Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2018: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Διάταξη των εργασιών
 12.Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 (συζήτηση)
 13.Πράσινη Βίβλος για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (συζήτηση)
 14.Οριστικοποίηση της Βασιλείας ΙΙΙ (συζήτηση)
 15.Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση (συνοπτική παρουσίαση)
 16.Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πλωτών επιβατικών μεταφορών (συνοπτική παρουσίαση)
 17.Αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας (συνοπτική παρουσίαση)
 18.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (453 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2035 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου