Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 27 oktober 2016 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Europese vrijwilligersdienst (debat)
 4.De EU-strategie voor jongeren 2013-2015 (korte presentatie)
 5.Verzoekschriften: zie notulen
 6.Hoe kan het GLB de werkgelegenheid in landelijke gebieden verbeteren? (korte presentatie)
 7.Sacharovprijs 2016 (bekendmaking van de winnaars)
 8.Stemmingen
  8.1.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad (A8-0271/2016 - Ryszard Czarnecki) (stemming)
  8.2.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac (A8-0264/2016 - Marian-Jean Marinescu) (stemming)
  8.3.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis (A8-0276/2016 - Marian-Jean Marinescu) (stemming)
  8.4.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (A8-0275/2016 - Marian-Jean Marinescu) (stemming)
  8.5.De situatie in Noord-Irak en rond Mosul (RC-B8-1159/2016, B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016, B8-1169/2016) (stemming)
  8.6.De situatie van journalisten in Turkije (B8-1158/2016, RC-B8-1162/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016) (stemming)
  8.7.Nucleaire beveiliging en non-proliferatie (B8-1120/2016, RC-B8-1122/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-1130/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016) (stemming)
  8.8.Europese vrijwilligersdienst (B8-1126/2016, B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016) (stemming)
  8.9.De EU-strategie voor jongeren 2013-2015 (A8-0250/2016 - Andrea Bocskor) (stemming)
  8.10.Hoe kan het GLB de werkgelegenheid in landelijke gebieden verbeteren? (A8-0285/2016 - Eric Andrieu) (stemming)
 9.Stemverklaringen
  9.1.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad (A8-0271/2016 - Ryszard Czarnecki)
  9.2.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac (A8-0264/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  9.3.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis (A8-0276/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  9.4.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (A8-0275/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  9.5.De situatie in Noord-Irak en rond Mosul (RC-B8-1159/2016, B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016, B8-1169/2016)
  9.6.De situatie van journalisten in Turkije (B8-1158/2016, RC-B8-1162/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016)
  9.7.Nucleaire beveiliging en non-proliferatie (B8-1120/2016, RC-B8-1122/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-1130/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016)
  9.8.Europese vrijwilligersdienst (B8-1126/2016, B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016)
  9.9.De EU-strategie voor jongeren 2013-2015 (A8-0250/2016 - Andrea Bocskor)
  9.10.Hoe kan het GLB de werkgelegenheid in landelijke gebieden verbeteren? (A8-0285/2016 - Eric Andrieu)
 10.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 13.Overgang van zomer- naar wintertijd (debat)
 14.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 15.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 17.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 18.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2305 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (7369 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid