Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 21. november 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 4.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 6.Parlamentets mødekalender - 2018: se protokollen
 7.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 8.Modtagne dokumenter: se protokollen
 9.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 10.Reaktionen på Parlamentets beslutninger: se protokollen
 11.Arbejdsplan
 12.Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 (forhandling)
 13.Grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet (forhandling)
 14.Færdiggørelse af Basel III (forhandling)
 15.Europæisk forsvarsunion (kortfattet forelæggelse)
 16.Udnyttelse af vandvejstransportens potentiale til personbefordring (kortfattet forelæggelse)
 17.Forbedring af udviklingssamarbejdets effektivitet (kortfattet forelæggelse)
 18.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 19.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 20.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (453 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2035 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik