Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 21 listopada 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Skład Parlamentu: patrz protokół
 4.Skład grup politycznych: patrz protokół
 5.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 6.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu w roku 2018: Patrz protokól
 7.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 8.Składanie dokumentów: patrz protokół
 9.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 10.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu: Patrz protokól: Patrz protokól
 11.Porządek obrad
 12.Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 (debata)
 13.Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych (debata)
 14.Finalizacja pakietu Bazylea III (debata)
 15.Europejska Unia Obrony (krótka prezentacja)
 16.Uwolnienie potencjału pasażerskiego transportu wodnego (krótka prezentacja)
 17.Zwiększanie skuteczności współpracy na rzecz rozwoju (krótka prezentacja)
 18.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 20.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (453 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2035 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności