Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 26. oktober 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Erklæring fra formanden
 3.Meddelelse fra formanden
 4.Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde (20.-21. oktober) (forhandling)
 5.Afstemningstid
  5.1.Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 - alle sektioner (afstemning)
  5.2.Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner (A8-0287/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand) (afstemning)
  5.3.Midtvejsrevision af FFR (B8-1173/2016) (afstemning)
  5.4.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen efter en ansøgning fra Estland - EGF/2016/003 EE/mineralolie og kemikalier (A8-0314/2016 - Victor Negrescu) (afstemning)
  5.5.Tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (A8-0269/2016 - Dita Charanzová) (afstemning)
  5.6.Beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere (A8-0293/2016 - Anthea McIntyre) (afstemning)
  5.7.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2016 (A8-0309/2016 - Alfred Sant) (afstemning)
  5.8.Transfedtsyrer (B8-1115/2016) (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
  6.1.Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 - alle sektioner
  6.2.Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner (A8-0287/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand)
  6.3.Midtvejsrevision af FFR (B8-1173/2016)
  6.4.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen efter en ansøgning fra Estland - EGF/2016/003 EE/mineralolie og kemikalier (A8-0314/2016 - Victor Negrescu)
  6.5.Tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (A8-0269/2016 - Dita Charanzová)
  6.6.Beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere (A8-0293/2016 - Anthea McIntyre)
  6.7.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2016 (A8-0309/2016 - Alfred Sant)
  6.8.Transfedtsyrer (B8-1115/2016)
 7.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 9.Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 (forhandling)
 10.EU's politikker og foranstaltninger til at beskytte børn i forbindelse med migration (forhandling)
 11.Situationen i det nordlige Irak/Mosul (forhandling)
 12.Afghanistan, navnlig EU's forpligtelser og EP's rolle i forbindelse med EU's og Afghanistans fælles vej frem i migrationsspørgsmål (forhandling)
 13.Situationen i Belarus (forhandling)
 14.Situationen for journalister i Tyrkiet (forhandling)
 15.Delegationernes sammensætning: se protokollen
 16.Nuklear sikkerhed og ikke-spredning (forhandling)
 17.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet - Decharge 2014: Fællesforetagendet ENIAC - Decharge 2014: Fællesforetagendet Artemis - Decharge 2014: Fællesforetagendet for ITER og Fusionsenergiudvikling (forhandling)
 18.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 19.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 20.Modtagne dokumenter: se protokollen
 21.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 22.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2503 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (8412 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik