Borghezio eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki) (hääletus)
  5.8. Raudteeveo statistika seoses kaupade, reisijate ja õnnetuste andmete kogumisega (A8-0300/2016 - Michael Cramer) (hääletus)
  5.9. Kaupade siseveetranspordi statistika (delegeeritud ja rakendusvolituste andmine) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout) (hääletus)
  5.10. Tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitlev liidu õigusraamistik (A8-0239/2016 - Kaja Kallas) (hääletus)
 6. Tervitus
 7. Hääletused (jätkamine)
  7.1. Paranduseelarve projekt nr 3/2016: institutsioonide turvalisus (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (hääletus)
  7.2. ELi strateegia Iraani suhtes pärast tuumakokkuleppe saavutamist (A8-0286/2016 - Richard Howitt) (hääletus)
  7.3. Korruptsioonivastane võitlus ja CRIM-erikomisjoni resolutsiooni järelmeetmed (A8-0284/2016 - Laura Ferrara) (hääletus)
  7.4. Inimõigused ja ränne kolmandates riikides (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat) (hääletus)
  7.5. Juriidilise isiku vastutus inimõiguste raskete rikkumiste puhul kolmandates riikides (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao) (hääletus)
  7.6. Veeldatud maagaasi ja selle hoiustamise ELi strateegia (A8-0278/2016 - András Gyürk) (hääletus)
  7.7. Kalanduskontrolli ühtlustamine Euroopas (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas) (hääletus)
  7.8. Kesk- ja Ida-Euroopa transporditaristu ühenduste ja juurdepääsetavuse parandamine (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba) (hääletus)
  7.9. ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanism (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld) (hääletus)
 8. Selgitused hääletuse kohta
  8.1. DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamine Taanis (A8-0289/2016 - Claude Moraes)
  8.2. Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Taanis (A8-0288/2016 - Claude Moraes)
  8.3. ELi ja Hiina vaheline leping diplomaatilise passi kasutajate puhul lühiajalise viisa nõudest loobumise kohta (A8-0281/2016 - Bodil Valero)
  8.4. Liikmesriigid, kes on finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või raskustesse sattumise ohus (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova)
  8.5. Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0301/2016 - Evelyn Regner)
  8.6. Jane Collinsi eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  8.7. Mario Borghezio eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki)
  8.8. Raudteeveo statistika seoses kaupade, reisijate ja õnnetuste andmete kogumisega (A8-0300/2016 - Michael Cramer)
  8.9. Kaupade siseveetranspordi statistika (delegeeritud ja rakendusvolituste andmine) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout)
  8.10. Tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitlev liidu õigusraamistik (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
  8.11. Paranduseelarve projekt nr 3/2016: institutsioonide turvalisus (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  8.12. ELi strateegia Iraani suhtes pärast tuumakokkuleppe saavutamist (A8-0286/2016 - Richard Howitt)
  8.13. Korruptsioonivastane võitlus ja CRIM-erikomisjoni resolutsiooni järelmeetmed (A8-0284/2016 - Laura Ferrara)
  8.14. Inimõigused ja ränne kolmandates riikides (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat)
  8.15. Juriidilise isiku vastutus inimõiguste raskete rikkumiste puhul kolmandates riikides (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao)
  8.16. Veeldatud maagaasi ja selle hoiustamise ELi strateegia (A8-0278/2016 - András Gyürk)
  8.17. Kalanduskontrolli ühtlustamine Euroopas (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas)
  8.18. Kesk- ja Ida-Euroopa transporditaristu ühenduste ja juurdepääsetavuse parandamine (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba)
  8.19. ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanism (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld)
 9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11. Komisjoni 2017. aasta tööprogramm (arutelu)
 12. Mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine (arutelu)
 13. Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve – kõik jaod (arutelu)
 14. Delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 105 lõige 6 ja artikli 106 lõike 4 punkt d) (vt protokoll)
 15. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta prioriteetide rakendamine (arutelu)
 16. Äriühingute maksustamise pakett (arutelu)
 17. Avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavus (arutelu)
 18. Taimekahjustajate vastased kaitsemeetmed (arutelu)
 19. Transrasvad (arutelu)
 20. Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 21. Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 22. Istungi lõpp


  

PRÉSIDENCE DE MME Sylvie GUILLAUME
Vice-présidente

 
1. Osaistungjärgu avamine
Sõnavõttude video
 

(La séance est ouverte à 9 heures)

 

2. Päevakorra muutmine
Sõnavõttude video
MPphoto
 

  La Présidente. – J'ai une annonce à faire en accord avec les groupes politiques. Je vous soumets cette proposition de modification de l'ordre du jour.

En raison de son adoption en commission des budgets hier soir, le rapport de M. Negrescu sur la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, à la suite d'une demande présentée par l'Estonie, est ajouté au vote de mercredi.

Y a-t-il des objections? Il n'y en a pas.

 

3. ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanism (arutelu)
Sõnavõttude video
MPphoto
 

  La Présidente. – L'ordre du jour appelle le débat sur le rapport de Sophia in 't Veld, au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, contenant des recommandations à la Commission sur la création d'un mécanisme de l'Union pour la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux (2015/2254(INL)) (A8-0283/2016).

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, rapporteur. – Madam President, I am very pleased that we are having this debate here today because we have travelled quite a road since we decided a year and a half ago to draw up this legislative initiative report. First of all, I would like to thank all the shadow rapporteurs and my co-rapporteur on the Committee on Constitutional Affairs (AFCO). These are not just hollow words; I think that we have had a very fruitful and constructive cooperation, and the result of that cooperation is before you and will, hopefully, command a large majority when we vote later today. I note that the only party that is actively campaigning against my report is the Front National, which I find reassuring in a way.

The European Commission will today present its working programme for 2017. Commissioner Timmermans always says that the European Commission has to be big on big things, and I very much agree with that. But I do think that democracy, the rule of law and fundamental rights are a big thing.

We Europeans have something to be proud of: we have been leading for many decades in the area of democracy, the rule of law and fundamental rights, so we have a heritage that we can be proud of. So let us now take the opportunity to further deepen and strengthen that culture of democracy, the rule of law and fundamental rights in the European Union as a whole, because the EU is more than the sum of Member States. Democracy, the rule of law and fundamental rights (or DRF, if I may coin a new abbreviation in EU jargon) is key to the functioning of the European Union. It is key to policy areas like police and justice cooperation, and asylum and refugee policies, but also the internal market and, as we have seen recently, international trade.

We are all aware of the so-called Copenhagen dilemma. In other words, when a country wants to join the European Union, it has to meet the highest standards – but Member States of the European Union cannot be held to those standards. We do not really have sufficient means to enforce our standards of democracy, the rule of law and fundamental rights, but we do feel that the need for a mechanism for upholding DRF is growing. One of our colleagues, Viviane Reding, who was a Commissioner at the time for that purpose, took the first steps to the creation of the rule of law framework, which is now triggered by Mr Timmermans. We have seen the creation of the Rule of Law Dialogue in the Council, the creation of the friends of the Rule of Law Group in the European Council, and Mr Timmermans, when you were still a Minister of foreign affairs in the Netherlands, you yourself called for the creation of a rule of law mechanism.

We have the European Commission Rule of Law Framework, and that is very important. I think it is very good that you have triggered it in the case of Poland, but that same case also illustrates the weaknesses and the shortcomings of that mechanism, and therefore the European Parliament has proposed the DRF pact. The principles, I hope, will find their way into the proposals that the Commission will, hopefully, put forward. The principles are that the pact, or the mechanism, should be applied to all Member States equally. They should all be assessed on the same basis, and also the EU institutions. It should be a permanent mechanism and not crisis-driven, as we have now in the case of Poland.

There should be ongoing monitoring. It should be objective, evidence-based, and not politically motivated, and it should also be building on existing instruments and be realised under the current treaties. Finally, our mechanism foresees close involvement of the national parliaments.

I am very much looking forward to the debate, and I very much hope that the European Commission will join the big majority in the European Parliament and come forward with proposals that build on the report that we will adopt today.

 
  
MPphoto
 

  Frans Timmermans, First Vice-President of the Commission. – Madam President, I would like to thank Parliament for today’s debate on the establishment of an EU mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights. In particular, I would like to thank the rapporteur, Sophia in ‘t Veld, for her personal engagement and the important work that has gone into the preparation of the report. She is passionate about this and we could see her passion reflected in the report.

We can all fully agree on the objective underlying the report, which is to ensure that our common values and rules are respected and, if need be, enforced. The key issue for discussion is not about the objective itself but about the best means to achieve that objective. There is much in the report I can fully agree with, such as the suggestion to follow an inclusive approach with all stakeholders – EU institutions, Member States and civil society.

The idea of an interparliamentary dialogue between the European Parliament and national parliaments equally merits support. National parliaments are involved in many of the rule of law related problems that we witness in Member States today. We need to work towards a common understanding of our values at national and at European level. This interparliamentary dialogue could, as a first step, lead to a discussion on the different options and means which are currently on the table to ensure that our common values are respected and enforced. The Commission and I assume that the Council will want to be involved as well.

However, there are also a number of points in the report on which I have questions and I would very much like to hear your views. For instance, I have questions about the need and the feasibility of an annual report and a policy cycle prepared by a committee of experts. I also have doubts about the feasibility of an interinstitutional agreement on this matter. Some elements of the proposed approach, such as the central role attributed to an independent expert panel in the proposed pact, also raise questions of legality, institutional legitimacy and accountability. Moreover, from a practical and political point of view, it may also be very difficult to find common ground on such an interinstitutional agreement between all the parties concerned.

I hope we can all agree that a long institutional debate on new mechanisms is the last thing we need right now. We have a range of existing tools and actors that already provide a set of complementary and effective means to address rule of law issues. Duplication of existing mechanisms is something I think we should avoid, and if I understood Mrs in ‘t Veld’s introduction correctly, this is something she wants to avoid as well. As you know, in March 2014 the Commission adopted a rule of law framework. We are currently applying this framework in the case of Poland for the first time. Mrs in ‘t Veld referred to this.

The Commission takes protecting the rule of law very seriously. We are grateful for the support Parliament has shown in its resolution of 14 September and we need that support if we are to be successful in our approach. The Commission also organises an annual fundamental rights colloquium, involving European institutions, Member States, international organisations and civil society. This year the colloquium will take place on 17 and 18 November and will be devoted to the topic of media pluralism and democracy.

As you know – and as Mrs in ‘t Veld mentioned – in December 2014 the Council established a rule of law dialogue to debate rule of law issues and – as Mrs in ‘t Veld has said – in a previous capacity as Foreign Minister, I was one of the people who took the initiative, together with the Foreign Ministers of Denmark, Germany and Finland. We also have a number of other actors, apart from the Council – the Council of Europe, the Venice Commission, the Agency for Fundamental Rights and a host of NGOs active in the field of fundamental rights. They all contribute to the monitoring of the rule of law, democracy and fundamental rights in our Member States. We should make their contributions stronger. We should also make the best possible use of these existing instruments, evaluate them, look where we see deficiencies and then take steps towards the creation of a new mechanism – only after that evaluation, I would say.

I very much look forward to hearing your views. Let me assure you that the Commission will examine your request for a proposal very carefully, in line with Article 225 of the Treaty, and give this report the serious response it deserves. But let me also stress again what I think is crucial. We need to avoid division around our common values as clearly set out in the Treaties and work with our various partners to build a consensus. Protecting the fundamental values of the Union is a collective responsibility of all institutions. The existing treaties give us the tools so let us use them. At the end of the day, this is a very political process.

But let me repeat here what I said last week in the committee discussion we had on that in the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE). Without full integral application of the rule of law across the European Union, the European Union is doomed because the rule of law is the fundament upon which this construction is built. If we disregard the rule of law, there is nothing to keep the European Union together, other than naked power politics. That will be to the detriment of the smaller, of the minorities, of the weaker, and of the individual citizens. We cannot let that happen.

 
  
MPphoto
 

  György Schöpflin, rapporteur for the opinion of the Committee on Constitutional Affairs. – Madam President, thank you Vice-President and also incidentally very much my thanks to the rapporteur and everybody else who has worked very hard on this dossier. A human rights mechanism has three necessary conditions to meet if it is to be successful, and this is what I would very much like to see myself.

First of all, it must have a legal base, giving it immunity from political interference. It follows that this mechanism will only acquire legitimacy if it is not used to target Member States in order to punish them.

Secondly, the mechanism must be completely even-handed as between Member States. The slightest hint of different treatment will delegitimise it, so no cherry picking, no opportunistic targeting. This, of course, will require continuous monitoring.

The third is consistency of implementation, but here a balance has to be struck between subsidiarity and all European practice. Too much of the latter runs a danger of centralisation – the Jacobin temptation. If the Jacobins get their way, there is no chance at all that the rule-of-law culture will take root in the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Frank Engel, on behalf of the PPE Group. – Madam President, I would like to start by expressing my sincere thanks to the rapporteur Mrs in ’t Veld for a remarkably inclusive approach that she has had throughout this process and which has allowed maximum convergence throughout this Parliament on a text which I believe is fundamental.

It is even more fundamental if I hear the First Vice-President of the Commission, Mr Timmermans, telling us that there may be difficulty to find common ground on the topic throughout the institutions. That to me is the best proof that this is exactly the moment in which we need to kick off a process of engagement towards finding a veritable and a true European logic of governance, because we may not be there yet, as we discover far too often when we see governance trends in certain European countries, as has been the case over the last month and as may be the case again.

Who, at the end of the day, is going to protect us from what happened in the inter-war period – when one country after another, for reasons of their own, drifted off into extremely problematic governmental orientations – with what we have now. With the generalised unanimity requirement that is on the table to engage whatsoever with respect to any sort of state, we would be doing essentially nothing and that would be dramatic.

It would be dramatic as a sign to the millions of Europeans who nowadays look towards Europe and to this House as the only – the only – buoy of stability; if it is about guaranteeing that elections in the future change policies, yes, but not the nature of their state. This is something that is aimed at ensuring continuity of statehood, of institutions, of impartiality of state against electoral result, if need be, and against those who believe that saving the Occident is more important than saving their own citizens from arbitrary governance.

This is a necessary mechanism. This is something that we can now embrace. This is something that we now should embrace and this is something for which Parliament has taken time to converge towards but it is good that it has finally done so.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová, za skupinu S&D. – Ďakujem veľmi pekne pani predsedajúca, pán komisár. Rovnako by som sa rada poďakovala v prvom rade pani spravodajkyni, ale aj celému tímu tieňových spravodajcov za vynikajúcu prácu, ktorú sme spoločne na mnohých stretnutiach odviedli.

Pani spravodajkyňa predkladá maximum možného, toho, čo potrebujeme, a toho, čo je odpoveďou aj na vystúpenie Vás, pán Timmermanns. Spomínali ste, čo všetko už dnes Európska komisia, a vôbec európske inštitúcie majú k dispozícii. Ale výsledok je taký, že to všetko nefunguje, a preto je tu táto správa, a preto je tu aj tento nový návrh.

V súčasnosti existuje niekoľko negatívnych legislatív, ktoré sú pripravované vo viacerých členských štátoch Európskej únie. Spomínalo sa tu už Poľsko, v minulosti to bolo aj Maďarsko. Ich dôsledkom však je, že ohrozujú a podkopávajú ochranu základných práv občanov právneho štátu. A musím Vám povedať, že úprimne budem veľmi dôsledne sledovať, ako sa začne alebo ako sa skončí Vami začatá procedúra proti Poľsku, pretože som v tomto skôr pesimistická. Ide aj o zmeny mediálnych zákonov, novelu zákona o civilnej službe, či nedostatočnú ochranu pre základné práva LGBTI a mnohé iné.

Existujúci kontrolný mechanizmus a pravidelné hodnotiace nástroje Európskej komisie vrátane mechanizmus spolupráce a overovania, protikorupčné správy a monitoring médií, ktoré už dnes existujú a ktoré ste aj Vy sám spomínali, sú zavedené do praxe a pritom nedokážu v dostatočnej miere garantovať dostatočnú ochranu základných práv a hodnôt, ktoré Európska únia vyznáva.

Európska únia momentálne teda nemá žiadny právne záväzný mechanizmus, ktorý by dokázal úspešne monitorovať súlad legislatív členských štátov s únijnými hodnotami a základnými hodnotami. Aj keď existujú nástroje, ktoré ste spomínali, v súčasnosti nedokážu tak upozorniť na vážne riziko poškodenia základných práv a slobôd a musíme sa zamerať na jasnú a presnú definíciu kritérií, ktoré budú pre porušovateľov dostatočne záväzné a budú zároveň aj odrádzajúce, aby sa v budúcnosti promptnejšie mohlo zabrániť narušovaniu právneho štátu, základných práv.

Chcela by som sa zároveň poďakovať tým, ktorí – aj keď vedia, že táto správa by mohla byť možno ešte prísnejšia, možno tvrdšia – chápu, že v takomto širokom kvóre, ktoré tu máme, sme hľadali naozaj maximum možného, a verím, že túto správu podporia.

 
  
MPphoto
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski, w imieniu grupy ECR. – Pani Przewodnicząca! Jestem wielkim zwolennikiem rządów prawa i wolnościowej tradycji prawnej, ale nie mogę poprzeć sprawozdania pani poseł in 't Veld.

Europa potrzebuje autentycznego dobrowolnego dialogu w tej sprawie, dialogu opartego na zaufaniu, na wymianie doświadczeń, skupionego wokół tego, co podstawowe, ale także wykorzystującego dobry dorobek prawny poszczególnych państw Unii Europejskiej. To sprawozdanie daje nam natomiast mechanizm arbitralny, nadzorczy, permanentny i przy ryzyku stronniczej interpretacji samej koncepcji rządów prawa. W trakcie prac nad sprawozdaniem zgłaszałem propozycje, które bardziej odpowiadały właśnie idei zaufania, wzajemnego zaufania i dialogu między państwami. Chciałem, aby odbywała się coroczna konferencja ogólnoeuropejska z udziałem instytucji europejskich i rządów.

Chcę też zwrócić uwagę, odpowiadając na głos mojej poprzedniczki, która domagała się mechanizmu wiążącego i skutecznego, że taki mechanizm określony jest przez traktat lizboński. To sama Rada Unii Europejskiej ma prawo oceniać naruszenia ze strony poszczególnych państw i to jest mechanizm legalny i wiążący. Powinniśmy unikać działań bez podstawy prawnej i które mnożą brak zaufania między państwami – dlatego też nie mogę poprzeć tego sprawozdania.

 
  
MPphoto
 

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz, en nombre del Grupo ALDE. – Señora Presidenta, no nos conformamos con situaciones aparentemente confortables. El Pacto de la Unión Europea sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, que llamaremos DRF en adelante, es pensar a lo grande, señor Timmermans.

A mí la verdad es que me satisface mucho poder agradecer a la señora in 't Veld el trabajo que viene realizando desde hace años. Hay un largo camino recorrido hasta este informe y va a haber un largo camino que recorrer desde la votación, hoy, por parte de la Comisión y espero que liderada por el señor Timmermans.

Nos sacudimos la autosatisfacción de que sí, de que somos europeos, de que hemos edificado un periodo largo de paz y prosperidad, de que tenemos sólidos valores. Pero, mire, yo nací en un lugar donde los sólidos valores de paz y convivencia no existían, donde se perseguía por tener ideas distintas, donde el Estado de Derecho estaba dado la vuelta.

Y necesitamos estos mecanismos porque—como dice un intelectual español— la crisis que estamos viviendo no se limita al pavoroso desorden de nuestro sistema financiero o a la ruptura de un modelo de crecimiento económico. Sufrimos también las consecuencias de una pérdida de pulso con respecto a nuestros valores. Y por eso es bueno actualizar; y por eso es bueno plantearnos estos problemas; y por eso es muy bueno que la señora in 't Veld haya tenido el coraje y el entusiasmo de sacudirse la aspereza que solemos tener en estas instituciones.

Es necesario este tipo de mecanismos. Hoy se inicia una parte del camino que ustedes van a tener que recorrer y, si no lo hacen, nosotros vamos a estar vigilantes para decirles que deben realizarlo.

Mire, puede ocurrir que haya sociedades que confirmen con sus votos a los corruptos, a los negacionistas e incluso a los asesinos. Nosotros no queremos un enfoque ni permisivo ni indiferente. Queremos —como ha dicho el señor Schöpflin—, sin oportunismo, un mecanismo con criterios objetivos, con colaboración de todos los agentes y de la sociedad civil.

Señor Timmermans, vamos a pasarle la pelota en un rato.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Spinelli, a nome del gruppo GUE/NGL. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, anch'io ringrazio Sophia 't Veld, la sua risoluzione è importante perché per la prima volta non ci occupiamo dei diritti fuori dall'Unione ma ci domandiamo se noi stessi rispettiamo la rule of law che pretendiamo incarnare. Il nuovo meccanismo ha tale scopo e per questo lo giudico positivo, dall'inizio della grande crisi non si parla d'altro che di fare i compiti a casa, ma i compiti sono solo economici quasi mai la democrazia costituzionale figura tra i doveri primari.

Spero che il meccanismo sposti un po' gli accenti, che aiuti a riconoscere gli effetti dell'austerità su diritti, come quello alla salute, al lavoro, a istituzioni trasparenti e incolpabili. Un meccanismo simile mancava. L'articolo 7 del trattato è inutilizzabile perché in mano ai governi, dunque non imparziale. Nel negoziato ho chiesto che le istituzioni europee siano vagliate come gli Stati. Il risultato mi soddisfa solo in parte, perché tale vigilanza è promessa ma non garantita. Presenteremo emendamenti che aggiungano queste garanzie. Le istituzioni europee sono viste dai cittadini con sfiducia crescente perché opache e intrusive, se mostrassimo vigilanza autentica nei loro confronti questo meccanismo che sta nascendo sarebbe meno sospettabile di interferenza nelle politiche degli Stati.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr erster Vizepräsident der Kommission, werte Damen und Herren! Wie oft hören wird derzeit, dass die europäischen Werte in Gefahr sind! Wenn es dann aber passiert – so wie jetzt mit dem Rechtsstaatlichkeitsverfahren gegenüber Polen –, dann heißt es: Nein, die EU darf das nicht. Das Einschreiten der Europäischen Union ist negativ. Wir wollen das nicht, wir wollen unsere Souveränität bewahren.

Ganz viele Regierungen und auch viele in der Bevölkerung vergessen darauf, dass wir diese europäischen Werte gemeinsam geschaffen haben – die Grundrechtecharta, da haben damals alle zugestimmt. Und das müssen wir verteidigen. Es ist uns in der Vergangenheit nicht gelungen, mit den Verfahren, die es gibt, ein Wir-Gefühl zu erzeugen; dass nicht mehr mit dem Zeigefinger auf einen Staat, eine Regierung gezeigt wird, sondern dass wir gemeinsam sagen: Wir wollen das ändern, denn wir wollen nicht, dass Demokratie, Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit in Gefahr sind.

Es ist mir auch wichtig, mit diesem Bericht, mit dieser Forderung jetzt klarzumachen, dass das nicht nur gegen die sogenannten neuen Mitgliedstaaten geht – also Polen und Ungarn. Es gibt auch in den alten Mitgliedstaaten Dinge, die nicht in Ordnung sind: der Ausnahmezustand in Frankreich, das Demonstrationsverbot in Spanien oder vor einigen Jahren unter Berlusconi die Medienmacht des Herrn Premierministers damals. Das war auch nicht in Ordnung.

Wir brauchen so einen gemeinsamen Pakt. Wir müssen das gemeinsam angehen. Nur so wird es uns gelingen, die Bürgerinnen und Bürger wieder davon zu überzeugen, dass diese Union auch für sie da ist und nicht nur für einige wenige.

Es freut mich, dass es gelungen ist, diesen Bericht so zu machen. Es ist schade, dass uns dieses Ampelsystem mit den Farben nicht gelungen ist. Das wäre wichtig für die Sichtbarkeit. Aber es freut mich auch, dass wir hier im Ausschuss und hoffentlich auch heute zu Mittag wirklich eine breite Mehrheit gefunden haben, und die einzigen, die wirklich massiv dagegen waren, die ENF war.

Ich möchte mich bei Sophia in 't Veld herzlich bedanken – ja, auch für deinen Mut und deine Leidenschaft, das hier weiterzubringen – aber auch bei allen anderen Schattenberichterstattern. Es war wirklich eine super Kooperation. Und an Herrn Timmermans: Folgen Sie dem, was Sophia in 't Veld gemacht hat. Dare to think big! Haben Sie den Mut, mit dem Europäischen Parlament diesen Weg weiterzugehen!

 
  
MPphoto
 

  Laura Ferrara, a nome del gruppo EFDD. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, bene, innanzitutto desidero ringraziare anch'io la collega Sophia in 't Veld per l'ottimo lavoro e tutti i colleghi e i relatori ombra. Ne avevamo già discusso durante la relazione sullo stato dei diritti fondamentali nell'Unione europea, di cui sono stata relatrice, e già in quella sede si era convenuto sul fatto che fosse necessario questo meccanismo. Fosse necessario perché, nonostante l'antica tradizione dell'Europa nel campo della tutela dei diritti fondamentali, nonostante lo Stato di diritto, i diritti fondamentali, la Carta dei diritti fondamentali, che è stata adottata, ecco, purtroppo, sono diversi gli attori istituzionali e diverse le organizzazioni non governative che continuano a denunciare le numerose violazioni che avvengono sul territorio europeo. È evidente che non è necessaria una duplicazione di meccanismi, non è necessario qualcosa di nuovo, ma non è necessario qualcosa di nuovo nel momento in cui ciò che esiste funziona.

Ad oggi se queste violazioni continuano a perpetrarsi, è evidente che qualcosa non va ed è evidente che abbiamo bisogno di qualcosa di diverso. Questo meccanismo è necessario perché bisogna prevenire. Quando si parla di diritti fondamentali non possiamo attendere che avvenga la violazione per poi intraprendere delle iniziative, bisogna prevenire e bisogna tutelare i diritti fondamentali su tutto il territorio europeo. È per questo che esprimo il pieno sostegno a questa relazione, mi complimento ancora una volta con la collega e penso che sia estremamente importante avere un meccanismo di questo tipo per dare concretezza a ciò che è scritto nei trattati.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Lebreton, au nom du groupe ENF. – Madame la Présidente, l'article 7 du traité sur l'Union européenne prévoit un mécanisme de sanctions contre les États membres qui ne respecteraient pas les droits de l'homme. Le rapport in 't Veld prétend aujourd'hui le compléter.

Ce rapport pose à la fois un problème juridique et un problème politique. Le problème juridique vient de ce qu'il bouleverse l'article 7. Comme le service juridique du Conseil l'a expliqué dans un avis du 27 mai 2014, l'article 7 donne en effet au Conseil, et à lui seul, le pouvoir de constater qu'un État membre viole les droits de l'homme. Or, le rapport in 't Veld méconnaît cette compétence exclusive du Conseil en voulant donner à la Commission de Bruxelles un pouvoir de constatation concurrent par l'adoption de rapports et de recommandations.

D'autre part, le rapport in 't Veld pose surtout un problème politique en portant un nouveau coup à la souveraineté des États. Il permet en effet à des experts sans légitimité démocratique de noter les États comme des enfants selon trois degrés de notation symbolisés dans sa présentation initiale par un jeu de trois couleurs: vert pour les bons élèves, jaune pour ceux qui peuvent mieux faire et rouge pour ceux qui doivent être sanctionnés. Or, les États qui doivent être sanctionnés sont évidemment, dans l'esprit du rapport in 't Veld, ceux qui osent résister au diktat de l'Union européenne. Le rapport ne s'en cache même pas puisqu'il vise ouvertement à punir deux États: la Hongrie, coupable de résister à la politique migratoire de l'Union, et la Pologne, coupable de refuser de se laisser dicter sa politique familiale par le lobby LGBTI.

Le rapport in 't Veld constitue donc une étape supplémentaire dans la marche forcée vers la soviétisation de l'Union. C'est pourquoi j'ai déposé un amendement de rejet de ce texte liberticide.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). – Madame la Présidente, le rapport de Mme in 't Veld repose sur une formidable contradiction. Il s'agit de mettre sous surveillance les démocraties européennes au nom de la démocratie, de faire surveiller les gouvernements légitimement élus par des experts à la légitimité suspecte, le tout en mettant en place, au nom des traités, un mécanisme qui est en lui-même, comme il vient d'être dit, une violation des traités. C'est la doctrine Brejnev de la souveraineté limitée, revisitée, appuyée par les prétendus libéraux, les verts, les socialistes, les démocrates-chrétiens, les communistes, tous unis.

M. Juncker, je crois, avait déclaré après la victoire de Syriza en Grèce en janvier 2015: "Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens", signifiant clairement qu'aucun changement de gouvernement ne pourrait induire de changement de politique.

C'est à la Hongrie et à la Pologne qu'il s'agit aujourd'hui de s'en prendre, non parce que les droits de l'homme y seraient quotidiennement ou systématiquement violés, mais pour punir ces deux pays d'avoir élu des gouvernements sceptiques sur les bienfaits de la folle politique européenne de redistribution forcée de millions de prétendus réfugiés.

La vraie menace pour la démocratie, ce sont les institutions européennes, qui méprisent l'expression des peuples qui n'acceptent pas de se soumettre à l'Europe de Bruxelles ni

au mondialisme.

Hier, on faisait revoter par les parlements des textes rejetés par les peuples. Aujourd'hui, on explique à ces mêmes parlements, quand ils tiennent compte des aspirations des citoyens, que leur seule option est de voter "oui" à un accord de libre-échange obscur négocié par la Commission. Je pense que demain ou après-demain, peut-être, on enverra les chars de l'OTAN en premier pour ramener l'ordre...

(La Présidente retire la parole à l'orateur)

 
  
MPphoto
 

  Barbara Kudrycka (PPE). – Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Dzisiaj już wiemy, że jeśli na przykład organizacja sądownictwa, zgodnie z zasadą pomocniczości, należy do wyłącznej kompetencji państwa członkowskiego, to można ją tak przeorganizować, że ograniczy się niezawisłość sędziowską, zlikwiduje praktycznie trójpodział władz, ograniczy wolne media czy bezstronność służby cywilnej. Dlatego proponowany mechanizm oceny demokracji, praworządności i praw podstawowych jest wołaniem Parlamentu o skuteczność działania instytucji europejskich wobec najpoważniejszych naruszeń w państwach członkowskich. Jest wołaniem o spełnienie nadziei tych Europejczyków, którzy tracąc szansę na ochronę swoich praw w kraju, oczekują skuteczniej ochrony od instytucji europejskich. I oczywiście projekt przewiduje w zasadzie nadmiar dialogu – dialog Parlamentu Europejskiego z parlamentami krajowymi, dialog międzyinstytucjonalny, dialog 28 ekspertów. Można dyskutować oczywiście, czy stosowanie mechanizmu oceny co roku ma sens, czy powinno to być realizowane rzadziej czy częściej, a zamiast panelu 28 ekspertów, czy nie wykorzystać na przykład doświadczenia i profesjonalizmu Komisji Weneckiej. Ale te sprawy właśnie w dialogu z pewnością mogą się utrzeć. Pamiętajmy, że bez demokracji nie byłoby Unii Europejskiej, dlatego Unia musi ją skutecznie gwarantować. Temu służy proponowany mechanizm.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Silva Pereira (S&D). – Senhora Presidente, nós não podemos ter uma Europa que investe todas as suas energias na vigilância de umas décimas de défice orçamental mas fecha os olhos a gravíssimas violações do estado de Direito e dos direitos fundamentais que põem em causa os valores essenciais europeus. É por isso que precisamos, mesmo antes de qualquer revisão dos Tratados, de um mecanismo mais eficaz para prevenir, identificar e corrigir estas situações, indo mais longe do que o procedimento instituído, e bem, pela Comissão e que está a ser aplicado, pela primeira vez, no caso da Polónia.

O relatório que aqui discutimos propõe esse mecanismo, com uma avaliação regular e independente da situação do estado de Direito, que permita depois elaborar recomendações por país. Parece uma boa solução, desde que, e este ponto é fundamental, se garanta que é um mecanismo dirigido às violações graves e sistémicas dos direitos fundamentais e do estado de Direito e não se transforme numa invasão gratuita da margem de governação dos Estados-Membros...

(A Presidente retira a palavra ao orador)

 
  
MPphoto
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR). – Frau Präsidentin! Herr Timmermans, Sie sagten zu Recht: Without rule of law the European Union is doomed.

Ich glaube aber auch, ohne Anstand ist die Europäische Union auch nicht zu halten. Der deutsche Präsident dieses Parlaments hat die Aktion des demokratisch gewählten Parlaments in Warschau einen Staatsstreich genannt.

Anstatt sich immer wieder mit Polen zu befassen, wie wäre es, wenn man sich einmal mit den zahlreichen Vertragsbrüchen der Eurogruppe – Stichwort: Maastricht – oder mit dem Vertragsbruch der deutschen Regierung – Stichwort: Dublin-Vertrag – befasst? Es sind immer wieder Deutsche, die meinen, sie müssen das Weltklima, den Euro und die Flüchtlinge der Welt retten.

Jetzt meinen sie, sie müssten die polnische Demokratie retten. Anstatt die Polen auf die Anklagebank zu setzen, sollte man die deutsche Regierung mal auf die Couch eines Psychologen legen.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström (ALDE). – Fru talman! Under de senaste åren har vi sett hur land efter land i vår union har nonchalerat medborgarnas rättigheter. Press- och yttrandefrihet, möjligheten att få älska den man vill och många av rättsstatens mest fundamentala principer har satts ur spel av maktfullkomliga och populistiska ledare i de olika länderna.

Så det verk som en gång byggde Europa starkt i ruinerna efter andra världskriget har börjat vittra och gå sönder. Människor ställs mot människor och populister och nationalister som vill dela upp oss, skilja oss åt och odla rädsla och misstänksamhet istället för att bygga tillit.

Vi liberaler har under många år och i alla olika länder drivit frågan om att få till en slags rättighetsmekanism som skulle bevaka att våra grundläggande rättigheter säkerställs. Därför är jag så klart väldigt lycklig och glad idag att min kollega, Sophia in 't Veld, kan presentera detta utmärkta betänkande.

Nu är det dock viktigt att kommissionen följer upp och ger konkreta lagförslag, så att vi kan gå vidare. För grundläggande rättigheter ska inte vara vackra ord på ett papper som man inte bryr sig om ute i medlemsländerna. Regeringarna måste nu faktiskt ta ansvar. För rättigheter betyder någonting i praktiken, och rättigheterna är den enskilda personens värn mot kollektivet.

Vi har åstadkommit mycket i Europa och nu tar vi nästa steg.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL). – Madame la Présidente, quand on voit l'évolution de la confiance des citoyens dans les institutions européennes, on se prend à rêver d'une autre Europe basée non plus sur la concurrence libre et non faussée, mais sur le respect de la démocratie, de l'état de droit et des droits de l'homme, c'est-à-dire sur les soi-disant valeurs de l'Union européenne.

Cependant, dans la pratique, autant la Commission est prompte à rappeler les règles du pacte budgétaire au Portugal et à la Grèce notamment, et désormais celles du libre-échange à la Wallonie, autant quand la Pologne et la Hongrie, pour ne citer les exemples les plus spectaculaires, s'assoient sur les droits fondamentaux, la Commission tergiverse pour activer la moindre procédure d'infraction.

En résumé, on peut s'asseoir sur la démocratie et même aider à la bafouer, mais pas question de toucher au dogme de l'ultralibéralisme. C'est le fameux dilemme de Copenhague.

Ce rapport fait des propositions concrètes, mais je crains qu'il ne soit pas plus suivi d'effet que le rapport Tavarès, et je le regrette, Mme in 't Veld.

Alors, oui, M. Timmermans, demandons leur avis aux ONG et agissons! Agissez enfin! Ne laissez plus les États bafouer l'état de droit!

 
  
MPphoto
 

  Benedek Jávor (Verts/ALE). – Madam President, events in Hungary, Poland and some other Member States highlighted a significant loophole in the legal system of the European Union. There are no effective tools for gradual sanctioning the breaches of democracy, the rule of law and fundamental rights. Parliament has several times requested to change this situation, as in the Tavares report and the Ferrara report and on some other occasions as well, so it is clear that it is high time to create a new mechanism. But this is effective only if there is no room to apply them in a politically biased way. This has actually already happened. The Commission has started a rule of law procedure against Poland but failed to do the same against the Hungarian Government, although its action is gradually damaging democracy and political freedoms. Apparently it seems that political affiliation matters. Law and Justice in Poland are not members of the European People’s Party, but Hungarian Fidesz is. Double standards clearly exist. This must be stopped. Any measures will make sense only if the political groups stop denying the obvious and stop protecting the unprotectable.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFDD). – Madam President, this report calls for an EU mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights. It is an own-initiative report – an MEP’s wish list. It has no legislative effect; it is just hot air. It was pointless to write and equally pointless to debate. However, Britain needs no lessons in democracy, the rule of law and fundamental rights. Britain had a democracy founded on parliamentary government that evolved over 800 years. Our democracy was undermined by transferring supremacy of law-making from our parliament to the European Union. We had the rule of law – our law – which evolved over a thousand years. The rule of our law was undermined by EU law and the supremacy of the European Court of Justice. We had fundamental rights, established under such things as Magna Carta, the common law, habeas corpus and the Bill of Rights. Our rights and freedoms are being destroyed by such things as the European Arrest Warrant that allows British citizens to be arrested, extradited and imprisoned in corrupt foreign countries merely on the basis of vague accusations without any supporting evidence. If the British people want their democracy, the rule of their law and their fundamental rights back, then we must leave the European Union as quickly as possible. Brexit means now, not in two and a half years’ time or longer.

 
  
MPphoto
 

  Gerolf Annemans (ENF). – Vormde het historisch verworven bestaan van westerse democratieën op ons Europees continent oorspronkelijk een stimulans om tot samenwerking te komen en samen te streven naar democratie in wat toen nog communistische dictaturen waren, dan is die samenwerking inmiddels totaal gedegenereerd. Terwijl de lidstaten elk van onderuit de bron van rechtsstatelijkheid en democratie zouden moeten zijn, worden ze nu onder de veredelde bureaucratische curatele van de Europese Unie geplaatst en worden de begrippen die de grondslag en rijkdom van de Europese samenwerking vormden, nu de gestandaardiseerde regels van Big Brother in de versie van de Europese Unie, een zogenaamd panel van deskundigen aan het hoofd van een EU-inquisitiesysteem.

De oorspronkelijke rijkdom van de mensenrechten en de democratie verwordt nu tot een wapen in uw EU-dictatuur. Daar kan ik onmogelijk aan meewerken.

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI). – Κυρία Πρόεδρε, ο μηχανισμός της Ένωσης για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι άκυρος και παράνομος, διότι, αφενός, προβλέπεται στο άρθρο 7 της Συνθήκης, αφετέρου, παραβιάζει την αρχή των διοργανικών συμφωνιών. Αποτελεί μία ακόμη προσπάθεια από τους επαγγελματίες χειραγωγούς να ποδηγετήσουν τις εθνικές πολιτικές των κρατών μελών. Είναι απαράδεκτο και αντιδημοκρατικό να εκχωρείται αρμοδιότητα σε μια νέα αρχή να ελέγχει τα κράτη μέλη, αποτελεί δε κατασπατάληση πόρων, καθόσον ήδη υφίστανται διεθνείς οργανισμοί που ελέγχουν τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Οι Επίτροποι Jourová και Timmermans έχουν πολλές φορές δηλώσει ότι δεν υφίστανται παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Παρά ταύτα, παρατηρείται μια συνεχής προσπάθεια πολιτικής επικυριαρχίας επί των κρατών μελών, ακριβώς όπως έγινε στην περίπτωση της Ελλάδος με την εφαρμογή μνημονίων διάσωσης ή στις περιπτώσεις της Πολωνίας και της Ουγγαρίας και των νόμιμων συνταγματικών τροποποιήσεων και δημοψηφισμάτων, αντίστοιχα. Μην ξεχνάτε ότι, κατά το άρθρο 4 της Συνθήκης, η Ένωση είναι υποχρεωμένη να σέβεται την εθνική ταυτότητα των κρατών μελών «που είναι συμφυής με τη θεμελιώδη πολιτική και συνταγματική τους δομή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση».

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda (PPE). – Paní předsedající, pane místopředsedo Komise, právní stát, demokracie, základní práva jsou základními hodnotami naší unie. Jsou to tyto společné hodnoty, které drží naši unii pohromadě. K těmto hodnotám jsme se my sami dobrovolně přihlásili v zakládacích Smlouvách. Je proto třeba, abychom naše společné hodnoty pouze nedeklarovali, ale také na jejich základě konali. Legitimitě Evropské unie jistě neprospěje, pokud budeme existenci jejích základních hodnot zpochybňovat a pokud bude zřejmé, že nejsou k dispozici nástroje, jak tyto hodnoty prosazovat. Nejde o vnucování hodnot takříkajíc z Bruselu, ale o naplňování hodnot, jak jsou definovány ve Smlouvách.

Dovolte mi ale, abych vyjádřil určité pochybnosti zejména týkající se té části zprávy, která obsahuje doporučení pro možné budoucí změny Smluv. Myslím, že zde zacházíme až příliš daleko a některá z těchto doporučení jsou, podle mého názoru, v současné době příliš radikální a ve svém důsledku kontraproduktivní. Jsem toho názoru, že je třeba zvolnit a skutečně nejdříve důkladně zhodnotit možnosti stávajících, třeba i propojených mechanismů.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). – Madam President, first of all I would also like to thank Sophia in ‘t Veld and the other shadow rapporteurs. I agree with the First Vice-President that it is a very political process, and the rule of law is the key fundamental framework of our Union. If that fails, our democracy is seriously threatened.

I very much agree with my colleagues that we need to kick off by finding institutional agreement on establishing a mechanism like this that is in fact a manifestation of our common European values. Let me remind you, Commissioner Timmermans, that in 2013 you, together with your colleagues, wrote to the former President of the Commission, Mr Barroso, asking him for the establishment of such a mechanism that would protect our fundamental values. We have today an excellent chance to make it happen. In general, I do not support the idea of duplicating mechanisms with tools that already exist, but I do not feel that today we have such mechanisms that are effective.

Looking at the situation in Poland or Hungary, socialists and democrats have for a long time been pushing for the establishment of a democracy scoreboard. Today we ask the accession countries to meet the Copenhagen criteria, but the Member States can simply do whatever they want. So I very much support the idea of establishing such a mechanism on democracy that would stop various violations of the treaties, for example freedom of the media, which we heard mentioned several times. So this mechanism is really needed.

 
  
MPphoto
 

  Arne Gericke (ECR). – Frau Präsidentin! Liebe Bürgerinnen und Bürger, stellen Sie sich vor, das Europäische Parlament nutzt ein nicht vorhandenes Initiativrecht, um uns allen wieder einen neuen EU-Mechanismus für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechte aufs Auge zu drücken, der nichts anderes tut, als Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Ihre Grundrechte außer Kraft zu setzen. Klingt komisch, ist aber so.

Und wir werden morgen darüber abstimmen. Ich stimme dagegen. Ich widerspreche der Kollegin, die vor mir gesprochen hat. Die EU hat ausreichend Instrumente zum Schutz von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Die Instrumente haben hohe Hürden – gut so! Es kann nicht sein, dass ein paar wenige ganze Länder brandmarken, nur weil ihnen deren rechter Nasenflügel nicht gefällt. Die ungarischen EVP-Kollegen wissen sicher, was ich meine.

Dieser Bericht ist eine neue Nebelbombe der Linksliberalen vorbei an den Bürgern. Ziel: Macht zementieren. Undemokratisch? Genau! Sie zerstören die Subsidiarität, stellen souveräne Staaten infrage, sie machen sich zum Steigbügelhalter von Euroskepsis und nationalistischen Tendenzen. Ihr Mechanismus gegen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte ist eine absolute Fehlkonstruktion.

 
  
MPphoto
 

  Филиз Хюсменова (ALDE). – Днес в Европейския съюз изобилстват примерите за това колко ни е необходим механизмът, който обсъждаме. От ограничаването на медийната свобода и нееднозначни конституционни реформи, през дискриминацията по отношение на мобилността на работниците, до забраната за използване на майчин език в предизборните кампании.

Европа е на кръстопът и се нуждае от преосмисляне и избърсване на праха от ценностите, върху които е построена. Механизмът за демокрацията – принципите на правовата държава и основните права – би заредил рестарта, от който се нуждаем. Намирам за особено важно, че той ще замени и действащите на парче инструменти на ЕС, като Механизма за сътрудничество и проверка, който се прилага вече 10 години единствено по отношение на България и Румъния, с ясни и обективни критерии спрямо всички държави членки и така ще отстрани двойния стандарт при оценяването на двете държави.

 
  
MPphoto
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL). – Señora Presidenta, en la Unión Europea hay leyes de primera, de las que ya se asegura la Comisión Europea que se cumplan, amenaza de expulsión de la zona del euro mediante; y hay leyes de segunda, que pueden ser incumplidas por los Estados miembros de forma sistemática sin que suceda absolutamente nada.

Por ejemplo, de primera es el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento, por el cual en el Estado español llevamos más de seis años sufriendo recortes en nuestros servicios públicos y por el cual ahora se nos exige un nuevo sacrificio de más de 5 000 millones de euros.

De segunda, o incluso de tercera, es la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, por eso, en el Estado español puede haber una «ley mordaza»; por eso, puede haber devoluciones en caliente en Ceuta y en Melilla; por eso, puede haber en Hungría leyes xenófobas, o restricción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Polonia o en Irlanda; o, por eso, puede haber leyes homófobas en Lituania.

Les importan más bien más poco los derechos fundamentales y creo que no es por falta de mecanismos, sino porque el respeto de los derechos fundamentales es contrario a sus políticas económicas y migratorias.

 
  
MPphoto
 

  Diane James (EFDD). – Madam President, all too often what the EU has in mind is either obscure or opaque, ensuring that the media and Member States’ citizens are left in the dark. Let us be absolutely clear about what we are talking about this morning. We are talking about a report that seeks to establish a group of so-called independent experts who will monitor Member States to ensure that they are upholding the values of EU Treaties. Seemingly there is nothing wrong with that, but in fact there is – and there is plenty.

Let me go through what is wrong. There is absolutely no legal nor Treaty mandate to establish this mechanism. The EU has therefore absolutely no right even to propose it. Thirdly, there is nothing that can be cited to justify or validate such a mechanism, and the timing should make everybody suspicious. Call me cynical, but might it just be a knee—jerk reaction to circumstances in Poland and Hungary – two Member States – probably two out of 28 that would like to do much the same – which are, quite rightly, exercising their sovereign right to curtail EU influence and control in the areas of democracy, rule of law and fundamental rights? That is what sovereign nationhood is all about. If the European Union really wishes to add more substance to accusations of covert federalism and emerging Big Brother statehood, then go ahead, but there is absolutely no way anybody who believes in democracy should support this.

 
  
MPphoto
 

  Nicolas Bay (ENF). – Madame la Présidente, voyant les peuples d'Europe échapper à votre contrôle, de l'Angleterre à la Hongrie, voilà que vous les infantilisez et décidez de les placer sous tutelle. Votre prétendu mécanisme pour la démocratie, l'état droit et les droits fondamentaux mettra nos États sous le contrôle d'experts soi-disant indépendants, issus du Conseil de l'Europe, une organisation qui comprend des démocraties aussi exemplaires que la Turquie et l'Albanie.

Vous nous parlez sans cesse de démocratie, mais ce n'est plus dans vos bouches qu'une sorte de mantra que vous répétez pour mieux accuser vos adversaires de vos propres turpitudes; des adversaires que vous qualifiez de populistes parce qu'ils se font, eux, les porte-parole des peuples que vous ne voulez plus écouter.

La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. La démocratie, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Or, vous voulez supprimer l'article 51 de la charte des droits fondamentaux sur la subsidiarité et la souveraineté nationale.

Dimanche, notre ancien collègue, M. Duda, devenu président de la Pologne, célébrait avec le Premier ministre hongrois le soixantième anniversaire du soulèvement de Budapest contre la dictature communiste. Aujourd'hui, le moment est venu pour les peuples d'Europe de l'Est et de l'Ouest de se soulever contre la tyrannie de Bruxelles.

 
  
MPphoto
 

  Udo Voigt (NI). – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist doch klar ersichtlich, dass hier einseitig vorgegangen werden soll – gegen Polen, gegen Ungarn –, dass hier eine Lex Polen geschaffen werden soll von denen, die schweigen – über all das schweigen, was in Europa derzeit geschieht: in vielen Mitgliedsländern, wo Patrioten verfolgt werden, in Griechenland, wo Abgeordnete eingesperrt werden, wo Parteien verboten werden sollen. Allein in meinem Land, in der Bundesrepublik, sitzen 1 200 Patrioten nur wegen ihrer Meinung in den Gefängnissen.

Über diese Themen sprechen Sie nicht. Aber Sie wollen andere Staaten regulieren, weil Sie ihnen nicht die Unabhängigkeit gewährleisten wollen, dass sie die Zukunft ihres Volkes nach ihrer eigenen Fasson regeln. Hören Sie auf, sich einzumischen! Lassen Sie die Völker Völker sein und ihre innenpolitischen Dinge selber regeln!

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). – Únia nepotrebuje žiaden Pakt o demokracii, právnom štáte a základných právach. To všetko je v zmluvách, ktorými sa zaviazali členské štáty. Rovnako máme v zmluvách aj mechanizmus, ktorý rieši prípady, keď členský štát svoj záväzok nedodrží. Strážkyňou zmlúv je Komisia. Nie OSN, OECD, Rada Európy či profesijné a odvetvové združenia. Ak Komisia nadobudne presvedčenie o tom, že niektorý členský štát zmluvy porušil, má sa obrátiť na Európsky súdny dvor.

Môžeme sa baviť o tom, či Komisia dobre využíva svoje právomoci. Či sa z opatrnosti radšej snaží vyhnúť zásadnejším sporom alebo naopak, či príliš citlivo nereaguje na menej dôležité rozdiely v pohľade na demokraciu. Môžeme sa pýtať, prečo Komisia doteraz nepoužila v obžalobe proti členskému štátu ako právny základ článok 2 Zmluvy o EÚ. Prípadne požiadať o jej názor na možnosť vypracovať tzv. „združenú žalobu“ s cieľom riešiť prípadný systémový problém v oblasti demokracie a právneho štátu v niektorom členskom štáte. Takáto debata by mala zmysel.

Ale nevymýšľajme nové štruktúry, mítingy, správy a komisie, ktorých výsledkom bude len veľa papierov a hodiny prázdneho rečnenia za peniaze daňových poplatníkov. Ja takýto nápad podporiť nemôžem.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer (S&D). – Frau Präsidentin! Historiker werden vielleicht eines Tages sagen, dass der Initiativbericht von Sophia in 't Veld der Union in einer schwierigen Stunde ein wirksames Instrument der Stabilisierung in die Hände gegeben hat. Der LIBE-Ausschuss hat den Bericht mit deutlicher Mehrheit verabschiedet und einmal mehr gezeigt, dass die Mitglieder dieses Hauses fähig sind, substanzielle Kompromisse zu schließen.

Wenn man die politisch strittigen Anlassfälle einmal zur Seite stellt, dann zeigen sich zwei Problemkreise. Es gibt es zwar mit den Kopenhagen-Kriterien einen sehr strengen Mechanismus, Mitglied der Union zu werden. Ist dies einmal passiert, dann sind kaum adäquate Mittel vorhanden, eine Nichtbeachtung oder willentliche Verletzung zu ahnden, vor allem, wenn es um Demokratie, Rechtsstaat und Grundrechte geht. Die bestehenden Instrumente sind zu wenig zielgerichtet, um bedrohliche Entwicklungen schon in einem frühen Stadium zu beeinflussen. Wenn sie schließlich auf EU-Ebene landen, dann wird Kritik von den betroffenen Mitgliedstaaten oft als Bedrohung von außen stilisiert und eine Problemlösung sehr schwer.

Der Bericht schlägt eine Verzahnung bereits vorhandener Instrumente vor, setzt in einem frühen Stadium an und setzt alle Mitgliedstaaten – die alten und die neuen Mitgliedstaaten – auf eine gleiche Grundlage. Mit dem Democracy Scoreboard wird ein Format entwickelt, das Vergleichsmöglichkeiten eröffnet. Ich meine, dass das Ganze ein Schritt in Richtung Handlungsfähigkeit ist, und ich hoffe, dass die Kommission diese Chance erkennt und sie auch ergreift.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Krasnodębski (ECR). – Pani Przewodnicząca! Autorka sprawozdania słusznie krytykuje obecną praktykę sprawdzania praworządności, pisząc, że w niektórych przypadkach niejednolite stosowanie takich instrumentów postrzegane jest przez wielu jako umotywowane politycznie, arbitralne i niesprawiedliwe wobec niektórych krajów. Tak właśnie jest. Także w Parlamencie Europejskim wielokrotnie arbitralnie, niesprawiedliwie i w sposób umotywowany politycznie atakowano niektóre państwa członkowskie, a oszczędzano inne, na przykład Holandię z jej nieludzkimi planami eutanazji. Postulowany przez to sprawozdanie zintegrowany mechanizm jest niezgodny z europejskimi traktatami i zasadą pomocniczości i służyłby nie tyle obronie demokracji, co zastąpieniu jej postdemokratyczną lewicową i liberalną merytokracją czego najlepszym wyrazem jest proponowany „areopakt” – ów reprezentatywny zespół niezależnych ekspertów do spraw demokracji, praworządności i praw podstawowych.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρε, η πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση ενός μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα εξετάζει, σε περιοδική βάση, την κατάσταση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα κράτη μέλη έχει θετική αφετηρία, αφού αυτά είναι οι ιδρυτικές αρχές της Ένωσης. Ωστόσο, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και η πρόταση περιέχει αδιευκρίνιστα σημεία. Χρειάζεται περαιτέρω εξειδίκευση ως προς τις εγγυήσεις αμεροληψίας του προτεινόμενου μηχανισμού και το είδος των τυχόν κυρώσεων σε βάρος κρατών μελών, όταν αυτά παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών.

Πρέπει ακόμη να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των παραβιάσεων κοινωνικών, ιδίως, δικαιωμάτων, οι οποίες απορρέουν από τις απαιτήσεις των οργάνων της Ένωσης έναντι κρατών μελών στο πλαίσιο της δημοσιονομικής επιτήρησης. Παραδείγματος χάρη, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί παρεμποδίζουν ουσιαστικά την ελληνική κυβέρνηση να εφαρμόσει δικαστικές αποφάσεις που κρίνουν αντισυνταγματικές κάποιες μειώσεις συντάξεων. Το ενδιαφέρον για τα δικαιώματα δεν πρέπει να είναι επιλεκτικό.

 
  
MPphoto
 

  Mylène Troszczynski (ENF). – Madame la Présidente, Madame la rapporteure, vous appelez de vos vœux la création d'un mécanisme de l'Union pour la démocratie, l'état droit et les droits fondamentaux. Il serait plus honnête de nommer les choses par leur nom plutôt que de dévoyer ces notions fondamentales.

Vous invoquez l'état de droit mais décrivez l'ingérence de l'Union européenne – ingérence de plus en plus rejetée par les peuples européens. Vous appelez au renfort de la démocratie en Europe, mais vous organisez la soumission de tous à des caprices tyranniques. Pensez-vous vraiment renforcer la démocratie en nommant un groupe d'experts chargés de juger si telle ou telle loi votée par des parlements nationaux souverains est conforme à votre idéal de démocratie? Les Polonais et les Hongrois vous répondent sèchement et rejettent votre tutelle. Est-ce votre conception de la démocratie que de nommer des juges turcs pour décider à la destinée de nos nations?

Chers collègues, ce texte est une trahison, trahison des peuples, de leur culture et de leur histoire. C'est une trahison à la mission qui est la nôtre au sein de cette assemblée, à savoir: servir et non asservir. Ne soumettez pas à l'ensemble de nos peuples vos fantasmes, les fantasmes d'un si petit nombre. Si tel devait être votre choix, ce serait une dérive dangereuse et inquiétante.

Cette initiative législative doit finir dans votre poubelle, Monsieur le Commissaire Timmermans.

 
  
MPphoto
 

  Michał Boni (PPE). – Pani Przewodnicząca! Europa to nie tylko szanse jednolitego rynku, ale wspólne fundamenty. To obowiązek pilnować ich stabilności. Demokrację od dyktatury, czy wielką politykę od populistycznej małostkowości dzieli właśnie niezależne sądownictwo, swobody obywatelskie i bezstronność mediów.

Rozwiązania ze sprawozdania równo traktują wszystkie kraje, konsolidują, a nie powielają istniejące narzędzia, są w mandacie traktatowym. Nie naruszają zasady pomocniczości, bo istota swobód obywatelskich leży ponad granicami państw.

Demokracja to nie tylko wynik wyborów dający czasową przewagę zwycięzcom. Wygrane nie dają mandatu do podważania fundamentów. Dlatego ważny jest mechanizm mierzenia i oceniania, czy wszędzie demokracja i praworządność są pilnowane.

Ustanowienie Paktu na rzecz demokracji oraz porozumienie międzyinstytucjonalne jest tu kluczowe, by, pilnując suwerenności państw, nie dopuścić do łamania zasad, które są spoiwem Unii, by, oceniając sytuację w krajach przez ekspertów wskazanych przez krajowe parlamenty, dostrzegać zagrożenia i naruszenia, systemowe uchybienia, zapobiegać złym praktykom. Nie o kary tu chodzi, ale o mechanizm wczesnego ostrzegania i dialogu.

Rada, Komisja i Parlament Europejski potrzebują efektywnych i obiektywnych narzędzi w tym procesie.

Praca nad unijnym mechanizmem dopiero się zaczyna. Są ramy, procedury, terminy, narzędzia, obszary. Nie może zabraknąć woli politycznej.

 
  
MPphoto
 

  Péter Niedermüller (S&D). – Elnök Asszony! A demokrácia, a jogállamiság, az alapvető emberi jogok, az európai értékek az Európai Unió lényegét, talpazatát jelentik. Közhely, de mégis ki kell mondani, a jogállam nem elvont eszme, hanem az egyén és a közösségek jogainak legfontosabb garanciája. Amikor a jogállamiságot védjük, akkor az európai polgárok jogaiért és szabadságáért állunk ki. Ez a jelentés ebbe az irányba tett nagyon fontos lépés. Szükség van a meglévő eszközök hatékonyabb integrálására, illetve kiegészítésére, a folyamatos megfigyelésre és szükség esetén szankciókra.

Ugyanakkor én azok közé tartoztam, akik a jelenleginél kissé radikálisabb megfogalmazást és eljárást szerettek volna látni. Hiszen ma már vannak olyan tagállami kormányok, amelyek tudatosan szembefordulnak a közös európai értékekkel, amelyek kulturális ellenforradalmat hirdetnek meg, amelyek politikai játékszernek tekintik az igazságszolgáltatás függetlenségét, amelyek saját kényük és kedvük szerint értelmezik a jogállamiságot. Ezek a kormányok, az európai szélsőjobboldal a nyitott, befogadó, kulturálisan sokféle Európát akarják feldúlni, s helyette egy bezárkózó, nacionalista, autoriter világot akarnak teremteni. Nekünk politikai és morális kötelességünk megvédeni a jogállamiságot, a demokráciát, az alapvető jogokat, mert ha ezt nem tesszük, akkor egy napon majd azzal kell szembesülnünk, hogy saját magunk is hozzájárultunk az Európai Unió lerombolásához.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Gospođo predsjednice, demokracija i vladavina prava nisu građanima europskih država pale s neba. Stoljećima su ih gradili i usavršavali, često se i žrtvujući kako bi obranili svoja prava. Moderna vremena i strahovit tehnološki napredak donijeli su našim društvima neke nove izazove, ali to nije razlog zbog kojeg bismo trebali dozvoliti nepoštovanje temeljnih principa naše civilizacije.

Slažem se stoga da je naša obveza sačuvati demokratske procese i osigurati vladavinu prava, ali ne mislim da nam je zato potreban neki uniformiran mehanizam. Ne smijemo smetnuti s uma kako su države članice Europske unije nastale na različitim tradicijama i prošle različite razvojne putove te sukladno tome imaju drukčije načine zaštite ovih vrijednosti.

Uniforman mehanizam Europske unije za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava u ovom trenutku može samo pojačati jaz između nacionalne i europske razine upravljanja i zato mislim da je to korak u krivom smjeru.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE). – Senhora Presidente, Senhor Vice-Presidente Timmermans, caras e caros Colegas, o respeito pelo estado de Direito é um princípio basilar da União Europeia, exigimo-lo como condição de entrada na União, é um dos critérios de Copenhaga. Mas somos menos eficazes em assegurá-lo depois do Estado-Membro passar a Estado—Membro da União Europeia e sabemos que em diversos Estados este princípio atravessa momentos difíceis. É verdade que temos o artigo 7.° do Tratado da União, mas essa é uma situação limite e temos um conjunto de mecanismos, no Parlamento, na Comissão Europeia e no Conselho, de pouca consequência e nenhuma articulação.

A iniciativa que hoje discutimos constitui, por isso, um bom impulso que vai no bom sentido, apelando a uma atuação integrada daquelas três instituições. Mas ainda agora estamos a dar os primeiros passos do que será, certamente, um longo processo.

Felicito a relatora Sophia in ‘t Veld e o relator-sombra do PPE Frank Engel, entre outros, pelo empenho e pelo trabalho, mas sejamos claros desde o início, este não é um exercício de burocracia, não é um ataque à soberania dos Estados-Membros, não é certamente contra nenhum povo. Proteger o estado de Direito é defender todo e cada cidadão europeu, toda e cada uma das nacionalidades que fazem parte desta União. É reafirmar que a União não é apenas uma construção económica mas que tem valores e que os sabe preservar e defender.

 
  
MPphoto
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann (S&D). – Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Vizepräsident Timmermans, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die EU-Kommission hat ein Verfahren gegen die polnische Regierung wegen der Gefährdung der Rechtsstaatlichkeit im Land, eingeleitet. Gut so.

Doch im Fall von Ungarn hat sie bisher leider nicht die gleiche Entschlossenheit gezeigt – nicht gut, weil hier der Verdacht im Raum steht, die ungarische Regierung stünde unter dem Schutz ihrer Parteifreunde der EVP. Unabhängige Experten, objektive Kriterien und eine automatische Reaktion der EU-Kommission als Hüterin der Verträge sind daher der richtige Ansatz, um Parteipolitik bei dieser für die EU fundamentalen Frage außen vor zu lassen. Der Pakt für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte, den das Parlament vorschlägt, wird genau dem gerecht.

Ich will allerdings auch nicht verhehlen, dass der vorliegende Vorschlag weiterer Diskussionen bedarf. An der einen oder anderen Stelle sehe ich durchaus Verbesserungsbedarf. Nur ein Beispiel: Die vorgeschlagenen Indikatoren zur Messung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit etwa müssten präziser und trennschärfer formuliert werden. Die Zahl von 19 Indikatoren ist zudem recht hoch, während die gleichzeitig vorgeschlagene Schwelle für ein Eingreifen zu niedrig ist.

Dennoch, mit der Abstimmung zu dem Pakt wird das Parlament ein wichtiges Signal aussenden. Unsere gemeinsamen europäischen Werte dürfen nicht nur beim Beitrittsverfahren eines Landes auf dem Prüfstand stehen; sie müssen selbstverständlich auch nach dem Beitritt eines Landes zur Europäischen Union für jeden Mitgliedstaat gelten, und zwar gleichermaßen für alle.

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE). – Že dalj časa se zavzemam za vzpostavitev učinkovitega mehanizma spremljanja delovanja demokracije, pravne države in temeljnih pravic v državah članicah. Menim, da je politično neodvisen mehanizem eden od ključnih ukrepov za vladavino prava v Evropski uniji, da se več ne bi zlorabljali, zlasti v tranzicijskih, postsocialističnih državah.

Znano je, da so v Sloveniji, na primer, brez dokazov tri tedne pred parlamentarnimi volitvami zaprli prvaka opozicije Janeza Janšo, po volitvah in šestmesečnem zaporu pa ga oprali vseh obtožb. In zgodbe je konec. V takih hudih zlorabah bi morala Unija takoj reagirati, pa ni, ker baje nima ustreznega mehanizma.

S tem predlogom ga bo verjetno dobila, a je potrebno paziti, da se ga ne izrablja v politične namene, kot se je to že dogajalo v preteklosti na primeru v primeru Madžarske in še kje. Če nam bo spodletelo pri zagotavljanju nepristranskosti uporabe tega mehanizma, bodo državljani Evropske unije zavrnili takšno posredovanje Evropske unije, evroskepticizem pa se bo še naprej večal.

 
  
MPphoto
 

  Caterina Chinnici (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, grazie Commissario Timmermans, ringrazio l'onorevole in 't Veld per la sua relazione su un tema così importante: l'Unione europea deve essere modello di valori di democrazia per tutti. Il riconoscimento dei diritti fondamentali, al quale molte paesi guardano con estremo interesse, si basa su una condizione essenziale, il rispetto dello Stato di diritto. E la Commissione europea ha la responsabilità di garantire che i valori fondanti dell'Unione siano rispettati, osservati e protetti in tutto il territorio europeo e da tutti gli Stati membri. L'approvazione di poche settimane fa del gratuito patrocinio è un esempio concreto del fatto che stiamo lavorando per costruire e rafforzare lo Stato di diritto all'interno dell'Unione e non possiamo permettere, visto anche il particolare momento politico, che venga minato il riconoscimento dei diritti fondamentali o che questi siano implementati a metà. Guardo quindi con favore ad un meccanismo indipendente che, sempre nell'ambito dei trattati, possa monitorare la situazione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali.

 
  
MPphoto
 

  Alessandra Mussolini (PPE). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, io più sento alcuni colleghi, più sono a favore di questa relazione, anche perché non è che si può far parte dell'Unione europea quando c'è da prendere, mentre rendersi autonomi e indipendenti quando c'è da dare. Attualmente non c'è neanche duplicazione perché questo meccanismo sui diritti, sui diritti fondamentali e sulla democrazia è on demand, invece tradurre e spostare questo meccanismo in un meccanismo permanente che coinvolge la totalità degli Stati membri è già questo principio di imparzialità e di democrazia. Quindi, io credo che sia importante e fondamentale che l'Unione europea si doti di questo strumento, che poi può essere perfettibile, come sempre, ma occorre farlo, anche perché attualmente c'è la Commissione di Venezia, fanno parte in questa Commissione di Venezia 47 Stati. Quindi io credo che sia importante l'accettazione, fermo restando, come ha detto Timmermans la criticità che c'è su questo gruppo di esperti.

 
  
MPphoto
 

  Soraya Post (S&D). – Fru talman! Herr kommissionär Timmerman! Jag skulle vilja börja med att tacka Sophia in ’t Veld för ett mycket ambitiöst betänkande i en väldigt, väldigt viktig fråga. Jag tycker att det är bland den viktigaste frågan vi har framför oss.

Grundläggande rättigheter kallar vi det genom EU-systemet, och precis så är det. De mänskliga och medborgerliga rättigheterna är grunden. Därför måste också försvaret av dessa rättigheter gå före alla andra hänsyn. Tyvärr så ser vi ofta att det är tvärtom.

Därför är jag glad för att detta betänkande idag får oss att rikta strålkastarljuset mot grunden i EU-bygget: de fundamentala rättigheterna, där rättsstatliga principer är grunden också för demokratin.

Det talas väldig mycket om Polen och Ungern idag. Det är helt riktigt att utvecklingen har gått alldeles för långt åt fel håll i dessa länder. Jag anser att det måste inledas ett artikel 7-förfarande mot båda två om EU ska fortsätta att tas på allvar som försvarare av unionens egna grundläggande rättigheter. Det är viktigt att påminna om att brott mot de fundamentala rättigheterna kan förekomma i alla medlemsstater. Frankrike deporterar romer som är EU-medborgare. Sverige begränsar den fria rörligheten med gränskontroller. Tjeckien och Slovakien segregerar barn i skolorna.

År 2000 slutade EU:s sanktioner mot Österrike i fiasko. Nästan 17 år senare så står vi praktiskt taget i samma situation. Långt innan jag tog plats i Europarlamentet så låg jag på Barrosso-kommissionen om kandidatländernas respekt för de mänskliga rättigheterna. Jag undrade hur kommissionen tänkte säkerställa att de nya medlemsländerna respekterar mänskliga rättigheter. Barroso svarade att det är mycket bättre om de är med.

Det är vår plikt att skydda de mänskliga rättigheterna.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál (PPE). – Elnök Asszony! 2004 óta vagyok európai parlamenti képviselő, és sajnos azóta keserűen tapasztaltam meg, hogy a jogállamiságért, emberi jogokért való aggodalom meglehetősen kettős mércével méretik, napi politikai szándékok és erőviszonyok játékát képezi. Az elmúlt 13 évben például egyetlen komoly nemzeti kisebbséget ért jogsértés sem talált sem megértésre, sem visszhangra a Bizottságtól. Tagállami hatáskörre való hivatkozással igazolták a semmittevést.

Ugyanúgy nem került sor jogsértés megállapítására 2006-ban, épp 10 éve, amikor Budapesten békésen ünneplő emberekkel szemben követtek el atrocitást, brutális erőszakot, bizonyítottan, az akkor szocialista kormány emberei. Akkor az uniós döntéshozók nem aggódtak a magyar jogállam állapota miatt.

Ezzel ellentétben azóta sokszor jogállamisági hadjáratra kerül sor, amikor a politikai érdek éppen úgy kívánja, és lehet igaztalanul Magyarországot támadni, miközben egyetlen konkrét jogsértést sem tudnak felmutatni. Mindez azt bizonyítja, hogy amíg nincs egy objektív, konszenzussal elfogadott meghatározása a jogállamiság fogalmának, addig mindez, ez a mechanizmus is a kettős mérce táptalaja marad.

 
  
MPphoto
 

  Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D). – Madame la Présidente, chaque pays qui devient membre de l'Union européenne s'engage à respecter les fameux critères de Copenhague consacrés par les traités européens et la charte des droits fondamentaux. Ce n'est pas pour autant qu'il peut les oublier dès le lendemain de son adhésion, car l'Union des valeurs et du droit n'est pas à la carte. L'état de droit n'est pas un principe cosmétique mais un élément charnière sur lequel l'Union européenne s'est construite. Pourtant, celle-ci n'est pas dotée de dispositifs qui lui permettent d'assurer que l'état de droit est respecté en permanence par ses États membres.

Le mécanisme proposé par Sophia in 't Veld, que je soutiens pleinement, cherche à combler cette faille en instituant un contrôle systématique de la protection des droits fondamentaux au sein de l'Union. Il ne s'agit pas de sanctionner tel ou tel État mais de réfléchir à la mise en place d'une Europe positive, qui dialogue et qui protège.

Enfin, ce rapport n'est pas un texte législatif aux effets juridiques contraignants mais bien une initiative politique destinée à envoyer un message fort aux États membres et à la Commission. Les valeurs et les droits fondamentaux ne peuvent faire l'objet d'aucun compromis.

 
  
MPphoto
 

  Jeroen Lenaers (PPE). – Voorzitter, net als u en de meeste collega's heb ik vorige week deze brief ontvangen: stem tegen het verslag-In 't Veld, want de EU probeert de politieke controle over de lidstaten over te nemen. De brief besluit ermee dat de stemming vanmiddag in onze eigen lidstaten gepubliceerd zal worden. Dat zal ongetwijfeld als een soort dreigement bedoeld zijn, maar het is juist een mooi stukje transparantie waar de anonieme briefschrijver zelf een voorbeeld aan had kunnen nemen.

Ik ga met heel veel plezier in mijn eigen lidstaat uitleggen waarom het zo belangrijk is dat fundamentele rechten in de EU op een structurele, objectieve, constructieve en evenwichtige wijze bespreekbaar gemaakt worden en waarom ze uit het domein van de bangmakerij en de taboesfeer van deze schrijver gehaald moeten worden. Laten we eerlijk zijn: als wij als Europese Unie – op het wereldtoneel en in onze directe omgeving – de rol van voorvechter van fundamentele vrijheden willen vervullen, dan moeten we allereerst onze eigen zaakjes op orde hebben.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). – Elnök Asszony! A demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal kapcsolatos uniós paktum egy olyan integrált ellenőrzési mechanizmusról szólna, amely az összes tagállamra és a három fő intézményre vonatkozna. Egy ilyen mechanizmusra tulajdonképpen semmi szükség sem lenne, hiszen a tagállamok a csatlakozási tárgyalások során vállalták az alapvető emberi jogok, köztük a kisebbségek jogainak biztosítását.

A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a csatlakozás után súlyos visszarendeződés figyelhető meg ezen a területen. Az Európa Tanács monitoringjelentései, esetleg az Emberi Jogok Európai Bíróságának elmarasztaló ítéletei pedig semmilyen rendszerszintű következménnyel nem járnak. Az Unió tartva a tagállamok reakcióitól egyáltalán nem foglalkozott azokkal a teljesen nyilvánvaló jogsértésekkel.

Reméljük, hogy ezzel a mechanizmussal új korszak kezdődik, amely azon az alapelven alapul, hogy az EU teljes területén ugyanazok az alapjogok illetik meg az uniós polgárokat.

 
  
MPphoto
 

  Емил Радев (PPE). – Г-жо Председател, Механизмът за демокрация, върховенство на закона и основни човешки права е изключително важен инструмент, който ще гарантира опазването на демократичните ценности, върху които е изграден Европейският съюз, във всички държави членки. Той ще гарантира равнопоставеност на държавите и предлага общоевропейски решения.

Вярвам, че този механизъм ще затвърди основите на демокрацията и по този начин ще успеем да се преборим с евроскептицизма и популизма от последните години. За моята страна България този механизъм е изключително важен, защото той не само ще замени наложения ни механизъм за сътрудничество и проверка, но и ще премахне и неоправданите стигми върху нас, породени от този вид дискриминация.

Механизмът за сътрудничество и проверка нееднократно е бил неправилно използван да бъдем сочени с пръст за проблеми, които съществуват във всички държави членки. Той е и напълно погрешна спънка пред членството ни в Шенген.

Затова вярвам, че Механизмът за демокрация и върховенство на закона със своите обективни критерии за оценка ще даде възможност да се видят реалните проблеми в Европейския съюз и всички ние чрез европейска подкрепа и солидарност ще разполагаме с лост за гарантиране на демокрацията в Европа.

 
  
 

Interventions à la demande

 
  
MPphoto
 

  Marijana Petir (PPE). – Gospođo predsjednice, predloženi mehanizam Europske unije za demokraciju i vladavinu prava i temeljna prava nije u skladu s temeljnim ugovorima Europske unije, kao niti sa samim načelima Povelje Europske unije o ljudskim pravima koju predlaže kao pravnu osnovu za zakonodavne mjere, uključujući i sankcije državama članicama. Takvim se mehanizmom dovode u pitanje načelo supsidijarnosti i ovlasti Unije pa se samim time dovodi u pitanje poštovanje pravnog poretka od strane europskih institucija.

Odredbe Povelje o ljudskim pravima odnose se na institucije, tijela, urede i agencije Unije uz poštovanje načela supsidijarnosti te na države članice samo kada provode pravo Unije. Poveljom se ne proširuje područje primjene prava Unije izvan ovlasti Unije, ne uspostavlja se nova ovlast ni zadaća za Uniju, a ne mijenjaju se ni ovlasti i zadaće kako su utvrđene ugovorima. Mehanizam predložen ovim izvješćem nije prihvatljiv jer nije u skladu s temeljnim ugovorima Europske unije i s Poveljom Europske unije o ljudskim pravima te narušava načelo supsidijarnosti suverenih država članica.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). – Señora Presidenta, señor Vicepresidente, mi intervención se dirige a quienes protestan contra este necesario mecanismo del Estado de Derecho alegando falta de base jurídica o subsidiariedad para esconder sus prejuicios contra los fundamentos de la Unión Europea.

Porque el mecanismo del Estado de Derecho no es una amenaza a la tradición constitucional de ningún Estado miembro, sino una garantía de refuerzo del Derecho de la Unión, que es algo más que un mercado.

En esta Unión estamos viendo retrocesos pavorosos de la independencia judicial en algunos Estados miembros, del pluralismo democrático y del pluralismo informativo; o ataques contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y no digamos contra los derechos de los extranjeros, incluidos los derechos de los ciudadanos de los Estados miembros, en una ola de nacionalismo reaccionario y de populismo xenófobo, eurófobo y rampante.

Muchos tienen la impresión de que estamos ante una Unión Europea que castiga implacablemente una desviación de una centésima del déficit pero que ignora o da la espalda a los retrocesos o a la involución en los valores fundacionales de la Unión Europea. Y, por tanto, el Estado de Derecho no es una amenaza a la democracia, es una garantía.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κυρία Πρόεδρε, κύριε Timmermans, όπως και εσείς γνωρίζετε, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι άμεσα συνυφασμένα με την οικονομία και υπονομεύονται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στην Ελλάδα, όπου τρόικα και μνημόνιο έχουν οδηγήσει 3.885.000 Έλληνες να ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, ενώ οι στρατιές των ανέργων αποτελούν ντροπή για το αποκαλούμενο «ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο».

Επιπλέον, κύριε Timmermans, στην Ελλάδα πρέπει να σταματήσει η συστηματική παραβίαση των κοινωνικών δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών που αρνούνται για λόγους θρησκευτικής συνείδησης να λάβουν τον ΑΜΚΑ, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, αρνούνται δηλαδή την αριθμοποίηση του προσώπου τους και τον προσδιορισμό τους βάσει ενός μοναδιαίου αριθμού. Η άρνησή τους αυτή τιμωρείται από το ελληνικό κράτος και πάνω από 100.000 Έλληνες πολίτες στερούνται πλέον ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και καταβολής συντάξεων και άλλων επιδομάτων. Πρέπει το θέμα αυτό να σταματήσει, κύριε Timmermans, και θα σας στείλω σχετική επιστολή για το ζήτημα αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – Señora Presidenta, quiero agradecer a Sophia in 't Veld su propuesta realista y realizable para poder mejorar la democracia en la Unión.

Es imprescindible un informe anual objetivo, independiente y abierto a la participación ciudadana sobre el tema, así como medidas de previsión y corrección, porque hay mucho que mejorar.

Creo que con mecanismos de diálogo previo de prevención sería más difícil que un gobierno europeo desoyese recomendaciones de las Naciones Unidas para reparar a víctimas de su propia dictadura; que un ministro de Interior conspirase para inventar expedientes penales contra sus rivales políticos; o que un presidente anunciase a un procesado por financiar ilegalmente el partido que comparten que le proporcionará jueces de confianza, y que tal promesa se cumpliese.

Señor Timmermans, todas estas cosas pasan hoy en un Estado miembro que, además, no respeta decisiones marco básicas para la creación de un espacio común de libertades, como el mutuo reconocimiento de penas, algo que ya podría corregirse con los mecanismos de hoy. Yo pensaba que en nuestra Unión estas cosas eran imposibles. Hay que conseguir que al menos tengan algún precio, y corregirlas.

 
  
MPphoto
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL). – Senhora Presidente, estamos perante mais um inaceitável assalto à soberania dos Estados, aprofundando os mecanismos de federalização da União Europeia.

Três notas: a primeira, a União Europeia não tem legitimidade para dar lições de democracia a quem quer que seja. O vosso conceito de democracia é, entre outros, o das sanções que, aliás, o relatório defende e profunda, é o da chantagem e das pressões. As negociações do CETA ou as ameaças de sanções a Portugal são disso bom exemplo.

A segunda: a intenção de harmonização dos chamados direitos fundamentais para países como Portugal, com uma Constituição progressista, constitui uma inaceitável pressão negativa, nivelando por baixo os padrões de direitos sociais e de trabalho.

A terceira: o enredo de tratados e legislação europeus são um obstáculo à legítima decisão soberana de cada povo decidir dos seus destinos, um obstáculo à efetiva implementação da Constituição portuguesa e das conquistas da revolução que o povo português, mais cedo que tarde, saberá retomar e impor, libertando-se do constrangimento dos tratados.

 
  
  

VORSITZ: ALEXANDER GRAF LAMBSDORFF
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, de la bun început vreau să spun că susțin raportul și pactul pentru democrație. Toți spunem că Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept. Statele membre ar trebui să dea exemplu.

Dar ce ne facem, domnule comisar, când oficialii unor țări acceptă discriminarea cu încălcarea drepturilor cetățenilor privind, de exemplu, circulația lucrătorilor, stigmatizând țările mai puțin dezvoltate? Ce ne facem, domnule comisar, cu un stat membru cum ar fi Olanda, țara din care veniți dumneavoastră, care de ani de zile se opune intrării României, Bulgariei și Croației în spațiul Schengen, pe motive politice, nu tehnice, discriminând cetățenii din țările excluse din spațiul Schengen? Același lucru se întâmplă cu MCV-ul pentru România și Bulgaria.

Ați cerut răspuns la unele propuneri din raport, domnule comisar. Vă răspund: da, trebuie să aveți un raport, dumneavoastră, Comisia, un raport anual în Parlamentul European. Noi reprezentăm cetățenii, am fost aleși să-i reprezentăm, dumneavoastră ați fost numiți ca să faceți ca Uniunea Europeană să devină o piață internă care apără drepturile cetățenilor din toate punctele de vedere. Asta așteaptă cetățenii din țara mea, și de aceea sunt de acord cu acest raport, ca un prim pas, și vom continua.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE). – Podpiram to sijajno poročilo in podpiram ga v celoti. Omogočilo bo, da bomo bolj učinkovito nadzorovali uresničevanje in prakso rušenja fundamentalnih pravic v nekaterih naših članicah. Rad bi pa samo tem temeljnim vrednotam, o katerih govori poročilo in današnja razprava, dodal še eno.

Mislim, da je prav, da govorimo tudi o prizadevanjih za mir kot o aktivnosti v korist ene izmed fundamentalnih pravic ljudi, ki jih posebej zanima v času, ko imamo vojne povsod okoli nas, ko je postalo govorjenje o vojni skorajda govorjenje o neki realni perspektivi, ki nas čaka. Ljudi v Evropi je strah in za mir je treba narediti več.

 
  
MPphoto
 

  Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL). – Señor Presidente, cuando en Estados como el español y otros los estándares de democracia son manifiestamente más bajos que los que la Unión Europea preconiza y en teoría defiende, es necesario actuar.

Y este informe, aunque mejorable, va en la buena dirección, por ejemplo cuando propone un grupo de expertos independiente y amplio para analizar y monitorizar a los Estados miembros. Pero no olvidemos que también las instituciones europeas son «monitorizables» y, por supuesto—como subraya mi colega Spinelli—, los derechos sociales y económicos.

Es hora de abandonar el doble rasero —según miremos fuera o dentro de la Unión—, y el informe marca el rumbo correcto en este punto. Lo mismo ocurre cuando acerca a la ciudadanía el acceso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Cualquier mecanismo que permita mejorar el funcionamiento de la Unión en términos de democracia es un paso adelante.

Y, señor Timmermans, si el marco actual funcionara, este informe no estaría hoy sobre su mesa.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI). – Κύριε Πρόεδρε, το γεγονός και μόνο ότι αυτή τη στιγμή συζητούμε για την ανάγκη δημιουργίας ενός μηχανισμού για την προστασία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου αποτελεί σαφή ομολογία ότι σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως καταπατώνται οι βασικές αρχές επί των οποίων στηρίχθηκε η δημιουργία της. Ως γνωστόν, βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσεγγίζει και το θέμα αυτό με τον εσφαλμένο τρόπο. Ενώ ανέχθηκε αυτή την κατάσταση αρχικά, τώρα επιδιώκει να δημιουργήσει ένα όργανο επιβολής της θελήσεως μιας ηγετικής ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στα κράτη μέλη της. Στόχος είναι, βεβαίως, η αφαίρεση αρμοδιοτήτων και ανεξαρτησίας από τα κράτη, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει και υποχρεούται να σέβεται βάσει διεθνών νόμων και συνθηκών. Με την πιθανή δημιουργία αυτού του μηχανισμού γίνεται μια προσπάθεια να νομιμοποιηθεί η στοχοποίηση διαφόρων κρατών και η επιβολή κυρώσεων σε αυτά. Τώρα έχουμε την Πολωνία και την Ουγγαρία, προηγουμένως είχαμε την Ελλάδα στην οποία, υπό μορφήν τιμωρίας, επιβλήθηκαν τα σκληρά μνημόνια. Η υποκρισία στην όλη υπόθεση φαίνεται από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητεί να...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή.)

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). – Senhor Presidente, a Europa que faz bullying a Portugal, Grécia e Espanha por décimas orçamentais e fecha os olhos diante da ofensiva contra direitos fundamentais de cidadãos imigrantes na Hungria e na Polónia falha clamorosamente. Um pacto interinstitucional para a democracia, estado de Direito e direitos fundamentais como proposto pela relatora Sophia in t‘Veld é necessário. O estado de Direito, pedra base da legitimidade do projeto europeu, precisa de ser defendido com mecanismos robustos, supervisão e controlo para intervir e sancionar governos violadores. Só assim conseguiremos reconquistar a confiança dos cidadãos na Europa. Espero que Comissão e Conselho não bloqueiem esta proposta do Parlamento.

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek (ECR). – Súdny človek vidí, že tento návrh je založený na ideologickej zmene, a nie na spravodlivosti a demokratických mechanizmoch. Nie je možné trestať nedodržiavanie niekým stanovených hodnôt, pretože nadiktovanú vládu hodnôt sme napríklad my v Československu zažili v roku 1948 nástupom komunistickej vlády a skončilo sa to revolúciou v ῾89, čo bolo veľmi dobre. V Európskej únii mechanizmus ochrany demokracie už máme a dobre funguje. Poskytuje dobré limitácie, ak nastane nejaký problém, súdi vec na základe faktov, a nie ideológie.

Máme päť mechanizmov, ktoré dobre spolupracujú, a ďalší bude len komplikovať systém ich efektivitu a obmedzí, to čo môžu dosiahnuť, a vytvorí zmätok. My ďalší nástroj tohto návrhu nepotrebujeme, pretože vytvára obraz, že Európska únia chce viac kompetencií, chce viac autority, a niektoré vlády, ktoré môžu v Európe onedlho nastúpiť, napr. vo Francúzsku, sa môžu z tohto skutočne potešiť, pretože im dá ďalší dôvod Európsku úniu opustiť. Ak chcete sankcionovať okuliarmi ideológie, potom z takéhoto spolku treba odísť. Ani ja tu nechcem zažiť ďalší február 1948 v Československu, lebo sme úniou spolupráce, a nie nútenia.

 
  
MPphoto
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). – Mr President, everyone complains about Hungary and Poland, but the real issue is whether this House and the EU are ready to fight for fundamental rights in Western Europe as well.

In Spain the Constitutional Court is led by an ex-member of the Popular Party. Judicial independence is non—existent. In Spain, under Popular Party governments, newspapers have been closed and political parties have been banned. The former President of Catalonia, Artur Mas, is now facing a political trial for organising a symbolic vote on independence three years ago. And yesterday a pro—independence member of the town hall from Vic, Joan Coma, was sentenced to eight years in jail by Spanish justice merely because of a pro-Catalan independence speech in his town hall.

I hope that the mechanism will be established and that the EU will react to defend democracy everywhere in the EU.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης ( NI). – Κύριε Πρόεδρε, με πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρουσιάζεται άλλος ένας αντιδραστικός ευρωενωσιακός μηχανισμός. Στο όνομα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση απεργάζεται μια βιομηχανία παραγωγής προσχημάτων για τις επερχόμενες ιμπεριαλιστικές της επεμβάσεις. Με σύστημα πλέον θα προωθήσει στάσεις, κυρώσεις και ωμές επεμβάσεις σε όσα κράτη μέλη θεωρεί πως δεν ευθυγραμμίζονται με τα σχέδιά της. Πρόκειται για εργαλείο πιέσεων και ανταγωνισμών που σε κάθε περίπτωση έχουν ως στόχο να είναι προετοιμασμένοι τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα μονοπώλια απέναντι σε κάθε κίνδυνο εξουσίας τους από τον λαϊκό παράγοντα. Για αυτό άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θεωρεί παραβιάσεις τις διώξεις και απαγορεύσεις των κομμουνιστών σε σειρά κρατών μελών της, αποτέλεσμα της ανιστόρητης εξομοίωσης του κομμουνισμού με το τέρας του φασισμού, που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι όμως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: σερβιτόρος των πιο αντιδραστικών μηχανισμών επέμβασης, που οι λαοί με τους αγώνες τους μπορούν και πρέπει να αχρηστεύσουν παίρνοντας στα χέρια τους την εξουσία με αποδέσμευση από τις αλυσίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella Giornata europea della giustizia riscopriamo l'Unione fondata sullo Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali, valori assoluti che plasmano la cultura dei 28 Stati membri. Sussiste un rischio di grave violazione dello Stato di diritto nelle nostre democrazie, tanto che lo stesso principio è percepito non più come carattere identificativo di noi cittadini europei. Numerose sono le sentenze della Corte di giustizia che citano la Carta, da 43 nel 2011 a 210 nel 2014, e una chiara attività di supplenza della Corte e di una corrispondente responsabilità del legislatore europeo nazionale che fatica a ricollocare al centro della costruzione giuridica dell'Unione i diritti fondamentali. Ben venga, quindi, la promozione di una proposta per un patto dell'Unione per promuovere buon governo, trasparenza e responsabilità, finalmente consapevole su democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali.

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Frans Timmermans, First Vice-President of the Commission. – Mr President, I just want to make a few points. First of all, the realisation that free societies rest on a tripod – democracy, the rule of law and fundamental rights – pre-dates the European Union. It pre-dates the Treaty of Rome and is something that free European societies at the end of the 1940s came to realise as a consequence of what they had seen happening before and during the war, when democracy was used to impose tyranny and the rule of law was used to take away fundamental rights from individuals. So what I want to say is that when we talk about democracy, the rule of law and fundamental rights, we should make it very clear that this is what free societies are based upon, having been established at the end of the 1940s within the Council of Europe, when the Iberian Peninsula was suffering under dictatorship, the Iron Curtain was coming down and half of Europe was under Communist oppression. That is when free societies realised that we need to avoid the mistakes of the past and bring freedom to everyone – the tripod of democracy, the rule of law and fundamental rights. And whenever one tries to use democracy against the rule of law or against fundamental rights or vice versa things will go wrong: that, I believe, is the basis upon which we should found our work.

Because at the end of the day everyone in Europe belongs to a minority. Whether you are a minority or a majority depends only on your perspective. It depends on where you stand. At the end of the day in a democracy you may be in the majority today, but you will be in the minority tomorrow if the voters so decide. And if you use the majority to marginalise or push away the rights of the minority you might receive the same treatment yourself after the next round of elections. So we have a fundamental reason to fight for this tripod and the need is going to be permanent, because there are always going to be challenges.

Now, what do we need to reach that goal? That is the question that we need to discuss today. I have listened very carefully to all the points made today. After your vote we in the Commission will think about how we will react, but let me make it very clear that, to my mind, the goals which we share should not dictate the means that we use to reach those goals. We will be constructive in discussing the report with the European Parliament, but, speaking as a pragmatic man, I believe that we should work towards a position in which we can make sure that fundamental rights, the rule of law and democracy are protected everywhere in the European Union and look for the best means to do that.

I say this also against the backdrop of xenophobic incidents increasing across the European Union – east, west, north and south. I say this in a public debate which is turning sour in quite a number of Member States, putting minorities, and sometimes even majorities, on the receiving end. Women and political, ethnic, religious, and sexual minorities are all under pressure today, and we have the obligation to make sure that everyone’s rights are protected.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, rapporteur. – Mr President, I would like to thank my colleagues for a very interesting debate and for all the support. I would just like to briefly say to that side of the House (which has largely disappeared incidentally): I have heard a lot of hysterical language about dictatorships and imposing values, tyranny, submission, treason. I would just like to point out that 28 countries decided to join the European Union voluntarily.

They signed up to the Treaties voluntarily and the Treaties include Article 2. For those who have read the articles: Article 1 in the Treaties basically says ‘Hello, everybody’ and then Article 2 is about what we are all about as a European Union – a community of values.

The irony is that we have endowed the European Union with the instruments to enforce all the other policy areas: competition policies, police and justice cooperation, foreign policies, etc. But our core values are not protected by instruments that are sufficiently strong to make sure that the values are upheld throughout the European Union.

I very much concur with what Commissioner Timmermans just said: it is all about the objectives and not so much about the means. But I do hope that I misunderstood when I thought I heard you say in your initial presentation, Commissioner Timmermans, that you think that the existing tools are sufficient, because there I disagree and I think that has been echoed by everybody in the House.

I think that we all expect that the mechanism you have triggered against the Polish Government is not, unfortunately, going to lead to an improvement in the situation in Poland. Nobody expects that by the end of this week the Polish Government is going to say: we are going to follow up on your recommendations. I would have hoped that they would, but they are probably not going to do that.

So we do need a mechanism that has a preventative arm that applies to all the Member States. I think that is really a key principle. Also, in response to your question: yes, I do think it should be on a regular, preferably an annual, basis and not be incident-driven, because if it is incident-driven then there is the inherent risk that decisions to intervene will be politically motivated, and we want to avoid that.

One final remark about the panel of independent experts: I hear people expressing concerns about this. I would recommend people read the text because it is very clear that the lead is with the Commission. The Commission will adopt the annual report but it will do so in consultation with the panel of independent experts that will be partly nominated by the Member States and partly by this Parliament.

Finally, I would like to remind the Commission, and colleagues, that it is not as if we are reinventing the wheel. We already have the justice scoreboard, the corruption report, the corruption and verification mechanism (CVM) for Bulgaria and Romania, the media pluralism monitor, the fundamental rights report, the reports on access to documents, the Schengen evaluations, etc. These mechanisms also include panels of independent experts and country-specific recommendations, so we are not inventing something new.

I look forward to the Commission’s proposal. I hope that we can have a constructive dialogue, as we have had inside this House in the political groups, the same dialogue between the institutions and come up with something that will really serve democracy, the rule of law, and fundamental rights throughout the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet heute, Dienstag, 25. Oktober 2016, um 12.00 Uhr statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 162 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. – J'ai bien entendu approuvé ce rapport d'initiative qui propose la création d'un mécanisme annuel de surveillance du respect des libertés fondamentales et de l'état de droit par les États membres et les institutions de l'Union.

À cette fin, le rapport invite la Commission à présenter, avant septembre 2017, un projet de pacte interinstitutionnel pour l'état de droit et les libertés fondamentales qui comprendrait: un rapport annuel sur la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux incluant des recommandations pays par pays, un débat interparlementaire annuel sur base de ce rapport, et des modalités de traitement des risques potentiels ou violations telles que prévues à l'article 7.

Les valeurs fondamentales contenues dans l'article 2 du Traité sont au coeur du projet européen. Chaque État membre se doit de les respecter. Les situations actuelles en Pologne ou en Hongrie démontrent qu'une surveillance permanente du respect de ces valeurs est nécessaire et l'application de ce rapport permettrait que ce soit le cas et donc que des réactions rapides puissent être posées. Il s'agit d'un enjeu vital pour l'avenir de l'Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – J’ai entendu mes collègues dénoncer les dérives en Pologne, en Hongrie et si je partage certaines de leurs préoccupations, je m’étonne que notre honorable assemblée utilise exactement les méthodes qu’elle prétend dénoncer.

Comme vous, je suis très attaché au principe de la séparation des pouvoirs et c’est pourquoi, je ne peux comprendre que le Parlement européen, plutôt que de prôner le renforcement des institutions nationales ou de réfléchir à une utilisation plus coercitive et pertinente des instruments européens existants réclame de nouveaux droits qui mènent tout droit vers une concentration des pouvoirs. Le Parlement européen existe pour légiférer sur des sujets prioritaires pour les citoyens: l’emploi, la protection de nos frontières, l’environnement, la réindustrialisation, la reconquête économique et commerciale...

Ce serait se méprendre que de penser qu’il doit aussi être juge des Libertés et gardien des traités. Je pense que ce rapport ne répond pas aux demandes des citoyens qui réclament des mécanismes de contre-pouvoir nationaux stables et efficaces et non un renforcement de la surveillance systématique par des institutions européennes dans lesquels ils ne se reconnaissent pas. C’est pourquoi, si je comprends le principe, je ne peux soutenir un rapport dont la méthode préconisée est juridiquement contestable et inapplicable.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. – 2010 óta számos uniós tagállamban szemtanúi lehettünk a demokratikus jogok visszarendeződésének. Egyes tagállamokban ez odáig fajult, ha most jelentkeznének uniós tagságért, szinte biztos, hogy nem kapnák azt meg. Be kell vallanunk, hogy ez váratlanul ért minket az Európai Unióban. Ezért nem is áll rendelkezésünkre megfelelő uniós jogi keret arra az esetre, ha egy már uniós tagállam letér a demokrácia útjáról, az uniós forrásokat csak saját maga gazdagítására használja. Ezért nem lehet halogatni egy európai demokrácia-ellenőrző mechanizmus létrehozását, amely megvédi az uniós állampolgárokat, ha kormányaik lábbal tiporják jogaikat.

Az Európai Unió jóval több mint gazdasági szövetség, mi az értékek közössége is vagyunk. Az EU nem valamiféle külső hatalom, hanem mi is vagyunk. Ha egy tagállami kormány hátat fordít ezeknek az értékeknek, az állampolgárok érdekében az EU-nak közbe kell avatkoznia. Nem politikai fegyverről van szó, hanem objektív követelményeken alapuló mechanizmusról, amely mindenkit – legyen bal- vagy jobboldali kormányról szó – ugyanolyan mértékben érint. Egy ilyen uniós alapjogi paktum elengedhetetlen az elmúlt évek történéseinek fényében.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE), kirjallinen. – Meidän tulee varmistaa, että jäsenmaat noudattavat perusoikeuksia koskevia sitoumuksiaan. Perusoikeudet ovat luovuttamattomia ja jakamattomia. Niitä ei voi keneltäkään ottaa pois – ei viranomaisen päätöksellä eikä henkilön omalla suostumuksella. Oikeudet ovat myös jakamattomia. Oikeuksien pitäisi toteutua samanaikaisesti.

Tällä hetkellä EU:lla ei ole juridisia työkaluja puuttua perusoikeuksien mielivaltaiseen loukkaamiseen jäsenmaissa. Mietintö demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta kiinnittää huomiota tähän epäkohtaan. Meidän tulee seurata perusoikeuksien toteutumista jäsenmaissa. Tarvitsemme mekanismin, jolla EU voi tarkastella demokratiaan, oikeusvaltioon ja perusoikeuksiin kohdistuvia vakavia uhkia tai niiden riskiä.

Perusoikeusasiakirjan sitovuus ja syrjintäkielto tulee lisäksi ulottaa kaikille elämän osa-alueille hyväksymällä yhdenvertaisuusdirektiivi. Esimerkiksi kaupunkiympäristöjen, terveydenhuollon tai koulutuksen esteettömyys tulee varmistaa. Syrjintäkiellon tulee ulottua koskemaan sellaisia syrjinnän muotoja kuten esimerkiksi ikää tai vammaisuutta. On kaikkien etujen mukaista pystyä varmistamaan, että jäsenmaat kunnioittavat yhteisiä arvoja ja perusoikeuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. – Fontos és már nagyon időszerű ez a jelentés, hiszen ez a Parlament és a Juncker-bizottság megalakulása óta adós a közös európai demokratikus normákat megsértő tagállami kormányokkal szembeni hatékony fellépés jogalapjának megteremtésével. Szintén osztozunk a frusztrációban, amely sajnos éppen az én országom vezetésével szembeni tehetetlenségünkben jelent meg a legmarkánsabban, hiszen az Orbán-kormány sorozatos jogsértéseit, az európai normákat és saját polgárai alapvető jogait semmibe vevő politikáját az EU – megfelelő uniós jogalap és mechanizmus, illetve alkalmasint politikai szándék híján – mindmáig képtelen megakadályozni és szankcionálni. Éppen ezért szorgalmazom, hogy a tervezett új mechanizmust létrehozó jogszabály és intézményközi megállapodás adjon hathatós uniós választ az Orbán-rezsim cinikus jogi trükközéseire is: kezelje azt a helyzetet, ahol az adott kormányzat a jelentős parlamenti többségét a jogsértések elleplezését, vagy utólagos legalizálását célzó jogszabály-, sőt alkotmánymódosításokra használja.

Megjegyzem, hogy egy másik hasonló kihívás is áll előttünk: az EU-nak a jelenleginél sokkal hatásosabb közös eszközökre volna szüksége a rendszerszerű tagállami kormányzati korrupció elleni fellépésben is; sajnálatos módon Orbánia ezen a téren is élen jár és szégyenletes példákkal szolgál.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), raštu. – Pone Pirmininke, Europos tradicijos teisinės valstybės ir pilietinių teisių srityje turi labai ilgą istoriją, kadangi jų ištakos siekia Atėnų demokratijos ir romėnų teisių laikus.

Europos Sąjunga užrašė teisinės valstybės taisykles savo sutartyse. Gaila, kad į jas nebuvo įtrauktos nuorodos į krikščioniškąsias Europos šaknis, apie kurias tiek daug kalbėjo įkūrėjai Schuman, Adenauer, De Gasperi. Būtent todėl ES išgyvena vertybių ir pagarbos teisėms krizę, nes prarado tinkamą atskaitos tašką, kuris egzistavo Europos Bendruomenės formavimo metu. Sutartys yra bedvasės, todėl nereikia stebėtis, kad tiek daug valstybių narių bei jų piliečių nepriima technokratinio taisyklių ir reglamentų, numatytų ES sutartyse, vykdymo.

Pasiūlymai, pateikiami pranešime, kurie ES institucijų, ypač Europos Komisijos, pagalba bando valstybėms narėms primesti lemiamą žodį dėl klausimų, susijusių su vertybėmis ir normomis, nėra geras sprendimas. Atskirų valstybių visuomenėms turi būti palikta galimybė apsispręsti dėl savo likimo per referendumus ar konstitucijos persvarstymą be perdėto kišimosi iš išorės. Jeigu Sąjunga nori išgyventi dabartinę krizę, privalo gerbti visų valstybių narių tautinę tapatybę, kuri yra šių valstybių pagrindinis istorinis ir kultūrinis paveldas. Ir, kas svarbiausia, norėdama saugoti teisinės valstybės taisykles Sąjunga, o ypač Komisija, negali pažeisti įstatymų, su kuo susidūrėme Vengrijos ir Lenkijos atvejais.

 

4. ELi sisejulgeolek - vastuvõetud julgeolekumeetmete rakendamisel tehtud edusammud ja tulevased väljakutsed (arutelu)
Sõnavõttude video
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Erklärungen des Rates und der Kommission zum Thema Innere Sicherheit in der EU – bisherige Fortschritte bei der Umsetzung der erlassenen Sicherheitsmaßnahmen und künftige Herausforderungen (2016/2955(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Ivan Korčok, President-in-Office of the Council. – Mr President, before I start I would like to say how much we are looking forward to cooperating with the Commissioner. It is the first occasion that we have had to meet here in the margins of this important debate. Commissioner, your portfolio is extremely important for the Security Union and we, as a Presidency, are very keen to work together with you.

Honourable Members, many thanks for giving us the opportunity to express the views of the Council on this very important issue. I would like to start by recalling what the honourable Members Hohlmeier and Gonzales Pons have mentioned recently, to the effect that we have managed within the last year ‘remarkable legislative progress’ to prevent and fight terrorism. I think this is very important and should be recognised right at the beginning.

But, of course, the urgency of putting in place measures to prevent and fight terrorism, while maintaining an open and free society, has only increased following the many attacks which have taken place since then. Even if security is, let me say, primarily the Member States’ responsibility, political expectations for the EU and its citizens to deliver and ensure security are very high.

The first point I want to make is on information exchange. The Council is highly committed to implementing the renewed Internal Security Strategy for the years 2015-2020, and one of the most important elements here is improving information exchange and accessibility, especially by ensuring the interoperability of different information systems.

The Council in June endorsed a roadmap on information exchange and information management in the Justice and Home Affairs area, and will regularly review its implementation. It contains 50 practical short and medium-term actions and long-term orientations. Their aim is to make sure that practitioners, such as policemen and border guards, have speedy and effective access to high quality information. A number of actions of the roadmap will be taken forward by the High—Level Expert Group on information systems and interoperability. This group will play an important role in developing a long-term vision for the future architecture of the EU information systems and databases by ensuring their interoperability.

While of course we should never be complacent, I daresay that there has been substantive progress over the past year. Let me give you two examples: (1) via the Europol Information System (EIS) and (2) the Schengen Information System. In the EIS, the number of terrorism-related objects has increased in the third quarter of this year by 20% (to a total of over 13 000) in comparison to the second quarter. The number of searches, and this is important, conducted in the EIS in the third quarter sets a new record, and brings the total number of searches performed this year to more than one million for the first time in the history of the system.

As for the Schengen Information System (SIS), the number of alerts on persons under Article 36 of the SIS II Decision has nearly doubled since 2014, reaching almost 90 000. As regards information sharing by the security services, Europol has created the possibility for counter-terrorism units to communicate bilaterally using the secure information exchange network, SIENA, and is now upgrading it to EU confidential level.

The European Counter Terrorism Centre (ECTC) has been operational since January 2016 and is also contributing to stepping up information-sharing and operational cooperation.

The second point, on radicalisation: this must obviously be addressed, primarily by the Member States, but also, in order to be effective, by coordinated support at European level in accordance with the Treaties. As a follow-up to the Commission communication of June this year, the Education Council that will take place in November will adopt conclusions on preventing radicalisation leading to violent extremism. These conclusions reflect the broad approach that we need to take and highlight also the preventive role of education and youth work. Another important conference will be organised by the Radicalisation Awareness Network (RAN), in cooperation with the Commission, and it will also take place in November.

Furthermore, it is crucial to focus on online initiatives and the work of the Europol Internet Referral Unit. Cooperation with service providers has proven successful, and approximately 90% of the content considered illegal was taken down by service providers. We look forward to the new initiatives of the EU Internet Forum to be launched by the Commission in December this year. In order to fight online radicalisation, nevertheless, we need to build the most effective partnership between government and industry.

I would like to mention two more issues very quickly – I am aware of the time limit, but it is important. First, on the victims of terrorism, the recent terrorist attacks have once again reminded us that our emergency services must be prepared for rapid and efficient interventions in very difficult security conditions. This requires enhanced cooperation between different actors at national and EU level, including emergency and security services.

Terrorist attacks are likely to cause a high number of victims requiring very specific medical treatment, not to mention psychological support which has to be provided, not only to survivors, but also to the families of the victims and to the witnesses of the events. I could continue on this but I would like to say we are paying attention also to the consequence management of terrorist attacks. Let me remind you of the Union Civil Protection Mechanism which was adopted in 2013.

Secondly, and this is my last point, on irregular migratory flows, which is also very important in the current context of the migratory crisis, the Council has, in particular via the Integrated Political Crisis Response mechanism, worked intensively with relevant Member States, the Commission and EU agencies, to ensure an adequate response to the possible abuse of refugee and migration routes by terrorists. Of course, the most important points when it comes to the current routes are in Greece and Italy, but there are different types of security checks going on here and they are conducted in the various places on the work floor in these hotspots.

One of the priorities in this area was the recruitment by Europol of national police officers who will be deployed together with Europol officers in the Greek hotspots, and also in Italy, as soon as possible.

Mr President, I took a bit longer than expected, but this is a very complex issue. There are many more important elements that should be mentioned, but this was the most important part, which I wanted to share with you.

 
  
MPphoto
 

  Julian King, Member of the Commission. – Mr President, I am very glad to be here this morning to discuss the first of a series of monthly reports on progress towards building an effective and sustainable Security Union. I hope this will become a regular fixture for future plenaries. My colleague Dimitris Avramopoulos would very much like to have been here this morning, but he sends his apologies.

So this first report looks at the period from the Commission’s April 2016 communication, which also launched the Security Union, up until October, and it focuses on home and justice areas in particular. In future, the scope of these reports will be broader, given the cross-cutting nature of the Security Union, which is, as you know, an initiative that encompasses a broad swathe of the Commission’s work. Indeed it brings together more than 20 directorates-general. President Juncker’s idea when he created this role was to drive the delivery of work in this vital area, and I will work with my colleagues across the Commission to make sure that we deliver what we have all signed up to, to plug the gaps, and to make sure that our response keeps pace with the constantly shifting threats we face.

We need to act simultaneously on two fronts. First, to close down the space in which terrorists and criminals operate and to deny them the means they use – money, munitions, movement. This also includes working on prevention of terrorism and working to counter radicalisation. Second, to build our resilience, to strengthen our information systems by making them more joined up, and to reinforce our critical infrastructure, particularly our transport, energy and cyber security, which are too often targeted by terrorists and criminals. As I have said before, all of this only works if it respects our fundamental rights and values. These are the very rights and values that terrorists in particular are setting out to destroy.

In terms of the fight against terrorism, I welcome the commitment of this Parliament to conclude as soon as possible the negotiations on the counter-terrorism directive. I would like also to assure you of my strong support for your efforts to finalise the work on systematic checks on external borders. It is important that we do this, given the risks associated with the possible return of foreign fighters.

As regards the means used to support terrorism, I am glad the co-legislators have started work on the amendments to the Fourth Anti-Money Laundering Directive. The majority of measures in the action plan against the illicit trafficking and use of firearms and explosives have now been implemented or are in hand. The implementing regulation on firearms deactivation entered into force in April this year and will cut substantially access for terrorists to such firearms. But I wanted to add that the co-legislators now urgently need to close the remaining gaps in the trilogue, which I think is taking place today, to reach agreement on the revision of the Firearms Directive, to take military assault weapons off the streets. It is nearly a year since the Paris attacks. The Commission produced its proposals rapidly and they have been thoroughly discussed. Our citizens will simply not understand a continuing delay.

Fighting terrorism also means tackling the causes of terrorism, including radicalisation. We have to fight ideas with ideas. Identifying and taking down terrorist propaganda is vital, as has been said, but developing persuasive counter-narratives that offer a clear alternative vision, backed up by opportunities and incentives, is the only way of tapping into the same idealism which radicalisation exploits. We have to target the people the recruiters are targeting and offer them a different and better path. That means education, employment and inclusion. The Commission is helping – funding work on counter-narratives through the RAN, through targeted use of Erasmus+, the Youth Guarantee, and financial support through the European Social Fund.

Tackling this challenge takes time. I visited Mechelen, near Brussels, earlier earlier this month, a place with similar demographics to Molenbeek – but in the case of Mechelen there are no foreign fighters. This reflects 15 years’ worth of investment led by grassroot initiatives, combining a tough approach on law enforcement with sustained work on prevention and deradicalisation that has given young people a greater sense of self-worth and a greater sense of their community. I am happy that this long-term sustained approach is shared by Parliament, and I am looking forward to contributing to the debate which the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) will hold on combating radicalisation later in November.

As well as taking the fight to terrorists and criminals, we need to build our resilience, to protect our citizens and our society, to strengthen our information systems, as has been mentioned, to reinforce our infrastructure, to reduce vulnerabilities. This means work on the interoperability of our information systems, where will be accelerating the work of the High Level Experts Group to produce an interim report and actions before Christmas. It also means developing a system of robust risk analysis, security research and the systematic cooperation between law enforcement agencies and the private sector.

During my hearing I was very clear about the need to ensure appropriate implementation of what we have already agreed. We have got to deliver what we agreed, however hard and occasionally unglamorous that may be. The Commission is ready to support national authorities with technical assistance, exchange of best practice and, in many cases, financially, but Member States need to do their part. The PNR Directive is a case in point. This is a key instrument in the fight against terrorism, with the transposition deadline of May 2018. Few Member States yet have in place the necessary infrastructure to handle the data. A number have plans and projects underway, but 11 Member States have yet to start work.

In other cases where the deadline for Member States’ transposition has already passed, the Commission will not hesitate to launch infringements – as was the case this September, when for the first time the Commission initiated infringement procedures for non-transposition of elements of the Prüm Network.

Finally, let me stress another recurring theme. We need to make full use of the existing instruments we have at our disposal. Our agencies need to be strengthened and their support should be better used. For example, after the Paris attacks, Europol assigned 60 officers to support the French and Belgian investigations in Taskforce Fraternité. Data provided to Europol by Belgium and France enabled it to come up with 800 intelligence leads and more than 1 600 leads on suspicious financial transactions. Eurojust also played a key role in the aftermath of these attacks in what were legally complex cross-border investigations, and the new Europol regulation that will enter into application in May 2017 offers us new opportunities that we should seize.

I realise I have spoken for too long, but as you can see, this is a broad range of work that we are reporting on, and initiating a monthly reporting cycle should allow us to be able to discuss specific issues in more depth in the future and ensure that all institutions have an updated picture on the state of implementation of these important initiatives. Thank you for your attention and I look forward to hearing your views.

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Ratspräsidentschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bedanke mich erst einmal dafür, dass man zumindest zum ersten Mal den Eindruck hat, es kommt richtig was in Gang, da, wo wir Jahre vorher diskutiert haben über Informationsaustausch, über die Nutzung des SIS-Systems, dass tatsächlich die entsprechenden Personen oder auch Sachen eingetragen werden. Dass die Mitgliedstaaten sich gegenseitig besser informieren, dass Europol als Koordinationsstelle besser fungieren kann – das scheint Zug um Zug in Gang zu kommen und wird deutlich vollständiger.

Was mich immer wieder noch beschäftigt, ist im Zuge dessen, dass ich die Verhandlungen vielfach beobachte – ich nehme jetzt einmal meine eigene Terrorismusrichtlinie –, die Schwierigkeit, dass Mitgliedstaaten sich auf etwas verpflichten. Wenn ich zum Beispiel den Informationsaustausch nehme und dazu die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, relevante Informationen auszutauschen, so sind die Mitgliedstaaten bei der Verpflichtung nach wie vor sehr zurückhaltend.

Wenn ich an die Frage denke, wie wir damit umgehen, dass wir eine Unmenge an Waffen haben, die aus dem ehemaligen sogenannten Jugoslawienkrieg bis in die heutige Zeit hinein in den Terrorismus und den Waffenhandel hineinspielen – und das in unglaublichen Größenordnungen –, dann glaube ich, dass wir nicht nur den Waffenhandel insgesamt beobachten müssen, sondern vor allem auch das Darknet, und verhindern müssen, dass im Rahmen des Darknets Unmenge an Handel betrieben wird, den wir nicht haben wollen.

 
  
MPphoto
 

  Birgit Sippel, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident! Zur Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität – einschließlich Terrorismus – braucht die Zusammenarbeit unserer Mitgliedstaaten den Austausch relevanter Informationen. Was hierzu gemeinsam beschlossen wird, muss aber auch überall umgesetzt werden. Ich erinnere – es wurde schon genannt – an den Prüm-Beschluss zum Austausch von Kfz- und DNA-Daten. Die Umsetzung sollte im August 2011 erfolgen. Hier musste die Kommission nun Vertragsverletzungsverfahren gegen 5 Mitgliedstaaten einleiten. Und auch in anderen Bereichen zeigt sich ein Mangel an Umsetzung und Informationsaustausch.

Deshalb ist es dringend notwendig, dass wir den Schwerpunkt unserer Arbeit auf die Anwendung beschlossener Maßnahmen setzen. Doch tatsächlich wird lieber immer Neues gefordert. Beispiel: Europäische Fluggastdatensammlung – wahnsinnig wichtig, oder vielleicht doch nicht. Denn derzeit sind 11 Mitgliedstaaten nicht in der Lage, die Umsetzungsfrist 2018 einzuhalten.

Ich selbst halte diese Richtlinie in ihrer beschlossenen Form für grundrechtswidrig und komme damit auf eine weitere Herausforderung. Die Anschläge von Terroristen zielen auf unsere offenen Gesellschaften, auf Freiheit und Demokratie. Gerade diese aber gilt es, nachhaltig zu stärken und zu verteidigen. Massenhafte Sammlungen von immer mehr Daten setzen potenziell alle Bürger unter Verdacht. Die gleichzeitige Vernachlässigung von Datensicherheit und Datenschutz bietet Angriffsflächen für Kriminelle und gefährdet unsere Grundrechte. Insbesondere beim Thema Interoperabilität von Datensammlungen müssen deren Notwendigkeit und Fragen des Datenschutzes besonders sorgfältig geprüft werden.

Grundsätzlich birgt die Diskussion über immer neue Maßnahmen und immer mehr Überwachung die Gefahr, latent ein Gefühl steter Verunsicherung zu erzeugen. Auch das kann den Boden für rechtsextreme Kräfte – einschließlich Hass, Bedrohungen und Gewalt – nähren. Tatsächlich werden derzeit – wahrscheinlich nicht nur in Deutschland – Politiker und ihre Familien, ehrenamtlich tätige Bürger, Menschen mit Migrationshintergrund, Polizisten und viele andere von rechts massiv bedroht.

Die Tötung eines Polizisten letzte Woche in Bayern ist da nur ein erschreckender Beleg. Die Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Terrorismus darf den Blick auf andere Herausforderungen nicht verbauen.

Die Verteidigung von Rechtsstaatlichkeit und offenen Gesellschaften braucht nicht Aktionismus, sondern Augenmaß, denn wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, kann am Ende beides verlieren.

 
  
MPphoto
 

  Helga Stevens, namens de ECR-Fractie. – Als we spreken over veiligheid binnen de Unie, dan denk ik ook aan bepaalde gemarginaliseerde bevolkingsgroepen waarbinnen het fenomeen van moslimextremisme jammer genoeg prominent voorkomt, bijvoorbeeld jongeren uit risicobuurten, die worden aangezet door criminele vriendjes of charismatische geradicaliseerde figuren. Terrorisme volgt vaak uit criminaliteit, maar ook de gemeenschap en het identiteitsgevoel spelen een aanzienlijke rol. De terrorist Abdeslam, bijvoorbeeld, trok na de aanslag in Parijs richting Brussel en vond er prompt onderdak bij een gezin: bij een vader, moeder en zoon in Molenbeek. Daarom vroeg ik mij af hoe die gemeenschappen uit de marginaliteit kunnen worden gehaald.

Sinds 2005 ondersteunt de EU de lidstaten op systematische wijze bij hun inspanningen tegen gewelddadig extremisme. De veiligheidsagenda van 2015 bouwt daarop voort, waarna de Commissie midden 2016 zeven nieuwe prioriteiten lanceerde. Daarbij werd een toolkit aangekondigd om extremisme beter op te sporen en te bestrijden en zo onze maatschappij open, vrij en inclusief te houden. Het is belangrijk dat ook slachtoffers en gedesillusioneerde terroristen hierbij betrokken worden.

Dit zijn goede maatregelen, maar het beste middel voor een hechte samenleving is niettemin activatie en participatie in de vorm van taalopleidingen en trajectbegeleiding bij het vinden van werk. Verplichte inburgering is tevens een absoluut kernpunt in de strijd tegen terreur. In Brussel, bijvoorbeeld, is een inburgeringstraject nog steeds niet verplicht. Dit is te danken aan onze Franstalige PS-collega's. Alsof Europa alles kan oplossen met een toverstok!

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, I would like to thank the Commissioner for his update.

Commissioner, I very much welcome your intention of giving us a monthly update. On the evaluation, I also very much appreciate your emphasis on the need for evaluation of the implementation, and indeed the PNR case demonstrates that. Although I personally voted against the directive, I think it is extremely silly to pass laws which are not then implemented. I also wonder where the rush came from, if now the Member States are not acting six months after the adoption. I think we should also get a bit more information about the – in total now – EUR 130 million which are being spent on PNR.

But we should not only evaluate the implementation but also the effectiveness. If you compare it to the war on drugs, that has failed dramatically. Is the war on terror any more successful? I do not know, because we have passed so many laws and spent so much money, and the threat levels seem to be going up, not down. We seem to get less of a grip on the phenomenon, not more.

We should also evaluate the impact on fundamental rights and the rule of law, as you have mentioned. But I would also like to see included in your monthly updates the need for democratic and judicial oversight and more transparency and accountability, because I think that is sorely lacking. While defending our democracy and rule of law against terrorist attacks, we seem to be throwing the baby out with the bathwater. So I really hope that you are going to focus more on that.

Three final remarks. First of all, on prevention: I also welcome your statements on that, because I think that so far we have done a terrible job on prevention. I think we have made matters worse by creating deep divisions in society.

Secondly, we all agree on the urgent need for more information-sharing. But, as I said in the previous debate, information-sharing is a lot more than just interconnectivity. That is the technical side of things, but we now need to actually share information, and not on a voluntary, ad hoc, random basis, but systematically.

Finally, in the report that this House adopted in 2011, we stressed already very heavily the need to invest a lot more in what they call HUMINT – human intelligence, people on the ground. I think that the situation in Belgium and the investigation that they did has shown that the real problem is insufficient capacity. So, rather than spending zillions on megalomaniac IT systems, we should be investing in people on the ground.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident! Ich war heute wirklich neugierig, was uns Rat und Kommission zu vermelden haben. Aber was Sie uns mitteilten, ist weder neu noch hat es irgendein System. Sie haben gar keine Strategie für innere Sicherheit. Denn dazu gehört als Mindestvoraussetzung die Evaluation aller bestehenden Sicherheitsinstrumente, ihre Prüfung auf Tauglichkeit, auf Erfolg, auf Zielgenauigkeit. Sie horten stattdessen Milliarden Daten für illustre Sicherheitsmaßnahmen, wie eine Elster glitzernde Gegenstände in ihrem Nest sammelt.

Und Sie glauben, viel hilft viel. Dabei krankt Ihre Politik wirklich an zwei grundlegenden Fehlern: Zum einen investieren Sie unglaublich wenig in den präventiven Bereich, von dem Sie zwar heute dankenswerterweise gesprochen haben, aber Sie setzen fast ausschließlich auf Repression. Beide – Prävention und Repression – stehen in keinem guten Verhältnis, und Sie tun auch nichts wirklich Relevantes zur Austrocknung der Finanzquellen des Terrorismus. Da ist Ihnen die Freundschaft zu Saudi-Arabien und all den anderen Diktatoren sehr viel mehr wert.

Zum anderen – und das ist mir ganz wichtig – haben Sie die Verhältnismäßigkeit zwischen Sicherheit und Grundrechten nicht auf Ihrer Agenda. Grundrechte wie das Recht auf informationelle Selbstbestimmung werden bedenkenlos der Sicherheit geopfert, Milliarden Daten von Bürgern gespeichert und gefiltert, Grundsatzurteile des EuGH ignoriert, und der Bürger wird einfach nur eine Nebenfigur. Sie trauen dem Bürger nicht, verlangen aber, dass man Ihnen vertraut. Und das ist ein verhängnisvoller Fehler!

 
  
MPphoto
 

  Eva Joly, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, ce premier rapport sur les progrès accomplis en matière de sécurité a au moins un mérite: il illustre à merveille l'hypocrisie des États membres. Sur l'échange d'informations, le PNR ou la directive «antiterrorisme», les États jouent double jeu en permanence. Au printemps dernier, ils nous disaient qu'il était urgent d'adopter le PNR, nous traitant à demi-mot d'irresponsables.

Ce rapport révèle que presqu'aucun État membre n'a avancé dans sa mise en œuvre. Idem pour la directive «antiterroriste», sur laquelle nous travaillons actuellement. Alors que les États membres nous somment de l'adopter au plus vite et estiment que nous n'avons pas le temps d'effectuer mener une analyse d'impact, ces mêmes États souhaitent un délai de transposition de deux ans au lieu d'un. Il n'y a d'urgence que face aux caméras.

Ce rapport est bienvenu, mais quand la Commission se décidera-t-elle enfin à publier un rapport sur l'efficacité des instruments existants? Il serait utile de savoir ce qui fonctionne vraiment plutôt que d'accumuler les dispositifs, de criminaliser encore davantage des comportements et d'élargir sans cesse la collecte des données personnelles, et ce au détriment des libertés fondamentales.

Le rapport émis par le comité de surveillance de la police à l'intention des députés belges nous donne déjà des indices sur les défaillances à corriger. Nul manque de données, mais un manque criant de moyens. Plusieurs membres du commando de Paris avaient été identifiés mais n'ont pu faire l'objet d'un suivi adéquat faute de personnel ou de transmission d'informations entre les différents services.

Cessons de jeter de la poudre aux yeux! Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de renforcer la coopération entre États membres et de donner des moyens supplémentaires à la justice et à la police, qui en manquent cruellement.

 
  
MPphoto
 

  Laura Ferrara, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, a tutti noi sta a cuore la sicurezza interna dell'Unione. Eppure non possiamo fare a meno di dimenticare le falle nel sistema di scambio di informazioni tra autorità di polizia e autorità giudiziarie degli Stati membri che sono drammaticamente emerse dopo gli attentati di Parigi e di Bruxelles. Tante volte abbiamo sentito, anche in audizioni pubbliche, che i dati e le informazioni c'erano, ma poi lo scambio non ha funzionato. Ecco, come denunciato nella mia relazione sulla lotta contro la criminalità organizzata che verrà votata oggi, la cooperazione transfrontaliera di polizia e giudiziaria è caratterizzata da procedure eccessivamente lunghe e burocratiche, che ne ostacolano l'efficienza con conseguenze gravi in termini di sicurezza interna dell'Unione. Occorre, dunque, rafforzare la cooperazione, la condivisione delle informazioni tra Stati membri, garantendo delle procedure comuni, l'ammissibilità reciproca delle prove e utilizzando squadre investigative comuni. Infine, vorrei ricordare che i legami e la convergenza crescente tra terrorismo e criminalità organizzata costituiscono una minaccia sempre più grave per l'Unione e anche in questo senso è necessario rafforzare la lotta transnazionale al crimine organizzato.

 
  
MPphoto
 

  Mara Bizzotto, a nome del gruppo ENF. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi discutiamo i progressi della sicurezza dell'Unione europea. Ma quali sono? Io non ne vedo neanche uno. Nell'ultimo anno il terrorismo islamico ha compiuto stragi e attentati in ogni angolo d'Europa. E qual è la vostra risposta? Zero, nisba, nada, praticamente niente! I servizi segreti di tutto il mondo ci dicono che tra i clandestini che sbarcano ogni giorno in Italia si nascondono terroristi islamici; e il governo Renzi, cosa fa? Dall'inizio dell'anno ha accolto 157.000 extracomunitari, due su tre sono clandestini non sono profughi. Ma vi sembra normale? Basta! I cittadini sono stanchi di essere presi in giro, sono stanchi di subire l'invasione di migliaia di clandestini che rubano, spacciano, delinquono. È un inferno! L'unica soluzione per riportare la sicurezza in Italia è fare quello che già fanno altri Stati europei: difendere i confini ed espellere i clandestini. Fermiamo l'invasione prima che sia troppo tardi!

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI). – Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει εσωτερική ασφάλεια στην Ευρώπη;

Στην πραγματικότητα, κάθε ένα κράτος μέλος της Ένωσης έχει διαφορετικό επίπεδο εσωτερικής ασφάλειας, αναλόγως παραγόντων, η πλειονότητα των οποίων εξαρτάται από τις εσωτερικές συνθήκες του κάθε κράτους και τη μορφή της κοινωνίας του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κάνει τίποτα παραπάνω από το να προσθέτει προβλήματα στις χώρες. Με πολλή μεγάλη ευκολία κάποιος μπορεί να ξεκινήσει από τα Βαλκάνια και να βρεθεί στη Δανία οδικώς, μεταφέροντας κάθε είδους παράνομο εμπόρευμα, από ναρκωτικά μέχρι όπλα, έτοιμα να χρησιμοποιηθούν σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Οι δήθεν συνοριακοί έλεγχοι που έχουν επιβληθεί, εκτός από το να δημιουργούν κυκλοφοριακή συμφόρηση στα σύνορα, δεν εξυπηρετούν τίποτα παραπάνω, καθώς μόνο έλεγχοι δεν είναι.

Τέλος, πόσοι από εσάς εδώ μέσα μπορούν να πουν υπεύθυνα πως έχουμε δει το τέλος των τρομοκρατικών επιθέσεων; Ακόμα χειρότερα, πόσοι μπορούν να πουν ότι για τις προηγούμενες ή τις μελλοντικές τρομοκρατικές επιθέσεις είχαμε κάνει ή είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό από πλευράς μας για να τις αποτρέψουμε; Δυστυχώς, η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα τεράστιο κενό ασφαλείας, κενό που δεν θα καλυφθεί εάν δεν είναι πρόθυμοι ορισμένοι να αφήσουν πίσω τους ιδεοληψίες και αγκυλώσεις, που δεν εξυπηρετούν σε τίποτα πλέον.

 
  
MPphoto
 

  Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη ( PPE). – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είναι βέβαιο ότι έχουν γίνει βήματα, αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να εστιάσουμε στην επικαιροποίηση, στο «updating», της τρομοκρατίας και στην πρόληψη. Ποιοι είναι οι εχθροί μας; Πώς εξοπλίζονται; Πώς προσηλυτίζουν νέα μέλη; Από πού χρηματοδοτούνται; Πώς συνεργάζονται; Πώς οργανώνονται; Και η πρόβλεψη αφορά στους νέους στόχους και τις νέες απειλές για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ολόκληρο τον πλανήτη. Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε μια ασύμμετρη απειλή, όπως ξέρουμε ότι είμαστε ευάλωτοι. Μόνος είπατε ότι υπάρχουν έντεκα κράτη μέλη που ακόμη δεν έχουν επαρκή ή καθόλου υποδομή για την εφαρμογή του PNR. Αυτό που ενδιαφέρει όμως την Ευρωπαϊκή Ένωση και εμάς εδώ είναι ποια κράτη μέλη δεν θέλουν, δεν έχουν τη βούληση ή είναι αδύναμα να εφαρμόσουν αυτά τα οποία αποφασίζουμε. Είναι βέβαιον, κύριε Επίτροπε, ότι οι πολιτικές που ασκούμε προσκρούουν σε κάποιες ιδεοληψίες που θέλουν να πιστεύουν ότι φαλκιδεύονται οι προσωπικές ελευθερίες με τα μέτρα ασφάλειας. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι, από οπουδήποτε και αν προέρχονται οι τρομοκράτες, η απειλή αυτή αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ευρωπαϊκή νοοτροπία, στον τρόπο σκέψης, και ότι η μεγαλύτερη ασφάλεια, η οργανωμένη ασφάλεια, είναι αυτή καθεαυτή που εξασφαλίζει την ελευθερία των πολιτών.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). – Varnost je vrednota, ki je evropskim državljanom zelo pomembna. V nedavni raziskavi Eurobarometra je več kot 80 odstotkov državljanov odgovorilo, da želijo več ukrepov na ravni Unije.

A varnost je zame večplastna: varnost pred nezdravo hrano, varovanje zasebnosti, neodvisnost medijev, učinkovita vladavina prava. In ne smemo pozabiti še na drugi vidik, in sicer na zaščito pred pretirano varnostjo, ki bi posegla v temeljne pravice.

Komisija je v svojem odzivu na teroristične napade odgovorila z vrsto novih ukrepov. Čeprav pozdravljam sorazmerne, resnično potrebne in učinkovite ukrepe, pa gredo številni tudi v smeri ogrožanja temeljnih pravic. In ocenjujem, da je zelo krhko razmerje med varnostnimi in ostalimi ukrepi v Uniji že porušeno.

Veliko več naporov moramo, kot ste sami omenili, nameniti v boj proti radikalizaciji mladih. Predmestja, kot so Moellenbeck, so velik izziv in v Evropski uniji imamo dobre prakse, Danska na primer, kako mladim pomagati, ki so potisnjeni na rob družbe.

Spoštovani komisar, ob najinem srečanju in v odboru LIBE ste se zavzeli za temeljit pregled in oceno učinkovitosti vseh obstoječih ukrepov na področju varnosti. V Evropskem parlamentu vas bomo držali za besedo – ta pregled še vedno pričakujemo.

In dokler ne bo sodelovanja med varnostno-obveščevalnimi službami, organi, policijo in pravosodjem nam nobeni novi ukrepi ne bodo pomagali. Enako velja tudi za nesmiselnno vzpostavljanje vrste baz zbiranja osebnih podatkov, če sistemi med seboj ne bodo povezani.

V Evropi nekako gradimo, te dni se zdi, trdnjavo, neprepustne meje. Prenavljamo azilni sistem, ki pa bo ljudem, potrebnim zaščite, povsem nedosegljiv. In gospod King, močno obžalujem, da bo Komisija danes sprejela pozitivno odločitev glede podaljšanja nadzora na notranjih mejah, čeprav sami priznavate, da zanje ne obstajajo utemeljeni razlogi.

Brezglavo hitenje in sprejemanje zakonodaje brez pravega učnika ne povečuje varnosti, pač pa zgolj občutek navidezne varnosti, ki ima lahko resne negativne posledice.

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (ECR). – Mulțumesc. Aș vrea să ne asumăm cu toții securitatea cetățenilor noștri și securitatea Uniunii Europene. Atacurile teroriste nu se vor opri, ci se vor intensifica.

S-a spus aici că PNR-ul nu se aplică de către statele membre. Vă aduc aminte că în acest Parlament am ținut PNR-ul, nu eu, ci colegi de ai mei, trei ani de zile, până l-am adoptat. Sigur că statele membre nu au stat degeaba și au făcut relații bilaterale între ele și și-au dat aceste date despre pasageri. Deci acesta nu este un argument.

Haideți să adoptăm legislația și să ne facem noi treaba, chiar dacă un stat membru nu-și face treaba, fiindcă noi vom fi răspunzători pentru asta. Comisarul pentru securitate Julian King, care este aici, și mă bucur de aceasta, a avertizat asupra riscului ca luptătorii ISIL să se îndrepte către Europa în atacul lor, în contextul bătăliei pentru Mosul.

În final, aș vrea să insist pe adoptarea anul acesta a Regulamentului de modificare a Schengen prin întărirea granițelor.

 
  
MPphoto
 

  Gérard Deprez (ALDE). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, bienvenu parmi nous et bon travail, car ce n'est pas le travail qui va vous manquer.

Premier chantier: la nécessaire, voire l'impérieuse interopérabilité entre les banques de données que nous avons créées. Dieu sait si nous en avons créé! Sans interopérabilité, c'est de l'argent perdu.

Deuxième chantier, M. le Commissaire: vous l'avez reconnu, il faut que les États membres respectent leurs engagements. C'est un scandale qu'il n'y ait à ce jour qu'un seul État membre qui ait un PNR pleinement opérationnel, et le paradoxe veut, M. le Commissaire, que ce soit celui de votre pays, qui vient de décider de quitter l'Union.

Troisième chantier: alors que le Parlement proposait un échange obligatoire des données PNR, les États membres ont préféré ne devoir échanger que les données qu'ils jugent pertinentes. Si les données relatives au terrorisme ne sont pas pertinentes en matière de sécurité, quelles données le seront?

Quatrième chantier, M. le Commissaire: vu le nombre de terroristes qui sont des citoyens de l'Union, il est nécessaire de renforcer les vérifications aux frontières extérieures de l'Union européenne. Ces contrôles sont d'autant plus nécessaires que l'on constate une forte augmentation de l'utilisation de fausses cartes d'identité. À ce propos, M. le Commissaire, j'attends avec impatience, et j'espère que vous vous en occuperez, une proposition de la Commission visant à l'harmonisation des éléments de sécurité des cartes d'identité européennes.

Cinquième chantier: d'après mes informations, la Commission va proposer très prochainement une révision du règlement sur le système d'informations Schengen. Ce sera l'occasion impérieuse d'améliorer la précision des signalements des personnes suspectées de terrorisme.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL). – Señor Presidente, Señorías, las vallas de la Europa fortaleza no parecen ser suficientes para frenar el drama migratorio. Los intentos de llegar están lejos de disminuir, generando cada vez más muertos directamente relacionados con nuestra política de fronteras y de seguridad.

Un gran negocio de la xenofobia, del que se benefician a partes iguales la industria de defensa a un lado de la frontera y los traficantes de personas al otro.

Se produce entonces el milagro de la multiplicación de los controles fronterizos, y con ellos arrecian las declaraciones políticas que ligan migración irregular con delincuencia organizada, terrorismo o tráfico de seres humanos, alentando el populismo punitivo, como hemos visto en esta misma Cámara.

Así, la Europa fortaleza se constituye no solo en un proyecto racista vulnerador de derechos y libertades sino también en un gran negocio que no ha parado de crecer en los últimos años: el negocio de la xenofobia que se alimenta gracias a las estrategias de seguridad de esta Europa que mira hacia otro lado ante esta crisis.

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE). – Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen! Ich möchte drei Punkte vorschlagen, um mehr Sicherheit in der Europäischen Union zu erreichen.

Erstens: Wir brauchen ein hohes Maß an gefühlter Sicherheit. Das ist ja das, was immer gewünscht wird, und das ist auch richtig. Wir brauchen eine Umgebung, in der sich die Menschen sicher fühlen können, und dazu gibt es viele kleine Maßnahmen, die man ergreifen kann. Man braucht Präsenz von bürgernaher Polizei, das gibt den Menschen ein Sicherheitsgefühl.

Zweitens: Wir brauchen eine effektive Sicherheitspolitik und effektive Sicherheitsmaßnahmen. Da zeigen die Studien eben ganz klar: Aufklärungsraten und Kriminalitätsstatistiken ie halten sich etwa auf gleicher Höhe, wenn wir weiterhin auf anlasslose Überwachung setzen, wenn wir auf Datensammlungen über Unverdächtige setzen. Wenn wir konkret ansetzen bei anlassbezogenen Ermittlungen, grenzübergreifenden Ermittlungen, da gibt es Verbesserungen, und wenn wir mehr in die Polizei investieren.

Letzter, dritter Punkt: strukturelle Sicherheit. Wir brauchen eine Umgebung einer offenen Gesellschaft, die Freiheitsrechte und Bürgerrechte verteidigt. Das schafft Sicherheit und eine sichere Infrastruktur – analog wie digital –, und dazu gehören Hintertüren definitiv nicht.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). – Señor Presidente, la Unión Europea está amenazada y tiene que protegerse, tiene que activar herramientas de prevención y de represión. La represión evita la impunidad.

La seguridad de los europeos debe ser una prioridad en las políticas de la Unión. Los ataques terroristas, la delincuencia organizada, el narcotráfico, el blanqueo, la corrupción, la trata y el tráfico ilícito nos ofrecen cada día letales escenarios que deben ser afrontados con determinación y con subordinación a nuestras leyes y a nuestras garantías.

Hemos puesto en marcha multitud de instrumentos y multitud de herramientas —se han referido todos ustedes a ellos—: desde el ECTC al EC3, Prüm, PNR, entradas y salidas, etcétera, etcétera. Yo creo, no obstante, que hay que activar inmediatamente y actualizar el llamado ciclo político. El ciclo político tiene cinco años y tiene que ser actualizado.

Señorías, los desafíos futuros están vinculados al incremento del terrorismo. Cuanto más debilitado esté el terror en los territorios ocupados y en los Estados fallidos, más golpeará objetivos occidentales. La seguridad de un Estado miembro es la seguridad de la Unión en su conjunto. Por lo tanto, debemos dar una respuesta global.

Pero antes que nada debemos decirnos la verdad: no tenemos una política de seguridad común; no tenemos una comunidad de inteligencia; no tenemos un espacio judicial común; no tenemos una política de defensa común. Nuestras fronteras son vulnerables. No tenemos un TFTP.

Largo camino por recorrer.

Muchos éxitos, señor Comisario.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). – Senhor Presidente, este primeiro relatório mensal pode ser uma boa iniciativa para darmos respostas eficazes ao imperativo da segurança dos nossos cidadãos que não pode ser alcançado sem cooperação europeia. Nesse sentido, estamos a negociar a diretiva de combate ao terrorismo, a quarta revisão da diretiva sobre branqueamento de capitais, a quinta em que reforçamos a Europol e a guarda costeira e de fronteiras, criámos o RAN e o Internet Fórum da União Europeia. Mas nada disso substitui o investimento que Comissão e Estados-Membros, estrangulados por autoinfligidas políticas de austeridade não têm feito em programas inteligentes e de proximidade de prevenção da radicalização.

Eu também visitei Mechelen, Comissário King, e de facto, quanto mais se destrói emprego jovem, quanto mais se destroem políticas sociais inclusivas, mais recrutas estão os Estados-Membros da União Europeia a oferecer a grupos extremistas violentos. Bem pode o Conselho preocupar-se com o retorno de foreign fighters ou a infiltração entre migrantes.

Os terroristas que nos golpearam em Paris ou Bruxelas eram de fabrico europeu. Acresce que, ao alimentar o negócio das redes de traficantes e criminalidade organizada associada pela falta de abertura de vias legais e seguras de acesso à Europa para refugiados imigrantes, acrescidas das graves violações de direitos humanos que os deixamos experimentar já em solo europeu, incluindo os milhares de menores não acompanhados desaparecidos, tudo isto só demonstra a incoerência, a inépcia das políticas ditas antiterroristas dos Estados-Membros.

Outros dois problemas fundamentais persistem: desde logo, a resistência de Estados em partilhar informação, em interoperacionalizar serviços, como referiu o Comissário King.

A Diretiva PNR, tantas vezes apresentada como um sucesso, é demonstrativa da falta de aplicação pelos Estados-Membros, a partilha de dados não é sequer obrigatória, o controlo de voos privados não se faz vinculativamente e depois há as questões da dimensão da política externa, como já foi referido por outros colegas.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR). – Г-н Председател, вътрешната сигурност в Европейския съюз в днешни дни е под безпрецедентна заплаха. Причината за това е сбърканата политика, водена от Европейската комисия и част от европейските държави. Дебатът е основно базово сбъркан, защото са подменени понятията и защото се водят празни приказки, породени вероятно от гузна съвест от колониалните времена.

Вътрешният ред и сигурността са под натиска на заплахата на ислямисткия тероризъм. Сгрешената политика, водена от Европейската комисия, нарича ислямисткия тероризъм „културно различие“. Европа отглежда, храни и издържа тези, които я нападат. Това е безпрецедентно и сериозна опасност.

Нужна ни е нова политика – политика на отблъскване на нелегалната емиграция, политика на наричане на нещата с истинските им имена, политика, която ясно да заяви и да разграничи нашествието и терора от човешките права. Нужно е ново поведение на всички европейски лидери.

 
  
MPphoto
 

  Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE). – Mr President, the EU has to ensure internal security and has to fight terrorism. This is undeniable, but in a democratic society this can only be done while keeping in mind the main goal of protecting and reinforcing civil liberties and the human rights of citizens. When we do not do so, we are falling into the trap set by terrorism, which plans to have us caught in fear, resentment and diminishing democracy. Has the EU really evaluated which of the security initiatives taken against terrorism really work and which do not? I am afraid this has not been done so far. It is urgent to do so. A lot has been said on this during this debate, but I would like to insist that we should only accept more security measures if they mean a better protection of freedom, not a disruption of it.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, boj proti terorismu a organizovanému zločinu nelze řešit jen na úrovni členských států, proto občané právem očekávají, že Evropská unie bude zajišťovat jejich bezpečnost z úrovně jejích pravomocí. V uplynulém období dvou let jsme přijali dvě nařízení, která umožňují shromažďování dat o cestujících, získávání informací o převodech peněžních prostředků, které by mohly sloužit k financování terorismu.

Na úrovni Europolu se násobí množství sdílených dat a vzniká středisko evropského boje proti terorismu. Jsme si vědomi nutnosti prevence, boje proti radikalizaci a také nutnosti netolerance projevů radikálního islámu, sledování obsahu na internetu, a proto chceme zabránit také jeho šíření prostřednictvím audiovizuálních služeb. Dámy a pánové, výčet těchto aktivit, které na úrovni Evropské unie podnikáme, není úplný, není dostatečný, ale je jasným signálem toho, že bezpečnost občanů je naší prioritou.

 
  
MPphoto
 

  Jeroen Lenaers (PPE). – Allereerst wil ik commissaris King feliciteren met zijn benoeming. Ik ben blij dat we in de Europese Unie nu eindelijk een commissaris hebben die zich enkel en alleen met veiligheid bezighoudt. Dat is een belangrijk signaal over hoe hoog dit op onze prioriteitenlijst staat.

Ik heb drie punten, waarvan het eerste persoonsgegevens van passagiers (PNR) betreft. Ik ben oprecht verbaasd en teleurgesteld dat elf lidstaten nog steeds helemaal niks hebben gedaan om de PNR-richtlijn ten uitvoer te leggen. Je zou denken dat de noodzaak daartoe inmiddels toch wel duidelijk is. Helaas niet. Ik zou de commissaris dan ook willen vragen of hij het mogelijk acht om met de lidstaten die wel al grote stappen hebben gezet, op een bepaald moment te zeggen: wij beginnen alvast en de overige kunnen aansluiten wanneer ze daar klaar voor zijn?

Een tweede vraag: tijdens uw hoorzitting, mijnheer King, zei u dat als de Britse regering besluit tot een opt out op het nieuwe Europolmandaat, er ongewenste gaten zouden ontstaan in het Europese veiligheidsbeleid totdat er nieuwe afspraken kunnen worden gemaakt. Bent u bezig om, als voorbereiding daarop, in ieder geval vanuit de Europese Commissie ervoor te zorgen dat die gaten niet ontstaan en dat de 500 miljoen burgers op volledige veiligheid kunnen rekenen?

Laatste punt: criminele organisaties in de grensstreek. We zien steeds vaker dat criminelen onze grenzen nog steeds weten te vinden, ook al zijn ze op papier verdwenen. We moeten meer samenwerken, meer informatie uitwisselen en meer werk maken van grensoverschrijdende confiscatie en bevriezing van bezittingen. Ik zou ertoe willen oproepen het ook mogelijk te maken grensoverschrijdende onderzoeksteams permanent in te zetten om die structurele gevaren aan te pakken. Ik zou graag uw mening daarover willen horen.

 
  
 

Catch-the-eye-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Caterina Chinnici (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, le inchieste sugli attentati più recenti e le dichiarazioni del coordinatore antiterrorismo testimoniano che i processi di reclutamento, in particolare quelli online, si stanno accelerando. Quindi, oltre ad armonizzare il quadro di diritto penale, la vera sfida per un efficace contrasto al terrorismo sarà costituita dalla definizione di una strategia di lunga durata sulla prevenzione della radicalizzazione e la promozione dell'integrazione.

Ma più in generale, credo che tutte le problematiche legate alla sicurezza interna dell'Unione debbano essere affrontate con proposte legislative che impegnino gli Stati ad una concreta, reale cooperazione; penso, in particolare, allo scambio di informazioni – e questo anche nell'ambito della direttiva per il contrasto al terrorismo che, spero, possa consegnarci un testo che contribuisca a spezzare il legame esistente fra criminalità organizzata e gruppi terroristici sempre più consolidato. Necessario è l'aggiornamento della direttiva antiriciclaggio con norme che impediscano ai gruppi terroristici di finanziarsi e necessarie norme specifiche sulla confisca e il congelamento...

(Il Presidente interrompe l'oratrice)

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál (PPE). – Mr President, 82% of Europeans believe that the Union should act more decisively against terrorism, according to our Eurobarometer Survey published this July. There are still many challenges ahead of us. Information exchange has to be stepped up, interoperability of the existing databases must be ensured. It is important that all persons crossing the European Union’s external borders are checked against the relevant databases. In order to keep the Schengen system borderless, we have to prove to our citizens that we are in control of our external borders. More has to be done in order to prevent and fight radicalisation, which is due to failed integration, through the means of the Internet is occurring faster and faster. Security lies at the heart of the European project and there can be no freedom without security.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). – Señor Presidente, veo una ventaja en la designación del Comisario King como responsable de Seguridad —habiendo ya un responsable de inmigración, el Comisario Avramopoulos—, y es decir con toda claridad que es falsa y profundamente perniciosa para la integración europea esa identificación falaz que pretende que la causa de la inseguridad es la inmigración.

Porque esos discursos que se escuchan aquí a menudo, en este Parlamento Europeo, se aproximan al que escuchamos en el debate constitucional y político de los Estados Unidos ante las elecciones, que protagoniza Donald Trump, que pretende que elevar una frontera o una valla o una barrera contra la inmigración es la garantía contra la inseguridad, mientras defiende la Segunda Enmienda, que ocasiona 30 000 muertos al año por armas de fuego en los Estados Unidos.

No, la causa del terrorismo en Europa no proviene de la inmigración. El terrorismo que más nos ha golpeado en Europa fue perpetrado por ciudadanos que llevaban pasaporte europeo, que residían en capitales europeas y que habitaban entre nosotros. Por lo tanto, la estrategia de seguridad tiene que estar perfectamente distinguida de la estrategia de inmigración.

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Julian King, Member of the Commission. – Mr President, thank you for this first opportunity, following the publication of the first of this series of monthly reports, to have this debate. If, as one or two people have said, this were to become a regular feature in plenary, as far as the Commission is concerned that would be very welcome.

A number of detailed points have been raised in discussion. I am obviously not going to be able to respond to all of those now, but we have taken very careful note and, through this iterative process of reporting and debating, I hope that we will be able to come back and address all of the points that have been raised. I will also have an opportunity myself to go into a little bit of detail on some of these points with the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) early in November.

As Mrs Fajon said, more than 80% of our citizens are looking for more reassurance from EU—level activity in support of our Member States on the security agenda. As Mr Albrecht said, people want to feel more secure and there are a range of things that we can do at EU level to help and support Member States. I am reassured that Mrs Hohlmeier thinks that we are starting to get some things done on terrorism, on cybercrime and on organised crime, as Mrs Ferrara underlined. We need to do what we have collectively agreed. I am in no doubt about that. As Mrs in 't Veld and Mr Deprez, among others, underlined, that is crucial not only because of the importance of the individual measures, but also to reassure people about the credibility of our work in this field.

I am also absolutely convinced that we need to focus on what works and that involves a critical assessment of what we have been doing. Mrs Joly and others underlined that. I take that very seriously. I gave a commitment during my appearance in front of the LIBE Committee that we would work on an evaluation of this policy area, and we will. I agree with Mrs Stevens, Mrs Gomes and others that we need to continue with an intelligent and sustained approach to prevention, as well as taking the fight to terrorism and serious criminality. In all of that I am completely committed to full respect for fundamental rights, because we have a clear objective. Our objective, as many of you have said, is to defend our open societies and that is to act grounded in the rule of law.

I will make two points in response to questions that have come up. On implementation and the particular case of the implementation of PNR underlined by Mrs Sippel and various others, we are not in infringement territory because the transposition date is Spring 2018, but we do need to work together with all the Member States to achieve the common shared objective of effective implementation by that date. To that end, I am going be producing an implementation roadmap in November, which will set out in concrete terms the steps that need to be taken and how we can work together to achieve them.

My last particular point has regard to a number of comments made this morning about the relationship between migration and terrorism. I want to agree one hundred percent with the last speaker, Mr López Aguilar. We should not conflate the challenges associated with migration, on the one hand, with terrorism and the problems it poses on the other. To do so is to play into the hands of Daesh.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Korčok, amtierender Ratspräsident. – Herr Präsident! Darf ich damit beginnen, wie ich mich gefreut habe, dass mehrere Abgeordnete einfach anerkannt haben, dass wir Fortschritte im legislativen Bereich gemacht haben. Das hat Frau Hohlmeier gesagt, und dafür möchte ich mich bedanken. Sei es im Bereich Informationsaustausch oder Interoperabilität – mehrmals wurde erwähnt, dass uns die Kommission auf monatlicher Basis eine Aktualisierung gibt, wo wir stehen. Das bringt mich aber dazu, dass ich auch die Stimmen sehr sorgfältig gehört habe, die darauf hingewiesen haben ...

that the implementation is extremely important and therefore the Slovak Presidency wants to assure you that we will not allow ourselves any complacency in this area. That is why we are organising an extraordinary, or additional, Interior Council on 18 November where we will have an exchange of views and try to generate momentum in the whole complexity of this area of security union.

Secondly, radicalisation is extremely important too; we will put it on the agenda of the Educational Council. Here in the area of education I think we need to make progress to face and fight radicalisation. I know also about the interests of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) in having an exchange on radicalisation.

Finally, we are making very good progress when it comes to the directive on combating terrorism, with a good prospect that we will close it towards the end of our Presidency.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Die Aussprache ist geschlossen.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 162 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Jarosław Iwaszkiewicz (EFDD), na piśmie. – Są dwa wektory bezpieczeństwa UE, na które należy zwrócić uwagę: zarówno w kwestii wewnętrznej i zewnętrznej nie da się ich odseparować. W wymiarze wewnętrznym najważniejszym problem jest kryzys związany z kolejnymi falami uchodźców oraz atakami terrorystycznymi. Obie te kwestie są silnie powiązane z kwestiami bezpieczeństwa zagranicznego wokół granic UE. Są to bez wątpienia kwestia fatalnych w skutkach arabskich wiosen i decyzji władz Francji, Wielkiej Brytanii czy Włoch, aby wspierać rebeliantów.

Kolejnym równie ważnym czynnikiem jest wojna hybrydowa, którą Rosja wytoczyła Zachodowi. Nie myślę tu tylko o Ukrainie, lecz również o cyberatakach i dezinformacji skierowanej w kierunku krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym mojej ojczyzny Polski. Dotychczas unijnym instytucjom nie udało się wypracować żadnego rozwiązania na jakiekolwiek z tych zagrożeń – i dobrze, bo takie rozwiązania powstają tylko w ramach państw członkowskich. Bezpieczeństwo było, jest i będzie nieodłączna domeną suwerennych państw. Wbrew marzeniom komunistów, eurosocjalistów i fanatyków europejskiej federacji wspólna polityka bezpieczeństwa nie istnieje.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), písemně. – Přijatá opatření pro zlepšení vnitřní bezpečnosti v EU nejsou veřejností dobře hodnocena. Body programu: informace o pohybu zahraničních teroristických bojovníků, prevence radikalizace a boj proti radikalizaci, sankce proti teroristům, lepší výměna informací a další jsou v pořádku, ale veřejnost negativně vnímá nesmyslnost dalšího z pokusů o kriminalizování držení střelných zbraní. Tento návrh vzbudil u sportovních střelců, myslivců a dalších profesních skupin mnoho oprávněných pochyb o jeho smyslu a účelu. Ochrana občanů a kritických infrastruktur se převtělila v investiční opatření na vstupu do některých veřejných budov. Ve Francii jsou doprovázena mimořádným stavem. V Belgii vidíme na řadě veřejných míst vojáky s automatickými zbraněmi. Úřady se stále snaží zasáhnout do svobody internetu a prohloubit sledování vlastních občanů. Domnívám se, že veřejnost vítá snahu zesílit boj proti financování terorismu a jakýkoliv náznak o posílení ochrany vnějších hranic EU. Na protiteroristických opatřeních je žádoucí spolupracovat nejen se zeměmi v oblasti Středozemního moře. Bez skutečně účinných kroků se totiž vnitřní bezpečnost států EU nezlepší. Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství říká, že EU má být pro své občany prostorem svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic. Bohužel, kroky Evropského soudního dvora, národních soudů a Evropské komise vytvářejí z EU prostor bez vnějších hranic. To chceme?

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), písemně. – Tato zpráva představuje něco, co je pro současnou EU velmi důležité, ochranu našich evropských hodnot, demokracie, právního státu a základních práv. Na tom je založeno naše společenství a naše důvěra ve fungování Unie jako celku. Pokud tyto hodnoty nejsou dodržovány, musíme mít účinné nástroje, jak jejich dodržovaní zaručit. K tomu ale nesmí v žádném případě docházet na úkor suverenity členských států, na úkor jejich politické situace, na úkor jejich dobrovolnosti podílet se na projektu Evropské unie. Proto je pro mě v této zprávě zásadní otázka subsidiarity a suverenity členských států. Ty jsou v první instanci těmi, kdo za demokracii, právní stát a základní práva ve své zemi ručí. EU musí v této otázce hrát roli partnera a pomocníka, ne kontrolora, který bude členským státům nařizovat, co a jak dělat. To by bylo samo o sobě nedemokratické.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Zemke (S&D), na piśmie. – Rośnie w Unii zagrożenie terrorystyczne, co potwierdza liczba ofiar zamachów. Słusznie zatem zwiększyliśmy kompetencje Europolu i Eurojustu, gdyż skuteczniejsza walka z terrorystami wymaga ożywienia współpracy międzynarodowej. Pozostaje jednak problem kontroli efektywności nowo wprowadzanych rozwiązań. Dla przykładu, po długich dyskusjach zdecydowano, że państwa UE i Stany Zjednoczone będą się wymieniały automatycznie informacjami o pasażerach samolotów. Cóż się jednak dzisiaj okazuje – 11 z 28 państw członkowskich UE nie jest w stanie szybko – ze względów technicznych i organizacyjnych – przekazywać pozostałym państwom informacji o pasażerach samolotów. Powinno to skłaniać nas do ważnej refleksji. Zanim zdecydujemy się na kolejne rozszerzenie uprawnień policji i służb, sprawdźmy najpierw, jak wykorzystywane są dotychczasowe kompetencje. Klucz bowiem nie polega dzisiaj na mnożeniu instrumentów do walki z przestępcami, w tym z terrorystami, lecz na wdrożeniu i optymalnym wykorzystaniu rozwiązań już istniejących.

 
  
  

(Die Sitzung wird für einige Minuten unterbrochen.)

 
  
 

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI

 

5. Hääletused
Sõnavõttude video
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca il turno di votazioni.

(Per i risultati delle votazioni e altri dettagli che le riguardano: vedasi processo verbale)

 
  
 

- Prima della votazione:

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). – Monsieur le Président, mon rappel au règlement se fonde sur l'article 150 de celui-ci et les articles 8 et 9 du protocole sur les immunités de l'Union européenne.

Monsieur le Président, je me plaignais hier de l'absence de débat dans les trois cas d'immunité parlementaire qui nous sont soumis. Mais aujourd'hui, c'est encore mieux, ou plutôt encore pire. J'apprends qu'il ne sera même pas possible de donner une explication de vote ni même d'exprimer une opinion dissidente sur les infamies dont se couvre la commission dont le rôle est pourtant de protéger la liberté d'expression des députés.

Je vous demande par conséquent, solennellement, de permettre qu'il y ait des explications de vote orales sur ces demandes de levée d'immunité parlementaire, qui sont un point essentiel dans la garantie de la liberté d'expression des députés de la part d'une institution qui se targue du respect des droits fondamentaux et qui prétend donner au monde entier des leçons dans ce domaine.

 
  
MPphoto
 

  Le Président. – Monsieur le Député, hier, le Président a bien expliqué la procédure. Par conséquent, nous voterons et chacun votera comme il l'entend. Vous pouvez donc voter ce que vous voulez. C'est la plénière qui décidera de ce qu'il faut faire. Le Parlement choisira.

 

5.1. DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamine Taanis (A8-0289/2016 - Claude Moraes) (hääletus)

5.2. Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Taanis (A8-0288/2016 - Claude Moraes) (hääletus)

5.3. ELi ja Hiina vaheline leping diplomaatilise passi kasutajate puhul lühiajalise viisa nõudest loobumise kohta (A8-0281/2016 - Bodil Valero) (hääletus)

5.4. Liikmesriigid, kes on finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või raskustesse sattumise ohus (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova) (hääletus)

5.5. Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0301/2016 - Evelyn Regner) (hääletus)

5.6. Jane Collinsi eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka) (hääletus)

5.7. Mario Borghezio eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki) (hääletus)

5.8. Raudteeveo statistika seoses kaupade, reisijate ja õnnetuste andmete kogumisega (A8-0300/2016 - Michael Cramer) (hääletus)

5.9. Kaupade siseveetranspordi statistika (delegeeritud ja rakendusvolituste andmine) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout) (hääletus)

5.10. Tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitlev liidu õigusraamistik (A8-0239/2016 - Kaja Kallas) (hääletus)
 

(La proposta di rinvio in commissione è approvata)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Il turno di votazioni è sospeso.

 

6. Tervitus
Sõnavõttude video
MPphoto
 

  President. – It is my pleasure to welcome the members of a delegation from the US Congress who have taken their seats in the diplomatic gallery.

(Applause)

The delegation is in Strasbourg to meet with their counterparts from the European Parliament with the proposal of deepening their knowledge and understanding of our legislative and institutional procedures. I wish the delegation well for the remainder of their stay in the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Riprendiamo il turno di votazioni.

 

7. Hääletused (jätkamine)
Sõnavõttude video
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca il seguito del turno di votazioni.

(Per i risultati delle votazioni e altri dettagli che le riguardano: vedasi processo verbale)

 

7.1. Paranduseelarve projekt nr 3/2016: institutsioonide turvalisus (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (hääletus)

7.2. ELi strateegia Iraani suhtes pärast tuumakokkuleppe saavutamist (A8-0286/2016 - Richard Howitt) (hääletus)
 

– Prima della votazione sul considerando A – terza parte

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE). – Pane předsedající, já se trošku stydím za Evropský parlament. Nevím, jestli jste někdo četl ty texty, pro které jste hlasovali, ale zamítli jste třeba odmítnutí poprav pro mladistvé v Íránu, svobodnější volby nebo to, aby ekonomické zájmy a věci spojené s lidskými právy byly spojené dohromady. Dámy a pánové, můj dědeček byl v koncentračním táboře a já se stydím za to, že hlasujeme proti těmto pozměňovacím návrhům a navrhuji zamítnout tento návrh.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Onorevole, non era una richiesta all'ordine del giorno.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE). – Mr President, I do not think it was clear to everybody whether we were voting on the third part of recital A or the final vote on the resolution. Can we take the vote again so that it is clear to everybody?

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Lo aveva detto in maniera molto chiara, ma possiamo rivoltare, se c'è qualche dubbio. Se sullo schermo c'era scritto che c'era la votazione sulla risoluzione, possiamo votare sulla terza parte. Il voto è aperto.

 

7.3. Korruptsioonivastane võitlus ja CRIM-erikomisjoni resolutsiooni järelmeetmed (A8-0284/2016 - Laura Ferrara) (hääletus)

7.4. Inimõigused ja ränne kolmandates riikides (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat) (hääletus)
 

- Emendamento orale dopo il paragrafo 9.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE). – Mr President, it is actually an oral amendment which is in line with the Council decisions. I will repeat, after paragraph 9: ‘Calls for swift processing in collaboration with third countries of transit and origin and of return for those who do not qualify for asylum and protection in the EU’. That is the oral amendment after paragraph 9.

 
  
 

(L'emendamento orale non è accolto)

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE). – Mr President, then we have after paragraph 10: ‘Calls on key origin and transit countries for irregular migration to the EU to fully and effectively implement existing bilateral readmission agreements’. I hope at least ‘existing bilateral admission readmission agreements’ can be accepted.

(Brief comment by the President)

They are calling to disobey existing law. Let us be very clear: they call for disobeying existing legislation.

 
  
 

(L'emendamento orale non è accolto)

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL). – Monsieur le Président, je remercie mon collègue Gahler de son intervention.

Je voudrais juste lui rappeler que nous ne sommes pas le Conseil mais le Parlement européen; que, dans mon rapport, nous répétons les positions du Parlement européen dans son ensemble; enfin, qu'il est membre de la commission des affaires étrangères. Par conséquent, il est bien tard pour se réveiller. M. Gahler aurait pu déposer des amendements en commission des affaires étrangères plutôt que de nous soumettre à ce débat.

Je remercie l'ensemble des collègues qui m'ont soutenue dans le cadre de ce rapport et je regrette les petites manigances de dernière minute.

 

7.5. Juriidilise isiku vastutus inimõiguste raskete rikkumiste puhul kolmandates riikides (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao) (hääletus)

7.6. Veeldatud maagaasi ja selle hoiustamise ELi strateegia (A8-0278/2016 - András Gyürk) (hääletus)

7.7. Kalanduskontrolli ühtlustamine Euroopas (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas) (hääletus)

7.8. Kesk- ja Ida-Euroopa transporditaristu ühenduste ja juurdepääsetavuse parandamine (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba) (hääletus)

7.9. ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanism (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld) (hääletus)
MPphoto
 

  Presidente. – Con questo si conclude il turno di votazioni.

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto.

 

8. Selgitused hääletuse kohta
Sõnavõttude video

8.1. DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamine Taanis (A8-0289/2016 - Claude Moraes)
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ Questa decisione di consultazione autorizza la Danimarca a ricevere e trasmettere i dati personali in conformità della decisione 2008/615/GAI del Consiglio a fini di consultazione e confronto automatizzato di dati sul DNA, come parte di una più ampia cooperazione transfrontaliera alla lotta contro il terrorismo e la criminalità transnazionale. Tale procedura può avere luogo solo dopo l'attuazione nel diritto nazionale delle disposizioni generali in materia di protezione dei dati, che la Danimarca ha correttamente effettuato. Per questi motivi ho espresso voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker (EFDD), in writing. – UKIP MEPs voted against this technically non-legislative consultation. UKIP believe that agreements on data exchange should be made on a bilateral basis by sovereign nations.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he opuesto y he votado en contra de todos estos mecanismos de intercambio de datos, debido a la ausencia de salvaguardas efectivas que garanticen el derecho fundamental a la privacidad en este tipo de intercambios. Con esta votación, se pretende incorporar a Dinamarca a un sistema en el que los diferentes cuerpos de seguridad de los Estados miembros intercambian datos de la ciudadanía sin ningún tipo de control ni transparencia judicial o política, propiciándose el almacenamiento de datos de carácter privado y almacenándose los de personas que no han cometido delito alguno ni son sospechosas de ello. En consecuencia, mi voto de rechazo.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson, Lynn Boylan and Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. – This report provides for the automated exchange of DNA data in Denmark. It calls for the unnecessary collection and sharing of personal data that is highly invasive, expensive and unwarranted in scope and nature. I therefore voted against this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce projet de décision d'exécution du Conseil qui vise à autoriser le Danemark à recevoir et à fournir des données à caractère personnel aux fins de la recherche et de la comparaison automatisées des données ADN au titre du traité de Prüm.

Le Danemark a en effet réalisé un projet pilote réussi et a respecté toutes les dispositions relatives à la protection des données. Nous estimons, à ce titre, que le Danemark est prêt à prendre part à ce traité.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων DNA στη Δανία, διότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της διασυνοριακής συνεργασίας για την επιβολή του νόμου στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ La transmission de données à caractère personnel prévue par ladite décision ne peut avoir lieu qu'après la mise en œuvre dans le droit national sur le territoire des États membres concernés par cette transmission des dispositions générales relatives à la protection des données. Le Danemark a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l'échange de données ADN. Un rapport général d'évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d'évaluation et de l'essai pilote relatif à l'échange de données ADN, a été présenté au Conseil. Le 12 juillet 2016, le Conseil a conclu que le Danemark avait pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données. Dès lors, aux fins de la consultation automatisée de données ADN, le Danemark devrait être autorisé à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel.

Ayant les plus grandes réserves quant à l’échange de données ADN de citoyens français dans un système de l’UE, mais ne voulant pas émettre un vote qui pourrait être considéré comme hostile au Danemark, je me suis abstenue.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I voted against this technically non-legislative consultation. UKIP believe that agreements on data exchange should be made on a bilateral basis by sovereign nations.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport dans la mesure où l’échange de données ADN est essentiel dans l’approfondissement de la coopération transfrontalière en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité. L’essai pilote réalisé avec les Pays-Bas s’est avéré concluant et me conforte dans ma décision.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Šiuo Tarybos įgyvendinimu sprendimo projektu siekiama, taikant automatizuotą DNR duomenų paiešką ir lyginimą, leisti Danijai gauti bei teikti asmens duomenis pagal sprendimą 2008/615/JHR. Tai leis gerinti bendradarbiavimą su kitomis šalimis dėl kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFDD), in writing. ‒ UKIP MEPs voted against this technically non-legislative consultation. UKIP believe that agreements on data exchange should be made on a bilateral basis by sovereign nations.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Il s’agit d’un rapport sur le projet de décision d'exécution du Conseil concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatif aux données ADN au Danemark. Le 12 juillet 2016, le Conseil a conclu que le Danemark avait pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI. Dès lors, aux fins de la consultation automatisée de données ADN, le Danemark devrait être autorisé à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel. Nous avons les plus grandes réserves quant à l’échange de données ADN de citoyens français dans un système de l’UE, mais je me suis abstenu sur ce vote afin de ne pas émettre un vote qui paraîtrait hostile au Danemark.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai approuvé ce rapport qui propose que le Danemark puisse participer à l'échange de données ADN dans le cadre de la convention de Prüm.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), por escrito. ‒ La decisión para el establecimiento del intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en Dinamarca supone avanzar en el refuerzo de la cooperación transfronteriza en materia de aplicación de la ley en la Unión: la aplicación de la «Decisión Prüm» y el Modelo Europeo para el Intercambio de Información. Por lo tanto he votado a favor del mismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione Moraes relativa all'avvio in Danimarca dello scambio automatizzato di dati sul DNA. Si tratta di un testo importante, che viene approvato in un momento in cui l'Europa si trova ad affrontare la minaccia crescente del terrorismo internazionale. Esso rappresenta un passo cruciale in vista del rafforzamento della cooperazione transfrontaliera in materia di indagini giudiziarie e prevenzione dei reati. La garanzia della protezione dei dati in Danimarca e i risultati raggiunti nel progetto pilota eseguito nello stesso paese confermano il giudizio positivo sulla proposta, che segnerà un potenziamento dell'azione di contrasto non solo alle attività terroristiche ma anche alla criminalità organizzata.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ Los informes de Moraes hacen referencia a la aplicación a Dinamarca la Decisión 2008/615/JHA del Consejo (Decisión Prüm); un marco legal para profundizar la cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la inmigración ilegal. Más concretamente, prevé el intercambio entre las partes contratantes de perfiles de ADN, datos dactiloscópicos, registros de matriculación de vehículos y datos personales y no personales relacionados con la cooperación policial transfronteriza. La finalidad de la Decisión Prüm es intensificar y acelerar el intercambio de información entre autoridades. Dinamarca ha cumplido, según el Consejo, los requisitos establecidos para aplicar dicho marco legal (informe y visita de evaluación, y ensayo piloto) como para concluir que aplica plenamente las disposiciones generales sobre protección de datos. Sin embargo, siguiendo el criterio del GUE en lo referente a la Decisión Prüm, hemos votado en contra, por cuanto es un tratado que, ya de partida, se negoció y se adoptó de una forma poco transparente y sin un control democrático serio, y profundiza el conflicto en el que se pretende reforzar la seguridad en detrimento de la libertad.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ El combate contra la delincuencia organizada —no solo contra el terrorismo, sino contra otros fenómenos como el tráfico de seres humanos— requiere que optimicemos las posibilidades que hoy ofrecen la ciencia forense y la criminología. En este espacio de libertad y seguridad que es Europa, el intercambio automático de datos de los bancos de ADN, que facilita este objetivo, es una obligación.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport concerne l'échange automatisé de données relatif aux données ADN au Danemark. Cette transmission de données à caractère personnel prévue par la décision à l'examen ne peut avoir lieu qu'après une transposition dans le droit national sur le territoire des États membres concernés par cette transmission des dispositions générales relatives à la protection des données. La vérification doit tendre au respect de la condition mentionnée, conformément à un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire, une visite d'évaluation et un essai pilote. Le Danemark a ainsi fait un essai pilote avec les Pays-Bas. Le 12 juillet dernier, le Conseil a conclu que le Danemark avait mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données et devrait donc être autorisé à recevoir et transmettre les données à caractère personnel.

Étant donné que j'ai les plus grandes réserves quant à l'échange de données ADN, j'ai décidé de m'abstenir pour ne pas émettre un vote hostile contre le Danemark.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Sono convinta debba essere una delle nostre priorità combattere la criminalità organizzata e il terrorismo. Questo testo fa parte di quei provvedimenti atti a potenziare la cooperazione transfrontaliera e necessari per permettere alle forze di polizia di avere a disposizione nuovi e sempre più efficaci strumenti per contrastare ogni forma di criminalità, per questo motivo ho inteso sostenerlo col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ De conformidad con el artículo 25, apartado 2, de la Decisión 2008/615/JAI, la transmisión de datos de carácter personal en virtud de dicha Decisión solo podrá iniciarse cuando en el territorio de los Estados miembros que participen en dicha transmisión se hayan incorporado al Derecho interno las disposiciones generales en materia de protección de datos establecidas en el capítulo 6 de dicha Decisión.

El 29 de julio de 2015, el Consejo concluyó que Dinamarca ha aplicado plenamente las disposiciones generales en materia de protección de datos establecidas en el capítulo 6 de la Decisión 2008/615/JAI. Por consiguiente, a efectos de la consulta automatizada de datos relativos al ADN, Dinamarca debe quedar habilitada para recibir y transmitir datos de carácter personal en virtud del artículo 9 de la Decisión 2008/615/JAI.

Por ello, he votado favorablemente este informe necesario para dar la aprobación al intercambio de datos relativos al ADN con Dinamarca, en el contexto de la cooperación transfronteriza en la lucha contra el terrorismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, kuriame aptariamas automatinis keitimasis DNR duomenimis Danijoje. Tarybos darbo grupė parengia klausimyną dėl kiekvieno automatinio keitimosi duomenimis atvejo, ir kai valstybė narė mano, kad ji atitinka dalijimosi atitinkamos duomenų kategorijos duomenimis sąlygas, ji turi atsakyti į atitinkamo klausimyno klausimus. Danija atsakė į klausimyno apie duomenų apsaugą ir klausimyno apie keitimąsi DNR duomenimis klausimus. Tarybai buvo pateikta bendra įvertinimo ataskaita, kurioje apibendrinami keitimosi DNR duomenimis klausimyno, vertinimo vizito ir bandomojo sistemos patikrinimo rezultatai, todėl automatinės DNR duomenų paieškos tikslais Danija turėtų turėti teisę gauti bei teikti asmens duomenis.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Ta predlog o avtomatizirani izmenjavi podatkov o DNK na Danskem sem podprl, ker gre za nadaljnjo krepitev sodelovanja na področju kazenskega pregona in s tem večje varnosti državljanov EU, zlasti na področju terorizma in čezmejnega kriminala. Skupna baza podatkov DNK omogoča hitrejši dostop in s tem učinkovitejši pregled nad osumljenci kaznivih dejanj. Gre za natančno in varno tehnologijo identifikacije, ki ne dopušča zlorab.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo izvješće. Provedbeni nacrt Odluke Vijeća ima za cilj odobriti Danskoj primanje i dostavljanje osobnih podataka za svrhe automatiziranog traženja i usporedbe DNK podataka. S obzirom da je Danska pokrenula uspješan pilot projekt i ispunila sve odredbe o zaštiti osobnih podataka, smatram kako ispunjava sve uvjete za primjenu Ugovora iz Prüma.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Je préconise la vertu de prudence sur ce dossier et j’émets donc les plus grandes réserves quant à l’échange de données ADN de citoyens français dans un système de l’UE. Cela signifierait que le Danemark serait autorisé à recevoir et à transmettre des données ADN de ressortissants français et de ses propres ressortissants. C’est une question de principe que de protéger les informations ADN des citoyens que nous représentons. Cependant, je ne souhaite pas émettre de vote qui pourrait être considéré comme hostile au Danemark. Je me suis donc abstenue.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the decision to launch an automated exchange of DNA data with Denmark. The goal consists of facilitating cross-border cooperation especially with regard to the fight against terrorism and cross-border crime. I believe this decision will also strengthen the cross-border law-enforcement cooperation in the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ La trasmissione di dati personali può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati che si ritrovano nella disposizione della legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione. Tale disposizione non si applica agli Stati membri in cui la trasmissione di dati personali è stata già avviata a norma del trattato di Prüm (2005). La verifica per stabilire se vi siano le condizioni per lo scambio automatizzato di dati deve essere condotta sulla base di un rapporto di valutazione, che prevede un questionario sviluppato dal gruppo di lavoro del Consiglio sullo scambio automatizzato di dati, una visita di valutazione e un test pilota. La Danimarca ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati sul DNA e ha effettuato con successo un'esperienza pilota con i Paesi Bassi. Inoltre, ha avuto luogo una visita di valutazione in Danimarca. Pertanto, si concorda sul fatto che sono state rispettate le condizioni che consentono al Consiglio di concludere che la Danimarca ha pienamente attuato le disposizioni generali relative alla protezione dei dati. Il Parlamento europeo approva il progetto del Consiglio in merito all’avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Danimarca.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport prévoit le lancement de l’échange automatisé de données relatif aux données ADN avec le Danemark. Cette transmission de données à caractère personnel n’est envisageable qu’après la mise en œuvre des dispositions générales relatives à la protection des données dans le droit national de l’État membre concerné. Or le 12 juillet 2016, le Conseil a conclu que le Danemark remplissait les conditions nécessaires pour transmettre et recevoir ces données à caractère personnel. Néanmoins, nous exprimons les plus grandes réserves quant à l’échange automatisé de données ADN avec les autres États membres de l’Union européenne. C’est la raison pour laquelle je me suis abstenu sur ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Am acordat un vot favorabil raportului cu privire la Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Danemarca deoarece consider că este necesară o schimbare automată a datelor pentru evitarea birocrației existente în acest moment în realizarea schimburilor, dar în special pentru reducerea timpului de schimb.

Articolul 39 alineatul 1 din Tratatul privind Uniunea Europeană, expus Comisiei prin forma actuală după modificarea avută prin Tratatul de la Amsterdam, cât și articolul 9 din Protocolul numărul 36 cu privire la dispozițiile tranzitorii, dar nu în ultimul rând și Decizia Consiliului prevăd intensificarea cooperării transfrontaliere, mai ales în domeniul combaterii terorismului, cât și a criminalisticii.

Raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, informează Parlamentul cu privire la intențiile acestuia dacă se îndepărtează de la textul aprobat sau dacă intenționează să aducă modificări substanțiale la propunerea Comisiei.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione in questione perché ritengo che, ai fini dello scambio automatizzato di dati sul DNA, la Danimarca abbia pienamente attuato le disposizioni generali relative alla protezione dei dati previste al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.

Alla luce dell'articolo 20 della decisione succitata, la relazione di valutazione deve essere effettuata sulla base di un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati, conformemente al capo 2 della decisione, la relazione di valutazione deve basarsi anche su una visita di valutazione e un'esperienza pilota.

Il questionario riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato dallo Stato membro quando si ritiene di poter soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella categoria pertinente. La Danimarca ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati sul DNA. La Danimarca ha presentato la dichiarazione sugli schedari nazionali di analisi del DNA in conformità all'articolo 2, paragrafo 3, della decisione 2008/615/GAI del Consiglio.

La Danimarca ha realizzato con successo un'esperienza pilota con i Paesi Bassi. Una visita di valutazione, infatti, ha avuto luogo in Danimarca ed è stata redatta, al riguardo, una relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted against this report. This implementing Council decision follows from the 2008 Prüm Decision on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime. The supply of personal data provided for under that Decision may not take place until the general provisions on data protection set out in that Decision. These include: (i) an evaluation report based on a questionnaire, (ii) an evaluation visit and (iii) a pilot run. Denmark has met these conditions. These two Council implementing Decisions authorise the automated exchange of DNA and dactyloscopic (fingerprints) data to and from Denmark. Sinn Fein has always voted against Prüm and its implementing decisions as it is based on a unilateral repressive and surveillance-based approach.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ UKIP MEPs voted against this technically non-legislative consultation. UKIP believe that agreements on data exchange should be made on a bilateral basis by sovereign nations.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of the Report which sets out the launch of automated data exchange with regard to DNA data in Denmark as a way of stepping up cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Con la presente decisione di consultazione si dà l'autorizzazione alla Danimarca di ricevere e trasmettere i dati personali in conformità della decisione 2008/615/GAI del Consiglio a fini di consultazione e confronto automatizzato di dati sul DNA. Come parte della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, in particolare nella lotta contro il terrorismo e la criminalità transnazionale, la trasmissione di dati personali ai sensi della decisione 2008/615 può essere attuata solo dopo l'attuazione nel diritto nazionale sul territorio degli Stati membri interessati dalla trasmissione delle disposizioni generali in materia di protezione dei dati di cui alla presente decisione. Sulla base della relazione di valutazione generale, il Consiglio ha concluso, il 12 luglio 2016, che la Danimarca ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati. Il mio voto è stato favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ Nel quadro del trattato di Prüm i paesi membri si sono impegnati per il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera in materia di indagini giudiziarie e prevenzione dei reati. L'accordo introduce lo scambio automatizzato di dati sul DNA al fine di contribuire a contrastare terrorismo e criminalità organizzata, temi che rappresentano una delle priorità dell'azione dell'Unione in materia di sicurezza.

Ho ritenuto di votare a favore della proposta che garantisce alla Danimarca l'accesso a tali dati tramite un processo di ricerca automatizzato alla luce dei risultati raggiunti nel progetto pilota eseguito nel paese e della positiva valutazione ricevuta dalla Commissione europea in materia di protezione dei dati in Danimarca.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε την έκθεση και θεωρούμε πως, για τους σκοπούς της αυτοματοποιημένης αναζήτησης δεδομένων DNA, η Δανία θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να λαμβάνει και να παρέχει προσωπικά δεδομένα.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων DNA στη Δανία εντάσσεται σε μια προσπάθεια εντατικοποίησης της συνεργασίας μεταξύ κρατών και υπηρεσιών για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και όχι μόνο. Θεωρώ πως, παρότι η αρχική σκέψη είναι θετική, οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά την επεξεργασία και καταγραφή προσωπικών δεδομένων. Δεδομένου ότι κάτι τέτοιο δεν επιτυγχάνεται με την έκθεση αυτή, αποφάσισα να την καταψηφίσω.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelo Ciocca (ENF), per iscritto. ‒ Parere positivo per questa relazione che persegue efficacemente il potenziamento della cooperazione transfrontaliera per la lotta al terrorismo e alla criminalità.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Non posso che lodare un provvedimento atto al rafforzamento della cooperazione transfrontaliera: oggi più che mai è impensabile non annoverare tra le priorità dell'UE la lotta al terrorismo attraverso la più stretta collaborazione possibile tra gli Stati. Alla luce degli attacchi dell'ultimo anno, abbiamo avuto modo di appurare la flebilità del dialogo tra le autorità nazionali e, dunque, il bisogno di creare un flusso informativo inarrestabile tra di esse per prevenire ferite profondissime.

Attraverso questo provvedimento si assiste, perciò, all'aggiunta di un tassello al Trattato di Prüm, siglato nel 2005 e cui l’Italia ha aderito nel 2009. Effettivamente i miglioramenti posti allo scambio di dati e alla loro specificità non consentono soltanto una migliore identificazione di potenziali minacce, bensì permettono di estinguere casi irrisolti, oppure di dare un nome a vittime non identificate. Ciò stabilito, emerge come la trasmissione dei dati stessi sia necessaria, purché essa sia contemporaneamente proporzionata e fondata su circostanze particolari che diano motivo di pensare che saranno commessi reati. Lungi da noi operare scelte che possano in qualche modo limitare la libertà dei cittadini. In questa sede mi preme, infine, ricordare come proprio nello scorso giugno abbia preso a funzionare attivamente anche in Italia la Banca dati nazionale sul DNA.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ I supported the Report on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to DNA data in Denmark and noted no objections.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ A Decisão n.º 2008/615/JAI relativa ao aprofundamento da cooperação transfronteiras procede substantivamente à incorporação do Tratado de Prüm no ordenamento jurídico comunitário, mantendo o objetivo de estimular uma maior cooperação entre as forças de segurança dos Estados-Membros, especialmente através de uma maior troca de informação.

Como já afirmei diversas vezes, esta troca de informações é essencial no domínio da segurança, assim como é requisito de um resultado de maior confiança mútua. Por isso, certos requisitos têm de ser respeitados, nomeadamente os princípios da necessidade e da proporcionalidade e o respeito pelos direitos fundamentais.

Assim, para que se verifique o intercâmbio automatizado de dados ADN, cada Estado-Membro deve assegurar que são implementadas as normas de proteção de dados.

Esta decisão do Conselho vem, corretamente, autorizar o início do intercâmbio automatizado, uma vez que a Dinamarca procedeu à sua correta implementação.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione perché la Danimarca ha concluso positivamente il percorso di implementazione delle norme generali sulla data protection contenute nel capitolo VI della decisione 2008/615/GAI, ha provveduto a dimostrare che le condizioni contenute nel suddetto capitolo sono rispettate nell'ambito dello scambio automatico di dati, come previsto nel capitolo II della decisione, e ha ottenuto l'autorizzazione del Consiglio in materia di scambio automatico di dati sul DNA per fornire e ricevere dati personali secondo gli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he opuesto y he votado en contra de todos estos mecanismos de intercambio de datos, debido a la ausencia de salvaguardas efectivas que garanticen el derecho fundamental a la privacidad en este tipo de intercambios. Con esta votación, se pretende incorporar a Dinamarca a un sistema en el que los diferentes cuerpos de seguridad de los Estados miembros intercambian datos de la ciudadanía sin ningún tipo de control ni transparencia judicial o política, propiciándose el almacenamiento de datos de carácter privado y almacenándose los de personas que no han cometido delito alguno ni son sospechosas de ello. En consecuencia, mi voto de rechazo.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ La cooperazione transfrontaliera in materia di applicazione della legge nell'UE, in particolare per la lotta contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, è un elemento essenziale per favorire l'attuazione dell'agenda europea in materia di sicurezza. Pertanto, ho accolto con favore la decisione del Consiglio sull'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Danimarca. Il raffronto transfrontaliero dei dati dovrebbe aprire una nuova dimensione nella lotta alla criminalità e offrire agli Stati membri nuovi approcci alle indagini, permettendo loro di svolgere un ruolo cruciale nell'assistenza alle loro autorità, incaricate dell'applicazione della legge.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Poparłem sprawozdanie dotyczące zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA w Danii z uwagi na jego szczegółowy, jak i techniczny charakter. Celem sprawozdania jest zapewnienie bezpieczeństwa w Europie, gdyż zautomatyzowana wymiana ma pomóc w walce z terroryzmem i przestępczością transgraniczną. Tak istotny w tej kwestii jest fakt, że Dania będzie dzielić się z krajami strefy Schengen danymi dotyczącymi kodów DNA, w związku z tym zagłosowałem za.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of implementing Council Decision 2008/615/JHA 2007/0804(CNS) with regards to automated data exchange based on DNA data in Denmark.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce texte pour l’échange automatisé de données relatif aux données ADN au Danemark. Afin de renforcer la coopération européenne dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, l’échange de ces données ADN est une source d'informations importante. Celui-ci doit toutefois bien évidemment se faire dans le strict respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ La transmission de données à caractère personnel ne peut avoir lieu qu'après la mise en œuvre des dispositions générales relatives à la protection des données dans le droit national sur le territoire des États membres concernés par cette transmission. La vérification doit s'effectuer sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire, qui a obtenu les réponses nécessaires, sur une visite d'évaluation, qui a eu lieu au Danemark et sur un essai pilote, ce dernier ayant eu lieu avec les Pays-Bas. Le 12 juillet 2016, le Conseil a conclu que le Danemark avait pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI. Dès lors, aux fins de la consultation automatisée de données ADN, le Danemark devrait être autorisé à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel. Nous avons les plus grandes réserves quant à l’échange de données ADN de citoyens français dans un système de l’Union européenne, néanmoins nous ne souhaitons pas émettre un vote qui pourrait être considéré comme hostile au Danemark en tant qu’État. Aussi, je me suis abstenue sur ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Η πράξη αποδεικνύει ότι οι δεσμεύσεις σε τομείς ανταλλαγής πληροφοριών υπόκεινται είτε σε προσωπική βούληση είτε σε εθνικής ασφάλειας διαπιστεύσεις, με πρόσφατο παράδειγμα τους βομβιστές των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες, όπου οι μυστικές υπηρεσίες κρατών μελών δεν προέβησαν σε αλληλοενημέρωση.

Η συμφωνία δεν ενισχύει πραγματικά την προσέγγιση βάσει κινδύνου, ούτε διασφαλίζει την υποχρέωση της εκ σχεδιασμού και εκ προεπιλογής προστασίας δεδομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Édouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ Abstention: nous avons les plus grandes réserves quant à l’échange de données ADN de citoyens français dans un système de l’UE, mais nous ne voulons pas émettre un vote qui pourrait être considéré comme hostile au Danemark.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Na sequência da entrada em vigor do Tratado (assinado entre a Bélgica, a Alemanha, a Espanha, a França, o Luxemburgo, os Países Baixos e a Áustria) relativo ao aprofundamento da cooperação transfronteiras, em particular no domínio da luta contra o terrorismo, a criminalidade transfronteiras e a migração ilegal – o designado “Tratado de Prüm” – foi aprovada uma Decisão (2008/615/JAI do Conselho), em 2008, com o objetivo de incorporar o conteúdo do Tratado de Prüm no quadro jurídico da UE.

O relatório sobre o intercâmbio automatizado de dados ADN, na Dinamarca, insere-se neste quadro e nas graves medidas securitárias que têm vindo a ser implementadas a coberto da dita "luta contra o terrorismo", comportando graves riscos para os direitos, as liberdades e as garantias dos cidadãos.

Em causa está o aprofundamento do quadro para a cooperação policial, de operações conjuntas, de assistência mútua e, até mesmo, da possibilidade da ação de serviços policiais de um Estado-Membro no território de um outro, assim como o intercâmbio de um vastíssimo conjunto de informações, nomeadamente de dados pessoais.

Propusemos alterações – rejeitadas pela maioria – que visavam proibir o tratamento de dados pessoais que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as crenças religiosas ou filosóficas, a filiação partidária ou sindical ou relativos à saúde ou à vida sexual.

Votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Fitto (ECR), per iscritto. ‒ Ho votato a favore dell'avvio in Danimarca dello scambio automatizzato dei dati relativi al DNA di coloro che si muovono all'interno dell'area Schengen. Lo ritengo un passo molto importante nella cooperazione tra Stati membri per la lotta alla criminalità internazionale e al terrorismo, garantendo un'accelerazione e una maggiore sicurezza nell'utilizzo dei dati tra paesi.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ V tomto konkrétnom prípade ide o ďalší z mnohých prvkov zvýšenia bezpečnosti občanov Európskej únie zavedením automatizovanej výmeny údajov o DNA s Dánskom. Nepôjde však o výmenu žiadnych dôverných súkromných informácií o jednotlivých občanoch, pretože výbor LIBE pamätal na to, aby bolo ochránené ich právo na súkromie.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto a favore della relazione nell'ottica del potenziamento della cooperazione transfrontaliera per la lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Η πράξη αποδεικνύει ότι οι δεσμεύσεις σε τομείς ανταλλαγής πληροφοριών υπόκεινται είτε σε προσωπική βούληση είτε σε εθνικής ασφάλειας διαπιστεύσεις, με πρόσφατο παράδειγμα τους βομβιστές των τρομοκρατικών επιθέσεων σε Παρίσι και Βρυξέλλες, όπου οι μυστικές υπηρεσίες κρατών μελών δεν προέβησαν σε αλληλοενημέρωση.

Η συμφωνία δεν ενισχύει πραγματικά την προσέγγιση βάσει κινδύνου ούτε διασφαλίζει την υποχρέωση της εκ σχεδιασμού και εκ προεπιλογής προστασίας δεδομένων. Για αυτούς τους λόγους την καταψηφίζω.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ The draft Council implementing Decision aims to authorise Denmark to receive and supply personal data for the purposes of automated searching of dactyloscopic (fingerprint) data under the Prüm Treaty.

Denmark has run a successful pilot project and fulfilled all the data protection provisions, and the Commission has evaluated the results and found Denmark ready to take part in Prüm.

I therefore voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe, convencido de la necesidad de continuar avanzando en la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza, y el acuerdo de intercambio automatizado de datos respecto a los datos del ADN en Dinamarca representa un paso en este sentido.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Danimarca dello scambio automatizzato di dati sul DNA in quanto ultimo passaggio burocratico, affinché anche la Danimarca diventi parte della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.

Tale decisione del Consiglio è al giorno d'oggi ancora più sentita, vista la nota necessità di aumentare la collaborazione tra le autorità investigative degli Stati membri nella lotta al terrorismo. Da questo punto di vista, la decisione di esecuzione del Consiglio completa un lungo iter procedurale, volto a valutare la conformità delle norme e delle procedure danesi alle regole sulla protezione dei dati, e che ha visto un questionario, una verifica in loco e infine un progetto pilota.

È fondamentale che tutti i paesi dell'UE collaborino tra loro nello scambio delle informazioni e dei dati, unica vera arma per lottare contro il terrorismo. Lo scambio di dati sul DNA è uno strumento importante per l'identificazione di potenziali criminali che usano documenti falsi e un'arma molto efficace contro il problema della contraffazione dei documenti identificativi.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe für den Entwurf eines Durchführungsbeschlusses des Rates über die Aufnahme des automatisierten Austauschs von DNA-Daten mit Dänemark gestimmt, weil ich den Austausch von DNA-Materialien und anderen modernen Fahndungstechniken gerade im Einsatz gegen internationale Kriminalität für unabdingbar halte.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Ich unterstütze den automatisierten Austausch von DNA-Daten mit Dänemark, da dadurch eine Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden in der EU herbeigeführt wird. Wir müssen alle uns zur Verfügung stehenden Mittel effektiv nutzen, um grenzüberschreitende Kriminalität schnell und effizient zu bekämpfen.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this consultation allowing Denmark to take part in Prüm, for the purpose of automated searching and comparison of DNA data.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Los informes de Moraes hacen referencia a la aplicación a Dinamarca la Decisión 2008/615/JHA del Consejo (Decisión Prüm); un marco legal para profundizar la cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la inmigración ilegal. Más concretamente, prevé el intercambio entre las partes contratantes de perfiles de ADN, datos dactiloscópicos, registros de matriculación de vehículos y datos personales y no personales relacionados con la cooperación policial transfronteriza. La finalidad de la Decisión Prüm es intensificar y acelerar el intercambio de información entre autoridades. Dinamarca ha cumplido, según el Consejo, los requisitos establecidos para aplicar dicho marco legal (informe y visita de evaluación, y ensayo piloto) como para concluir que aplica plenamente las disposiciones generales sobre protección de datos. Sin embargo, siguiendo el criterio del GUE en lo referente a la Decisión Prüm, hemos votado en contra, por cuanto es un tratado que, ya de partida, se negoció y se adoptó de una forma poco transparente y sin un control democrático serio, y profundiza el conflicto en el que se pretende reforzar la seguridad en detrimento de la libertad.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report. Denmark has run a successful pilot project and fulfilled all the data protection provisions, the Commission has evaluated the results and found Denmark ready to take part in Prüm.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of the report. The Council stated that Denmark answered to the questionnaire prepared by the Council Working group regarding data protection and on DNA data exchange issues. After the evaluation report by the Council as well as the evaluation of Denmark’s systems on data protection and DNA data exchange, it came to the conclusion that Denmark is granted the access on DNA data exchange.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η απόφαση του Συμβουλίου φαίνεται να αποδεικνύει ότι η Δανία έχει ένα αξιοπρεπές σύστημα για τη διασφάλιση των δεδομένων και, ως εκ τούτου, εξουσιοδοτεί την ανταλλαγή των προσωπικών δεδομένων (εν προκειμένω, των δεδομένων DNA) από και προς τη Δανία. Η Ομάδα μας γενικά τηρεί αρνητική στάση απέναντι στην απόφαση Prüm και τις εκτελεστικές της αποφάσεις, καθώς βασίζονται σε μια μονομερή κατασταλτική προσέγγιση και στην πεποίθηση ότι η συλλογή ολοένα και περισσότερων δεδομένων αποτελεί καλή αστυνόμευση. Για αυτούς τους λόγους, καταψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the Council Implementing decision to launch the automated data exchange with regard to DNA data in Denmark. According to Decision 2008/615/JHA on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime, the supply of personal data provided for under that Decision may not take place until the general provisions on data protection set out in that Decision are adhered to. Council Decision 2008/616/JHA on the implementation of Decision 2008/615/JHA confirms that the above condition has been met with respect to automated data exchange on the basis of: (i) an evaluation report based on a questionnaire, (ii) an evaluation visit and (iii) a pilot run. Denmark completed the questionnaire on data protection and the questionnaire on DNA data exchange. A successful pilot run was carried out by Denmark with the Netherlands. An evaluation visit also took place in Denmark. An overall evaluation report was presented in which the Council concluded, on 12 July 2016, that Denmark had fully implemented the general provisions on data protection. This implementing Decision aims to authorise Denmark to receive and supply personal data pursuant to Decision 2008/615/JHA as from the date of the entry into force of this Decision.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted in favour since I have no objections against it.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. ‒ J’ai soutenu la proposition du Conseil consistant à mettre en place un échange automatisé de données relatif aux données ADN au Danemark qui s’inscrit dans le cadre de la coopération transfrontière en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée.

Je suis convaincu que la coopération renforcée des services répressifs nationaux est essentielle pour lutter contre ces phénomènes qui se propagent au-delà des frontières nationales et qui menacent l’intégrité de nos territoires.

Surtout, je réitère mon appel à la mise en œuvre immédiate de la décision Prüm par tous les États signataires qui permet l’échange de données ADN, des empreintes digitales et des plaques d’immatriculation des véhicules.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour. The initiative authorises Denmark to receive and supply personal data for the purposes of automated searching and comparison of DNA data under the Prüm Treaty, which establishes a legal framework to further develop cooperation among Member States in combating terrorism, cross-border crime and illegal immigration.

Denmark has fulfilled all the data protection provisions.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Danskoj, jer se time prihvaća Nacrt Vijeća. Razmjena podataka od posebne je važnosti pogotovo kada je riječ o prekograničnoj suradnji u pogledu suzbijanja terorizma i kriminala. Automatizirana razmjena podataka zemalja članica EU-a vodi ka snažnijem djelovanju Unije u navedenom području. Međutim, smatram da je nužno voditi posebnu brigu o zaštiti osobnih podataka i zaštiti prava svakog pojedinca.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Sur le fond, je suis opposé à la divulgation de données ADN de citoyens français au sein d’un système européen. Sur la forme, je déplorerais qu’un vote négatif soit interprété comme un signe de défiance par le peuple danois.

Ainsi, je me suis abstenu.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), in writing. ‒ Launching of automated data exchange with regard to DNA in Denmark will contribute to more effective monitoring of movements within the European Union. It will authorise the state to receive and supply personal data and thus to help to prevent cross-border crime. With respect to current migration crisis and combating terrorism, I voted in favour of stepping up strengthening of EU’s cross-border cooperation and achieving better control over European Union’s territory.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur du rapport de mon collègue Claude Moraes autorisant l’échange de données ADN au Danemark. Afin de renforcer l’efficacité de la coopération transfrontalière, notamment dans le cas de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, cette autorisation était nécessaire. Ce rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Ich stimme für den Bericht. Die Datenübermittlung von DNA-Daten bei der Aufklärung und der Bekämpfung von Verbrechen und Terrorismus ist absolut wünschenswert, und die Zusammenarbeit auf diesem Gebiet sollte gestärkt werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report. Denmark has run a successful pilot project and fulfilled all the data protection provisions, the Commission has evaluated the results and found Denmark ready to take part in Prüm.

 
  
MPphoto
 
 

  Stelios Kouloglou (GUE/NGL), in writing. ‒ This report is aimed at strengthening unilateral repressive practice set up by Prüm Convention, consistently opposed by my political group. I voted against since the quantity of data does not necessarily make policy implementation better.

 
  
MPphoto
 
 

  Андрей Ковачев (PPE), в писмена форма. ‒ Подкрепих доклада за автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Дания, тъй като държавата е изпълнила изцяло общите разпоредби за защита на данните, от което следва да има правото да получава и предоставя лични данни. Смятам, че автоматизираният обмен ще подпомогне трансграничното сътрудничество, ще повиши сигурността и защитата на гражданите и ще подпомогне структурите за сигурност в борбата с трансграничната престъпност, и по-конкретно с лица, представляващи заплаха за националната сигурност, лица, извършващи незаконна дейност, и при злоупотреба с лични данни.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE), na piśmie. ‒ Popieram projekt rezolucji ustawodawczej Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady z 2016 w sprawie rozpoczęcia w Danii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA. Decyzja jest zgodna z wcześniejszymi postanowieniami Rady w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej. Uwzględnia także wcześniejszą rezolucję z 10 października 2013 roku w sprawie zacieśnienia współpracy w zakresie ścigania w UE oraz rezolucje Parlamentu Europejskiego z 2015 r w sprawie Europejskiej Agendy Bezpieczeństwa.

Współpraca w zakresie wymiany danych biometrycznych dobrze wpisuje się w projekty i rozpoczęte procesy wdrożenia w zakresie inteligentnych granic oraz wzmacnia możliwości kontroli w dobie ułatwionych przez rozwój technologii działań przestępczych polegających na podrabianiu dokumentów. Skuteczna kontrola osób podróżujących w wolnej od granic strefie euro jest z kolei istotna z perspektywy potrzeby zachowania najważniejszych wolności i wartości Unii Europejskiej, do których należy swoboda podróżowania i pracy w różnorodnych narodowościowo i kulturowo zespołach.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilhan Kyuchyuk (ALDE), in writing. – Unfortunately, brutal terrorist attacks in Paris and Brussels showed that the EU has not been prepared to prevent the growing threat of cross border terrorism and crime. Therefore, in the aftermath of the attacks the EU has been actively trying to boost cross-border cooperation between its Member States. In this regard, it is very important to improve exchange of information and intelligence between law enforcement authorities of the Member States of the European Union for the purpose of detecting and investigating terrorism and terrorist activities. I warmly welcome automated data exchange with Denmark because this represents another step in combating cross-border terrorism and crime.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Con riguardo alla relazione sullo scambio automatizzato di dati sul DNA in Danimarca, bisogna premettere che la trasmissione di dati personali può avvenire solo a seguito dell'attuazione delle disposizioni relative alla protezione degli stessi previste dalla legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione. In conformità dell'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI, la verifica del rispetto delle condizioni sopraccitate deve avvenire sulla base di una relazione di valutazione che si fonda su un questionario. Tale questionario deve essere elaborato da un gruppo competente del Consiglio e deve riguardare ciascuno degli scambi automatizzati di dati, che sua volta verrà completato da uno Stato membro non appena questi ritenga che siano soddisfatte tutte le condizioni preliminari per lo scambio di dati. Sulla base delle direttive suindicate, il Consiglio ha concluso che, ai fini dello scambio automatizzato di dati sul DNA, la Danimarca ha pienamente attuato le disposizioni generali relative alla protezione dei dati, e pertanto il Parlamento approva il progetto del Consiglio. Pertanto, in ragione di tali motivazioni, sostengo la presente relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenue sur l’échange automatisé de données relatif aux données ADN au Danemark. Le rapport constate que ce pays répond aux critères concernant la protection des données, sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire, une visite d'évaluation et un essai pilote. J’ai les plus grandes réserves quant à l’échange de données ADN de citoyens français dans un système de l’Union européenne, mais je ne veux pas émettre un vote qui pourrait être considéré comme hostile au Danemark.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Ce projet de décision prévoit de permettre la transmission de données à caractère personnel, après mise en œuvre dans le droit national des États concernés.

Le contrôle de ces dispositions s’effectue sur la base d’un rapport fondé sur un questionnaire, une visite d’évaluation et un essai pilote.

Dans le cas présent, le Danemark a répondu au questionnaire concernant la protection des données et l’échange de données ADN, un essai pilote a été réalisé avec les Pays-Bas et une visite d’évaluation a eu lieu. Le Conseil a donc conclu que le Danemark avait répondu aux exigences fixées.

Cependant, étant très réservé sur l’échanges de données ADN et à caractère personnel dans un système de l’UE, notamment pour les citoyens français, je me suis abstenu pour ne pas émettre un vote qui aurait pu être interprété comme hostile au Danemark.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor del informe que aprueba el proyecto del Consejo sobre el establecimiento de un intercambio automatizado de datos en el contexto de la cooperación transfronteriza en la lucha contra el terrorismo, en este caso con el ADN en Dinamarca.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he opuesto y he votado en contra de este mecanismo de intercambio de datos, debido a la ausencia de salvaguardas efectivas que garanticen el derecho fundamental a la privacidad en este tipo de intercambios. Con esta votación, se pretende incorporar a Dinamarca a un sistema en el que los diferentes cuerpos de seguridad de los Estados miembros intercambian datos de la ciudadanía sin ningún tipo de control ni transparencia judicial o política, propiciándose el almacenamiento de datos de carácter privado y almacenándose los de personas que no han cometido delito alguno ni son sospechosas de ello. En consecuencia, mi voto de rechazo.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ En el presente proyecto de resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo relativa al establecimiento del intercambio automatizado de datos respecto a los datos del ADN en Dinamarca, se aprueba el proyecto del Consejo y se pide al mismo que se le informe y consulte sobre eventuales modificaciones que se hagan del texto.

El citado texto, aludiendo al hecho de que el Consejo haya concluido que Dinamarca ha puesto en marcha las disposiciones generales relativas a la protección de datos, autoriza a Dinamarca a recibir y transmitir datos de carácter personal con fines de consultación y comparación automatizadas de datos del ADN.

Doy mi voto favorable porque la cooperación en materia de lucha contra el terrorismo y la criminalidad transfronteriza se verá reforzada con esta medida.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Zdržel jsem se, protože chci ponechat na Dánsku, jak bude poskytovat dalším státům a přijímat od nich data o DNA, případně tato data uchovávat v souvislosti s vyšetřováním trestných činů.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), in writing. ‒ The purpose of the proposal to launch the automated data exchange with regard to DNA data in Denmark. Denmark had fully implemented the general provisions on data protection. I fully support this suggestion.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων DNA στη Δανία, διότι δεν είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenu pour ce texte.

Ce texte a pour objectif l’accord du Parlement européen sur l'échange automatisé de données ADN au Danemark.

En réalité, il s’agit des données ADN des citoyens des États membres. Ce rapport touche ainsi directement la sécurité des données des citoyens français. C’est la raison pour laquelle nous avons émis de fortes réserves.

Il faut cependant noter que le Danemark a réalisé un essai pilote positif avec les Pays-Bas, ce qui nous pousse, en plus des relations diplomatiques entretenues avec le Danemark, à l’abstention.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of the Report on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to DNA data in Denmark. With the rise of terrorism and automated data exchange taking place over the last years in continental Europe, will be useful to have a database exchange, assisting in identifying potential dangerous people.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Dieser Entwurf eines Durchführungsbeschlusses behandelt den Austausch von DNA-Daten bei der Aufklärung und Bekämpfung von Verbrechen. Weiter werden diese Daten zur Terrorismusbekämpfung genutzt. Dänemark hat alle erforderlichen Datenschutzbestimmungen vollständig umgesetzt. Daher stimme ich diesem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses zu.

 
  
MPphoto
 
 

  Valentinas Mazuronis (ALDE), raštu. ‒ Pritariu sprendimui, kuriuo suteikiama teisė Danijai gauti priėjimą prie šiuo metu kuriamos ES duomenų bazės, kurioje automatiškai keičiamasi DNR duomenimis. Danijos prisijungimas pagerins teisėsaugos institucijų darbą tiriant ir užkardant nusikaltimus, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje. 2015 m. duomenimis, Lietuva šio projekto rėmuose keičiasi turimais DNR duomenimis su 13 ES valstybių narių.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Il s’agit d’autoriser le Danemark à recevoir et transmettre les données à caractère personnel des citoyens, en l’occurrence les données ADN, de ses fichiers de police avec ceux d’autres États-Membres. La législation en vigueur comporte certes un point sur la protection des données et les limites de son usage mais les failles de ces législations sont connues.

En France, la CNIL s’en est d’ailleurs inquiétée. Et surtout, ce dossier participe d’une tendance générale de fichage aussi bien des délinquants que des citoyens européens et migrants. Ces données contenues par exemple sur les passeports biométriques sont par la suite croisés avec d’autres fichiers pour déterminer des “profils” de chaque citoyen.

Un Big Brother pour, soi-disant, lutter contre le terrorisme, un argument dont Snowden a largement démontré l'inefficacité. C'est surtout un moyen d’accroître les quantités de données sur les citoyens pour les mettre à disposition des États-Unis. Alors que malgré les révélations d'espionnage l’UE n’apporte aucune garantie. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Ce projet de décision prévoit de permettre la transmission de données à caractère personnel, après mise en œuvre dans le droit national des États concernés.

Le contrôle de ces dispositions s’effectue sur la base d’un rapport fondé sur un questionnaire, une visite d’évaluation et un essai pilote.

Dans le cas présent, le Danemark a répondu au questionnaire concernant la protection des données et l’échange de données ADN, un essai pilote a été réalisé avec les Pays-Bas et une visite d’évaluation a eu lieu. Le Conseil a donc conclu que le Danemark avait répondu aux exigences fixées.

Cependant, étant très réservée sur l’échanges de données ADN et à caractère personnel dans un système de l’UE, notamment pour les citoyens français, je me suis abstenue pour ne pas émettre un vote qui aurait pu être interprété comme hostile au Danemark.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ O presente relatório é muito importante para o reforço da cooperação transfronteiriça em matéria de aplicação da lei na UE.

Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I supported this resolution because I believe Member States’ individual law enforcement authorities require all the tools possible in order to increase the exchange of information and combat crime.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme l’échange d’information est une nécessité. C’est donc avec conviction que je salue l’adoption de ce dossier qui vise à établir l'échange automatisé de données pour ce qui est des données ADN avec le Danemark.

Puisque les garanties en termes de protection de données sont suffisantes, les États doivent aujourd’hui collaborer davantage. L’information disponible dans un État peut parfois être une pièce maitresse dans l’enquête qui se déroule dans un autre État membre. Un tel accord aujourd’hui avec le Danemark ne peut donc qu’être salué.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Tanács végrehajtási határozatra irányuló tervezetet dolgozott ki a DNS-adatok Dániával való automatizált cseréjének megindítására vonatkozóan. Az Európai Unióról szóló szerződés értemében a Tanács a tervezet elfogadása előtt konzultálni köteles a Parlamenttel. Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésében azt javasolja, hogy a Parlament hagyja jóvá a Tanács tervezetét. Ennek megfelelően szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Nous avons les plus grandes réserves sur l’échange de données ADN de citoyens français dans un système de l’Union, même s’il n’y a pas lieu de soupçonner le Danemark d’utilisation abusive. Il est préférable de s’abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ Defendo o aprofundamento da cooperação transfronteiras, em especial no domínio da luta contra o terrorismo e a criminalidade transfronteiras.

Neste sentido, afigura-se fundamental o intercâmbio automático de dados ADN na Dinamarca.

Entendo que a presente decisão é um passo importante na colaboração transfronteiriça.

Assim sendo, o projeto de decisão de execução do Conselho relativa ao lançamento do intercâmbio automatizado de dados ADN na Dinamarca tem o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Le Danemark a réalisé avec les Pays-Bas un essai pilote qui a été concluant sur l'échange de données à caractère personnel. Une visite d'évaluation a eu lieu au Danemark puis l'équipe d'évaluation néerlandaise a rédigé un rapport qu'elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil. Pour autant, nous avons les plus grandes réserves quant à l'échange de données ADN de citoyens français dans un système de l'UE. C'est la raison pour laquelle je me suis abstenue.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette résolution législative sur le projet de décision d'exécution du Conseil concernant le lancement de l'échange automatisé de données ADN au Danemark. En approuvant le projet du Conseil, le Parlement européen autorise le Danemark à recevoir et transmettre des données ADN avec ses partenaires afin de lutter plus efficacement contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ Mi sono espressa a favore del provvedimento in merito al progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Danimarca dello scambio automatizzato di dati sul DNA con lo scopo di agevolarne la circolazione ma garantendone comunque la sicurezza a tutela dei cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. – A mai szavazás során két adatcserére irányuló megállapodás is zöld jelzést kapott. Örömmel fogadom a Dániával való daktiloszkópiai, valamint DNS-adatok automatizált cseréjét. Elengedhetetlennek tartom, hogy az Európai Unió tagállamai között gyors és hatékony adatcsere működjön. A terrorista és más szervezett bűnözőcsoportok elleni harcban csak egymásra számíthatunk. Az együttműködés a bűnüldöző szervek közötti információ megosztásnál kell, hogy kezdődjön.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I am in favour of this report concerning the launch of automated data exchange with regard to DNA in Denmark that will improve cross-border law enforcement cooperation in combating terrorism.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe mich für diesen Bericht ausgesprochen, da die Übermittlung von DNA-Daten (Erbinformationen, Gene) bei Aufklärung und Bekämpfung von Verbrechen und Terrorismus meiner Meinung nach sehr wichtig ist.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Otsuse eesmärk on anda Taanile luba saada ja väljastada isikuandmeid DNA otsinguteks ja võrdlusteks, et tõhustada piiriülest võitlust terrorismi ja kuritegevusega.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ UKIP MEPs voted against this technically non-legislative consultation. UKIP believe that agreements on data exchange should be made on a bilateral basis by sovereign nations.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ È indubbio che, in materia di scambio di dati sensibili, sorgano problemi circa la sicurezza delle informazioni e la tutela delle persone direttamente interessate. Tuttavia, va considerato che uno scambio automatizzato, laddove correttamente eseguito, consentirebbe di facilitare e agevolare la circolazione di informazioni sensibili come nel caso a noi sottoposto. Pertanto, ho ritenuto opportuno esprimermi positivamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Slažem se s time da Danska dobije ovlast od Vijeća kako bi mogla primati i slati osobne DNK podatke prema Odluci 2008/615/JHA. U izvješću se jasno vidi kako je ispunila sve preduvjete kako bi potvrdila ostvarenje generalnih sigurnosnih uvjeta za zaštitu tih istih podataka i to preko evaluacijskog izvješća baziranog na upitniku, evaluacijskog posjeta i početnog eksperimenta u kojem je razmijenila podatke s Nizozemskom.

Mogućnost automatizirane razmjene osobnih DNK podataka je veoma važna u raznim procesima, pogotovo kriminalnim, kako bi se preko tih podataka mogle lakše pronaći i identificirati tražene osobe te je tako od presudne važnosti u jačanju sigurnosti u cijeloj Europskoj uniji. Danska se tako može uključiti u europsku, ali i globalnu borbu protiv kriminala koja je zadaća svih zemalja članica u Europskoj Uniji.

Ako uzmemo u obzir aktualnu migrantsku krizu i još uvijek preslabo kontrolirani dolazak migranata u Europu, ovakva i slične sigurnosne mjere su izuzetno važne kako bi se sačuvala sigurnost europskih građana i identificiralo kriminalce.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ J'ai les plus grandes réserves en ce qui concerne l’échange de données personnelles de citoyens français dans un système de l’UE mais le Danemark a pris un certain nombre de précautions sur le sujet et je respecte ce pays démocratique. Dans ces conditions, je préfère m'abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Namjera je nacrta provedbene odluke Vijeća autorizacija Danske pri primanju i dostavljanju osobnih podatka u svrhu automatiziranog pretraživanja i uspoređivanja DNK podataka, kako je definirano u sporazumu iz Prüma.

Danska je provela uspješan pilot projekt te ispunila sve mjere zaštite podataka. Komisija je ocijenila da je Danska spremna preuzeti obveze iz Prüma. Prihvaćam Nacrt Vijeća te pozivam Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ O presente relatório insere-se no quadro das graves medidas securitárias que têm vindo a ser implementadas a coberto da dita "luta contra o terrorismo", configurando um ataque aos direitos, às liberdades e às garantias dos cidadãos.

Em causa está o aprofundamento do quadro para a cooperação policial, de operações conjuntas, de assistência mútua e, até mesmo, da possibilidade da ação de serviços policiais de um Estado-Membro no território de um outro, assim como o intercâmbio de um vastíssimo conjunto de informações, nomeadamente de dados pessoais.

Em momento oportuno, apresentámos alterações que estabeleciam que "será proibido o tratamento de dados pessoais que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as crenças religiosas ou filosóficas ou a filiação partidária ou sindical ou que sejam relativos à saúde ou à vida sexual", proposta que a maioria do PE recusou.

Em coerência com as posições já assumidas no passado relativamente a este assunto, e por considerarmos que este mecanismo compromete os direitos, as liberdades e as garantias dos cidadãos – a “luta contra o terrorismo” e a criminalidade começa no combate às causas, e nessas a UE tem responsabilidades que aqui não se reconhecem – , votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), in writing. ‒ The draft Council implementing Decision aims to authorise Denmark to receive and supply personal data for the purposes of automated searching and comparison of DNA data under the Prüm Treaty. I am happy to announce that Denmark has run a successful pilot project and fulfilled all the data protection provisions, Commission has evaluated the results and found Denmark ready to take part in Prüm. With the successful pilot and no controversial issues within Parliament, I voted in favour of the proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport valide la proposition de décision d’exécution pour la transmission de données ADN depuis et vers le Danemark. C’est une étape d’envergure dans la lutte contre la criminalité, et précisément le terrorisme. Je soutiens cette décision. Je resterai attentif afin que tous les moyens soient mis en œuvre pour renforcer notre coopération en matière policière et judiciaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP MEPs voted against this technically non-legislative consultation. UKIP believe that agreements on data exchange should be made on a bilateral basis by sovereign nations.

 
  
MPphoto
 
 

  Sofia Ribeiro (PPE), por escrito. ‒ Votei a favor, uma vez que considero serem positivas todas as formas de cooperação intra e inter-UE, especialmente em matéria de segurança e de combate ao terrorismo, desde que se respeitem os direitos fundamentais dos cidadãos.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Autoriza-se apenas a Dinamarca a receber e a transmitir dados pessoais (ADN) nos termos da Decisão 2008/615 / JAI do Conselho a partir da data de entrada em vigor da presente decisão.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ De conformidad con el artículo 25, apartado 2, de la Decisión 2008/615/JAI, la transmisión de datos de carácter personal en virtud de dicha Decisión solo podrá iniciarse cuando en el territorio de los Estados miembros que participen en dicha transmisión se hayan incorporado al Derecho interno las disposiciones generales en materia de protección de datos establecidas en el capítulo 6 de dicha Decisión.

El 29 de julio de 2015, el Consejo concluyó que Dinamarca ha aplicado plenamente las disposiciones generales en materia de protección de datos establecidas en el capítulo 6 de la Decisión 2008/615/JAI. Por consiguiente, a efectos de la consulta automatizada de datos relativos al ADN, Dinamarca debe quedar habilitada para recibir y transmitir datos de carácter personal en virtud del artículo 9 de la Decisión 2008/615/JAI.

Por ello, he votado favorablemente este informe necesario para dar la aprobación al intercambio de datos relativos al ADN con Dinamarca, en el contexto de la cooperación transfronteriza en la lucha contra el terrorismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de cette résolution concernant le projet de décision d'exécution du Conseil relatif au lancement de l'échange automatisé de données relatif aux données ADN au Danemark. Dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, un tel échange est primordial. Le Danemark ayant pleinement mis en œuvre la directive 2008/615/JAI qui contient notamment les conditions à remplir relatif à la protection des données, nous pouvons nous assurer que ces échanges respecteront toutes les règles européennes en vigueur.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Susitarimas dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis – svarbi priemonė, galinti padėti kovoje su nusikalstamumu bei terorizmu. Kartu noriu pabrėžti, jog svarbu užtikrinti, kad tokios priemonės, ilgainiui galinčios sukurti visų ES gyventojų asmens duomenų bazes, netaptų visuotinės kontrolės mechanizmu ar nebūtų naudojamos su žmogaus teisėmis ir laisvėmis nesuderinamais tikslais. Dabartinis susitarimo projektas sudaro pagrindą tikėtis, jog taip nebus, tačiau kartu noriu paraginti Europos Parlamentą sekti, kad svarstomas teisės aktas ir juo sukuriamas mechanizmas būtų naudojamas tik pirminiais – kovos su nusikalstamumu ir terorizmu – tikslais.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Apoiei o relatório do Parlamento Europeu relativo ao projeto de decisão do Conselho, que tem como principal objetivo iniciar o intercâmbio de dados no que diz respeito aos dados de ADN na Dinamarca.

Este projeto de Decisão de Execução do Conselho visa, para efeitos de consulta automatizada e comparação de dados de ADN, autorizar a Dinamarca a receber e a transmitir dados pessoais nos termos da Decisão 2008/615/JAI do Conselho relativa ao aprofundamento da cooperação transfronteiriça, em particular no que respeita ao combate ao terrorismo e à criminalidade transfronteiriça, a partir da data de entrada em vigor da presente decisão.

Tendo em conta o relatório de avaliação global, no qual o Conselho concluiu que a Dinamarca implementou integralmente as disposições gerais relativas à proteção de dados que estão previstas na referida Decisão e que cumpriu com as demais condições nela previstas, não existem razões que obstem à aprovação deste relatório, pelo que votei a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Los informes de Moraes hacen referencia a la aplicación a Dinamarca la Decisión 2008/615/JHA del Consejo (Decisión Prüm); un marco legal para profundizar la cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la inmigración ilegal. Más concretamente, prevé el intercambio entre las partes contratantes de perfiles de ADN, datos dactiloscópicos, registros de matriculación de vehículos y datos personales y no personales relacionados con la cooperación policial transfronteriza. La finalidad de la Decisión Prüm es intensificar y acelerar el intercambio de información entre autoridades. Dinamarca ha cumplido, según el Consejo, los requisitos establecidos para aplicar dicho marco legal (informe y visita de evaluación, y ensayo piloto) como para concluir que aplica plenamente las disposiciones generales sobre protección de datos. Sin embargo, siguiendo el criterio del GUE en lo referente a la Decisión Prüm, hemos votado en contra, por cuanto es un tratado que, ya de partida, se negoció y se adoptó de una forma poco transparente y sin un control democrático serio, y profundiza el conflicto en el que se pretende reforzar la seguridad en detrimento de la libertad.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he opuesto y he votado en contra de todos estos mecanismos de intercambio de datos, debido a la ausencia de salvaguardas efectivas que garanticen el derecho fundamental a la privacidad en este tipo de intercambios. Con esta votación, se pretende incorporar a Dinamarca a un sistema en el que los diferentes cuerpos de seguridad de los Estados miembros intercambian datos de la ciudadanía sin ningún tipo de control ni transparencia judicial o política, propiciándose el almacenamiento de datos de carácter privado y almacenándose los de personas que no han cometido delito alguno ni son sospechosas de ello. En consecuencia, mi voto de rechazo.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta di decisione del Consiglio tramite la quale si autorizza la Danimarca allo scambio automatizzato di dati sul DNA nell'area di cooperazione transfrontaliera, ritenendo che esso costituisca un importante strumento per combattere il terrorismo e la criminalità transfrontaliera.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne. ‒ Hlasoval som za toto uznesenie, ktoré schvaľuje návrh Rady týkajúci sa začatia automatickej výmeny údajov o DNA s Dánskom. Schválenie tohto návrhu pomôže posilniť cezhraničnú spoluprácu v oblasti uplatňovania práva v EÚ, preto podporujem povoliť automatické prijímanie a poskytovanie, vyhľadávanie a porovnávanie údajov o DNA v Dánsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Spustenie automatizovanej výmeny údajov o DNA medzi EÚ a Dánskom som podporila, pretože toto opatrenie prispeje k väčšie vnútornej bezpečnosti Únie. Toto vykonávacie rozhodnutie Rady súvisí s našou neustálou snahou zvyšovať cezhraničnú spoluprácu, obzvlášť v boji proti terorizmu a cezhraničnej kriminalite. Rozhodnutie, ktoré v tejto veci EÚ doteraz uplatňovala, neumožňovalo výmenu týchto citlivých osobných údajov s Dánskom. Aby bolo možné zaviesť tento postup aj vo vzťahu k Dánsku, bolo potrebné, aby krajina splnila niekoľko podmienok. Dánsko tieto podmienky podľa správy naplnilo, vypracovalo dotazník o výmene údajov DNA a vykonalo pilotnú skúšku tohto systému v spolupráci s Holandskom. Keďže Dánsko implementovalo opatrenie v plnej miere, nevidím žiadne prekážky, ktoré by bránili uvedeniu tohto vykonávacieho rozhodnutia do praxe.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Evropski parlament je bil pred kratkim seznanjen z avtomatsko izmenjavo podatkov, povezanih s podatki o DNK na Danskem. V skladu z drugim odstavkom 25. člena Sklepa Sveta št. 2008/615/JHA z dne 23. junija 2008 o pospešitvi čezmejnega sodelovanja pri boju proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu mora Svet soglasno odločiti, ali so pogoji, povezani z zaščito podatkov, izpolnjeni.

Evropski parlament je v preteklosti nasprotoval takšnemu pristopu (v primeru C-116/15 Parlament v. Svet pred Sodiščem EU), kjer je zagovarjal stališče, da mora Parlament glede tega podati svoje mnenje. Sodišče EU je odločilo, da mora Svet v vsakem takem primeru pridobiti privolitev Parlamenta.

Skupina Zeleni/ESZ je že v letu 2008 vztrajala glede vključitve standardov zaščite podatkov v odločitve Sveta in posvetovanja s Parlamentom. Glede na to, da so v tem primeru spoštovani vsi predpisani standardi izmenjave podatkov, sem poročilo podprl.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Výmena údajov medzi policajnými a bezpečnostnými službami členských štátov prispeje k rýchlejšie odhaľovaniu páchateľov trestných činov a umožní tiež účinnejší boj proti terorizmu a kontrolu pohybu podozrivých osôb. Musíme si však byť istí, že takto zhromaždené údaje nebudú zneužité a prístup k nim budú mať len poverené osoby a inštitúcie.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (EFDD), schriftlich. ‒ Der Entschließung des EU-Parlaments zu dem „Entwurf eines Durchführungsbeschlusses des Rates über die Aufnahme des automatisierten Austauschs von DNA-Daten in Dänemark“ habe ich nicht zugestimmt. Während ein Datenaustausch im konkreten Fall zulässig sein kann, halte ich den automatisierten Austausch von Daten für zweifelhaft.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Učinkovita policijska suradnja jedna je od ključnih stavki postojanja Europske unije u pogledu slobode, sigurnosti i pravde koje počivaju na poštivanju temeljnih prava s ciljem sprečavanja, otkrivanja i istraživanja kaznenih djela u Europskoj uniji. Produbljivanje prekogranične suradnje značajno je u pogledu suzbijanja terorizma i prekograničnog kriminala.

Uzimajući u obzir Rezoluciju od 10. listopada 2013. o jačanju prekogranične suradnje na provođenju zakona u Europskoj uniji, primjene Odluke iz Prüma i europskog modela razmjene informacija, podržavam izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Danskoj Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Danskem. Danska bo tako za namene avtomatiziranega iskanja in primerjave podatkov o DNK upravičena prejemati in pošiljati osebne podatke.

Če želimo izboljšati delovanje Evropske unije na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, moramo obvezno poglobiti čezmejno sodelovanje. Danska je izpolnila vse pogoje, prav tako izvaja splošne določbe o varstvu podatkov ter je uspešno prestala evalvacijski obisk na Danskem.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η απόφαση του Συμβουλίου φαίνεται να αποδεικνύει ότι η Δανία έχει ένα αξιοπρεπές σύστημα για τη διασφάλιση των δεδομένων και, ως εκ τούτου, εξουσιοδοτεί την ανταλλαγή των προσωπικών δεδομένων (εν προκειμένω των δεδομένων DNA) από και προς τη Δανία. Η Ομάδα μας έχει σοβαρούς προβληματισμούς όσον αφορά την απόφαση Prüm και τις εκτελεστικές της αποφάσεις, καθώς βασίζονται σε μια μονομερή κατασταλτική προσέγγιση και στην πεποίθηση ότι η συλλογή ολοένα και περισσότερων δεδομένων αποτελεί καλή αστυνόμευση. Για αυτούς τους λόγους, καταψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Η πράξη αποδεικνύει ότι οι δεσμεύσεις σε τομείς ανταλλαγής πληροφοριών υπόκεινται είτε σε προσωπική βούληση είτε σε εθνικής ασφάλειας διαπιστεύσεις, με πρόσφατο παράδειγμα τους βομβιστές των τρομοκρατικών επιθέσεων σε Παρίσι και Βρυξέλλες, όπου οι μυστικές υπηρεσίες κρατών μελών δεν προέβησαν σε αλληλοενημέρωση.

Η συμφωνία δεν ενισχύει πραγματικά την προσέγγιση βάσει κινδύνου ούτε διασφαλίζει την υποχρέωση της εκ σχεδιασμού και εκ προεπιλογής προστασίας δεδομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a határozat elfogadását, annak érdekében, hogy minél előbb alkalmazásra kerülhessen a bűnüldözés terén folyó európai együttműködés DNS-adatcserére vonatkozó szabályozása az EU tagállam Dánia vonatkozásában is. Meggyőződésem, hogy a nemzetközi szervezett bűnözés és a terrorizmus új fejleményei tükrében az európai intézményeknek és a tagállamoknak szorosabbá és hatékonyabbá kell tenniük együttműködésüket ezen az állampolgárok biztonsága szempontjából fontos területen.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Țapardel (S&D), în scris. ‒ Convenția Schengen asigură aplicarea principiului liberei circulații la nivelul Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce îi privește pe cetățenii statelor membre. Cu toate acestea, aplicarea prevederilor Convenției în privința circulației persoanelor, respectiv a cetățenilor unor state terțe, poate pune o serie de probleme în asigurarea securității europene.

Se impune luarea unor măsuri de prevenție, printre care și schimbul de date personale privind ADN-ul între statele membre. Aplicarea măsurii respective trebuie, însă, să respecte drepturile și libertățile cetățenești care stau la baza proiectului european. Acceptarea Danemarcei în rândul statelor membre care au adoptat aceste măsuri este de natură să contribuie la consolidarea securității europene, mai ales după derularea cu succes a proiectului pilot privind protecția datelor. Consider că adoptarea actualului document este un pas înainte în vederea consolidării securității cetățenilor europeni.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du texte de mon éminent collègue Claude Moraes sur le projet de décision d'exécution du Conseil concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatif aux données ADN au Danemark.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ EU automated data exchange relating to DNA is used to step-up cross border cooperation, particularly in the combat against terrorism and cross-border crime. I voted in favour of the automated data exchange with regard to DNA in Denmark because it will allow for the searching and comparison of DNA data, authorising Denmark to receive and supply personal data from other EU participants. This effort will render Europe better equipped to tackle trans-border crime and terrorism and with better cooperation, will render Europe safer and more competent.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Podržala sam izvješće o automatiziranoj razmjeni podataka o DNK-u u Danskoj koje je isključivo tehničke prirode. Naime, stupanjem na snagu odrednica ovog izvješća Danska će dijeliti podatke o DNK-u s članicama schengenskog prostora.

Smatram da će se na taj način ostvariti značajan napredak u borbi protiv terorizma s kojim se Europska unija suočava, ali i u borbi protiv prekograničnog kriminala. Na taj način bit će ostvarena automatizirana pretraga DNK profila te automatizirana usporedba DNK profila.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Danskem sem podprla. Danska je v skladu s členom 36(2) Sklepa 2008/615/PNZ obvestila generalni sekretariat Sveta o nacionalnih zbirkah podatkov o preiskavah DNK, za katere se uporabljajo členi 2 do 6 navedenega sklepa, ter o pogojih za avtomatizirano iskanje iz člena 3(1) navedenega sklepa.

Danska je izpolnila vprašalnik o varstvu podatkov in vprašalnik o izmenjavi podatkov o DNK. Danska je opravila uspešen preizkus z Nizozemsko. Na Danskem je bil opravljen evalvacijski obisk, o katerem je nizozemska ocenjevalna skupina pripravila poročilo o oceni in ga poslala ustrezni delovni skupini Sveta. Svet je 12. julija 2016 ugotovil, da Danska v celoti izvaja splošne določbe o varstvu podatkov iz poglavja 6 Sklepa 2008/615/PNZ.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Los informes de Moraes hacen referencia a la aplicación a Dinamarca la Decisión 2008/615/JHA del Consejo (Decisión Prüm); un marco legal para profundizar la cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la inmigración ilegal. Más concretamente, prevé el intercambio entre las partes contratantes de perfiles de ADN, datos dactiloscópicos, registros de matriculación de vehículos y datos personales y no personales relacionados con la cooperación policial transfronteriza. La finalidad de la Decisión Prüm es intensificar y acelerar el intercambio de información entre autoridades. Dinamarca ha cumplido, según el Consejo, los requisitos establecidos para aplicar dicho marco legal (informe y visita de evaluación, y ensayo piloto) como para concluir que aplica plenamente las disposiciones generales sobre protección de datos. Sin embargo, siguiendo el criterio del GUE en lo referente a la Decisión Prüm, hemos votado en contra, por cuanto es un tratado que, ya de partida, se negoció y se adoptó de una forma poco transparente y sin un control democrático serio, y profundiza el conflicto en el que se pretende reforzar la seguridad en detrimento de la libertad.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Je préconise la vertu de prudence sur ce dossier quant à l’échange de données ADN des citoyens français dans un système mis en place par l’UE. Cela signifierait que le Danemark serait autorisé à recevoir et à transmettre des données ADN des ressortissants français et de ses propres ressortissants.

C’est une question de principe que de protéger les informations ADN des citoyens que nous représentons. Cependant le Danemark étant en aucun cas un pays hostile politiquement ou géopolitiquement, je m’abstiens donc sur ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR), na piśmie. ‒ Skuteczne zwalczanie terroryzmu i przestępczości transgranicznej wymaga intensyfikacji współpracy między organami policyjnymi i sądowymi państw Unii Europejskiej. Rozpoczęcie w Danii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA pozwoli na dostęp online do bazy tego państwa. W ten sposób służy zacieśnianiu współpracy organów ścigania i skuteczniejszemu wykrywaniu przestępstw na obszarze Unii Europejskiej. Zagłosowałem więc za przyjęciem rezolucji.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ Szükséges és fontos a határokon átnyúló bűnüldözési együttműködés megerősítése az Unióban. Ezért támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Los informes de Moraes hacen referencia a la aplicación a Dinamarca la Decisión 2008/615/JHA del Consejo (Decisión Prüm); un marco legal para profundizar la cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la inmigración ilegal. Más concretamente, prevé el intercambio entre las partes contratantes de perfiles de ADN, datos dactiloscópicos, registros de matriculación de vehículos y datos personales y no personales relacionados con la cooperación policial transfronteriza. La finalidad de la Decisión Prüm es intensificar y acelerar el intercambio de información entre autoridades. Dinamarca ha cumplido, según el Consejo, los requisitos establecidos para aplicar dicho marco legal (informe y visita de evaluación, y ensayo piloto) como para concluir que aplica plenamente las disposiciones generales sobre protección de datos. Sin embargo, siguiendo el criterio del GUE en lo referente a la Decisión Prüm, hemos votado en contra, por cuanto es un tratado que, ya de partida, se negoció y se adoptó de una forma poco transparente y sin un control democrático serio, y profundiza el conflicto en el que se pretende reforzar la seguridad en detrimento de la libertad.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), por escrito. ‒ He votado a favorablemente de este informe siguiendo las recomendaciones del comité de derechos y libertades.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the Report on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to DNA data in Denmark. According to Article 25(2) of Decision 2008/615/JHA, the supply of personal data provided for under that Decision may not take place until the general provisions on data protection have been implemented in the national law of the territories of the Member States involved in such supply. The verification that the above condition has been met with respect to automated data exchange is to be done on the basis of an evaluation report based on a questionnaire, an evaluation visit and a pilot run. An evaluation visit has taken place in Denmark and a report on the evaluation visit has been produced by the Dutch evaluation team and forwarded to the relevant Council Working Group. The Council concluded that Denmark had fully implemented the general provisions on data protection. Therefore, Denmark should be entitled to receive and supply personal data pursuant to Articles 3 and 4 of Decision 2008/615/JHA.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Mediante esta decisión el Parlamento Europeo aprueba la propuesta de la Comisión que viene a adaptar el intercambio automatizado de datos respecto a los datos del ADN en Dinamarca, como consecuencia de los progresos en la profundización de la cooperación transfronteriza en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza así como la aplicación de la Decisión Prüm y el modelo europeo para el intercambio de información. Por ello creo conveniente votar a su favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he opuesto y he votado en contra de todos estos mecanismos de intercambio de datos, debido a la ausencia de salvaguardas efectivas que garanticen el derecho fundamental a la privacidad en este tipo de intercambios. Con esta votación, se pretende incorporar a Dinamarca a un sistema en el que los diferentes cuerpos de seguridad de los Estados miembros intercambian datos de la ciudadanía sin ningún tipo de control ni transparencia judicial o política, propiciándose el almacenamiento de datos de carácter privado y almacenándose los de personas que no han cometido delito alguno ni son sospechosas de ello. En consecuencia, mi voto de rechazo.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. ‒ Ces deux rapports donnent approbation à l’échange automatisé de données à caractère personnel, d’ADN et d'empreintes digitales, elles-mêmes enregistrées de façon de plus en plus automatique dans les États parties au traité de Prüm.

Loin de mettre en place les consultations concertées entre autorités responsables au cas par cas qui devraient être la norme, il s’agit ici de comparaison automatisée de données personnelles, sans garde-fous nationaux.

Le risque de profilage est dès lors accru au prétexte de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière.

Opposée à la multiplication des échanges de données surtout quand ils sont automatisés, je vote contre ces deux rapports et réaffirme la nécessité de protéger les données personnelles de toutes celles et de tous ceux qui vivent sur le territoire de l'UE et les principes de nécessité et de proportionnalité

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Os relatórios agora em causa, sobre o intercâmbio automatizado de dados ADN e de dados dactiloscópicos, na Dinamarca, inserem-se neste quadro e nas graves medidas securitárias que têm vindo a ser implementadas a coberto da dita "luta contra o terrorismo", comportando graves riscos para os direitos, as liberdades e as garantias dos cidadãos.

Em causa está o aprofundamento do quadro para a cooperação policial, de operações conjuntas, de assistência mútua e até mesmo da possibilidade de ação de serviços policiais de um Estado-Membro no território de um outro, assim como o intercâmbio de um vastíssimo conjunto de informações, nomeadamente de dados pessoais.

Em sede de comissão especializada, o PCP propôs que "será proibido o tratamento de dados pessoais que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as crenças religiosas ou filosóficas ou a filiação partidária ou sindical ou que sejam relativos à saúde ou à vida sexual".

Em coerência com as posições já assumidas no passado relativamente a este assunto, e por consideramos que este mecanismo compromete mais os direitos, as liberdades e as garantias dos cidadãos do que promove a “luta contra o terrorismo” e a criminalidade, votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ In Zeiten der Bedrohung durch internationalen Terrorismus und länderübergreifende Kriminalität ist ein Austausch von DNA-Daten innerhalb der Union notwendig und sinnvoll. Eine Prüfung, die sich auf einen Bewertungsbericht stützt, hat ergeben, dass Dänemark alle Kriterien erfüllt und die Datenschutzbestimmungen vollständig umgesetzt hat. Außerdem wurde ein erfolgreicher Testlauf mit den Niederlanden durchgeführt. Ich habe daher dem Beschluss zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ Správu pána poslanca Moraes o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA s Dánskom som podporila. Išlo o správu technickej povahy, ktorá má za cieľ najmä uľahčiť spoluprácu s Dánskom v oblasti boja proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti. Myslím si, že vo svetle zhoršenej bezpečnostnej situácie a nedávnych útokov, ktoré sa v Európskej únii odohrali, je veľmi dôležité spájať svoje sily a snažiť sa o čo naúčinnejšiu prevenciu. Verím, že automatizovaná výmena údajov o DNA tomuto cieľu napomôže.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Glasoval sem za Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Danskem, ker podpiram prizadevanja za krepitev čezmejnega sodelovanja na področju kazenskega pregona v EU, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu.

 

8.2. Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Taanis (A8-0288/2016 - Claude Moraes)
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ Questa decisione di consultazione autorizza la Danimarca a ricevere e trasmettere i dati personali in conformità della decisione 2008/615/GAI del Consiglio a fini di consultazione e confronto automatizzato di dati dattiloscopici (impronte digitali), come parte di una più ampia cooperazione transfrontaliera alla lotta contro il terrorismo e la criminalità transnazionale. Tale procedura può avere luogo solo dopo l'attuazione nel diritto nazionale delle disposizioni generali in materia di protezione dei dati, che la Danimarca ha correttamente effettuato. Per questi motivi ho espresso voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker (EFDD), in writing. – UKIP MEPs voted against this technically non—legislative consultation. UKIP believe that agreements on data exchange should be made on a bilateral basis by sovereign nations.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he opuesto y he votado en contra de este mecanismo de intercambio de datos dactiloscópicos, debido a la ausencia de salvaguardas efectivas que garanticen el derecho fundamental a la privacidad en este tipo de intercambios. Con esta votación, se pretende incorporar a Dinamarca a un sistema en el que los diferentes cuerpos de seguridad de los Estados miembros intercambian datos de la ciudadanía sin ningún tipo de control ni transparencia judicial o política, propiciándose el almacenamiento de datos de carácter privado y almacenándose los de personas que no han cometido delito alguno ni son sospechosas de ello. De ahí, mi voto negativo.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson, Lynn Boylan and Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. – This report provides for the automated exchange of dactyloscopic (fingerprint) data in Denmark. It calls for the unnecessary collection and sharing of personal data that is highly invasive, expensive and unwarranted in scope and nature. We therefore voted against this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce projet de décision d'exécution du Conseil qui vise à autoriser le Danemark à recevoir et à fournir des données à caractère personnel aux fins de la recherche et de la comparaison automatisées des données ADN au titre du traité de Prüm.

Le Danemark a en effet réalisé un projet pilote réussi et a respecté toutes les dispositions relatives à la protection des données. Nous estimons, à ce titre, que le Danemark est prêt à prendre part à ce traité.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Δανία, διότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της διασυνοριακής συνεργασίας για την επιβολή του νόμου στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ La transmission de données à caractère personnel dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme ne peut avoir lieu qu'après la mise en œuvre dans le droit national sur le territoire des États membres concernés par cette transmission des dispositions générales relatives à la protection des données. Le Danemark a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l'échange de données dactyloscopiques. Le Danemark a réalisé un essai pilote avec l'Allemagne, qui a été concluant. Le 12 juillet 2016, le Conseil a conclu que le Danemark a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI. Dès lors, aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, le Danemark devrait être autorisé à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel.

Ayant, avec mes collègues du Front national, les plus grandes réserves quant à l’échange de données à caractère personnel de citoyens français dans un système de l’UE, mais ne voulant pas émettre un vote qui pourrait être considéré comme hostile au Danemark, je me suis abstenue.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I voted against this technically non-legislative consultation. UKIP believe that agreements on data exchange should be made on a bilateral basis by sovereign nations.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport dans la mesure où l’échange de données dactyloscopiques est essentiel dans l’approfondissement de la coopération transfrontalière en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Šiuo Tarybos įgyvendinimu sprendimo projektu siekiama, taikant automatizuotą daktiloskopinių duomenų paiešką, leisti Danijai gauti bei teikti asmens duomenis pagal sprendimą 2008/615/JHR. Tai leis gerinti bendradarbiavimą su kitomis šalimis dėl kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFDD), in writing. ‒ UKIP MEPs voted against this technically non legislative consultation. UKIP believe that agreements on data exchange should be made on a bilateral basis by sovereign nations.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Il s’agit d’un rapport sur le projet de décision d'exécution du Conseil concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatif aux données dactyloscopiques au Danemark. Le 12 juillet 2016, le Conseil a conclu que le Danemark a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI. Dès lors, aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, le Danemark devrait être autorisé à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel. Je me suis abstenu sur ce vote afin de ne pas émettre un vote qui paraisse hostile au Danemark.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai approuvé ce rapport qui propose que le Danemark puisse participer à l'échange d'empreintes digitales dans le cadre de la Convention de Prüm

 
  
MPphoto
 
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), por escrito. ‒ La decisión para el establecimiento del intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en Dinamarca, supone avanzar en el refuerzo de la cooperación transfronteriza en materia de aplicación de la ley en la Unión: la aplicación de la «Decisión Prüm» y el Modelo Europeo para el Intercambio de Información. Por lo tanto he votado a favor del mismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione Moraes relativa all'avvio in Danimarca dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici. Si tratta di un testo importante, che viene approvato in un momento in cui l'Europa si trova ad affrontare la minaccia crescente del terrorismo internazionale. Grazie ad esso sarà semplificata la procedura per la raccolta e lo scambio di informazioni su impronte digitali e palmari e sui loro modelli memorizzati e trattati grazie all'utilizzo di una banca dati automatizzata. Il testo rappresenta un passo cruciale in vista del rafforzamento della cooperazione transfrontaliera in materia di indagini giudiziarie e prevenzione dei reati, un risultato positivo sostenuto anche dalla garanzia della protezione dei dati in Danimarca e dai risultati da essa raggiunti nel progetto pilota. La proposta garantirà, senza dubbio, un potenziamento dell'azione di contrasto alle attività terroristiche e a quelle della criminalità organizzata.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ Los informes de Moraes hacen referencia a la aplicación a Dinamarca la Decisión 2008/615/JHA del Consejo (Decisión de Prüm); un marco legal para profundizar la cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la inmigración ilegal. Más concretamente, prevé el intercambio entre las Partes contratantes de perfiles de ADN, datos dactiloscópicos, registros de matriculación de vehículos y datos personales y no personales relacionados con la cooperación policial transfronteriza. La finalidad de la Decisión Prüm es intensificar y acelerar el intercambio de información entre autoridades. Dinamarca ha cumplido, según el Consejo, los requisitos establecidos para aplicar dicho marco legal (informe y visita de evaluación, y ensayo piloto) como para concluir que aplica plenamente las disposiciones generales sobre protección de datos. Sin embargo, siguiendo el criterio del GUE en lo referente a la Decisión de Prüm, he votado en contra, por cuanto es un tratado que, ya de partida, se negoció y se adoptó de una forma poco transparente y sin un control democrático serio, y profundiza el conflicto en el que se pretende reforzar la seguridad en detrimento de la libertad.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ El combate contra la delincuencia organizada —no solo contra el terrorismo, sino contra otros fenómenos como el tráfico de seres humanos— requiere que optimicemos las posibilidades que hoy ofrecen la ciencia forense y la criminología. En este espacio de libertad y seguridad que es Europa, el intercambio automático de datos de los bancos dactiloscópicos, que facilita este objetivo, es una obligación.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport concerne l'échange automatisé de données relatif aux données dactyloscopiques au Danemark. Cette transmission de données à caractère personnel dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme ne peut avoir lieu qu'après une transposition dans le droit national sur le territoire des États membres concernés par cette transmission des dispositions générales relatives à la protection des données. Comme pour l'ADN, la vérification des conditions doit s'effectuer sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire, une visite d'évaluation et un essai pilote. Le 12 juillet dernier, le Conseil a conclu que le Danemark avait mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données et qu'il devrait donc être autorisé à recevoir et transmettre les données à caractère personnel.

Étant donné que j'ai les plus grandes réserves quant à l'échange de données ADN, j'ai décidé de m'abstenir pour ne pas émettre un vote hostile contre le Danemark.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Sono convinta debba essere una delle nostre priorità combattere la criminalità organizzata e il terrorismo. Questo testo fa parte di quei provvedimenti atti a potenziare la cooperazione transfrontaliera e necessari per permettere alle forze di polizia di avere a disposizione nuovi e sempre più efficaci strumenti per contrastare ogni forma di criminalità, per questo motivo ho inteso sostenerlo col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ De conformidad con el artículo 25, apartado 2, de la Decisión 2008/615/JAI, la transmisión de datos de carácter personal en virtud de dicha Decisión solo podrá iniciarse cuando en el territorio de los Estados miembros que participen en dicha transmisión se hayan incorporado al Derecho interno las disposiciones generales en materia de protección de datos establecidas en el capítulo 6 de dicha Decisión.

El 29 de julio de 2015, el Consejo concluyó que Dinamarca ha aplicado plenamente las disposiciones generales en materia de protección de datos establecidas en el capítulo 6 de la Decisión 2008/615/JAI. Por consiguiente, a efectos de la consulta automatizada de datos dactiloscópicos, Dinamarca debe quedar habilitada para recibir y transmitir datos de carácter personal en virtud del artículo 9 de la Decisión 2008/615/JAI.

Por ello, he votado favorablemente este informe necesario para dar la aprobación al intercambio de datos relativos a huellas dactilares con Dinamarca, en el contexto de la cooperación transfronteriza en la lucha contra el terrorismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, kuriame aptariamas automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Danijoje. Tarybos darbo grupė parengia klausimyną dėl kiekvieno automatinio keitimosi duomenimis atvejo, ir kai valstybė narė mano, kad ji atitinka dalijimosi atitinkamos duomenų kategorijos duomenimis sąlygas, ji turi atsakyti į atitinkamo klausimyno klausimus. Danija atsakė į klausimyno apie duomenų apsaugą ir klausimyno apie keitimąsi daktiloskopiniais duomenimis klausimus. Tarybai buvo pateikta bendra įvertinimo ataskaita, kurioje apibendrinami keitimosi daktiloskopiniais duomenimis klausimyno, vertinimo vizito ir bandomojo sistemos patikrinimo rezultatai. Taigi, 2016 m. liepos 12 d. Taryba padarė išvadą, kad Danija visiškai įgyvendino nustatytas bendrąsias nuostatas dėl duomenų apsaugos, todėl automatinės daktiloskopinių duomenų paieškos tikslais Danija turėtų turėti teisę gauti bei teikti asmens duomenis.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Podobno kot pri prejšnjem predlogu o izmenjavi podatkov o DNK sem podprl tudi izmenjavo daktiloskopskih podatkov, ker gre za nadaljnjo krepitev sodelovanja na področju kazenskega pregona in s tem večje varnosti državljanov EU, zlasti na področju terorizma in čezmejnega kriminala. Prstni odtisi so podobno kot DNK edinstveni pri vsaki osebi in s tem primerni za učinkovito identifikacijo.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo izvješće. Provedbeni nacrt Odluke Vijeća ima za cilj odobriti Danskoj primanje i dostavljanje osobnih podataka za svrhe automatiziranog „otiska prsta” prema Ugovoru iz Prüma. S obzirom da je Danska pokrenula uspješan pilot projekt i ispunila sve odredbe o zaštiti osobnih podataka, smatram kako ispunjava sve uvjete za primjenu toga Ugovora.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Sur ce rapport concernant les échanges automatisés de données relatif aux données personnelles au Danemark, le principe de protection des données personnelles de nos concitoyens me paraît primordial. En effet il en va de la responsabilité de l’État de protéger ces données à caractère sensible des citoyens. S’il est important que des échanges ciblés aient lieu dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, cela ne peut pas concerner tous nos concitoyens. Cependant je ne veux pas émettre un vote qui pourrait être considéré comme hostile au Danemark. Je me suis donc abstenue.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), in writing. ‒ I decided to support this resolution because it allows Denmark to exchange dactyloscopic data with the other EU Member States in order to facilitate cross-border judicial cooperation. I strongly believe this resolution, together with the one on the launch of automated data exchange with regard to DNA data, will improve the EU capacity to tackle terrorism and cross-border crime.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ A norma della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, la trasmissione di dati personali può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione. Tale disposizione non si applica agli Stati membri in cui la trasmissione di dati personali è stata già avviata a norma del trattato di Prüm (2005). La verifica del rispetto della condizione deve essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Il questionario elaborato dal competente gruppo del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena questi ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati. La Danimarca ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati dattiloscopici e ha effettuato con successo un'esperienza pilota con la Germania. Ha avuto anche luogo una visita di valutazione in Danimarca. Si concorda che la Danimarca ha pienamente attuato le disposizioni generali relative alla protezione dei dati e quindi il Parlamento europeo approva il progetto del Consiglio in merito allo scambio di dati dattiloscopici in Danimarca.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport prévoit le lancement de l’échange automatisé de données relatif aux données dactyloscopiques avec le Danemark. Cette transmission de données à caractère personnel n’est envisageable qu’après la mise en œuvre des dispositions générales relatives à la protection des données dans le droit national de l’État membre concerné. Or le 12 juillet 2016, le Conseil a conclu que le Danemark remplissait les conditions nécessaires pour transmettre et recevoir ces données à caractère personnel. Bien que cette transmission de données relative aux données dactyloscopiques s’inscrive dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, nous exprimons les plus grandes réserves quant à l’échange de données à caractère personnel avec les autres États membres de l’Union européenne. C’est la raison pour laquelle je me suis abstenu sur ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Articolul 39 alineatul 1 din Tratatul privind Uniunea Europeană, expus Comisiei prin forma actuală după modificarea efectuată prin Tratatul de la Amsterdam, cât și articolul 9 din Protocolul numărul 36 cu privire la dispozițiile tranzitorii, dar nu în ultimul rând și Decizia Consiliului prevăd intensificarea cooperării transfrontaliere, mai ales în domeniul combaterii terorismului, cât și a criminalisticii.

Raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, informează Parlamentul cu privire la intențiile acestuia dacă se îndepărtează de la textul aprobat sau dacă intenționează să aducă modificări substanțiale la propunerea Comisiei.

Am acordat un vot favorabil raportului cu privire la Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Danemarca deoarece consider că este necesară o schimbare automată a acestor date pentru evitarea birocrației în realizarea schimburilor, dar în special pentru reducerea timpului de schimb.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione sul progetto di esecuzione del Consiglio per l'avvio in Danimarca dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici. Parliamo delle immagini di impronte digitali e palmari e dei modelli di tali immagini che vengono memorizzati e trattati in una banca dati automatizzata.

Con il voto di oggi ci impegniamo a rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra la polizia e le autorità giudiziarie dei paesi dell'Unione europea, con l'obiettivo di combattere il terrorismo e la criminalità transfrontaliera in modo più efficace.

La Danimarca ha completato con successo il questionario sullo scambio automatizzato di dati, effettuando anche un'esperienza pilota con la Germania e attuando appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati stabilite nella decisione del Consiglio 2008/615/GAI. Pertanto, al fine di inserire anche la Danimarca nel sistema di ricezione e trasmissione di tali informazioni e dati, ho votato a favore del progetto.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ This implementing Council decisions follow from the 2008 Prüm Decision on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime. The supply of personal data provided for under that Decision may not take place until the general provisions on data protection set out in that Decision. These include: (i) an evaluation report based on a questionnaire, (ii) an evaluation visit and (iii) a pilot run. Denmark has met these conditions. These two Council implementing Decisions authorise the automated exchange of DNA and dactyloscopic (fingerprints) data to and from Denmark. Sinn Fein has always voted against Prüm and its implementing decisions as it is based on a unilateral repressive and surveillance-based approach.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ UKIP MEPs voted against this technically non legislative consultation. UKIP believe that agreements on data exchange should be made on a bilateral basis by sovereign nations.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of the Report in agreement with the Council position to the launch of automated data exchange with regard to dactyloscopic data in Denmark as a way of improving security in Europe and of stepping up cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Con la presente decisione di consultazione si dà l'autorizzazione alla Danimarca a ricevere e trasmettere i dati personali in conformità della decisione 2008/615/GAI del Consiglio a fini di consultazione e confronto automatizzato di dati dattiloscopici (impronte digitali).

Come parte della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, in particolare nella lotta contro il terrorismo e la criminalità transnazionale, la trasmissione di dati personali ai sensi della decisione 2008/615 può essere attuata solo dopo l'attuazione nel diritto nazionale sul territorio degli Stati membri interessati dalla trasmissione delle disposizioni generali in materia di protezione dei dati di cui alla presente decisione. Sulla base della relazione di valutazione generale il Consiglio ha concluso, il 12 luglio 2016, che la Danimarca ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati. Il mio voto è stato favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ Nel quadro del trattato di Prüm i paesi membri si sono impegnati nel rafforzamento della cooperazione transfrontaliera in materia di indagini giudiziarie e prevenzione dei reati. L'accordo prevede lo scambio automatizzato di dati dattiloscopici, al fine di contrastare terrorismo e criminalità organizzata, temi prioritari nell'azione dell'Unione in materia di sicurezza.

Ho ritenuto di votare a favore della proposta che garantisce alla Danimarca l'accesso ai dati dattiloscopici tramite un processo di ricerca automatizzato alla luce dei risultati raggiunti nel progetto pilota eseguito nel paese e della positiva valutazione ricevuta dalla Commissione europea in materia di protezione dei dati in Danimarca.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Συμφωνούμε με την έκθεση, καθώς, για τους σκοπούς της αυτοματοποιημένης αναζήτησης δακτυλοσκοπικών δεδομένων, η Δανία δικαιούται να λαμβάνει και να παρέχει προσωπικά δεδομένα.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Δανία εντάσσεται σε μια προσπάθεια εντατικοποίησης της συνεργασίας μεταξύ κρατών και υπηρεσιών για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και όχι μόνο. Θεωρώ πως, παρότι η αρχική σκέψη είναι θετική, οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά την επεξεργασία και καταγραφή προσωπικών δεδομένων. Καθώς κάτι τέτοιο δεν επιτυγχάνεται με την έκθεση αυτή, αποφάσισα να την καταψηφίσω.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelo Ciocca (ENF), per iscritto. ‒ Parere positivo per questa relazione che persegue efficacemente il potenziamento della cooperazione transfrontaliera per la lotta al terrorismo e alla criminalità.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Con grande favore accolgo l'avvio dello scambio dei dati riguardanti le impronte digitali, invero esso rappresenta un notevole progresso verso una nuova e incisiva pagina della sicurezza europea e auspico che i paesi membri ancora privi di tali misure ne velocizzino l'adozione. Tempo addietro appariva quasi fantascientifica la mera idea di banche dati automatizzate, per di più a livello europeo. Oggi, invece, queste rappresentano strumenti quotidiani in grado di consentire raffronti immediati e, di conseguenza, di sveltire indagini di notevole complessità. Grazie a uno scambio continuo ed efficace di dati su DNA e impronte digitali tra le autorità dei paesi membri, i cittadini potranno sentirsi più al sicuro in tutta l'Unione.

Ho votato a favore del provvedimento nella speranza che attraverso la visione di tali misure, estremamente pragmatiche, i cittadini possano comprendere come l'UE sia tutt'altro che un nemico da combattere o un delinquente impunito. Essa è foriera di pace stabile e duratura, oltre che fonte di responsi tangibili alle esigenze dei cittadini, dal momento che un'identificazione agevole e svelta di criminali non si riflette unicamente nella risoluzione di casi giudiziari, ma anche nella prevenzione di possibili minacce terroristiche.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ I supported the Report on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to dactyloscopic data in Denmark and noted no objections.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ A Decisão 2008/615/JAI relativa ao aprofundamento da cooperação transfronteiras procede substantivamente à incorporação do Tratado de Prüm no ordenamento jurídico comunitário, mantendo o objetivo de estimular uma maior cooperação entre as forças de segurança dos Estados-Membros, especialmente através de uma maior troca de informação.

Como já afirmei diversas vezes, esta troca de informações é essencial no domínio da segurança, assim como é requisito de um resultado de maior confiança mútua.

Por isso, certos requisitos têm de ser respeitados, nomeadamente os princípios da necessidade e da proporcionalidade e o respeito pelos direitos fundamentais.

Assim, para que se verifique o intercâmbio automatizado de dados datiloscópicos, cada Estado-Membro deve assegurar que são implementadas as normas de proteção de dados.

Esta decisão do Conselho vem, corretamente, autorizar o início do intercâmbio automatizado, uma vez que a Dinamarca procedeu à sua correta implementação.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione perché la Danimarca ha implementato correttamente le norme generali in materia di data protection contenute nel capitolo VI della decisione 2008/615/GAI e ha dimostrato che le condizioni contenute nel suddetto capitolo vengono rispettate nell'ambito dello scambio automatizzato di dati in accordo con il capitolo II della decisione, ottenendo l'autorizzazione a inviare e ricevere dati personali in materia di ricerca automatizzate di dati dattiloscopici secondo l'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he opuesto y he votado en contra de este mecanismo de intercambio de datos dactiloscópicos, debido a la ausencia de salvaguardas efectivas que garanticen el derecho fundamental a la privacidad en este tipo de intercambios. Con esta votación, se pretende incorporar a Dinamarca a un sistema en el que los diferentes cuerpos de seguridad de los Estados miembros intercambian datos de la ciudadanía sin ningún tipo de control ni transparencia judicial o política, propiciándose el almacenamiento de datos de carácter privado y almacenándose los de personas que no han cometido delito alguno ni son sospechosas de ello. De ahí, mi voto negativo.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ Per garantire una cooperazione internazionale efficiente è di fondamentale importanza poter scambiare informazioni precise in modo rapido ed efficace. Pertanto, ho accolto con favore la decisione del Consiglio sull'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Danimarca. Il raffronto transfrontaliero dei dati dovrebbe aprire una nuova dimensione nella lotta alla criminalità e offrire agli Stati membri nuovi approcci alle indagini, permettendo loro di svolgere un ruolo cruciale nell'assistenza alle loro autorità incaricate dell'applicazione della legge.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Poparłem sprawozdanie dotyczące zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Danii z uwagi na jego konkretny, a zarazem techniczny charakter.

Cel, jaki stawia sobie sprawozdanie, jest bardzo ważny w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa w Europie, gdyż wymiana, której dotyczy sprawozdanie, ma usprawnić walkę z terroryzmem i przestępczością transgraniczną. To ważne, że Dania wraz z krajami strefy Schengen będą dzielić się danymi daktyloskopijnymi, w związku z tym zagłosowałem za.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I am in favour of implementing Council Decision 2008/615/JHA 2007/0804(CNS) with regard to dactyloscopic data in Denmark.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J’ai soutenu le lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques, c’est-à-dire les empreintes digitales, au Danemark. L’échange au sein de l’Union européenne de données relatives aux empreintes digitales est un instrument important dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, notamment pour appréhender les terroristes et les individus dangereux. Cet échange doit toutefois évidemment s’opérer dans le respect des règles de protection des données personnelles.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ La transmission de données à caractère personnel ne peut avoir lieu qu'après la mise en œuvre des dispositions générales relatives à la protection des données dans le droit national sur le territoire des États membres concernés par cette transmission. La vérification doit s'effectuer sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire, qui a obtenu les réponses nécessaires, sur une visite d'évaluation, qui a eu lieu au Danemark et sur un essai pilote, ce dernier ayant eu lieu avec l’Allemagne.

Le 12 juillet 2016, le Conseil a conclu que le Danemark avait pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI. Dès lors, aux fins de la consultation automatisée de données ADN, le Danemark devrait être autorisé à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel.

Nous avons les plus grandes réserves quant à l’échange de données dactyloscopiques de citoyens français dans un système de l’Union européenne, néanmoins nous ne souhaitons pas émettre un vote qui pourrait être considéré comme hostile au Danemark en tant qu’État. Aussi, je me suis abstenue sur ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Η πράξη αποδεικνύει ότι οι δεσμεύσεις σε τομείς ανταλλαγής πληροφοριών υπόκεινται είτε σε προσωπική βούληση είτε σε εθνικής ασφάλειας διαπιστεύσεις, με πρόσφατο παράδειγμα τους βομβιστές των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες, όπου οι μυστικές υπηρεσίες κρατών μελών δεν προέβησαν σε αλληλοενημέρωση.

Η συμφωνία δεν ενισχύει πραγματικά την προσέγγιση βάσει κινδύνου, ούτε διασφαλίζει την υποχρέωση της εκ σχεδιασμού και εκ προεπιλογής προστασίας δεδομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ Abstention: nous avons les plus grandes réserves quant à l’échange de données ADN de citoyens français dans un système de l’UE, mais nous ne voulons pas émettre un voté qui pourrait être considéré comme hostile au Danemark.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Na sequência da entrada em vigor do Tratado (assinado entre a Bélgica, a Alemanha, a Espanha, a França, o Luxemburgo, os Países Baixos e a Áustria) relativo ao aprofundamento da cooperação transfronteiras, em particular no domínio da luta contra o terrorismo, a criminalidade transfronteiras e a migração ilegal – o designado “Tratado de Prüm” –, foi aprovada uma Decisão (2008/615/JAI do Conselho), em 2008, com o objetivo de incorporar o conteúdo do Tratado de Prüm no quadro jurídico da UE.

O relatório sobre o intercâmbio automatizado de dados dactiloscópicos, na Dinamarca, insere-se neste quadro e nas graves medidas securitárias que têm vindo a ser implementadas a coberto da dita "luta contra o terrorismo", comportando graves riscos para os direitos, as liberdades e as garantias dos cidadãos.

Em causa está o aprofundamento do quadro para a cooperação policial, de operações conjuntas, de assistência mútua e, até mesmo, da possibilidade da ação de serviços policiais de um Estado-Membro no território de um outro, assim como o intercâmbio de um vastíssimo conjunto de informações, nomeadamente de dados pessoais.

Propusemos alterações – rejeitadas pela maioria – que visavam proibir o tratamento de dados pessoais que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as crenças religiosas ou filosóficas, a filiação partidária ou sindical ou relativos à saúde ou à vida sexual.

Votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Fitto (ECR), per iscritto. ‒ Ho votato a favore dell'avvio in Danimarca dello scambio automatizzato dei dati relativi alle impronte digitali di coloro che si muovono all'interno dell'area Schengen. Lo ritengo un passo molto importante nella cooperazione tra Stati membri per la lotta alla criminalità internazionale e al terrorismo, garantendo un'accelerazione e una maggiore sicurezza nell'utilizzo dei dati tra paesi.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Rovnako ako pri automatizovanej výmene údajov o DNA Dánsko pristúpilo k predmetnému mechanizmu na zväčšenie a zlepšenie výmeny informácií medzi jednotlivými členskými štátmi a pomohlo tak zvýšiť bezpečnosť obyvateľov Európskej únie. Nepôjde o výmenu žiadnych dôverných súkromných informácií o jednotlivých občanoch, pretože výbor LIBE pamätal na to, aby bolo ochránené ich právo na súkromie.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto a favore della relazione nell'ottica del potenziamento della cooperazione transfrontaliera per la lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Η πράξη αποδεικνύει ότι οι δεσμεύσεις σε τομείς ανταλλαγής πληροφοριών υπόκεινται είτε σε προσωπική βούληση είτε σε εθνικής ασφάλειας διαπιστεύσεις, με πρόσφατο παράδειγμα τους βομβιστές των τρομοκρατικών επιθέσεων σε Παρίσι και Βρυξέλλες, όπου οι μυστικές υπηρεσίες κρατών μελών δεν προέβησαν σε αλληλοενημέρωση.

Η συμφωνία δεν ενισχύει πραγματικά την προσέγγιση βάσει κινδύνου, ούτε διασφαλίζει την υποχρέωση της εκ σχεδιασμού και εκ προεπιλογής προστασίας δεδομένων. Για αυτούς τους λόγους την καταψηφίζω.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ The draft Council implementing Decision aims to authorise Denmark to receive and supply personal data for the purposes of automated searching of dactyloscopic (fingerprint) data under the Prüm Treaty. Denmark has run a successful pilot project and fulfilled all the data protection provisions, Commission has evaluated the results and found Denmark ready to take part in Prüm. I therefore voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor del informe, plenamente convencido de la necesidad de continuar avanzando en la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza, porque el acuerdo de intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en Dinamarca representa un paso positivo en la mejora de la seguridad colectiva de la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Danimarca dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in quanto ultimo passaggio burocratico affinché anche la Danimarca diventi parte della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.

Tale decisione del Consiglio è al giorno d'oggi ancora più sentita, vista la nota necessità di aumentare la collaborazione tra le autorità investigative degli Stati membri nella lotta al terrorismo. Da questo punto di vista, la decisione di esecuzione del Consiglio completa un lungo iter procedurale, volto a valutare la conformità delle norme e delle procedure danesi alle regole sulla protezione dei dati, e che ha visto un questionario, una verifica in loco e infine un progetto pilota.

È fondamentale che tutti i paesi dell'UE, anche coloro che sono più lontani dall'idea di un'Europa federale come la Danimarca, collaborino tra loro nello scambio delle informazioni e dei dati, unica vera arma per lottare contro il terrorismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe für den Entwurf eines Durchführungsbeschlusses des Rates über die Aufnahme des automatisierten Austauschs daktyloskopischer Daten mit Dänemark gestimmt, da ich gerade im Kampf gegen internationale Kriminalität den Einsatz modernster Techniken für notwendig halte.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Ebenso wie den Austausch von DNA-Daten unterstütze ich den Austausch von daktyloskopischen Daten in Dänemark. Auch hier gilt es, international agierende Kriminalität und international agierenden Terrorismus mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu bekämpfen. Der automatisierte Austausch von Fingerabdrücken sollte hierbei nur ein erster Schritt sein.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Los informes de Moraes hacen referencia a la aplicación a Dinamarca la Decisión 2008/615/JHA del Consejo (Decisión de Prüm); un marco legal para profundizar la cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la inmigración ilegal. Más concretamente, prevé el intercambio entre las Partes contratantes de perfiles de ADN, datos dactiloscópicos, registros de matriculación de vehículos y datos personales y no personales relacionados con la cooperación policial transfronteriza. La finalidad de la Decisión Prüm es intensificar y acelerar el intercambio de información entre autoridades. Dinamarca ha cumplido, según el Consejo, los requisitos establecidos para aplicar dicho marco legal (informe y visita de evaluación, y ensayo piloto) como para concluir que aplica plenamente las disposiciones generales sobre protección de datos. Sin embargo, siguiendo el criterio del GUE en lo referente a la Decisión de Prüm, he votado en contra, por cuanto es un tratado que, ya de partida, se negoció y se adoptó de una forma poco transparente y sin un control democrático serio, y profundiza el conflicto en el que se pretende reforzar la seguridad en detrimento de la libertad.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report. Denmark has run a successful pilot project and fulfilled all the data protection provisions, the Commission has evaluated the results and found Denmark ready to take part in Prüm.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of the report. After the revision of results submitted by Denmark for the Council, it was concluded that Denmark fulfilled all necessary criteria and is granted a permission regarding automated data exchange with regard to dactyloscopic data.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η απόφαση του Συμβουλίου φαίνεται να αποδεικνύει ότι η Δανία έχει ένα αξιοπρεπές σύστημα για τη διασφάλιση των δεδομένων και, ως εκ τούτου, εξουσιοδοτεί την ανταλλαγή των προσωπικών δεδομένων (εν προκειμένω, των δακτυλοσκοπικών δεδομένων) από και προς τη Δανία. Η Ομάδα μας γενικά τηρεί αρνητική στάση απέναντι στην απόφαση Prüm και τις εκτελεστικές της αποφάσεις, καθώς βασίζονται σε μια μονομερή κατασταλτική προσέγγιση και στην πεποίθηση ότι η συλλογή ολοένα και περισσότερων δεδομένων αποτελεί καλή αστυνόμευση. Για αυτούς τους λόγους, καταψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ I supported this Council implementing decision to launch the automated data exchange with regard to dactyloscopic data in Denmark. According to Decision 2008/615/JHA on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime, the supply of personal data provided for under that Decision may not take place until the general provisions on data protection set out in that Decision. Council Decision 2008/616/JHA on the implementation of Decision 2008/615/JHA confirms that the above conditions have been met with respect to automated data exchange on the basis of: (i) an evaluation report based on a questionnaire, (ii) an evaluation visit and (iii) a pilot run. Denmark completed the questionnaire on data protection and the questionnaire on dactyloscopic data exchange. A successful pilot run has been carried out by Denmark with Germany. An evaluation visit also took place in Denmark. An overall evaluation report was presented in which the Council concluded that Denmark had fully implemented the general provisions on data protection. This draft Council implementing Decision aims, for the purposes of automated searching of dactyloscopic data, to authorise Denmark to receive and supply personal data pursuant to Decision 2008/615/JHA as from the date of the entry into force of this decision.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted in favour since I have no objections against it.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. ‒ J’ai soutenu la proposition du Conseil consistant à mettre en place un échange automatisé de données relatif aux données dactyloscopiques au Danemark qui s’inscrit dans le cadre de la coopération transfrontière en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée.

Je suis convaincu que la coopération renforcée des services répressifs nationaux est essentielle pour lutter contre ces phénomènes qui se propagent au-delà des frontières nationales et qui menacent l’intégrité de nos territoires.

Surtout, je réitère mon appel à la mise en œuvre immédiate de la décision Prüm par tous les États signataires qui permet l’échange de données ADN, des empreintes digitales et des plaques d’immatriculation des véhicules.

 
  
MPphoto
 
 

  Филиз Хюсменова (ALDE), в писмена форма. ‒ Г-н Председател, подкрепям предложението за Решение на Съвета по отношение на започването на автоматизиран обмен на дактилоскопични и ДНК данни в Дания, тъй като по този начин ще бъде постигната по - добра синергия по отношение на обмена на информация. Казвайки това, искам да подчертая че смятам, че обменът на информация и сътрудничеството са точно толкова важни, колкото и събирането на данни и възможните мерки за подобряване на обмена на данни трябва да бъдат подкрепени при пълно зачитане на съществуващите разпоредби и съдебна практика по отношение на защитата на личните данни.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. ‒ The initiative authorises Denmark to receive and supply personal data for the purposes of automated searching of dactyloscopic (fingerprint) data under the Prüm Treaty, which establishes a legal framework to further develop cooperation among Member States in combating terrorism, cross-border crime and illegal immigration.

Denmark has fulfilled all the data protection provisions.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za Nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Danskoj, jer se time prihvaća Nacrt Vijeća. Držim da je svakako potrebno uzeti u obzir potrebe pojedinca u okviru zaštite osobnih podataka. U tom kontekstu, automatizirana razmjena podataka doprinosi ojačanoj prekograničnoj suradnji i efikasnijem suzbijanju terorizma i kriminala, te stoga podržavam ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Sur le fond, je suis opposé à la divulgation de données à caractère personnel de citoyens français au sein d’un système européen. Sur la forme, je déplorerais qu’un vote négatif soit interprété comme un signe de défiance par le peuple danois.

Dans cette optique, je me suis abstenu.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), písemně. ‒ Zavedení automatizované výměny daktyloskopických dat v Dánsku opravňuje stát získávat a využívat osobní data, v tomto případě daktyloskopického charakteru. Vzhledem k současné migrační krizi a rovněž v návaznosti na zvýšenou teroristickou aktivitu je potřeba zlepšit přeshraniční spolupráci členských států Evropské unie a zkvalitnit jejich vzájemnou výměnu informací. Podpořil jsem tento návrh Rady, protože posílená možnost získávat a využívat osobní data pomůže Dánsku zefektivnit kontrolu nad jeho územím, potažmo v Evropské unii.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur du rapport de mon collègue Claude Moraes autorisant l’échange d’empreintes digitales au Danemark. Afin de renforcer l’efficacité de la coopération transfrontalière, notamment dans le cas de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, cette autorisation était nécessaire.

Je me réjouis que ce rapport ait été adopté à une large majorité.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Ich stimme für den Bericht. Die Datenübermittlung von Fingerabdrucks-Daten bei der Aufklärung und der Bekämpfung von Verbrechen und Terrorismus ist absolut wünschenswert, die Zusammenarbeit auf diesem Gebiet sollte gestärkt werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report. Denmark has run a successful pilot project and fulfilled all the data protection provisions, the Commission has evaluated the results and found Denmark ready to take part in Prüm.

 
  
MPphoto
 
 

  Андрей Ковачев (PPE), в писмена форма. ‒ Подкрепих доклада за автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Дания, тъй като държавата е изпълнила изцяло общите разпоредби за защита на данните, от което следва да има правото да получава и предоставя лични данни. Смятам, че автоматизираният обмен ще подпомогне трансграничното сътрудничество, ще повиши сигурността и защитата на гражданите и ще подпомогне структурите за сигурност в борбата с трансграничната престъпност, и по-конкретно с лица, представляващи заплаха за националната сигурност, лица, извършващи незаконна дейност, и при злоупотреба с лични данни.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE), na piśmie. ‒ Popieram projekt rezolucji ustawodawczej Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Danii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych z 2016 roku. Transgraniczna współpraca w zakresie wymiany danych jest koniecznym elementem zapewniania bezpieczeństwa, zwalczania terroryzmu i przestępczości transgranicznej.

Szczególnie w sytuacji szerokiego napływu do Europy osób bez dokumentów i zweryfikowanej tożsamości, a także pozostawania w niej dziesiątek tysięcy osób bez prawa pobytu, a więc i bez dostępu do systemów wsparcia i legalnego funkcjonowania na rynku, co naraża je na wpływy świata przestępczego, konieczne jest rozwijanie współpracy w zakresie wymiany danych. Odpowiedzialna i skuteczna kontrola jest konieczna do podejmowania adekwatnych polityk bezpieczeństwa w krajach członkowskich i utrzymania jednej z najważniejszej wartości Europy, jaką jest swobodny przepływ osób i różnorodność kulturowa

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – La Danimarca, oltre ad aver completato il questionario sullo scambio automatizzato di dati sul DNA, ha anche completato il questionario sullo scambio automatizzato di dati dattiloscopici. Così come per lo scambio automatizzato di dati sul DNA, la Danimarca ha rispettato le condizioni previste e dettate dall'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI, e sulla base di queste è stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati dattiloscopici. Alla luce della corretta attività portata a termine da parte della Danimarca, il Parlamento ha deciso di approvare il progetto del Consiglio.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenue sur l’échange automatisé de données relatif aux données dactyloscopiques au Danemark. Le rapport constate que ce pays répond aux critères concernant la protection des données, sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire, une visite d'évaluation et un essai pilote. J’ai les plus grandes réserves quant à l’échange de données ADN de citoyens français dans un système de l’Union européenne, mais je ne veux pas émettre un vote qui pourrait être considéré comme hostile au Danemark.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Ce projet de décision prévoit de permettre la transmission et l’échange de données à caractère personnel après mise en œuvre dans le droit national des États concernés.

Le contrôle de ces dispositions s’effectue sur la base d’un rapport fondé sur questionnaire, une visite d’évaluation et un essai pilote.

Dans le cas présent, le Danemark a répondu au questionnaire concernant la protection des données et l’échange de données dactyloscopiques, un essai pilote a été réalisé avec l’Allemagne et une visite d’évaluation a eu lieu. Le Conseil a donc conclu que le Danemark avait répondu aux exigences fixées.

Cependant, étant très réservé sur l’échange de données à caractère personnel dans système de l’UE, notamment pour les citoyens français, je me suis abstenu pour ne pas émettre un vote qui aurait pu être interprété comme hostile au Danemark.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor del informe que aprueba el proyecto del Consejo sobre el establecimiento de un intercambio automatizado de datos en el contexto de la cooperación transfronteriza en la lucha contra el terrorismo, en este caso sobre datos dactiloscópicos en Dinamarca.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he opuesto y he votado en contra de este mecanismo de intercambio de datos dactiloscópicos, debido a la ausencia de salvaguardas efectivas que garanticen el derecho fundamental a la privacidad en este tipo de intercambios. Con esta votación, se pretende incorporar a Dinamarca a un sistema en el que los diferentes cuerpos de seguridad de los Estados miembros intercambian datos de la ciudadanía sin ningún tipo de control ni transparencia judicial o política, propiciándose el almacenamiento de datos de carácter privado y almacenándose los de personas que no han cometido delito alguno ni son sospechosas de ello. De ahí, mi voto negativo.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ En el presente texto se aprueba el proyecto del Consejo relativo al establecimiento del intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en Dinamarca.

Así, el país, siempre persiguiendo fines de consultación automatizada de datos dactiloscópicos, queda autorizado a recibir y transmitir datos personales. No cabe olvidar que el propio Consejo comprobó que Dinamarca ha puesto en marcha todas las disposiciones generales relativas a la protección de datos.

Doy mi voto favorable a la propuesta de resolución ya que esta medida ayudará a aumentar la cooperación entre los Estados miembros en materia de lucha contra el terrorismo y la criminalidad transfronteriza.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Zdržel jsem se, protože chci ponechat na Dánsku, jestli bude poskytovat dalším státům a přijímat od nich data o otiscích prstů, případně tato data uchovávat v souvislosti s vyšetřováním trestných činů.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), in writing. ‒ The purpose of the proposal to launch the automated data exchange with regard to dactyloscopic data in Denmark. A successful pilot run has been carried out by Denmark with Germany. I support this proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Δανία, διότι δεν είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenu pour ce texte.

Ce texte envisage une coopération entre les États membres dans le domaine de l'échange automatisé de données dactyloscopiques.

Le 12 juillet 2016, le Conseil a conclu que le Danemark avait pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données, et qu’il devrait ainsi être autorisé à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel en provenance des autres États membres.

En effet, la coopération dans le domaine de l'échange de données dactyloscopiques est nécessaire pour améliorer l’efficacité de la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme. Néanmoins, nous garderons des réserves quant à l’échange de données à caractère personnel des citoyens français dans un système de l’UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ I voted in favour of the Report on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to dactyloscopic data in Denmark. This proposal is important to enhance cross-border cooperation in the fight against terrorism and cross-border crime.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Dieser Entwurf eines Durchführungsbeschlusses behandelt den Austausch von daktyloskopischen Daten bei der Aufklärung und Bekämpfung von Verbrechen. Weiter werden diese Daten zur Terrorismusbekämpfung genutzt. Dänemark hat alle erforderlichen Datenschutzbestimmungen vollständig umgesetzt. Daher stimme ich diesem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses zu.

 
  
MPphoto
 
 

  Valentinas Mazuronis (ALDE), raštu. ‒ Pritariu sprendimui, kuriuo suteikiama teisė Danijai gauti priėjimą prie šiuo metu kuriamos ES duomenų bazės, kurioje automatiškai keičiamasi daktiloskopiniais duomenimis. Danijos prisijungimas pagerins teisėsaugos institucijų darbą tiriant ir užkardant nusikaltimus, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje.

2015 m. duomenimis, Lietuva šio projekto rėmuose keičiasi turimais daktiloskopiniais duomenimis su 12 ES valstybių narių.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Il s’agit d’autoriser le Danemark à recevoir et transmettre les données à caractère personnel des citoyens, en l’occurrence données dactyloscopiques, de ses fichiers de police avec ceux d’autres États-Membres. La législation comporte certes un point sur la protection des données et les limites de son usage mais les failles de ces législations sont connues.

En France, la CNIL s’est d’ailleurs inquiétée de cette législation. Et surtout, ce dossier participe d’une tendance générale de fichage aussi bien des délinquants que des citoyens européens et migrants. Ces données contenues par exemple sur les passeports biométriques sont par la suite croisés avec d’autres fichiers pour déterminer des “profils” de chaque citoyen.

Un Big Brother soi-disant pour lutter contre le terrorisme, un argument dont Snowden a largement démontré l'inefficacité. C'est surtout un moyen d’accroître les quantités de données sur les citoyens pour les mettre à disposition des États-Unis . Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Ce projet de décision prévoit de permettre la transmission et l’échange de données à caractère personnel après mise en œuvre dans le droit national des États concernés.

Le contrôle de ces dispositions s’effectue sur la base d’un rapport fondé sur questionnaire, une visite d’évaluation et un essai pilote.

Dans le cas présent, le Danemark a répondu au questionnaire concernant la protection des données et l’échange de données dactyloscopiques, un essai pilote a été réalisé avec l’Allemagne et une visite d’évaluation a eu lieu. Le Conseil a donc conclu que le Danemark avait répondu aux exigences fixées.

Cependant, étant très réservée sur l’échanges de données à caractère personnel dans système de l’UE, notamment pour les citoyens français, je me suis abstenue pour ne pas émettre un vote qui aurait pu être interprété comme hostile au Danemark.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ A aprovação deste relatório é muito importante para o aprofundamento da cooperação transfronteiras, em particular no domínio da luta contra o terrorismo e a criminalidade transfronteiras.

Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution which allows Denmark to both provide and receive dactyloscopic data for use in criminal investigations as Denmark has fully implemented the general provisions on data protection.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme l’échange d’information est une priorité. C’est donc avec conviction que je salue l’adoption de ce dossier qui vise à établir l'échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques avec le Danemark. Il s’agit là des données liées aux empreintes digitales d’une personne.

Puisque les garanties en termes de protection de données sont suffisantes, les États doivent aujourd’hui collaborer davantage. L’information disponible dans un État peut parfois être une pièce maitresse dans l’enquête qui se déroule dans un autre État membre. Un tel accord aujourd’hui avec le Danemark ne peut donc qu’être salué.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Tanács végrehajtási határozatra irányuló tervezetet dolgozott ki a daktiloszkópiai adatok Dániával való automatizált cseréjének megindítására vonatkozóan. Az Európai Unióról szóló szerződés értemében a Tanács a tervezet elfogadása előtt konzultálni köteles a Parlamenttel. Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésében azt javasolja, hogy a Parlament hagyja jóvá a Tanács tervezetét. Ennek megfelelően szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Nous avons les plus grandes réserves sur l’échange de données dactyloscopiques (c’est-à-dire, des empreintes digitales) de citoyens français dans un système de l’Union, même s’il n’y a pas lieu de soupçonner le Danemark d’utilisation abusive. Il est préférable de s’abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ Defendo o aprofundamento da cooperação transfronteiras, em especial no domínio da luta contra o terrorismo e a criminalidade transfronteiras.

Neste sentido, afigura-se fundamental o intercâmbio automático de dados dactiloscópicos na Dinamarca. Entendo que a presente decisão é um passo importante na colaboração transfronteiriça.

Assim sendo, o projeto de decisão de execução do Conselho relativa ao lançamento do intercâmbio automatizado de dados dactiloscópicos na Dinamarca tem o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Le Danemark a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l'échange de données dactyloscopiques. Le Danemark a réalisé un essai pilote avec l'Allemagne, qui a été concluant. Cette transmission de données à caractère personnel dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme pourrait avoir un sens. Cependant, nous avons les plus grandes réserves quant à l'échange de données à caractère personnel de citoyens français dans un système de l'UE; échange de données qui ne garantirait pas forcément les libertés publiques. C'est la raison pour laquelle je me suis abstenue.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette résolution législative sur le projet de décision d'exécution du Conseil concernant le lancement de l'échange automatisé de données d'empreintes digitales au Danemark. En approuvant le projet du Conseil, le Parlement européen autorise le Danemark à recevoir et transmettre des données d'empreintes digitales avec ses partenaires afin de lutter plus efficacement contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ Mi sono espressa a favore del provvedimento in merito al progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Danimarca dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici, poiché è importante agevolare e migliorare la circolazione dei dati ma allo stesso tempo garantire e tutelare sempre gli interessi dei nostri cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. – A mai szavazás során két adatcserére irányuló megállapodás is zöld jelzést kapott. Örömmel fogadom a Dániával való daktiloszkópiai, valamint DNS-adatok automatizált cseréjét. Olyan veszélyek fenyegetik Európát, mint a terrorizmus, határokon átnyúló bűnözés, embercsempészet és még tovább sorolhatnám. A közös cél elérése egyértelműen közös fellépést igényel. Dánia hosszú évek óta tagja az Európai Uniónak és teljes bizalmamat élvezi.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I am in favour of this report concerning the launch of automated data exchange with regard to dactyloscopic in Denmark that will improve cross-border law enforcement cooperation in combating terrorism.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Auch für diesen Bericht habe ich mich positiv ausgesprochen, da auch hier die Übermittlung von daktyloskopischen Daten bei der Aufklärung und Bekämpfung von Verbrechen und Terrorismus helfen kann.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Eesmärk on tõhustada piiriülest võitlust terrorismi ja kuritegevusega.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ UKIP MEPs voted against this technically non legislative consultation. UKIP believe that agreements on data exchange should be made on a bilateral basis by sovereign nations.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ In merito alla proposta in esame ho ritenuto doveroso esprimermi a favore. Le tematiche legate allo scambio di dati sensibili sono da sempre argomento delicato poiché è necessario trovare un equilibrio tra la tutela della privacy delle persone direttamente interessate e il miglioramento del servizio in questione. Nel caso in cui tale equilibrio venga rispettato vi saranno notevoli vantaggi per la comunità. Pertanto, ho votato positivamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Razmjena daktiloskopskih podataka od presudne je važnosti u jačanju sigurnosti u cijeloj Europskoj uniji. Smatram kako daktiloskopski podatci dostupni u nacionalnim bazama otisaka prstiju trebaju biti dostupni svim državama članicama Europske unije za pregled i pretraživanje te se između država treba vršiti konstantna razmjena daktiloskopskih podataka, jer bi se ovim činom izbjegle dugotrajne istrage i potrage za krivcima za određene zločine.

Ovakva razmjena bi uspješno pomogla otkrivanju i sprječavanju organiziranog kriminala koji je sve više i više prisutan u Europi te terorizma koji je nažalost postao globalna prijetnja. Danska se tako može uključiti u europsku, ali i globalnu borbu protiv kriminala koja je zadaća svih zemalja članica u Europskoj Uniji. Ako uzmemo u obzir aktualnu migrantsku krizu i još uvijek preslabo kontrolirani dolazak migranata u Europu, s kojima dolaze i oni koji predstavljaju sigurnosnu prijetnju za EU-u, ovakva i slične mjere su izuzetno važne kako bi se sačuvala sigurnost europskih građana i identificiralo kriminalce te posebno moguće teroriste.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ J'ai les plus grandes réserves en ce qui concerne l’échange de données personnelles de citoyens français dans un système de l’UE mais le Danemark a pris un certain nombre de précautions sur le sujet et je respecte ce pays démocratique. Dans ces conditions, je préfère m'abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Namjera je Nacrta provedbene odluke Vijeća autorizacija Danske pri primanju i dostavljanju osobnih podatka u svrhu automatiziranog pretraživanja daktiloskopskih podataka (otisci prstiju), kako je definirano u sporazumu iz Prüma.

Danska je provela uspješan pilot projekt te ispunila sve mjere zaštite podataka. Komisija je ocijenila da je Danska spremna preuzeti obveze iz Prüma. Prihvaćam nacrt Vijeća te pozivam Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ O presente relatório insere-se no quadro das graves medidas securitárias que têm vindo a ser implementadas a coberto da dita "luta contra o terrorismo", configurando um ataque aos direitos, às liberdades e às garantias dos cidadãos.

Em causa está o aprofundamento do quadro para a cooperação policial, de operações conjuntas, de assistência mútua e, até mesmo, da possibilidade da ação de serviços policiais de um Estado-Membro no território de um outro, assim como o intercâmbio de um vastíssimo conjunto de informações, nomeadamente de dados pessoais.

Em momento oportuno, apresentámos alterações que estabeleciam que "será proibido o tratamento de dados pessoais que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as crenças religiosas ou filosóficas ou a filiação partidária ou sindical ou que sejam relativos à saúde ou à vida sexual", proposta que a maioria do PE recusou.

Em coerência com as posições já assumidas no passado relativamente a este assunto, e por considerarmos que este mecanismo compromete os direitos, as liberdades e as garantias dos cidadãos – a “luta contra o terrorismo” e a criminalidade começa no combate às causas, e nessas a UE tem responsabilidades que aqui não se reconhecem –, votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), in writing. ‒ The draft Council Implementing Decision aims to authorise Denmark to receive and supply personal data for the purposes of automated searching of dactyloscopic, otherwise known as fingerprint, data under the Prüm Treaty. I am again happy to announce that Denmark has run a successful pilot project and fulfilled all the data protection provisions, and the Commission has evaluated the results and found Denmark ready to take part in Prüm. So, with the successful pilot and no controversial issues within Parliament, I voted in favour of the proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport valide la proposition de décision d’exécution pour la transmission d’empreintes digitales depuis et vers le Danemark. C’est une étape d’envergure dans la lutte contre la criminalité, et précisément le terrorisme. Je soutiens cette décision. Je resterai attentif afin que tous les moyens soient mis en œuvre pour renforcer notre coopération en matière policière et judiciaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP MEPs voted against this technically non legislative consultation. UKIP believe that agreements on data exchange should be made on a bilateral basis by sovereign nations.

 
  
MPphoto
 
 

  Sofia Ribeiro (PPE), por escrito. ‒ Votei a favor, uma vez que considero serem positivas todas as formas de cooperação intra e inter UE, especialmente em matéria de segurança e de combate ao terrorismo, desde que se respeitem os direitos fundamentais dos cidadãos.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Autoriza-se apenas a Dinamarca a receber e a transmitir dados pessoais (dactiloscópicos) nos termos da Decisão 2008/615/JAI do Conselho a partir da data de entrada em vigor da presente decisão.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ De conformidad con el artículo 25, apartado 2, de la Decisión 2008/615/JAI, la transmisión de datos de carácter personal en virtud de dicha Decisión solo podrá iniciarse cuando en el territorio de los Estados miembros que participen en dicha transmisión se hayan incorporado al Derecho interno las disposiciones generales en materia de protección de datos establecidas en el capítulo 6 de dicha Decisión.

El 29 de julio de 2015, el Consejo concluyó que Dinamarca ha aplicado plenamente las disposiciones generales en materia de protección de datos establecidas en el capítulo 6 de la Decisión 2008/615/JAI. Por consiguiente, a efectos de la consulta automatizada de datos dactiloscópicos, Dinamarca debe quedar habilitada para recibir y transmitir datos de carácter personal en virtud del artículo 9 de la Decisión 2008/615/JAI.

Por ello, he votado favorablemente este informe necesario para dar la aprobación al intercambio de datos relativos a huellas dactilares con Dinamarca, en el contexto de la cooperación transfronteriza en la lucha contra el terrorismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce projet de résolution qui concerne le projet de décision d'exécution du Conseil relatif au lancement de l'échange automatisé de données relatif aux données dactyloscopiques au Danemark. Cette disposition répond pleinement à l’objectif d’approfondissement de la coopération transfrontalière en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière contenu dans la directive 2008/615/JAI.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Susitarimas dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis – svarbi priemonė, galinti padėti kovoje su nusikalstamumu bei terorizmu. Kartu noriu pabrėžti, jog svarbu užtikrinti, kad tokios priemonės, ilgainiui galinčios sukurti visų ES gyventojų asmens duomenų bazes, netaptų visuotinės kontrolės mechanizmu ar nebūtų naudojamos su žmogaus teisėmis ir laisvėmis nesuderinamais tikslais. Dabartinis susitarimo projektas sudaro pagrindą tikėtis, jog taip nebus, tačiau kartu noriu paraginti Europos Parlamentą sekti, kad svarstomas teisės aktas ir juo sukuriamas mechanizmas būtų naudojamas tik pirminiais – kovos sus nusikalstamumu ir terorizmu – tikslais.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ O objetivo do presente relatório é o de iniciar o intercâmbio automatizado de dados dactiloscópicos na Dinamarca.

O papel do Parlamento Europeu nesta matéria é de consulta não vinculativa, antes da adoção do ato pelo Conselho.

Subjacente a este relatório está a Decisão 2008/615/JAI relativa ao aprofundamento da cooperação transfronteiriça, sobretudo no que respeita ao combate ao terrorismo e à criminalidade transfronteiras, mediante o fornecimento de dados pessoais através deste intercâmbio de dados, feito com base num relatório de avaliação prévio em forma de questionário, uma visita de avaliação e um ensaio-piloto.

Tendo em conta que a Dinamarca cumpriu com estas três condições e que, no relatório de avaliação global, o Conselho concluiu que este país tinha implementado integralmente as disposições gerais relativas à proteção de dados previstas na Decisão acima referida, não existem razões que obstem à aprovação da decisão do Conselho de autorizar a Dinamarca a receber e a transmitir dados pessoais, através do intercâmbio automatizado de dados dactiloscópicos.

Atento o exposto, votei a favor deste relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Los informes de Moraes hacen referencia a la aplicación a Dinamarca la Decisión 2008/615/JHA del Consejo (Decisión de Prüm); un marco legal para profundizar la cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la inmigración ilegal. Más concretamente, prevé el intercambio entre las Partes contratantes de perfiles de ADN, datos dactiloscópicos, registros de matriculación de vehículos y datos personales y no personales relacionados con la cooperación policial transfronteriza. La finalidad de la Decisión Prüm es intensificar y acelerar el intercambio de información entre autoridades. Dinamarca ha cumplido, según el Consejo, los requisitos establecidos para aplicar dicho marco legal (informe y visita de evaluación, y ensayo piloto) como para concluir que aplica plenamente las disposiciones generales sobre protección de datos. Sin embargo, siguiendo el criterio del GUE en lo referente a la Decisión de Prüm, he votado en contra, por cuanto es un tratado que, ya de partida, se negoció y se adoptó de una forma poco transparente y sin un control democrático serio, y profundiza el conflicto en el que se pretende reforzar la seguridad en detrimento de la libertad.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he opuesto y he votado en contra de este mecanismo de intercambio de datos dactiloscópicos, debido a la ausencia de salvaguardas efectivas que garanticen el derecho fundamental a la privacidad en este tipo de intercambios. Con esta votación, se pretende incorporar a Dinamarca a un sistema en el que los diferentes cuerpos de seguridad de los Estados miembros intercambian datos de la ciudadanía sin ningún tipo de control ni transparencia judicial o política, propiciándose el almacenamiento de datos de carácter privado y almacenándose los de personas que no han cometido delito alguno ni son sospechosas de ello. De ahí, mi voto negativo.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta di decisione del Consiglio tramite la quale si autorizza la Danimarca allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici nell'area di cooperazione transfrontaliera, ritenendo che esso costituisca un importante strumento per combattere il terrorismo e la criminalità transfrontaliera.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne. ‒ Hlasoval som za toto uznesenie, ktoré schvaľuje návrh Rady týkajúci sa začatia automatickej výmeny daktyloskopických údajov s Dánskom. Schválenie tohto návrhu pomôže posilniť cezhraničnú spoluprácu v oblasti uplatňovania práva v EÚ, preto podporujem povoliť automatické prijímanie a poskytovanie, vyhľadávanie a porovnávanie daktyloskopických údajov v Dánsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Podporila som spustenie automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov medzi EÚ a Dánskom, keďže toto opatrenie súvisí aj s automatizovanou výmenou údajov DNA a má prispieť k väčšie vnútornej bezpečnosti Únie. Toto vykonávacie rozhodnutie Rady nadväzuje na snahu rozširovať cezhraničnú spoluprácu, obzvlášť v boji proti terorizmu a cezhraničnej kriminalite. Rozhodnutie, ktoré v tejto veci EÚ doteraz uplatňovala, neumožňovalo výmenu týchto citlivých osobných údajov s Dánskom. Aby bolo možné zaviesť tento postup aj vo vzťahu k Dánsku, bolo potrebné, aby krajina splnila niekoľko podmienok. Dánsko tieto podmienky podľa správy naplnilo, vypracovalo dotazník o výmene daktyloskopických údajov a vykonalo pilotnú skúšku tohto systému v spolupráci s Nemeckom. Keďže Dánsko implementovalo opatrenie v plnej miere, nevidím žiadne prekážky, ktoré by bránili uvedeniu tohto vykonávacieho rozhodnutia do praxe.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Evropski parlament je bil pred kratkim seznanjen z avtomatsko izmenjavo daktiloskopskih podatkov na Danskem. V skladu z drugim odstavkom 25. člena Sklepa Sveta št. 2008/615/JHA z dne 23. junija 2008 o pospešitvi čezmejnega sodelovanja pri boju proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu mora Svet soglasno odločiti, ali so pogoji, povezani z zaščito podatkov, izpolnjeni.

Evropski parlament je v preteklosti nasprotoval takšnemu pristopu (v primeru C-116/15 Parlament v. Svet pred Sodiščem EU), kjer je zagovarjal stališče, da mora Parlament podati mnenje glede tega. Sodišče EU je odločilo, da mora Svet v vsakem takem primeru pridobiti privolitev Parlamenta.

Skupina Zeleni/ESZ je že v letu 2008 vztrajala glede vključitve standardov zaščite podatkov v odločitve sveta in posvetovanja s Parlamentom. Glede na to, da so v tem primeru spoštovani vsi predpisani standardi izmenjave podatkov, sem poročilo podprl.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Voľný pohyb osôb v rámci Európskej únie so sebou prináša aj cezhraničnú kriminalitu. Rýchla výmena údajov medzi policajnými službami prináša ich efektívnejšie vyšetrenie a je jedným z faktorov zvyšovania dôvery občanov v európsky projekt a štátne inštitúcie.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (EFDD), schriftlich. ‒ Der Entschließung des EU-Parlaments zu dem „Entwurf eines Durchführungsbeschlusses des Rates über die Aufnahme des automatisierten Austauschs daktyloskopischer Daten in Dänemark“ habe ich nicht zugestimmt.

Während ein Datenaustausch im konkreten Fall zulässig sein kann, halte ich den automatisierten Austausch von Daten für zweifelhaft.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Učinkovita policijska suradnja jedna je od ključnih stavki postojanja Europske unije u pogledu slobode, sigurnosti i pravde koje počivaju na poštivanju temeljnih prava s ciljem sprečavanja, otkrivanja i istraživanja kaznenih djela u Europskoj uniji. Produbljivanje prekogranične suradnje značajno je u pogledu suzbijanja terorizma i prekograničnog kriminala.

Uzimajući u obzir Rezoluciju od 10. listopada 2013. o jačanju prekogranične suradnje na provođenju zakona u Europskoj uniji, primjene Odluke iz Prüma i europskog modela razmjene informacija, podržavam izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Danskoj Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Danskem. Danska bo tako upravičena prejemati in pošiljati osebne podatke za namene avtomatiziranega iskanja daktiloskopskih podatkov.

Pozdravljam, da Danska v celoti izvaja splošne določbe o varstvu podatkov, kar je še posebej občutljivo področje. Danska je uspešno izpolnila vprašalnik, prestala evalvacijski obisk nemške ocenjevalne skupine ter preizkus izmenjave daktiloskopskih podatkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η απόφαση του Συμβουλίου φαίνεται να αποδεικνύει ότι η Δανία έχει ένα αξιοπρεπές σύστημα για τη διασφάλιση των δεδομένων και, ως εκ τούτου, εξουσιοδοτεί την ανταλλαγή των προσωπικών δεδομένων (εν προκειμένω, των δακτυλοσκοπικών δεδομένων) από και προς τη Δανία. Η Ομάδα μας έχει σοβαρούς προβληματισμούς όσον αφορά την απόφαση Prüm και τις εκτελεστικές της αποφάσεις, καθώς βασίζονται σε μια μονομερή κατασταλτική προσέγγιση και στην πεποίθηση ότι η συλλογή ολοένα και περισσότερων δεδομένων αποτελεί καλή αστυνόμευση. Για αυτούς τους λόγους, καταψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Η πράξη αποδεικνύει ότι οι δεσμεύσεις σε τομείς ανταλλαγής πληροφοριών υπόκεινται είτε σε προσωπική βούληση είτε σε εθνικής ασφάλειας διαπιστεύσεις, με πρόσφατο παράδειγμα τους βομβιστές των τρομοκρατικών επιθέσεων σε Παρίσι και Βρυξέλλες, όπου οι μυστικές υπηρεσίες κρατών μελών δεν προέβησαν σε αλληλοενημέρωση.

Η συμφωνία δεν ενισχύει πραγματικά την προσέγγιση βάσει κινδύνου ούτε διασφαλίζει την υποχρέωση της εκ σχεδιασμού και εκ προεπιλογής προστασίας δεδομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a határozat elfogadását, annak érdekében, hogy minél előbb alkalmazásra kerülhessen a bűnüldözés terén folyó európai együttműködés daktiloszkópiai adatcserére vonatkozó szabályozása az EU tagállam Dánia vonatkozásában is. Meggyőződésem, hogy a nemzetközi szervezett bűnözés és a terrorizmus új fejleményei tükrében az európai intézményeknek és a tagállamoknak szorosabbá és hatékonyabbá kell tenniük együttműködésüket ezen, az állampolgárok biztonsága szempontjából fontos területen.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Țapardel (S&D), în scris. – Adoptarea Convenţiei Schengen constituie una dintre principalele realizări ale procesului de integrare europeană. Asigurarea liberei circulaţii la nivelul Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce îi priveşte pe cetăţenii statelor membre, este un câştig cert. Cu toate acestea, aplicarea prevederilor Convenţiei referitoare la circulaţiei persoanelor, inclusiv a cetăţenilor unor state terţe, poate pune o serie de probleme în asigurarea securităţii europene. Din acest motiv se impune luarea unor măsuri de prevenţie, printre care şi amprentarea şi schimbul de date de acest tip între statele membre.

Aplicarea măsurii respective trebuie să respecte drepturile și libertățile cetățenești care stau la baza construcției europene. Acceptarea Danemarcei în rândul statelor membre care au adoptat aceste măsuri este de natură să contribuie la consolidarea securității europene, incluzând această țară nordică între părțile la Convenția Prüm. Din aceste motive, consider că adoptarea actualului document este necesară și constituie un pas înainte în vederea întăririi securității europene în ansamblul său.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du texte sur le projet de décision d'exécution du Conseil concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatif aux données dactyloscopiques au Danemark, suivant par là-même les recommandations de mon collègue Claude Moraes.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ In the aim of stepping-up cross border cooperation, particularly in the combat against terrorism and cross-border crime, the automated exchange of data, particularly regarding dactyloscopic data is essential. I voted in favour of the automated exchange of dactyloscopic data, or fingerprints in Denmark because it will allow for the searching and comparison of fingerprint data among participating states, authorising Denmark to receive and supply personal data from other EU participants. This effort will render Europe better equipped to tackle trans-border crime and terrorism.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Glasovala sam za izvješće o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka između Danske i država koje pripadaju schengenskom prostoru. Usvajanjem ove uredbe sve zemlje na koje se odnosi morat će osigurati dostupnost referentnih podataka iz datoteka nacionalnih automatiziranih sustava za prepoznavanje otisaka.

Držim da će se na taj način ostvariti iskorak u prevenciji i istraživanju kaznenih djela. Na taj način bit će omogućena automatizirana pretraga daktiloskopskih podataka te je jasno određeno da referentni podaci trebaju uključivati samo daktiloskopske podatke i referentni broj.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Danskem sem podprla. Člen 20 Sklepa Sveta 2008/616/PNZ določa, da se preverjanje, ali je zgoraj navedeni pogoj v zvezi z avtomatizirano izmenjavo podatkov v skladu s poglavjem 2 Sklepa 2008/615/PNZ izpolnjen ali ne, opravi na podlagi poročila o oceni, ki je oprto na vprašalnik, evalvacijskega obiska in preizkusa.

Danska je izpolnila vprašalnik o varstvu podatkov in vprašalnik o izmenjavi daktiloskopskih podatkov. Na Danskem je bil opravljen evalvacijski obisk, o katerem je nemška ocenjevalna skupina pripravila poročilo o oceni in ga poslala ustrezni delovni skupini Sveta.

Celovito poročilo o oceni, v katerem so povzeti rezultati vprašalnika, evalvacijskega obiska in preizkusa izmenjave daktiloskopskih podatkov, je bilo predloženo Svetu. Svet je 12. julija 2016 sklenil, da Danska v celoti izvaja splošne določbe o varstvu podatkov iz poglavja 6 Sklepa 2008/615/PNZ.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Los informes de Moraes hacen referencia a la aplicación a Dinamarca la Decisión 2008/615/JHA del Consejo (Decisión de Prüm); un marco legal para profundizar la cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la inmigración ilegal. Más concretamente, prevé el intercambio entre las Partes contratantes de perfiles de ADN, datos dactiloscópicos, registros de matriculación de vehículos y datos personales y no personales relacionados con la cooperación policial transfronteriza. La finalidad de la Decisión Prüm es intensificar y acelerar el intercambio de información entre autoridades. Dinamarca ha cumplido, según el Consejo, los requisitos establecidos para aplicar dicho marco legal (informe y visita de evaluación, y ensayo piloto) como para concluir que aplica plenamente las disposiciones generales sobre protección de datos. Sin embargo, siguiendo el criterio del GUE en lo referente a la Decisión de Prüm, he votado en contra, por cuanto es un tratado que, ya de partida, se negoció y se adoptó de una forma poco transparente y sin un control democrático serio, y profundiza el conflicto en el que se pretende reforzar la seguridad en detrimento de la libertad.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport concerne les échanges automatisés de données relatifs aux données personnelles au Danemark. Le principe de protection des données personnelles de nos concitoyens est primordial mais il en va de la responsabilité de l’État de protéger ces données. S’il est important que des échanges ciblés aient lieu dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme cela ne peut pas concerner tous les citoyens français.

Cependant je ne veux pas émettre un vote qui pourrait être considéré comme hostile au Danemark. Je choisis donc l'abstention.

 
  
MPphoto
 
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR), na piśmie. ‒ Skuteczne zwalczanie terroryzmu i przestępczości transgranicznej wymaga intensyfikacji współpracy między organami policyjnymi i sądowymi państw Unii Europejskiej. Rozpoczęcie w Danii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych pozwoli na dostęp online do bazy tego państwa. W ten sposób służy zacieśnianiu współpracy organów ścigania i skuteczniejszemu wykrywaniu przestępstw na obszarze Unii Europejskiej. Zagłosowałem za przyjęciem rezolucji.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ Szükséges és fontos a határokon átnyúló bűnüldözési együttműködés megerősítése az Unióban. Ezért támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Los informes de Moraes hacen referencia a la aplicación a Dinamarca la Decisión 2008/615/JHA del Consejo (Decisión de Prüm); un marco legal para profundizar la cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la inmigración ilegal. Más concretamente, prevé el intercambio entre las Partes contratantes de perfiles de ADN, datos dactiloscópicos, registros de matriculación de vehículos y datos personales y no personales relacionados con la cooperación policial transfronteriza. La finalidad de la Decisión Prüm es intensificar y acelerar el intercambio de información entre autoridades. Dinamarca ha cumplido, según el Consejo, los requisitos establecidos para aplicar dicho marco legal (informe y visita de evaluación, y ensayo piloto) como para concluir que aplica plenamente las disposiciones generales sobre protección de datos. Sin embargo, siguiendo el criterio del GUE en lo referente a la Decisión de Prüm, he votado en contra, por cuanto es un tratado que, ya de partida, se negoció y se adoptó de una forma poco transparente y sin un control democrático serio, y profundiza el conflicto en el que se pretende reforzar la seguridad en detrimento de la libertad.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), por escrito. ‒ He votado a favorablemente de este informe siguiendo las recomendaciones del comité de derechos y libertades.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the report on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to dactyloscopic data in Denmark. According to Article 25(2) of Council Decision 2008/615/JHA, the supply of personal data provided for under the Decision may not take place until the provisions on data protection set out in Chapter 6 of the Decision have been implemented in the national law of the territories of the Member States involved in such supply. The Council must unanimously decide whether this condition has been met. Denmark has completed the questionnaire on data protection and the questionnaire on dactyloscopic data exchange. I voted in favour because, according to the Council, for the purposes of automated data exchange with regard to dactyloscopic data, Denmark has fully implemented the general provisions on data protection of Chapter 6 of Decision 2008/615/JHA.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Mediante esta decisión el Parlamento Europeo aprueba la propuesta de la Comisión que viene a adaptar el intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en Dinamarca, como consecuencia de los progresos en la profundización de la cooperación transfronteriza en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza, así como, la aplicación de la Decisión Prüm y el modelo europeo para el intercambio de información. Por ello creo conveniente votar a su favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he opuesto y he votado en contra de este mecanismo de intercambio de datos dactiloscópicos, debido a la ausencia de salvaguardas efectivas que garanticen el derecho fundamental a la privacidad en este tipo de intercambios. Con esta votación, se pretende incorporar a Dinamarca a un sistema en el que los diferentes cuerpos de seguridad de los Estados miembros intercambian datos de la ciudadanía sin ningún tipo de control ni transparencia judicial o política, propiciándose el almacenamiento de datos de carácter privado y almacenándose los de personas que no han cometido delito alguno ni son sospechosas de ello. De ahí, mi voto negativo.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. ‒ Ces deux rapports donnent approbation à l’échange automatisé de données à caractère personnel, d’ADN et d'empreintes digitales, elles-mêmes enregistrées de façon de plus en plus automatique dans les États parties au traité de Prüm.

Loin de mettre en place les consultations concertées entre autorités responsables au cas par cas qui devraient être la norme, il s’agit ici de comparaison automatisées de données personnelles, sans gardes fous nationaux.

Le risque de profilage est dès lors accru au prétexte et de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière.

Opposée à la multiplication des échanges de données surtout quand ils sont automatisés, je vote contre ces deux rapports et réaffirme la nécessité de protéger les données personnelles de toutes celles et de tous ceux qui vivent sur le territoire de l'UE et les principes de nécessité et de proportionnalité

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Os relatórios agora em causa, sobre o intercâmbio automatizado de dados ADN e de dados dactiloscópicos, na Dinamarca, inserem-se neste quadro e nas graves medidas securitárias que têm vindo a ser implementadas a coberto da dita "luta contra o terrorismo", comportando graves riscos para os direitos, as liberdades e as garantias dos cidadãos.

Em causa está o aprofundamento do quadro para a cooperação policial, de operações conjuntas, de assistência mútua e, até mesmo, da possibilidade da ação de serviços policiais de um Estado-Membro no território de um outro, assim como o intercâmbio de um vastíssimo conjunto de informações, nomeadamente de dados pessoais.

Em sede de comissão especializada, o PCP propôs que "será proibido o tratamento de dados pessoais que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as crenças religiosas ou filosóficas ou a filiação partidária ou sindical ou que sejam relativos à saúde ou à vida sexual."

Em coerência com as posições já assumidas no passado relativamente a este assunto, e por consideramos que este mecanismo compromete mais os direitos, as liberdades e as garantias dos cidadãos do que promove a “luta contra o terrorismo” e a criminalidade, votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ In Zeiten der Bedrohung durch internationalen Terrorismus und länderübergreifende Kriminalität ist ein Austausch daktyloskopischer Daten (Fingerabdrücke) innerhalb der Union notwendig und sinnvoll. Eine Prüfung, die sich auf einen Bewertungsbericht stützt, hat ergeben, dass Dänemark alle Kriterien erfüllt und die Datenschutzbestimmungen vollständig umgesetzt hat. Außerdem wurde ein erfolgreicher Testlauf mit Deutschland durchgeführt. Ich habe daher dem Beschluss zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ Správu pána poslanca Moraes o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov s Dánskom som podporila. Opäť, ako aj v prípade správy o automatizovanej výmene údajov o DNA, aj tu išlo o správu technickej povahy, ktorá má za cieľ najmä uľahčiť spoluprácu s Dánskom v oblasti boja proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti. Myslím si, že vo svetle zhoršenej bezpečnostnej situácie a nedávnych útokov, ktoré sa v Európskej únii odohrali, je veľmi dôležité spájať svoje sily a snažiť sa o čo najúčinnejšiu prevenciu. Verím, že automatizovaná výmena daktyloskopických údajov bude tomuto cieľu napomáhať.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Glasoval sem za Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Danskem, ker podpiram prizadevanja za poglobitev čezmejnega sodelovanja na področju kazenskega pregona v EU, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu.

 

8.3. ELi ja Hiina vaheline leping diplomaatilise passi kasutajate puhul lühiajalise viisa nõudest loobumise kohta (A8-0281/2016 - Bodil Valero)
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ I cittadini cinesi devono essere in possesso di un visto quando viaggiano verso l'area Schengen nello stesso modo in cui i cittadini dell'UE hanno bisogno di un visto per entrare in Cina. L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per tutti i cittadini dell'UE titolari di un passaporto diplomatico in corso di validità o di un lasciapassare dell'UE e per i cittadini della Cina titolari di un passaporto diplomatico in corso di validità che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Ho quindi votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker (EFDD), in writing. – UKIP MEPs have voted against giving consent to this legislative agreement. UKIP do not support the EU making agreements with third countries, particularly when this concerns the issue of migration.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Lamentando que sea una medida que sólo beneficia a una minoría de personas en posesión de este tipo de pasaportes diplomáticos, he votado a favor de este acuerdo entre la Unión y China, debido a que entendemos que deben siempre reducirse las trabas que impiden el acceso efectivo al derecho al libre movimiento.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre le rapport prévoyant l’accord relatif à l’exemption de visas de court séjour entre l’U.E et la Chine pour les titulaires d’un passeport diplomatique, le rapporteur ouvrant clairement la voie à une exemption totale et réciproque des visas pour les titulaires d’un passeport classique. Cette décision ne souhaite aucunement entraver les bonnes relations entre nos deux territoires mais il convient de soulever une problématique à laquelle la France et nos amis européens ont à faire face: l’espionnage industriel de nos fleurons, débouchant à de la contrefaçon à grande échelle et à une concurrence accrue dans des domaines auparavant réservés.

En effet, la Chine s’illustre en matière d’espionnage économique: un exemple récent nous montre comment chez Areva deux stagiaires de l’empire du milieu ont pu photocopier des milliers de documents, la direction ne découvrant la fuite qu’à cause d’une trop grande consommation de papier. Internationalisation oblige, les grands groupes emploient de plus en plus de stagiaires étrangers et le gouvernement a décidé d’en profiter. Par conséquent, il convient de garder un œil attentif sur les allers et venues de nos compatriotes respectifs, entre les territoires composants l’Union européenne et celui de la République populaire de Chine.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson, Lynn Boylan and Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. – This recommendation is to allow a waiver of visas for holders of diplomatic passports from China, allowing them to stay in the EU for short periods without a visa.

While these short-term visa waivers can be useful, due to the serious questions raised about China’s human rights record, we voted to abstain.

It should be noted that these waivers would only apply to diplomatic passport holders, so they will not affect the ability for the likes of NGOs to travel visa free.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de cette recommandation. L'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques représente un pas en avant dans l'établissement d'une exemption de visa réciproque complète pour les détenteurs de passeports ordinaires. L'abolition des visas réduira le temps d'attente devant les consulats et les coûts associés aux déplacements.

Il facilitera les contacts entre les peuples, condition essentielle au développement régulier des liens économiques, culturels, scientifiques et autres, et intensifiera les contacts entre les personnes. En tout état de cause, la libéralisation des visas devra aller de pair avec des améliorations en ce qui concerne les droits de l'homme et les libertés fondamentales en Chine.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ της σύστασης σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης βραχείας διαμονής για τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων, διότι αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο μέλλον για την καθιέρωση της πλήρους και αμοιβαίας απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης και για τους κατόχους κοινών διαβατηρίων, δεδομένου ότι αποφέρει απτά οφέλη σε διάφορους τομείς, όπως η οικονομία, οι επιστήμες και ο πολιτισμός.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Die Kommission hatte am 15. Dezember 2015 einen Vorschlag für den Rat entworfen, welcher ihn am 26. Januar 2016 annahm. Die Verhandlungen begannen am 21. September dieses Jahres, und ein Beschluss wird für den 3. November erwartet. Es handelt sich hierbei um einen visumfreien Aufenthalt in China für alle EU-Bürger, die Inhaber eines Diplomatenpasses oder eines Laissez-Passer der EU sind, wie auch für Bürger aus China, die Inhaber eines gültigen Diplomatenpasses sind und die europäischen Boden bereisen wollen. Die Maximaldauer des Aufenthaltes ohne Visum beträgt 90 Tage innerhalb einer 180-Tagesperiode. Ich unterstütze diesen Vorschlag, da durch die Aufhebung der Visumpflicht die direkten persönlichen Kontakte einfacher werden, was eine wesentliche Voraussetzung für eine stetige Entwicklung der wirtschaftlichen, kulturellen, wissenschaftlichen und auch anderer Bindungen darstellt.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ La décision proposée vise l’approbation au nom de l'Union de l'accord entre l'Union européenne et la Chine relatif à l'exemption de visa de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique.

L’accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours en faveur des citoyens de l'Union titulaires d’un passeport diplomatique en cours de validité ou d’un laissez-passer de l'Union et en faveur des ressortissants de la Chine titulaires d’un passeport diplomatique en cours de validité qui se rendent sur le territoire de l’autre partie contractante.

Le rapporteur espère que l'exemption de visa de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique représentera une avancée vers la réalisation d'une exemption totale et réciproque des visas pour les titulaires d'un passeport classique. On est en plein délire idéologique: « Elle devrait faciliter les contacts entre les peuples, condition essentielle au développement régulier de liens économiques, culturels, scientifiques et autres, et intensifier les contacts entre les peuples. »

Nous ne sommes pas opposés aux relations diplomatiques, mais vu les problèmes d’espionnage industriel notamment, il s’agit d’une matière sensible. J'ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I have voted against giving consent to this legislative agreement. UKIP do not support the EU making agreements with third countries, particularly when this concerns the issue of migration.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J’ai décidé de voter pour ce texte car il facilitera les contacts entre les peuples, condition essentielle au développement régulier de liens économiques, culturels, scientifiques et autres.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Atsižvelgiant į tai, jog ES ir Kinijos dialogas migracijos ir judumo klausimais yra pagrindas, kuriuo remdamosi abi šalys keičiasi nuomonėmis ir aptaria galimybę bendradarbiauti, 2013 m. buvo sutarta pradėti derybas dėl abipusio bevizio režimo diplomatinių pasų turėtojams. Pritariu, kad panaikinus vizas bus sugaištama mažiau laiko konsulatuose ir sumažės su keliavimu susijusios išlaidos. Taip pat bus sudarytos sąlygos betarpiam žmonių bendravimui, o tai yra esminė tolygaus ekonominių, kultūrinių, mokslinių ryšių vystymosi sąlyga.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFDD), in writing. ‒ UKIP MEPs have voted against giving consent to this legislative agreement. UKIP do not support the EU making agreements with third countries, particularly when this concerns the issue of migration.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Il s’agit d’une recommandation sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la République populaire de Chine relatif à l'exemption de visa de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique.

L’accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours en faveur des citoyens de l'Union titulaires d’un passeport diplomatique en cours de validité ou d’un laissez-passer de l'Union et en faveur des ressortissants de la Chine titulaires d’un passeport diplomatique en cours de validité qui se rendent sur le territoire de l’autre partie contractante.

J’ai voté contre ce rapport car si nous ne sommes pas opposés à de bonnes relations diplomatiques avec la Chine, il y a aujourd’hui trop de problèmes d’espionnage industriel pour que nous puissions prendre plus de risques. Par ailleurs, cet accord s’inscrit dans une folle politique de libéralisation tous azimuts des visas, que je condamne avec d’autant plus de force que nous traversons une terrible crise migratoire.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cet accord qui prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours en faveur des citoyens de l'Union titulaires d’un passeport diplomatique en cours de validité ou d’un laissez-passer de l'Union et en faveur des ressortissants de la Chine titulaires d’un passeport diplomatique en cours de validité qui se rendent sur le territoire de l’autre partie contractante.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), por escrito. ‒ China es uno de los países a cuyos nacionales se exige la posesión de un visado cuando viajan a la zona de Schengen. El Acuerdo establece la exención de visados para los ciudadanos de la Unión titulares de un pasaporte diplomático válido o de un salvoconducto de la Unión, así como, para los ciudadanos de China titulares de un pasaporte diplomático válido que viajen al territorio de la otra Parte contratante, cuando la estancia no sea superior a 90 días por cada período de 180 días.

Con este informe en el cual he votado a favor, se acoge con satisfacción el Acuerdo que permite avanzar en las relaciones entre ambos países. A fin de garantizar la igualdad de trato, en el artículo 6 del Acuerdo se señala que China solamente podrá suspender o denunciar el Acuerdo con respecto a todos los Estados miembros de la Unión y, a su vez, ésta solamente podrá suspender o denunciar el Acuerdo con respecto a todos los Estados miembros.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione Valero sull'accordo UE-Perù sull'esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici. Il testo stabilisce un'esenzione per i cittadini dell'Unione e per i cittadini cinesi che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Essa riguarda solo le persone in possesso di passaporti diplomatici o di lasciapassare UE in corso di validità, consentendo di ridurre i loro tempi d'attesa presso i consolati e di abbassare i costi connessi ai viaggi. Sebbene si tratti di una misura che coinvolge solo un ristretto gruppo di utilizzatori, sono convinto che essa possa aprire la strada a una più intensa collaborazione nella speranza di poter stipulare, in futuro, un accordo che abbia come oggetto l'esenzione dal visto per i possessori di passaporti ordinari. La Cina rappresenta un partner economico fondamentale e un attore globale di importanza crescente e un rafforzamento dei rapporti non può che essere un risultato positivo in vista di un sempre più proficuo dialogo politico

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor, porque consideramos que la exención de visados para los titulares de pasaportes diplomáticos representa un progreso hacia la instauración de la plena reciprocidad en la exención de visados para los titulares de pasaportes ordinarios. La importancia de la liberalización del régimen de visados es considerable, dado que sus ventajas son tangibles como reducir el tiempo de espera ante los consulados y los costes asociados a los desplazamientos, facilitar los contactos entre ciudadanos y favorecer el desarrollo estable de las relaciones. Además, este acuerdo tiene de positivo que incluye también a los titulares de un salvoconducto («laissez-passer») de la Unión.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Ce texte concerne l’approbation, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et la Chine relatif à l'exemption de visa de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique. La rapporteure du texte espère que l'exemption de visa de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique représentera un progrès vers la réalisation d'une exemption totale et réciproque des visas pour les titulaires d'un passeport classique. Cet accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa pour une durée maximale de 90 jours sur toute une période de 180 jours en faveur des citoyens de l’Union et des ressortissants chinois. Nous ne sommes pas opposés aux relations diplomatiques, mais vu les problèmes d’espionnage industriel notamment, il s’agit d’une matière sensible et j’ai donc décidé de voter contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Questo accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione europea titolari di un passaporto diplomatico in corso di validità o di un lasciapassare dell'UE, e per i cittadini della Cina titolari di un passaporto diplomatico in corso di validità che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Visto il campo di applicazione, non si rilevano criticità e ho quini inteso votare in suo favore.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ China es uno de los países cuyos nacionales necesitan estar provistos de un visado para entrar en la Unión. Recíprocamente, los ciudadanos europeos también necesitan cumplir con el trámite de visado para viajar a China. En 2013 se estableció un diálogo sobre movilidad, orientado a la consecución de exención mutua del requisito de visado para quienes ostenten un pasaporte diplomático. El acuerdo alcanzado con China refiere a estancias de corta duración de un máximo de 90 días en un periodo de 180 días para los ciudadanos europeo o chinos que estén en posesión de un pasaporte diplomático.

He votado en favor de este acuerdo pues supone un primer paso hacia la eliminación progresiva del requisito de visados. La facilitación en este ámbito es positiva, porque permite eliminar requisitos onerosos para los viajeros y contribuye a mejorar el contacto entre personas, lo que a su vez ayuda a un florecimiento de la economía, la cultura, la investigación científica y el comercio. Sin embargo, el avance hacia una liberalización plena estará siempre supeditado a los progresos que China pueda hacer en materia de derechos humanos y libertades públicas.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šios rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimo dėl trumpalaikių vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams. Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 539/2001 Kinija yra viena iš šalių, kurios piliečiai, vykdami į Šengeno erdvę, privalo turėti vizą. Į Kiniją vykstantys ES piliečiai taip pat turi turėti vizą. Be to, 2015 m. spalio 12 d. Kinijoje oficialiai pradėjo veikti Vizų informacinė sistema (VIS) ir nuo tos dienos visi Kinijos pareiškėjai, teikdami prašymą gauti Šengeno vizą, turi pateikti savo biometrinius duomenis.

ES ir Kinijos dialogas migracijos ir judumo klausimais yra pagrindas, kuriuo remdamosi abi šalys keičiasi nuomonėmis ir aptaria galimybes bendradarbiauti su savo atitinkama migracijos politika susijusiais abipusio intereso klausimais.

Šis dialogas pradėtas 2013 m. spalio mėn. ir jį plėtojant buvo sutarta pradėti derybas dėl susitarimo dėl abipusio bevizio režimo diplomatinių pasų turėtojams. Šiuo tikslu 2015 m. rugsėjo 14 d. Taryba priėmė sprendimą, kuriuo įgaliojo Komisiją pradėti derybas ir aptarti derybinius nurodymus dėl susitarimo dėl trumpalaikių vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ Egyetértek azzal, hogy Kínával, a világ egyik vezető gazdasági nagyhatalmával az EU tagállamainak hatékony kapcsolatokat kell fenntartania. A ma elfogadott ajánlás az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság közötti, a diplomata-útlevéllel rendelkező személyek rövid távú tartózkodására jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásról hozzájárul a Kínával való diplomácia kapcsolatok elmélyítéséhez.

A megállapodás értelmében Kína területére bármely 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napig vízummentesen utazhatnak be az Unió azon polgárai, akik érvényes diplomata-útlevéllel vagy uniós „laissez-passer”-val rendelkeznek, valamint hasonló körülmények között utazhatnak be az Unió területére Kína azon állampolgárai, akik érvényes diplomata-útlevéllel rendelkeznek.

A megállapodás újabb szintre emeli az EU–Kína kapcsolatokat, ezért szavazatommal támogattam az ajánlás elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Ta sporazum med EU in Kitajsko glede vizumske ureditve sem podprl, ker so vizumi za ljudi z diplomatskim potnim listom nepotrebni in ovirajo migracije tako iz EU na Kitajsko kot obratno.

Ravno pred letom dni sem imel precej slabo izkušnjo pri pridobivanju vizuma, čeprav naj tega kot imetnik slovenskega diplomatskega potnega lista sploh ne bi potreboval. Žal je bil postopek veliko daljši in bolj zapleten, kot bi si človek želel.

Z odpravljanjem vizumskih ovir se povečuje učinkovitost medsebojnega sodelovanja med državami članicami EU in Kitajsko, kjer je gospodarsko sodelovanje že tako močno. Z odpravo vizumov se bo zmanjšal čakalni čas na konzulatih in vsi s tem povezani stroški. Olajšani bodo tudi neposredni stiki med ljudmi v diplomatskih krogih.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo izvješće. Kina je jedna od zemalja koja s Europskom unijom ima uređen vizni režim te se ovim Sporazumom predviđa bezvizni režim za građane Unije koji imaju važeću diplomatsku putovnicu ili EU putni list, kao i za građane Kine s važećom diplomatskom putovnicom na teritoriju Europske unije, za razdoblje od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Est proposée par ce texte l’approbation, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et la Chine relatif à l'exemption de visa de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique. La rapporteure espère que l'exemption de visa de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique représentera une avancée vers la réalisation d'une exemption totale et réciproque des visas pour les titulaires d'un passeport classique. Je ne suis, bien évidemment, pas opposée aux relations diplomatiques mais au regard des problèmes d'espionnages industriels, ce sujet est sensible. J'ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution supporting the results of the negotiation of the agreement between the European Union and the People’s Republic of China regarding the short-stay visa waiver for holders of diplomatic passports. This decision has been taken in order to facilitate the travel of diplomats and strengthen the development of friendly relations between the EU and China.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ L'accordo tra l'UE e la Cina per l'esenzione reciproca dal visto per i titolari di passaporti diplomatici per soggiorni di breve durata è stato siglato dai capi negoziatori di UE e Cina il 3 e il 4 novembre 2015. Esso stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione europea titolari di un passaporto diplomatico in corso di validità o di un lasciapassare dell'UE e per i cittadini della Cina titolari di un passaporto diplomatico in corso di validità che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Nell'accordo si tiene conto della situazione specifica del Regno Unito e dell'Irlanda che, pertanto, non parteciperanno all'accordo. Inoltre, una dichiarazione comune allegata fa riferimento a Norvegia, Islanda, Svizzera e Lichtenstein, le cui autorità sono invitate a concludere accordi con la Cina sull'esenzione dal visto. L'accordo contempla anche disposizioni in merito a Francia e Paesi Bassi, per cui esso si applica unicamente ai territori europei di questi due Stati membri. Il Parlamento europeo approva la conclusione di tale accordo poiché esso faciliterà il contatto tra le persone e ciò è fondamentale per lo sviluppo di legami economici, culturali, scientifici e di altra natura.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Ce texte vise à donner l’approbation du Parlement européen concernant l’accord avec la Chine sur l’exemption des visas de court séjour pour les titulaires d’un passeport diplomatique. Concrètement, cet accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours en faveur des citoyens de l’Union et des ressortissants chinois titulaires d’un passeport diplomatique en cours de validité sur le territoire de l’autre partie contractante.

D’une part, cet accord constitue une étape vers l’exemption totale de visa en faveur des ressortissants chinois, ce qui renforcera l’immigration légale en Europe. D’autre part, il n’est pas du tout opportun de ratifier un tel accord à l’heure où la Chine est suspectée d’espionnage industriel dans les États membres de l’Union. C’est pourquoi j’ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Conform Regulamentului Consiliului nr. 539/2001, China este una dintre țările terțe ai căror cetățeni sunt nevoiți să dețină o viză atunci când doresc să călătorească în spațiul Schengen. Aceeași regulă se aplică și cetățenilor din UE care doresc să pătrundă pe teritoriul Chinez. De asemenea, dialogul dintre UE și China cu privire la migrație și mobilitate constituie cadrul în care părțile terțe efectuează schimburi de bune practici și posibilități de cooperare cu privire la chestiunile de interes comun.

Conform deciziei Consiliului din 14 septembrie 2015, Comisia este autorizată să negocieze pentru încheierea unui acord de exonerare de obligația de a deține viză de scurtă durată pentru persoanele diplomatice, astfel că acest acord duce la un progres în ceea ce privește instituirea unei exonerări reciproce totale de obligația de a deține viză pentru toate persoanele care dețin pașapoarte obișnuite.

Am votat în favoarea raportului privind Acordul UE-China cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte diplomatice deoarece va reduce în mod considerabil atât timpul petrecut pentru a obține viza, cât și costurile aferente călătoriei.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore dell'accordo che stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione europea titolari di un passaporto diplomatico in corso di validità o di un lasciapassare dell'UE e per i cittadini della Cina titolari di un passaporto diplomatico in corso di validità che si recano nel territorio della controparte.

Auspico che l'esenzione dal visto per i titolari di passaporti diplomatici rappresenti un passo avanti verso l'istituzione di un'esenzione reciproca totale dal visto per i titolari di passaporti ordinari. L'importanza della liberalizzazione dei visti è considerevole, poiché essa porta vantaggi tangibili.

L'abolizione dei visti ridurrà i tempi di attesa presso i consolati e i costi legati ai viaggi e faciliterà il contatto tra le persone, condizione essenziale per il costante sviluppo di legami economici, culturali, scientifici e di altra natura, così come per l'intensificazione dei contatti tra i cittadini.