Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 26 oktober 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Uttalande av talmannen
 3.Meddelande från talmannen
 4.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 20–21 oktober 2016 (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för 2017 – alla avsnitt (omröstning)
  5.2.Europeiska unionens allmänna budget för 2017 – alla avsnitt (A8-0287/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand) (omröstning)
  5.3.Halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen (B8-1173/2016) (omröstning)
  5.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för Estlands ansökan EGF/2016/003 EE/petroleum och kemikalier (A8-0314/2016 - Victor Negrescu) (omröstning)
  5.5.Tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (A8-0269/2016 - Dita Charanzová) (omröstning)
  5.6.Skyddsåtgärder mot växtskadegörare (A8-0293/2016 - Anthea McIntyre) (omröstning)
  5.7.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2016 (A8-0309/2016 - Alfred Sant) (omröstning)
  5.8.Transfetter (B8-1115/2016) (omröstning)
 6.Röstförklaringar
  6.1.Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för 2017 – alla avsnitt
  6.2.Europeiska unionens allmänna budget för 2017 – alla avsnitt (A8-0287/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand)
  6.3.Halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen (B8-1173/2016)
  6.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för Estlands ansökan EGF/2016/003 EE/petroleum och kemikalier (A8-0314/2016 - Victor Negrescu)
  6.5.Tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (A8-0269/2016 - Dita Charanzová)
  6.6.Skyddsåtgärder mot växtskadegörare (A8-0293/2016 - Anthea McIntyre)
  6.7.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2016 (A8-0309/2016 - Alfred Sant)
  6.8.Transfetter (B8-1115/2016)
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 9.Redogörelse för revisionsrättens årsrapport för 2015 (debatt)
 10.EU:s politik och åtgärder för att skydda barn i samband med migration (debatt)
 11.Situationen i norra Irak/Mosul (debatt)
 12.Afghanistan, särskilt EU:s åtaganden och Europaparlamentets roll i samband med samarbetsavtalet ”Joint Way Forward” om migrationsfrågor mellan Afghanistan och EU (debatt)
 13.Situationen i Vitryssland (debatt)
 14.Situationen för journalister i Turkiet (debatt)
 15.Delegationernas sammansättning: se protokollet
 16.Nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning (debatt)
 17.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet – Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Eniac – Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Artemis – Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi (debatt)
 18.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 19.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet: se protokollet
 20.Inkomna dokument: se protokollet
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 22.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (2503 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (8412 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy