Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 21 ноември 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Състав на Парламента: вж. протоколи
 4.Състав на политическите групи: вж. протоколи
 5.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 6.График на месечните сесии на Парламента - 2018 г.: вж. протокола
 7.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 8.Внасяне на документи: вж. протоколи
 9.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 10.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола
 11.Ред на работа
 12.Годишен доклад на Европейската централна банка за 2015 г. (разискване)
 13.Зелена книга за финансовите услуги на дребно (разискване)
 14.Финализиране на „Базел III“ (разискване)
 15.Европейски съюз за отбрана (кратко представяне)
 16.Оползотворяване на потенциала на превоза на пътници по вода (кратко представяне)
 17.Увеличаване на ефективността на сътрудничеството за развитие (кратко представяне)
 18.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 19.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 20.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (453 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2035 kb)
Правна информация - Политика за поверителност