Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 21. november 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 4.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 6.Parlamendi 2018. aasta osaistungjärkude ajakava (vt protokoll)
 7.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 8.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 9.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 10.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 11.Tööplaan
 12.Euroopa Keskpanga 2015. aasta aruanne (arutelu)
 13.Jaefinantsteenuseid käsitlev roheline raamat (arutelu)
 14.Basel III vormistamine (arutelu)
 15.Euroopa kaitseliit (lühiettekanne)
 16.Veeteedel toimuva reisijateveo võimaluste ärakasutamine (lühiettekanne)
 17.Arengukoostöö tulemuslikkuse suurendamine (lühiettekanne)
 18.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 19.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 20.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (453 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2035 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika