Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2016. gada 26. oktobris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Priekšsēdētāja paziņojums
 4.Eiropadomes 2016. gada 20. un 21. oktobra sanāksmes secinājumi (debates)
 5.Balsošanas laiks
  5.1.Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projekts - visas iedaļas (balsošana)
  5.2.Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējais budžets - visas iedaļas (A8-0287/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand) (balsošana)
  5.3.DFS vidusposma novērtēšana (B8-1173/2016) (balsošana)
  5.4.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2016/003 EE/naftas produkti un ķīmiskās vielas (A8-0314/2016 - Victor Negrescu) (balsošana)
  5.5.Publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamība (A8-0269/2016 - Dita Charanzová) (balsošana)
  5.6.Aizsardzības pasākumi pret augiem kaitīgajiem organismiem (A8-0293/2016 - Anthea McIntyre) (balsošana)
  5.7.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada prioritāšu īstenošana (A8-0309/2016 - Alfred Sant) (balsošana)
  5.8.Transtaukskābes (B8-1115/2016) (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
  6.1.Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projekts - visas iedaļas
  6.2.Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējais budžets - visas iedaļas (A8-0287/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand)
  6.3.DFS vidusposma novērtēšana (B8-1173/2016)
  6.4.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2016/003 EE/naftas produkti un ķīmiskās vielas (A8-0314/2016 - Victor Negrescu)
  6.5.Publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamība (A8-0269/2016 - Dita Charanzová)
  6.6.Aizsardzības pasākumi pret augiem kaitīgajiem organismiem (A8-0293/2016 - Anthea McIntyre)
  6.7.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada prioritāšu īstenošana (A8-0309/2016 - Alfred Sant)
  6.8.Transtaukskābes (B8-1115/2016)
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 9.Revīzijas palātas 2015. gada pārskata izklāsts (debates)
 10.ES politikas nostādnes un pasākumi bērnu aizsardzībai migrācijas kontekstā (debates)
 11.Stāvoklis Ziemeļirākā/Mosulā (debates)
 12.Afganistāna, jo īpaši ES saistības un EP loma attiecībā uz ES un Afganistānas Kopējo turpmāko virzību migrācijas jautājumos (debates)
 13.Stāvoklis Baltkrievijā (debates)
 14.Žurnālistu stāvoklis Turcijā (debates)
 15.Delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 16.Kodoldrošība un kodolieroču neizplatīšana (debates)
 17.ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome - 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ENIAC kopuzņēmums - 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ARTEMIS kopuzņēmums - 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais kopuzņēmums (debates)
 18.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 19.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 20.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 22.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (2503 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (8412 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika