Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 27. októbra 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Európska dobrovoľnícka služba (rozprava)
 4.Stratégia EÚ pre mládež za obdobie 2013 – 2015 (stručná prezentácia)
 5.Petície: pozri zápisnicu
 6.Ako možno v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky zlepšiť tvorbu pracovných miest vo vidieckych oblastiach? (stručná prezentácia)
 7.Sacharovova cena 2016 (vyhlásenie laureátov)
 8.Hlasovanie
  8.1.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada (A8-0271/2016 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  8.2.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ENIAC (A8-0264/2016 - Marian-Jean Marinescu) (hlasovanie)
  8.3.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ARTEMIS (A8-0276/2016 - Marian-Jean Marinescu) (hlasovanie)
  8.4.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (A8-0275/2016 - Marian-Jean Marinescu) (hlasovanie)
  8.5.Situácia v severnom Iraku/Mosule (RC-B8-1159/2016, B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016, B8-1169/2016) (hlasovanie)
  8.6.Situácia novinárov v Turecku (B8-1158/2016, RC-B8-1162/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016) (hlasovanie)
  8.7.Jadrová bezpečnosť a nešírenie jadrových zbraní (B8-1120/2016, RC-B8-1122/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-1130/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016) (hlasovanie)
  8.8.Európska dobrovoľnícka služba (B8-1126/2016, B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016) (hlasovanie)
  8.9.Stratégia EÚ pre mládež za obdobie 2013 – 2015 (A8-0250/2016 - Andrea Bocskor) (hlasovanie)
  8.10.Ako možno v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky zlepšiť tvorbu pracovných miest vo vidieckych oblastiach? (A8-0285/2016 - Eric Andrieu) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
  9.1.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada (A8-0271/2016 - Ryszard Czarnecki)
  9.2.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ENIAC (A8-0264/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  9.3.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ARTEMIS (A8-0276/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  9.4.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (A8-0275/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  9.5.Situácia v severnom Iraku/Mosule (RC-B8-1159/2016, B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016, B8-1169/2016)
  9.6.Situácia novinárov v Turecku (B8-1158/2016, RC-B8-1162/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016)
  9.7.Jadrová bezpečnosť a nešírenie jadrových zbraní (B8-1120/2016, RC-B8-1122/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-1130/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016)
  9.8.Európska dobrovoľnícka služba (B8-1126/2016, B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016)
  9.9.Stratégia EÚ pre mládež za obdobie 2013 – 2015 (A8-0250/2016 - Andrea Bocskor)
  9.10.Ako možno v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky zlepšiť tvorbu pracovných miest vo vidieckych oblastiach? (A8-0285/2016 - Eric Andrieu)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Pozície Rady v prvom čítaní: pozri zápisnicu
 13.Striedanie letného a zimného času (rozprava)
 14.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 15.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 17.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 18.Prerušenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2305 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (7369 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia