Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 26 octombrie 2016 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Declarația Președinției
 3.Comunicarea Președinției
 4.Concluziile reuniunii Consiliului European din 20-21 octombrie (dezbatere)
 5.Votare
  5.1.Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 - toate secțiunile (vot)
  5.2.Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 - toate secțiunile (A8-0287/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand) (vot)
  5.3.Revizuirea CFM la jumătatea perioadei (B8-1173/2016) (vot)
  5.4.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2016/003 EE/petrol și produse chimice (A8-0314/2016 - Victor Negrescu) (vot)
  5.5.Accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public (A8-0269/2016 - Dita Charanzová) (vot)
  5.6.Măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor (A8-0293/2016 - Anthea McIntyre) (vot)
  5.7.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: transpunerea în practică a priorităților pe 2016 (A8-0309/2016 - Alfred Sant) (vot)
  5.8.Acizii grași trans (B8-1115/2016) (vot)
 6.Explicații privind votul
  6.1.Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 - toate secțiunile
  6.2.Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 - toate secțiunile (A8-0287/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand)
  6.3.Revizuirea CFM la jumătatea perioadei (B8-1173/2016)
  6.4.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2016/003 EE/petrol și produse chimice (A8-0314/2016 - Victor Negrescu)
  6.5.Accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public (A8-0269/2016 - Dita Charanzová)
  6.6.Măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor (A8-0293/2016 - Anthea McIntyre)
  6.7.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: transpunerea în practică a priorităților pe 2016 (A8-0309/2016 - Alfred Sant)
  6.8.Acizii grași trans (B8-1115/2016)
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 8.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 9.Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi - 2015 (dezbatere)
 10.Politicile și acțiunile UE pentru protejarea copiilor în contextul migrației (dezbatere)
 11.Situația din nordul Irakului/Mosul (dezbatere)
 12.Afganistanul, în special angajamentele UE și rolul PE în ceea ce privește Calea comună de urmat de către UE și Afganistan privind unele aspecte legate de migrație (dezbatere)
 13.Situația din Belarus (dezbatere)
 14.Situația jurnaliștilor din Turcia (dezbatere)
 15.Componența delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 16.Securitatea nucleară și neproliferarea (dezbatere)
 17.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Consiliul European şi Consiliul - Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ENIAC - Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ARTEMIS - Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (dezbatere)
 18.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 19.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 20.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 21.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 22.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (2503 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (8412 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate