Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 26 октомври 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Декларация на председателството
 3.Съобщение на председателството
 4.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 20 и 21 октомври (разискване)
 5.Време за гласуване
  5.1.Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година - всички раздели (гласуване)
  5.2.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година - всички раздели (A8-0287/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand) (гласуване)
  5.3.Средносрочен преглед на МФР (B8-1173/2016) (гласуване)
  5.4.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals (A8-0314/2016 - Victor Negrescu) (гласуване)
  5.5.Достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения на органите от обществения сектор (A8-0269/2016 - Dita Charanzová) (гласуване)
  5.6.Защитни мерки срещу вредителите по растенията (A8-0293/2016 - Anthea McIntyre) (гласуване)
  5.7.Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2016 г. (A8-0309/2016 - Alfred Sant) (гласуване)
  5.8.Трансмазнини (B8-1115/2016) (гласуване)
 6.Обяснение на вот
  6.1.Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година - всички раздели
  6.2.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година - всички раздели (A8-0287/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand)
  6.3.Средносрочен преглед на МФР (B8-1173/2016)
  6.4.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals (A8-0314/2016 - Victor Negrescu)
  6.5.Достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения на органите от обществения сектор (A8-0269/2016 - Dita Charanzová)
  6.6.Защитни мерки срещу вредителите по растенията (A8-0293/2016 - Anthea McIntyre)
  6.7.Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2016 г. (A8-0309/2016 - Alfred Sant)
  6.8.Трансмазнини (B8-1115/2016)
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 9.Представяне на годишния доклад на Европейската сметна палата - 2015 г. (разискване)
 10.Политики и действия на ЕС за закрила на децата в контекста на миграцията (разискване)
 11.Положението в Северен Ирак/Мосул (разискване)
 12.Афганистан, и по-специално ангажиментите на ЕС и ролята на ЕП в Съвместния път напред ЕС-Афганистан по въпросите на миграцията (разискване)
 13.Положението в Беларус (разискване)
 14.Положението на журналистите в Турция (разискване)
 15.Състав на делегациите: вж. протокола
 16.Ядрена сигурност и неразпространение на ядрено оръжие (разискване)
 17.Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Съвет и Европейски съвет - Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC) - Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Вградени компютърни системи (ARTEMIS) - Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Международна организация по термоядрена енергия „ITER“ (разискване)
 18.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 19.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 20.Внасяне на документи: вж. протоколи
 21.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 22.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (2503 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (8412 kb)
Правна информация - Политика за поверителност