Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 4.Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής και 21ης Οκτωβρίου 2016 (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 - όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)
  5.2.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 - όλα τα τμήματα (A8-0287/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand) (ψηφοφορία)
  5.3.Ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ (B8-1173/2016) (ψηφοφορία)
  5.4.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση από την Εσθονία - EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals (A8-0314/2016 - Victor Negrescu) (ψηφοφορία)
  5.5.Προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα (A8-0269/2016 - Dita Charanzová) (ψηφοφορία)
  5.6.Προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών (A8-0293/2016 - Anthea McIntyre) (ψηφοφορία)
  5.7.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016 (A8-0309/2016 - Alfred Sant) (ψηφοφορία)
  5.8.Trans-λιπαρά (B8-1115/2016) (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
  6.1.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 - όλα τα τμήματα
  6.2.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 - όλα τα τμήματα (A8-0287/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand)
  6.3.Ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ (B8-1173/2016)
  6.4.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση από την Εσθονία - EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals (A8-0314/2016 - Victor Negrescu)
  6.5.Προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα (A8-0269/2016 - Dita Charanzová)
  6.6.Προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών (A8-0293/2016 - Anthea McIntyre)
  6.7.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016 (A8-0309/2016 - Alfred Sant)
  6.8.Trans-λιπαρά (B8-1115/2016)
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - 2015 (συζήτηση)
 10.Πολιτικές και δράσεις της ΕΕ για την προστασία των παιδιών στο πλαίσιο της μετανάστευσης (συζήτηση)
 11.Η κατάσταση στο βόρειο Ιράκ και στη Μοσούλη (συζήτηση)
 12.Αφγανιστάν, ιδίως οι δεσμεύσεις της ΕΕ και ο ρόλος του ΕΚ στην κοινή πορεία ΕΕ-Αφγανιστάν σε θέματα μετανάστευσης (συζήτηση)
 13.Η κατάσταση στη Λευκορωσία (συζήτηση)
 14.Η κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (συζήτηση)
 15.Σύνθεση των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Πυρηνική ασφάλεια και μη διάδοση πυρηνικών όπλων (συζήτηση)
 17.Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο - Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ENIAC - Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ARTEMIS - Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (συζήτηση)
 18.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2503 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (8412 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου