Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (επιλεγμένο)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Το έγγραφο αυτό δεν είναι διαθέσιμο στη γλώσσα σας και σας προτείνεται σε μία άλλη γλώσσα εξ αυτών που εμφαίνονται στο εργαλείο επιλογής γλωσσών.

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Rozpravy
Streda, 26. októbra 2016 - Štrasburg Revidované vydanie

Ochranné opatrenia proti škodcom rastlín (A8-0293/2016 - Anthea McIntyre)
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Zdravie rastlín predstavuje kľúčový faktor pre budúcnosť a prezentáciu udržateľného a konkurencieschopného poľnohospodárskeho priemyslu a lesníctva v Európskej únii. Je veľmi dôležité, aby sme sa zamerali na ochranu poľnohospodárstva v Európe tým, že zabránime vstupu a šíreniu škodlivých organizmov a škodcov, ako sú hmyz, plesne, baktérie a vírusy, ktoré môžu spôsobiť vážne škody na rastlinách, najmä ak pochádzajú z iných kontinentov a v Európe proti nim chýba genetický odpor. Nová právna úprava by mala priniesť výrazné zvýšenie bezpečnosti pre zdravie rastlín a rastlinných produktov v Európskej únii. Zavedenie rastlinného pasu je tiež inovácia, ktorá v budúcnosti prinesie vysokú úroveň sledovateľnosti.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου