Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 27. oktoober 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Euroopa vabatahtlik teenistus (arutelu)
 4.ELi noorsoostrateegia 2013–2015 (lühiettekanne)
 5.Petitsioonid (vt protokoll)
 6.Kuidas aidata ÜPPga kaasa töökohtade loomisele maapiirkondades? (lühiettekanne)
 7.Sahharovi auhind 2016 (laureaatide väljakuulutamine)
 8.Hääletused
  8.1.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (A8-0271/2016 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  8.2.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ENIAC (A8-0264/2016 - Marian-Jean Marinescu) (hääletus)
  8.3.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ARTEMIS (A8-0276/2016 - Marian-Jean Marinescu) (hääletus)
  8.4.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (A8-0275/2016 - Marian-Jean Marinescu) (hääletus)
  8.5.Olukord Põhja-Iraagis / Mosulis (RC-B8-1159/2016, B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016, B8-1169/2016) (hääletus)
  8.6.Ajakirjanike olukord Türgis (B8-1158/2016, RC-B8-1162/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016) (hääletus)
  8.7.Tuumajulgeolek ja tuumarelva leviku tõkestamine (B8-1120/2016, RC-B8-1122/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-1130/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016) (hääletus)
  8.8.Euroopa vabatahtlik teenistus (B8-1126/2016, B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016) (hääletus)
  8.9.ELi noorsoostrateegia 2013–2015 (A8-0250/2016 - Andrea Bocskor) (hääletus)
  8.10.Kuidas aidata ÜPPga kaasa töökohtade loomisele maapiirkondades? (A8-0285/2016 - Eric Andrieu) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
  9.1.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (A8-0271/2016 - Ryszard Czarnecki)
  9.2.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ENIAC (A8-0264/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  9.3.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ARTEMIS (A8-0276/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  9.4.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (A8-0275/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  9.5.Olukord Põhja-Iraagis / Mosulis (RC-B8-1159/2016, B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016, B8-1169/2016)
  9.6.Ajakirjanike olukord Türgis (B8-1158/2016, RC-B8-1162/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016)
  9.7.Tuumajulgeolek ja tuumarelva leviku tõkestamine (B8-1120/2016, RC-B8-1122/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-1130/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016)
  9.8.Euroopa vabatahtlik teenistus (B8-1126/2016, B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016)
  9.9.ELi noorsoostrateegia 2013–2015 (A8-0250/2016 - Andrea Bocskor)
  9.10.Kuidas aidata ÜPPga kaasa töökohtade loomisele maapiirkondades? (A8-0285/2016 - Eric Andrieu)
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.Nõukogu esimese lugemise seisukohad (vt protokoll)
 13.Suve- ja talveaeg (arutelu)
 14.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 15.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 16.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 17.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 18.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (2305 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (7369 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika