Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 27 października 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Wolontariat europejski (debata)
 4.Strategia UE na rzecz młodzieży w latach 2013–2015 (krótka prezentacja)
 5.Petycje: patrz protokół
 6.W jaki sposób WPR może usprawnić tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich (krótka prezentacja)
 7.Nagroda Sacharowa 2016 (ogłoszenie laureatów)
 8.Głosowanie
  8.1.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (A8-0271/2016 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  8.2.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC (A8-0264/2016 - Marian-Jean Marinescu) (głosowanie)
  8.3.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS (A8-0276/2016 - Marian-Jean Marinescu) (głosowanie)
  8.4.Absolutorium za rok 2014: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (A8-0275/2016 - Marian-Jean Marinescu) (głosowanie)
  8.5.Sytuacja w północnym Iraku i Mosulu (RC-B8-1159/2016, B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016, B8-1169/2016) (głosowanie)
  8.6.Sytuacja dziennikarzy w Turcji (B8-1158/2016, RC-B8-1162/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016) (głosowanie)
  8.7.Bezpieczeństwo jądrowe i nierozprzestrzenianie (B8-1120/2016, RC-B8-1122/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-1130/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016) (głosowanie)
  8.8.Wolontariat europejski (B8-1126/2016, B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016) (głosowanie)
  8.9.Strategia UE na rzecz młodzieży w latach 2013–2015 (A8-0250/2016 - Andrea Bocskor) (głosowanie)
  8.10.W jaki sposób WPR może usprawnić tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich (A8-0285/2016 - Eric Andrieu) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (A8-0271/2016 - Ryszard Czarnecki)
  9.2.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC (A8-0264/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  9.3.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS (A8-0276/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  9.4.Absolutorium za rok 2014: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (A8-0275/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  9.5.Sytuacja w północnym Iraku i Mosulu (RC-B8-1159/2016, B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016, B8-1169/2016)
  9.6.Sytuacja dziennikarzy w Turcji (B8-1158/2016, RC-B8-1162/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016)
  9.7.Bezpieczeństwo jądrowe i nierozprzestrzenianie (B8-1120/2016, RC-B8-1122/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-1130/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016)
  9.8.Wolontariat europejski (B8-1126/2016, B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016)
  9.9.Strategia UE na rzecz młodzieży w latach 2013–2015 (A8-0250/2016 - Andrea Bocskor)
  9.10.W jaki sposób WPR może usprawnić tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich (A8-0285/2016 - Eric Andrieu)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 12.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu: patrz protokól
 13.Zmiana czasu z letniego na zimowy (debata)
 14.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 15.Przesunięcie środków: patrz protokół
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : patrz protokól
 17.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokól
 18.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (2305 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (7369 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności