Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 27 октомври 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Европейската доброволческа служба (разискване)
 4.Стратегията на ЕС за младежта (2013 - 2015 г.) (кратко представяне)
 5.Петиции: вж. протоколи
 6.По какъв начин ОСП може да подобри създаването на работни места в селските райони? (кратко представяне)
 7.Награда „Сахаров“ за 2016 г. (обявяване на лауреатите)
 8.Време за гласуване
  8.1.Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Съвет и Европейски съвет (A8-0271/2016 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  8.2.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC) (A8-0264/2016 - Marian-Jean Marinescu) (гласуване)
  8.3.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Вградени компютърни системи (ARTEMIS) (A8-0276/2016 - Marian-Jean Marinescu) (гласуване)
  8.4.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Международна организация по термоядрена енергия „ITER“ (A8-0275/2016 - Marian-Jean Marinescu) (гласуване)
  8.5.Положението в Северен Ирак/Мосул (RC-B8-1159/2016, B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016, B8-1169/2016) (гласуване)
  8.6.Положението на журналистите в Турция (B8-1158/2016, RC-B8-1162/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016) (гласуване)
  8.7.Ядрена сигурност и неразпространение на ядрено оръжие (B8-1120/2016, RC-B8-1122/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-1130/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016) (гласуване)
  8.8.Европейската доброволческа служба (B8-1126/2016, B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016) (гласуване)
  8.9.Стратегията на ЕС за младежта (2013 - 2015 г.) (A8-0250/2016 - Andrea Bocskor) (гласуване)
  8.10.По какъв начин ОСП може да подобри създаването на работни места в селските райони? (A8-0285/2016 - Eric Andrieu) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
  9.1.Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Съвет и Европейски съвет (A8-0271/2016 - Ryszard Czarnecki)
  9.2.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC) (A8-0264/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  9.3.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Вградени компютърни системи (ARTEMIS) (A8-0276/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  9.4.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Международна организация по термоядрена енергия „ITER“ (A8-0275/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  9.5.Положението в Северен Ирак/Мосул (RC-B8-1159/2016, B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016, B8-1169/2016)
  9.6.Положението на журналистите в Турция (B8-1158/2016, RC-B8-1162/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016)
  9.7.Ядрена сигурност и неразпространение на ядрено оръжие (B8-1120/2016, RC-B8-1122/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-1130/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016)
  9.8.Европейската доброволческа служба (B8-1126/2016, B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016)
  9.9.Стратегията на ЕС за младежта (2013 - 2015 г.) (A8-0250/2016 - Andrea Bocskor)
  9.10.По какъв начин ОСП може да подобри създаването на работни места в селските райони? (A8-0285/2016 - Eric Andrieu)
 10.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 12.Позиции на Съвета на първо четене: вж. протокола
 13.Преминаване от лятно на зимно часово време (разискване)
 14.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 15.Трансфер на бюджетни средства
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 17.График на следващите заседания: вж. протокола
 18.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2305 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (7369 kb)
Правна информация - Политика за поверителност